Looneind

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Looneind

Terug naar boven

Status

- Looneind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gemeente Alphen en Riel.

- De buurtschap Looneind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Alphen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1544 opt Looeyndt, 1838 Het Loon Eind.

Naamsverklaring
Voor -eind 'einde, laatste stuk' zie Nederweert-Eind. Het eerste deel hetzij looi, samenhangend met looien 'bereiden van huiden voor de leerverwerkers', dan wel lo 'bos' (waarvoor zie 't Loo gem. Bergeijk) met hiatusvullende tussenklank -i-.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Looneind ligt rond de gelijknamige weg, NO van Alphen, in het N grenzend aan Alphen-Oosterwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Looneind niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deze buurtschap heeft geen rijksmonumenten. De buurtschap heeft wel 1 gemeentelijk monument, zijnde langgevelboerderij Sleutelhoeve uit 1632, met muurankers en donderkruis, op huisnr. 3b. "Aan het Looneind te Alphen stonden tot in de jaren twintig van deze eeuw drie boerderijen met respectievelijk de jaartallen 1630, 1632 en 1634 in de muurankers. Deze boerderijen waren alle met de lange voorgevel op het zuiden en met de kopgevel naar het oosten gericht. De boerderij met het jaartal 1634 is in 1924 gesloopt, nadat ernaast een nieuwe boerderij was gebouwd. De waterput en een deel van de schuur bleven bewaard. De boerderij met het jaartal 1630 is in de laatste oorlog beschadigd en nadien nooit meer goed herbouwd. In 1965 of 1966 is deze uiteindelijk gesloopt op een buitenmuur na. Deze vormt nu een van de muren van een schuurtje. De enige van de drie boerderijen die nog bestaat, is die met het jaartal 1632.

In het Nieuwsblad van het Zuiden van 9 oktober 1970 beschreef Pierre van Beek de toestand van dit pand als volgt: "Verder rijdend komt ge op het Looneind, waar eens schilders konden likkebaarden om een paar oude boerderijen. Er staat nog een vervallen restant met karhok op no. 4, tot voor een paar jaar bewoond door Th. Oomen. Nu fungeert ze als kippekooi. Het pluimgedierte heeft er vrij spel in heel de woonruimte met gapende bedsteden. De bijbehorende schuur viel als offer van brand, die ook de vier lindebomen aan de voorkant en zelfs bomen langs de straat teisterde. Deze boerderij draagt 1632 in haar jaarankers van de zijgevel, maar dat valt niet te zien, want die ankers gaan schuil achter klimop, welke via de gevel tot op het met pannen en stro gedekte dak kruipt. Altijd nog enige schilderachtigheid in de schamelheid."

De Sleutelhoeve, op het huidige adres Looneind 3b, is in de periode 1972-1975 gerestaureerd door aannemersbedrijf Vromans-Van Hal te Alphen. Achter de klimop gingen niet alleen muurankers, maar ook metseltekens schuil. Het zijn twee in het metselwerk aangebrachte figuren van donkergekleurde gesinterde stenen met sporen van verglazing. Beide figuren, ter weerszijde van het raam, hebben de vorm van een ruit waarin een maalteken. Over dit soort metseltekens handelt een artikel van W.H.Th. Knippenberg, die er de betekenis van rechtstekens aan geeft. Knippenberg veronderstelt dat deze tekens verband houden met het feit dat de hoeve eertijds zou hebben behoord tot het goederencomplex van de Johannieters, die te Alphen een commanderij bezaten op het hof Ter Brake." (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'Bewoningsgeschiedenis van de Sleutelhoeve te Alphen', door prof. dr.W.F. van Raaij en A.M.C. Zom, in Jaarboek 37, 1984, van Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom')

Reactie toevoegen