Alphen NB

Plaats
Dorp
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Alphen NB voormalig douanekantoor [640x480].jpg

Alphen, Stationsstraat 63-65. Voormalig douanekantoor, in 1866 gebouwd door de Belgische spoorwegen. Later overgegaan naar de Nederlandse spoorwegen en toen gebruikt als dienstwoningen.

Alphen, Stationsstraat 63-65. Voormalig douanekantoor, in 1866 gebouwd door de Belgische spoorwegen. Later overgegaan naar de Nederlandse spoorwegen en toen gebruikt als dienstwoningen.

Alphen NB graanmaalderij St Janstraat Molenbaan [640x480].jpg

Alphen, graanmaalderij Sint Janstraat/Molenbaan

Alphen, graanmaalderij Sint Janstraat/Molenbaan

Alphen NB Molenstraat monumentale gevel [640x480].jpg

Alphen, monumentale gevel op Molenstraat 6

Alphen, monumentale gevel op Molenstraat 6

Alphen NB muziekkoepel Pastoor Binckplein Heuvelstraat [640x480].jpg

Alphen, muziekkoepel Pastoor Binckplein/Heuvelstraat

Alphen, muziekkoepel Pastoor Binckplein/Heuvelstraat

Alphen NB Stationsstraat Andreaskruis [640x480].jpg

Alphen, het andreaskruis aan de Stationsstraat herinnert aan het station en aan de spoorlijn Tilburg-Turnhout

Alphen, het andreaskruis aan de Stationsstraat herinnert aan het station en aan de spoorlijn Tilburg-Turnhout

Alphen NB dorpspomp Raadhuisstraat [640x480].jpg

Alphen, dorpspomp aan de Raadhuisstraat

Alphen, dorpspomp aan de Raadhuisstraat

Alphen NB Sint Janskapel Sint Janstraat 1939 [640x480].jpg

Alphen NB, Sint Janskapel aan de Sint Janstraat

Alphen NB, Sint Janskapel aan de Sint Janstraat

Alphen NB veldkapel Chaamseweg [640x480].jpg

Alphen, veldkapel aan de Chaamseweg

Alphen, veldkapel aan de Chaamseweg

Alphen NB

Terug naar boven

Status

- Alphen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1809. In 1810 over naar gemeente Alphen en Riel, waar het de hoofdplaats van was. In 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam, waar het eveneens de hoofdplaats van is.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Alphen-Oosterwijk, Boshoven, Boslust, Druisdijk, Goedentijd, Het Sas, Hondseind, Kwaalburg, Looneind, Terover, Venweg en 't Zand. In totaal zijn dat 12 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Alfe.

Oudere vermeldingen
709 kopie 1191 Alfheim, 12e eeuw Alphem, 1175 Alfeim1, 1186 Alphem, eind 12e eeuw Alpheym, 1204 en 1212 Alfem, 1233 kopie 14e eeuw Alphem, 1298 Alpheem.

Naamsverklaring
Samenstelling van heem 'woonplaats, woning' en een onduidelijk eerste deel, dat wel is verklaard in relatie met het Middelnederlandse alf 'aardman, boze geest, elf', bij het Pregermaanse alba-* 'met een witte, lichte kleur'. Anderen denken aan een persoonsnaam Alf.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Struivenlaand.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Alphen ligt ZO van de stad Breda, ZW van de stad Tilburg en het dorp Goirle en N van het dorp Baarle-Nassau.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Alphen (zonder de bijbehorende buurtschappen!) 70 huizen met 431 inwoners. De buurtschappen betroffen: Terover 44/308 (= huizen/inwoners), Kwaalburg 23/251, Bosschoven 15/99, Oosterwijk 38/198, Druisdijk 5/31 en Vijfhuizen 5/34. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, circa 1.600 huizen met circa 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Alphen is gelegen op een dekzandrug die zich uitstrekt van zuid naar noord, aan de oostzijde begrensd door het dal van de Leij (Donge) en aan de westzijde aflopend naar de lage gronden in het stroomgebied van de Mark. In de prehistorie en de eerste eeuwen van onze jaartelling boden dergelijke relatief hooggelegen gebieden de beste mogelijkheden tot bewoning. In het dorpsgebied zijn dan ook talrijke en belangrijke vondsten en sporen aangetroffen uit de prehistorie, de Romeinse en de Merovingische tijd.

Alphen mag zich rekenen tot de vroegst bewoonde gebieden binnen het Land van Breda. De oudste geschiedenis van het dorp is direct verbonden met die van de abdij van Echternach. Deze abdij werd in 739 door bisschop Willibrord begiftigd met onder meer goederen en rechten gelegen te Alphen, die hem in 709 waren geschonken door de Frankische grootgrondbezitter Aengilbertus. Daardoor heeft de abdij hier gedurende enkele eeuwen zowel de wereldlijke als de kerkelijke macht uitgeoefend. Als territoriale begrenzing van dit machtsgebied zullen de grenzen van de parochie gegolden hebben. Die parochie omvatte een aanmerkelijk groter oppervlak dan het huidige Alphen, want ook Chaam en Riel behoorden ertoe. De abdij van Echternach droeg de nalatenschap in de 12e eeuw over aan de abdij van Tongerlo. (21, 1998)

In Alphen lag ooit de commanderij Ter Brake. Het was, voor zover bekend, de enige commanderij van de tempelieren op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou ook de noordelijkst gelegen commanderij van de orde zijn geweest. Meerdere uit de middeleeuwen stammende documenten getuigen van haar bestaan.

Met name aan de oostzijde van Alphen is het een en al prehistorisch archief. Dat daar vroege bewoning is geweest en in Chaam niet, is niet verwonderlijk. Alphen lag en ligt op een hoge zandrug, alles verder in westelijke richting was duizend jaar geleden en vroeger een moeras. Het dorp bestond in de 19e eeuw uit een vrij dichte kern van vooral niet-agrarische bebouwing rondom de middeleeuwse kerk. Het merendeel van de boeren woonde in de buurtschappen eromheen.

De gemeente Alphen en Riel was samengesteld uit een deel der Baronie van Breda (Alphen) en een deel der Meijerij van ‘s-Hertogenbosch (Riel). De gemeente is in 1810 ontstaan uit de gemeenten Alphen en Riel (en in 1997 is zij weer gesplitst: Alphen naar de nieuwe gemeente Alphen-Chaam en Riel naar de gemeente Goirle). Het hoofdmiddel van bestaan was de landbouw. In de 19e eeuw ontwikkelde zich enige nijverheid in de vorm van leerlooierijen. Van deze industrie is de meeste bedrijvigheid weer verdwenen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Alphen kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Heemkundekring Carel de Roy is opgericht in 1948, door de toenmalige Alphense pastoor W. Binck, die zelf actief bezig was met archeologisch onderzoek in de omgeving. Hij was tevens de oprichter van Brabants Heem. Het werkgebied van de heemkundekring is Alphen en Riel. Doel van de vereniging is het verleden toegankelijk te maken en te houden, door het vastleggen en bewaren van gegevens in beeld, geschrift en voorwerpen, en inwoners te interesseren voor en actief te laten deelnemen aan activiteiten met betrekking tot het erfgoed van onze voorouders. Dit kan gebeuren door in werkgroepen te participeren, deel te nemen aan excursies, lezingen en dergelijke. Ook is het mogelijk om artikelen te publiceren in het verenigingsblad De Runstoof, dat ieder kwartaal verschijnt."

- "Heemkundekring Carel de Roy heeft als thuisbasis het Oudheidkundig Streekmuseum. In de consistoriekamer wordt vergaderd, hebben werkgroepen (zoals 'genealogie en bidprentjes') ruimte voor hun activiteiten, en bevindt zich de uitgebreide bibliotheek. Een cultuurhistorisch museum vertelt het verhaal van onze eigen streek, betreffende onder meer landschap, bewoning, bedrijvigheid, gebruiken, markante mensen,en specifieke gebeurtenissen. Meestal aan de hand van voorwerpen die in de streek gemaakt en/of gebruikt zijn. Wij hebben niet alleen, net als vele musea in Brabant, hetzelfde type collectie, zoals voorwerpen daterend uit de periode 1850-1950, maar wij beschikken ook over een unieke verzameling archeologische en grootmoederstijd-vondsten die ‘Het verhaal van Alphen’ vertellen.

In de voorzaal begint 'Het Verhaal...' ongeveer 10.000 v.Chr. (prehistorie), met de steentijd, bronstijd en ijzertijd, waarna de Romeinse periode en de middeleeuwen tot ongeveer 1000 jaar n.Chr. Vervolgens in de consistoriekamer een link naar de Tempeliers en in de tussengang de overgangsfase tot ongeveer het einde van de 19e eeuw. Grootmoederstijd-vondsten: de leerlooier, schoenmaker en zadelmaker, de boer en de oude beroepen zoals de dorpssmid, schilder. timmerman, metselaar en de vroedvrouw, maar ook de Tweede Wereldoorlog en het Bels Lijntje horen bij 'Het Verhaal van Alphen'. Ook kun je in de achterzaal een mooie collectie 'Alfse klederdracht' en 'overblijfselen' van de voormalige gemeente Alphen en Riel bewonderen. Trots zijn we op ons verleden; er is bijna geen dorp in Noord-Brabant dat zoveel kan vertellen over zijn eigen verleden. Kom eens kijken en geniet in ons ‘Hervormd kerkje’ dat in 2022 200 jaar bestaat."

- Beschrijving van Alphen uit 1774.

- In 2010 is verschenen, in de reeks Dorpsmonografieën van de Baronie, het deel 'Veldnamen van Alphen' (auteur Chr. Buiks, 2 delen, 464 pag.) Na een inleiding, waarin archeologie, oppervlaktematen, landbouw et cetera kort worden besproken, volgt de naamlijst. De namen zijn alfabetisch per buurtschap gerangschikt. De publicatie is verkrijgbaar bij de heemkundekring.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Alphen heeft 21 rijksmonumenten.

- De in 1944 door oorlogshandelingen zwaar beschadigde RK Willibrorduskerk uit 1910 (die een voorganger had uit circa 1500) is in 1955 vervangen door een driehoekige kruiskerk van het type pseudobasiliek.* De kerk is ontworpen door architect Hendrik-Willem Valk. In de huidige kerk bevinden zich nog diverse kunststukken uit de kerk van 1910: het hoog- of sacramentsaltaar, de zijaltaren van Maria en St. Jozef, het grote, hangend kruis met corpus, de doopvont en de voorste communiebanken, alsmede enkele heiligenbeelden. Opmerkelijk zijn de gebrandschilderde ramen in de rechterzijbeuk, waarin de torens zijn afgebeeld van de veertien kerken uit de directe omgeving die - net als Alphen - oorspronkelijk behoorden tot de norbertijnerabdij van Tongerlo. Mattheus van Looy, de laatste norbertijnerpastoor van Alphen, overleed in 1833. Site van de Willibrordusparochie.
* Van 1945 tot 1954 was er sprake van een noodkerk. In dat pand is tegenwoordig cultureel centrum Den Heuvel gevestigd.

De 16e-eeuwse gotische toren van de Willibrorduskerk is op 7 oktober 1944, bij beschietingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, zwaar beschadigd, doordat het op het schip was gestort. In 1971 is de toren in oorspronkelijke trant gerestaureerd, zonder de neogotische hoekpinakels. De drie geledingen hebben een rijke nissenindeling, waarbij de nissen naar boven toe steeds dieper en schaduwrijker worden. De galmgaten tenslotte hebben balustrades, zijn evenals die te Hilvarenbeek in twee rijen boven elkaar aangebracht en worden gescheiden door steunbeertjes. Merkwaardig is echter de hoge nis met vorktracering die elke groep van vier galmopeningen overhuift. Ook de kunstig versneden steunberen met de driehoekige prismatische versnijdingen en de vele driepasnissen zijn een lust voor het oog. Door de rijke steunberen en de blindnissen is de toren een goed voorbeeld van de laatste fase van de Kempische-torenschool (31).

- De voormalige Hervormde kerk (Baarleseweg 1) dateert uit 1822 en is herbestemd tot Oudheidkundig Streekmuseum. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis.

- Kapelletjes in Alphen. - De Sint Janskapel aan de Sint Janstraat dateert uit 1939. - Het veldkapelletje aan de Chaamseweg is in 1947 gebouwd door leden van de K.A.J., met de intentie dat de Alphense militairen behouden uit Indonesië zouden terugkeren.

- Het bijzondere van de RK begraafplaats (Molenstraat) is dat de grafstenen vrijwel alle gelijk zijn en bovendien van een bijzondere uitvoering, voor zover ons bekend in ieder geval uniek voor de regio. Deze zijn namelijk gebouwd van zandkleurige klinkers. De grafstenen worden gemetseld door lokale aannemers. De oorzaak hiervan is dat een vroegere pastoor heeft bepaald dat, omdat alle mensen gelijkwaardig zijn, hij geen onderscheid wilde in de grafstenen. Overigens zijn er in 2000 voor het laatst mensen begraven op deze begraafplaats. Elders in het dorp is een nieuwe begraafplaats verrezen.

- Aan de Stationsstraat staat langs de weg nog een andreaskruis, het waarschuwingsteken van de NS voor de overwegen. Maar in Alphen staat dat kruis zonder spoorwegovergang of station. Het is hier blijven staan ter herinnering aan het voormalige, op die plaats gesitueerde spoorwegstation met overweg op de lijn Tilburg-Turnhout, die in 1867 in dienst werd gesteld en voor personenvervoer werd gebruikt tot in 1934. Voor goederenvervoer bleef de lijn tot 1973 in gebruik. Het station werd kort na 1960 gesloopt, de rails in 1988.

- In 1997 is de stenen dorpspomp van Alphen (Raadhuisstraat) in ere hersteld. Dit is een replica van het origineel, dat dateerde uit 1794 en in 1928 is afgebroken. De vorige replica is in 1984 in werking gesteld, in het jaar dat Alphen 1275 jaar bestond. Deze is echter in 1995 gesneuveld als gevolg van de reconstructie van het Kerkplein.

- Het oorlogsmonument dat je kunt vinden door het onverharde pad naast Chaamseweg 45 (bij het bosgebied de Alphense Bergen) enkele honderden meters in te lopen, bestaat uit een steen met inscriptie ‘Fusilladeplaats oktober 1944'. In die maand zijn hier drie mannen door de Duitsers met een nekschot gefusilleerd. Een van deze mannen wist echter naderhand uit het graf te kruipen en heeft nog geleefd tot in de jaren 1980.

- Brabants herenhuis uit circa 1700 (Heuvelstraat 2, thans café), met oude muurankers en handgesmede trekbel.

- Molenstraat 6 is een oude dorpswoning van het ‘Dordtse type', met voorgevel uit 1614-1619, de rest van het huis is ouder.

- Gevelstenen in Alphen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De naam van Stichting Promotie Alphen spreekt voor zich: de stichting organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten om het dorp te promoten, zoals de Jaarmarkt (1e zondag van juli), de kerstverlichting, de toekenning van de Belhamel aan een persoon, groep personen of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van het dorp, en het initiatief om te komen tot een Alphense reus, in navolging van omliggende dorpen als Gilze, Goirle en Riel.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Struivenbakkers. - Semmelen*, oftewel tonpraten, is met carnaval een begrip in Struivenlaand, zoals Alphen tijdens carnaval heet. "Vanuit de ton wordt het publiek meerdaags vermaakt. Misschien heb je er zelf weleens over nagedacht om in de ton te gaan staan, maar die ene stap nog niet gezet. Een stap die heel herkenbaar is, en waarbij de ervaren semmelers je graag helpen. Want de semmelers van Struivenlaand zien graag jonge, grappige en vooral nieuwe tonpraters erbij komen. Dus 'kietelt' het semmelen bij jou? Wil jij ook graag mensen laten lachen en lol laten beleven vanuit de ton? Maar heb je nog vragen over hoe het semmelen gaat? Stel dan je vragen op de Facebookpagina 'Semmelen in Struivenlaand' en je krijgt antwoorden uit de eerste hand."
* Onder de link vind je een aantal filmpjes van optredens van de afgelopen jaren.

- SGW Alphen-Chaam (paardensport) op 2 zondagen in maart.

- Wielerronde Alphen (3e zaterdag in juni).

- Op de 1e zondag van juli is er jaarlijks de grote drukke Alphense Jaarmarkt, vaak onder een stralende zon, met veel activiteiten in het dorpscentrum, en het gezelllige dorpsfeest Alphen aan de Mart. Marktkooplieden komen van ver buiten de regio om hier op de Jaarmarkt te staan. Naast de gebruikelijke marktkramen zijn er ook altijd een aantal 'echte standwerkers' die met een goed en vermakelijk verhaal de meest uiteenlopende producten aan de man brengen. Deze standwerkers maken deel uit van het jaarlijkse Standwerkersconcours. Aan het einde van de markt wordt bekendgemaakt wie de winnende standwerker is.

- Het Tractorpulling Festival (weekend in augustus) heeft een deelnemersveld van zo'n 200 tractoren, onderverdeeld in de standaardklasse, prostock en specials.

- Op de Boerendag (op een zaterdag in augustus, in 2019 voor de 36e keer) kun je onder meer een collectie oude tractoren bewonderen.

- Tijdens het 75-jarig bestaan van Scouting Alphen is het idee ontstaan om een ludiek evenement te organiseren: een zeepkistenrace. Sinds 2007 wordt het 1x in de circa 2 jaar georganiseerd (in september). De laatste editie was in 2018, dus de volgende keer is vermoedelijk in 2020.

- Kermis (4e zondag/maandag/dinsdag van september en de daaraan voorafgaande zaterdag).

- Op een zaterdag begin oktober (sinds 2017) is er de Allfunse BuurtBattle. Tijdens deze quiz strijden Alphense buurten tegen de klok om de eeuwige roem. De quiz bestaat uit kennisvragen, doeopdrachten en een geheime opdracht. Tijdens de quiz mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken. Ook is het een strijd tegen de klok: de teamcaptain moet zich op een bepaalde tijd melden in Cultureel Centrum Den Heuvel. Vervolgens is diezelfde dag de prijsuitreiking. De dag wordt afgesloten met een knallende feestavond.

- Sinds 2015 straalt de kern van Alphen tijdens de donkere winterdagen. In navolging van de omliggende dorpen is het dorp nu van november tot en met begin januari ook sfeervol verlicht. In 2015 is het initiatief opgepakt door een aantal enthousiastelingen om sfeervolle kerstverlichting te ontwerpen en te maken. Met ondersteuning van Stichting Promotie Alphen en de gemeente, vrijwilligers en sponsoring van lokale ondernemers is dit initiatief werkelijkheid geworden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Na de renovatie van Cultureel Centrum Den Heuvel in 2014 (zie daarvoor het hoofdstuk Links) is ook Streektheater Den Heuvel ontstaan, waar liefhebbers van cabaret, muziek en toneel kunnen genieten van vermakelijke voorstellingen en gezellige avonden.

- Landgoed De Hoevens (O van Alphen, opp. 183 ha) wordt gekarakteriseerd door een fraai jachthuis omgeven door akkers en grasland, omsloten door struwelen eiken- en beukenbomen. De Hoevens maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied tegen de Belgische grens. In de nabijheid liggen het natuurgebied de Regte Heide (met prehistorische grafheuvels), het beekdal van de Leij en de landgoederen Het Ooijevaarsnest, Gorp en Rovert en De Utrecht. In 2014 is op het landgoed Natuurbegraafplaats De Hoevens gerealiseerd.

- De Alphense Bergen, W van Alphen, W van Kwaalburg en Z van de Chaamseweg, is een bosgebied met een oppervlake van circa 200 ha. Het maakt deel uit van de Boswachterij Chaam en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Alphense Bergen bestaat uit naaldbossen op stuifzand.

- Dagrecreatieplas 't Zand (in de gelijknamige buurtschap) biedt mogelijkheden voor zwemmen, zonnen en surfen. Het grote boscomplex eromheen wordt ontsloten door vier gemarkeerde wandelroutes.

- Waterschap Brabantse Delta heeft in 2016 de ecologische verbindingszone Dorpswaterloop Alphen gerealiseerd. Deze zone zorgt voor een verbinding tussen de droge ecologische verbindingszone ‘Bels Lijntje’ en natuurgebied de Regte Heide. Door oevers schuin af te graven heeft de zone ook een waterbergingsfunctie gekregen. Dit voorkomt wateroverlast in de dorpskern.

- Markt aan de Willibrordstraat, woensdag 9-12 uur.

- De ABC Milieugroep maakt zich sterk voor een mooie, schone en gezonde leefomgeving. Het primaire werkgebied is het grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau en de dorpen Alphen en Riel. Speerpunten zijn het beschermen van natuur en landschap, het tegengaan van onnodig lawaai en vervuiling van water, lucht en bodem, en het uitdragen van een gezonde manier van leven, in harmonie met de ons omringende natuur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Alphen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Alphen, door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderdaan de pagina ook de link naar deel 2.

- Diaserie Ommetje Kwaalburg (8 km) vanuit Alphen door Loes Westgeest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Alphen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging RaBaSta.

- Cultureel centrum: - Den Heuvel is centraal gelegen aan het Binckplein in Alphen, omgeven door gezellige terrassen en restaurants. Het fungeert als cultureel centrum binnen de gemeente. Zowel verenigingen, stichtingen, bedrijven als particulieren kunnen bij deze ontmoetingsplek voor de meest uiteenlopende gelegenheden terecht, zoals vergaderingen, optredens, repetities, bijeenkomsten, seminars en nog veel meer. In 2014 is het pand zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde volledig gerenoveerd en verbouwd.

- Jeugd: - Scouting Stanislaskostka* is opgericht in 1932. Het is een actieve groep met circa 150 leden, verdeeld over groepen van Bevers tot Plusscouts. Ut Jeugdhuis is de thuisbasis van Scouting Alphen. Hier is op verschillende avonden wat te doen. Omdat kinderen van verschillende leeftijden verschillende dingen leuk vinden, komt elk kind in een speltak. Een speltak is een groepje kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Iedere speltak houdt zich bezig met activiteiten die op de leeftijd van de kinderen zijn aangepast. Ook heeft iedere speltak zijn eigen leiding. Bij de scouting krijgen de kinderen spelenderwijs veel te maken met samenwerking, zelfstandigheid en omgang met een groep. Omdat ze een groot buitenterrein hebben, doen ze het liefst buitenactiviteiten, zoals vlotten bouwen, speurtochten, kampvuren, nachtspelen of droppings.

* Omdat wij deze naam nog niet eerder hadden gezien als naam voor een vereniging, hebben wij bij ze nagevraagd waar de naam vandaan komt. Stanislas Kostka (1550-1568) was een Poolse jongen die graag jezuïet wilde worden. Hij vertrekt in 1567 met dat doel naar Rome, waar hij als leerling-jezuïet wordt aangenomen. Hij overlijdt reeds kort erna, op het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming (15 augustus 1568), vermoedelijk aan de gevolgen van zijn lange zware reis. In 1726 is hij heilig verklaard. De lijfspreuk van Stanislas was: "Voor het hogere ben ik geboren" ("ad maiora natus sum"). Als patroonheilige staat hij symbool voor jonge mensen die streven naar ontwikkeling en het goede. Wegens de toewijding aan de jeugd dragen diverse katholieke jeugdgroepen zijn naam, waaronder dus de scoutinggroep in Alphen.

- Muziek: - "Onze veelzijdige muziekvereniging Vlijt en Volharding is opgericht in 1891 en heeft haar thuisbasis in Cultureel Centrum Den Heuvel in het Brabantse Alphen. Binnen de vereniging heerst een gezellige sfeer en wordt er door diverse disciplines wekelijks actief gerepeteerd. Zo wordt er op maandagavond fanatiek geoefend door de majorettes, op woensdagavond zijn de slagwerkers actief, en het opleidingsorkest en de harmonie repeteren op de vrijdagavond. Daarnaast zijn er wekelijks ook vele leerling-muzikanten binnen de vereniging die individueel en in groepsverband worden opgeleid door deskundige muziekleraren. Al de repetities zorgen ervoor dat de vereniging vele optredens gedurende het jaar kan verzorgen. Ook zijn er vaste en incidentele acties om de verenigingskas op peil te houden. En dit alles wordt natuurlijk met vlijt en volharding door onze ruim 110 leden gedaan. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op onze uitgebreide website. Je kunt natuurlijk ook eens komen kijken en luisteren tijdens een van de repetities, optredens of uitvoeringen."

- Veiligheid: - Brandweer Alphen.

Reactie toevoegen