Alphen en Riel

Voormalige gemeente
Alphen-Chaam Goirle
West-Brabant Baronie en Markiezaat Hart van Brabant
Noord-Brabant

gemeente_alphen_en_riel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Alphen en Riel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Alphen en Riel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Alphen en Riel

Terug naar boven

Status

- Alphen en Riel is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant, in deels de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, en deels de regio Hart van Brabant. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1997 is Alphen met haar buurtschappen naar de nieuwe gemeente Alphen-Chaam overgegaan. Riel met haar buurtschappen ging op in de gemeente Goirle.

- De gemeente Alphen en Riel is ontstaan door samenvoeging van de gelijknamige dorpen bij keizerlijk decreet van Napoleon van 8 november 1810 (Bulletin des lois 327 no. 6107). Chaam is daarbij losgekoppeld van Alphen (die voorheen samen een 'schepenbank' vormden) en ging verder als zelfstandige gemeente. Riel viel voorheen onder de schepenbank Hilvarenbeek. In 1806 was een samenvoeging van Riel met Goirle mislukt hoewel een wet terzake was vastgesteld. In 1997 is Riel dus alsnog met Goirle samengevoegd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de gemeente Alphen en Riel 271 huizen met 1.791 inwoners, verdeeld in dorp Alphen 70/431 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Terover 44/308, Kwaalburg 23/251, Boshoven 15/99, Oosterwijk 38/198, Druisdijk 5/31 en Vijfhuizen 5/34 en dorp Riel 33/202 met de buurtschappen Brakel 17/109 en Zandeind 21/128. De gemeente omvatte verder de buurtschappen Goedentijd (ook de naam Kerk-en-GoedenTijd komt in de 19e eeuw voor) en Kerkeind.

- Per 1-1-1997 is de gemeente Alphen en Riel opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Alphen-Chaam: 3.980 hectare met 1.392 huizen en 3.857 inwoners (= dorp Alphen met de bijbehorende buurtschappen);
naar de gemeente Goirle: 1.602 hectare met 859 huizen en 2.432 inwoners (= dorp Riel met de bijbehorende buurtschappen),
in totaal dus circa 2.300 huizen met circa 6.300 inwoners en
naar de gemeente Tilburg: 72 hectare, onbewoond.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Alphen en Riel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Alphen en Riel (online te bestellen).

- De teksten van het boekje 'Alphen en Riel in oude ansichten' zijn via de link ook online te lezen. Als je ook de afbeeldingen die erbij horen wilt kunnen bekijken, kun je het boekje via de link bestellen. "Hoewel 38 foto's slechts een summier beeld kunnen geven van alles wat zich in deze gemeente heeft afgespeeld, is het weI mogelijk een indruk te krijgen van een bepaalde periode. Aan de hand van het beschikbare materiaal is een keus gemaakt om enkele facetten uit de tijd van 1880 tot 1940 vast te leggen. Het nut van het bijeenbrengen van een dergelijke verzameling in een boekje heeft voor de lezer het voordeel dat men op eenvoudige wijze kennis kan nemen van het verspreide materiaal. Ter verduidelijking is, waar dat nodig was, geput uit de geschiedenisbronnen om tot een goed afgerond geheel te komen. Geraadpleegd werden onder meer: De geschiedenis van deze gemeente door dr. Erens; De Alphense Praehistorie door W. Binck en stukken uit het gemeentearchief", aldus een citaat uit het voorwoord.

Reactie toevoegen