Wijk bij Duurstede

Plaats
Stad en gemeente
Wijk bij Duurstede
Kromme Rijnstreek
Utrecht

Wijk bij Duurstede.JPG

Wijk bij Duurstede is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek.

Wijk bij Duurstede is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek.

gemeente_wijk_bij_duurstede_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wijk bij Duurstede anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wijk bij Duurstede anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

wijk_bij_duurstede_collage.jpg

Wijk bij Duurstede, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wijk bij Duurstede, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wijk bij Duurstede (5).JPG

Wijk bij Duurstede, hier nog aan de Lek, maar even verderop aan de Nederrijn

Wijk bij Duurstede, hier nog aan de Lek, maar even verderop aan de Nederrijn

Wijk bij Duurstede (4).JPG

Stadsgezicht Wijk Bij Duurstede

Stadsgezicht Wijk Bij Duurstede

Wijk bij Duurstede (3).JPG

De Dijkstraat in Wijk bij Duurstede

De Dijkstraat in Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede (6).JPG

Wijk bij Duurstede, Kasteel Duurstede

Wijk bij Duurstede, Kasteel Duurstede

Wijk bij Duurstede (2).JPG

In het mooie, oude centrum van Wijk bij Duurstede

In het mooie, oude centrum van Wijk bij Duurstede

wijk_bij_duurstede_broekweg_kombord.jpg

Wijk bij Duurstede, bedrijventerrein Broekweg. Een officieel blauw plaatsnaambord ('kombord') en 30 km-bord (dat meestal wordt gebruikt voor een woonerf) doen vermoeden dat we hier met een plaats te maken hebben. Wat dus niet het geval blijkt.

Wijk bij Duurstede, bedrijventerrein Broekweg. Een officieel blauw plaatsnaambord ('kombord') en 30 km-bord (dat meestal wordt gebruikt voor een woonerf) doen vermoeden dat we hier met een plaats te maken hebben. Wat dus niet het geval blijkt.

gravenbol.jpg

Het prachtige en o zo rustige natuur- en recreatiegebied Gravenbol bij Wijk bij Duurstede, dat is ontstaan na het afdammen van de Nederrijn.

Het prachtige en o zo rustige natuur- en recreatiegebied Gravenbol bij Wijk bij Duurstede, dat is ontstaan na het afdammen van de Nederrijn.

wijk_bij_duurstede_wijk-_en_buurtindeling.jpg

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft haar grondgebied ingedeeld in CBS-wijken en -buurten. Hoe dat inhoudelijk in elkaar zit, kun je lezen onder Status. Hier zie je deze gevisualiseerd. (© gemeente Wijk bij Duurstede)

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft haar grondgebied ingedeeld in CBS-wijken en -buurten. Hoe dat inhoudelijk in elkaar zit, kun je lezen onder Status. Hier zie je deze gevisualiseerd. (© gemeente Wijk bij Duurstede)

Wijk bij Duurstede

Terug naar boven

Status

- Wijk bij Duurstede is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek.

- De gemeente Wijk bij Duurstede is in 1996 vergroot met de gemeenten Cothen en Langbroek.

- De gemeente Wijk bij Duurstede omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Cothen, Langbroek en Overlangbroek, en de buurtschappen De Noord, Den Oord (grotendeels), Dwarsdijk en Steenen Brug. In totaal zijn dit 1 stad, 3 dorpen en 4 buurtschappen.

Verder ligt W van de stad nog bedrijventerrein Broekweg. Ter plekke staan blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, met 30 km-zone (zie foto). Voor een argeloze voorbijganger die ter plekke niet bekend is lijkt het gezien de uitvoering een plaatsnaam. Ook (en zelfs) de Topografische Dienst / Kadaster heeft zich er door laten misleiden en het vanwege de blauwe borden zonder bedrijventerrein-aanduiding onterecht als plaatsnaam in de atlassen vermeld. Hint: duidelijker zou zijn hetzij als men er expliciet bij vermeldt dat het een bedrijventerrein betreft, zoals bijv. de gemeente Lopik doet met zijn bedrijventerrein De Copen, hetzij dat men een blauw plaatsnaambord plaatst met de eigenlijke plaatsnaam, en daaronder een wit bord met de naam van het bedrijventerrein, zoals bijv. de gemeente Amsterdam doet met zijn bedrijventerrein Westpoort (alleen zijn die het bedrijventerrrein-symbool erbij vergeten, want zo lijkt het weer of het een woonwijk is...).

- Wapen van de gemeente Wijk bij Duurstede.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Wijk bij Duurstede.

- Onder de stad Wijk bij Duurstede valt voor de postadressen ook het grootste deel van buurtschap Den Oord.

- "Heeft iemand het over de Noorderwaard of Broekweg? In Wijk bij Duurstede weet iedereen dan over welke wijk het gaat. Officieel bestonden deze wijken echter niet bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het dagelijks leven maakt dat niet uit. Er zijn echter ook organisaties die alleen met officiële wijken en buurten werken. Daarom heeft de gemeente de wijken en buurten nu officieel bij het CBS laten vastleggen. Het doel hiervan is om: beter vergelijkingen tussen buurten binnen de gemeente te maken; wijken en buurten makkelijker te vergelijken met wijken en buurten buiten de gemeente, die ongeveer net zo groot zijn; hulpverleningsdiensten, gemeente en andere organisaties met dezelfde wijken te laten werken.

Dit is de nieuwe CBS Wijk- en buurtindeling van de gemeente: Wijk 00 Wijk bij Duurstede met de buurten Binnenstad, De Engk, Frankenhof, De Heul, Noorderwaard-Noord, Noorderwaard-Zuid, De Horden Stenen en Ovens, De Horden Rivieren, De Horden Schepen, De Horden Parckwijk, Bedrijventerrein Broekweg en Langshaven, De Geer. Wijk 01 Landelijk gebied met de buurten Buitengebied Wijk bij Duurstede en Buitengebied ten zuiden van Amsterdam-Rijnkanaal. Wijk 02 Cothen met de 'buurten' Cothen en Buitengebied Cothen. En Wijk 03 Langbroek met de 'buurten' Langbroek en Buitengebied Langbroek." Zie ook het kaartje elders op deze pagina.

- Sinds december 2019 is Iris Meerts de burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede. Zie ook het interview met Iris Meerts door RTV Utrecht (november 2019). - Iris Meerts heeft Albertine van Vliet-Kuiper opgevolgd, die sinds juni 2019 waarnemend burgemeester was. De burgemeestersvacature was ontstaan vanwege het vertrek van Tjapko Poppens, die burgemeester is geworden van de gemeente Amstelveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
948 kopie 12e eeuw "Dorsteti nunc autem UUik nominata", 1300 "nostra villa dicta Wijc", 1319 "tote Wycke bi Duersteden", 1320 Wiic bi Duersteden, 1322 "onse huys ende borch te Duyrstede ende onse stadt van Wijck", 1343 Wijc, 1419 en 1420 "Wyck, off Duerstede", 1504 Wijck tot Duerstede, 1725 Wyk te Duurstede.

Naamsverklaring
Betekent wijk 'nederzetting met speciale functie'. Het plaatsje was koningsbezit in de omgeving van Dorestad, een belangrijke handelsnederzetting in de Karolingische tijd. Later nam het de functie van deze handelsplaats over. De toevoeging 'bij Duurstede' refereert aan het kasteel van Duurstede, welke naam een verwijzing is naar en een reïnterpretatie van Dorestad.(1)

Terug naar boven

Ligging

Wijk bij Duurstede ligt ZO van Houten, NO van Culemborg en wordt omgeven door water: in het O en N grenst de stad aan de Kromme Rijn, en in het Z aan het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de Nederrijn, die hier naar het W overgaat in de Lek. Amsterdam-Rijnkanaal en Nederrijn/Lek kruisen elkaar hier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en de stad Wijk bij Duurstede 402 huizen met 2.628 inwoners. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 10.000 huizen met tegen de 24.000 inwoners en de gelijknamige stad ca. 7.500 huizen met ruim 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de vroege middeleeuwen lag op de splitsing van de Rijn en de Lek, ongeveer waar nu Wijk bij Duurstede is, de handelsnederzetting Dorestad. Dorestad was in de 8e en 9e eeuw de grootste en rijkste plaats van Nederland en hét handelscentrum van Noordwest Europa. Dorestad is van de aardbodem verdwenen. Waaróm dat is gebeurd, is nog steeds niet met zekerheid te zeggen. - Utrechtse canon over Dorestad. - Site van Luit van der Tuuk over Dorestad.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Wijk bij Duurstede, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' richt zich op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van ons werkgebied. De vereniging bestaat sinds 1966 en heeft als doelstelling iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen. Ben je geïnteresseerd in de historie van de Kromme Rijnstreek? Dan bieden we je uitstekende mogelijkheden om je daarin te verdiepen en daarvan te genieten. De vereniging informeert haar leden over de rijke geschiedenis van het gebied door middel van: Lezingen. Circa 6 maal per jaar afwisselend in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten. Publicaties. Vier maal per jaar het tijdschrift 'Het Kromme Rijngebied'*, toegezonden aan de leden; een eigen boekenreeks onder de naam “Historische Reeks Kromme Rijngebied”; publicaties van de archeologische werkgroep; artikelen in kranten.
* Oudere jaargangen van tijdschrift Het Kromme-Rijngebied, vanaf het begin (1967!) tot enkele jaren geleden, zijn via de link ook online te lezen.

Excursies. Meerdere malen per jaar; onder deskundige begeleiding naar interessante historische plaatsen binnen en buiten de Kromme Rijnstreek. Eenmaal per jaar is er een grote excursie naar een interessante bestemming in binnen- of (nabij) buitenland; deze duurt een dag en wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner. Exposities. Jaarlijks worden er kleinschalige exposities georganiseerd. Deze worden voornamelijk gehouden in het Oude Station van Houten. Verder stelt de vereniging haar leden in staat om in groepsverband actief bezig te zijn met de streekgeschiedenis. Dat kan o.a. in de werkgroepen: Archeologie, Monumenten, Oral History en Genealogie en Historisch Onderzoek. De vereniging is incidenteel actief in educatieve geschiedenisprojecten voor de jeugd.

Als je lid wordt van Historische Kring Tussen Rijn en Lek geniet je van een aantal voordelen. Ruim 550 anderen gingen je al voor: drie tot vier keer per jaar het tijdschrift Het Kromme Rijngebied; gratis bezoek aan lezingen; nieuws en informatie via een persoonlijke papieren en digitale nieuwsbrief; eventuele korting op uitgaven van de historische reeks; deelname aan excursies (hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd); deelname aan een van de werkgroepen. Daarnaast steun je met je lidmaatschap het opkomen van belangen op cultureel historisch gebied in het Kromme Rijngebied. Het lidmaatschap bedraagt € 25 per jaar. Geef je op voor de elektronische nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten."

- "In Museum Dorestad kom je oog in oog te staan met het rijke verleden van Wijk bij Duurstede, waar eens de handelsplaats Dorestad lag. In het museum wordt de geschiedenis van Dorestad getoond aan de hand van voorwerpen die zijn opgegraven. Dorestad was een van de belangrijkste handelscentra van Europa. Uitgebreide opgravingen hebben deze nederzetting aan het licht gebracht. Daarbij zijn vondsten gedaan van handelsgoederen en gebruiksvoorwerpen waarvan vele in het museum te bewonderen zijn. Foto's, tekeningen en maquettes maken het beeld compleet van de handelsplaats die ten tijde van Karel de Grote - zo'n 1200 jaar geleden - zijn hoogtijdagen beleefde. Kortom, ervaar de bewogen geschiedenis van de beroemde handelsplaats Dorestad! In Museum Dorestad wordt naast de vaste opstelling meerdere malen per jaar een tijdelijke expositie ingericht. Bovendien worden er regelmatig lezingen, workshops en activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Wat is er teruggevonden? Hoe heeft Dorestad eruit gezien? Wil je antwoorden op deze vragen. Kom dan naar het museum."

Geschiedenis en tijdelijke sluiting museum
In 1926 is het 'Kantonnaal en Stedelijk Museum' opgericht dat in de Bourgondische toren van kasteel Duurstede werd ondergebracht. De grootschalige opgravingen die in 1967 begonnen, zorgden voor een impuls. In 1975 verhuisde de collectie naar een pand in de Volderstraat waar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) aanvankelijk kantoor hield. De ROB verhuisde waardoor de expositieruimte kon worden uitgebreid. Museum Dorestad, zoals het tegnwoordig heet, was sinds 2000 gevestigd in het prachtig gerestaureerde herenhuis Amstelwijk. Sinds oktober 2018 is het museum tijdelijk voor het publiek gesloten. Alleen voor scholen blijven zij als vanouds museumlessen verzorgen vanuit de tijdelijke locatie in basisschool De Horn, locatie 't Kompas.

Medio 2023 heropent Museum Dorestad in het oude Stadhuis op de Markt, met een volledig vernieuwde inrichting. De gemeenteraad heeft voor de hiervoor noodzakelijke verbouwing van het stadhuis 1.350.000 euro beschikbaar gesteld. De intentie is dat de VVV en het vernieuwde museum, die samen het stadhuis gaan 'bewonen', hierdoor meer toeristen naar Wijk gaan trekken. In december 2018 zijn vleermuizen aangetroffen, die wellicht voor vertraging in de oplevering zorgen: de vleermuizen zijn namelijk beschermd en mogen daarom niet worden verstoord. Wellicht moeten er speciale voorzieningen worden getroffen. Ecologen gaan inventariseren of het klimaat op de zolder zo geregeld kan worden dat de vleermuizen er ook na de vebouwing ongestoord kunnen verblijven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wijk bij Duurstede heeft 74 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk (Markt 22) is een gotische pseudobasiliek met onvoltooide toren. Vroeger was hij gewijd aan Johannes de Doper. Om die reden wordt hij in de literatuur ook St. Jan Baptist Kerk of St. Janskerk genoemd. De bouw van de voorloper van de huidige kerk begon in de 14e eeuw. In 1366 verbond Gijsbert van Abcoude aan de kerk een kapittel van tien kanunniken en kreeg de kerk dus de status van kapittelkerk. De uitgebreide bezittingen van het kapittel leidden tot aanzienlijke inkomsten, en daardoor ook tot invloed van het kapittel. Onder bisschop David van Bourgondië werd de kerk vanaf 1486 aanzienlijk uitgebreid en werd begonnen met de bouw van de toren, naar voorbeeld van de Utrechtse Domtoren. Het middenschip van de hallenkerk werd verhoogd en de zijbeuken kregen lessenaarsdaken, zodat er een pseudobasiliek ontstond. Van de toren werd slechts één geleding voltooid. Het nieuwe koor brandde in 1579 af en werd niet meer herbouwd: de kerk heeft sindsdien een rechte oostwand. Sinds 1580 is de kerk in protestantse handen. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede en de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. In 2019 is een nieuwe haan op de toren geplaatst, nadat zijn voorganger tijdens een storm in 2018 scheefgezakt en ernstig verroest bleek.

- De geschiedenis van Kasteel Duurstede (Langs de Wal 6) gaat terug tot de vroege 13e eeuw, toen de graaf van Bentheim een versterkt huis, gelegen nabij de plek waar vroeger Dorestad lag, in leen gaf aan het geslacht van Abcoude. In 1270 bouwde Zweder I van Abcoude een zware bakstenen woontoren (die er nu ook nog staat). Het huis bleef tot 1449 in het bezit van het geslacht van Abcoude, toen werd het onder dwang verkocht aan de bisschop van Utrecht en kwam uiteindelijk in het bezit van het Sticht. Bisschop David van Bourgondië, die het kasteel tussen 1459 en 1496 in bezit had, liet het kasteel grondig verbouwen. Hierbij werd de oude donjon volledig ingesloten door nieuwbouw. Tijdens deze verbouwing werd ook de nu nog intacte Bourgondische toren gebouwd. De opvolgers van David, Frederik IV van Baden en Filips van Bourgondië, gebruikten het kasteel ook als hun residentie. De laatste grote uitbreiding van het kasteel vond plaats in 1577. Toen werd er een aarden, gebastionneerde omwalling om het kasteel opgeworpen.

Hoewel het kasteel in 1640 nog in goede staat verkeerde, verviel het ergens in de tweede helft van de 17e eeuw compleet tot een ruïne. Op een prent uit 1700 blijkt dat er al niet veel meer over was van het eens zo trotse gebouw. Deze teloorgang was het gevolg van bezuinigingen en verwaarlozing van de kant van het Sticht. Een algemeen misverstand is de aanname dat de Franse troepen Kasteel Duurstede vernield zouden hebben. Het Kasteel, dat geen directe bedreiging vormde, is door de Franse troepen ongemoeid gelaten. Als gevolg van de zware vernielingen van Wijk bij Duurstede zijn de stenen van het toentertijd vervallen Kasteel Duurstede hergebruikt voor de wederopbouw van de stad.

De oude donjon van Zweder van Abcoude heeft door zijn uiterst robuuste constructie de tand des tijds redelijk goed doorstaan, en is nu nog een uitstekend voorbeeld van een middeleeuwse woontoren. De muren zijn twee en een halve meter dik; de oorspronkelijke ingang lag op de tweede verdieping en was bereikbaar via een houten trap die in tijden van nood gesloopt of afgebrand kon worden. Een van de hoektorens van het oude kasteel is in de 15e eeuw uitgebouwd tot de nu nog altijd bestaande Bourgondische toren. Waar de rest van het kasteel aan het einde van de middeleeuwen meer weg had van een luxe slot, was de Bourgondische toren overduidelijk een bouwwerk met een militaire functie. De Bourgondische toren bevat een zeldzaam soort mezekouw. Met zijn hoogte van meer dan veertig meter en zeer dikke muren is de toren vandaag de dag nog altijd imposant. Begin 20e eeuw zijn de overige resten van het gebouw geconsolideerd en opgemetseld tot een kleine hoogte boven het maaiveld, zodat nu ook nog een idee te vormen is over hoe omvangrijk het kasteel vroeger was. Naast de vroegere toegangspoort is er nog wat hoger oprijzend muurwerk te vinden, behorend tot de buitenmuur, en een hoektoren. De gebastionneerde omwalling is nog aanwezig en is in de 19e eeuw omgevormd tot een park. Kasteel Duurstede wordt tegenwoordig verhuurd voor bruiloften en andere zakelijke evenementen, maar gedurende de zomer (van april tot en met september) kun je van dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur het kasteeleiland betreden, mits er op dat moment geen evenementen of andere bijeenkomsten plaatsvinden.

- Korenmolen Rijn en Lek (Dijkstraat 23) is in 1659 gebouwd als runmolen. Het is daarmee een zeer vroeg exemplaar van de ronde stenen bovenkruier en is daarom als bouwwerk uniek. Wat eveneens zeer bijzonder is, is dat de molen als enige molen in Nederland op een oude stadspoort is gebouwd. Dit is de 14e-eeuwse Leuterpoort (genoemd naar de vroegere buurtschap De Leuth). De molen is later als korenmolen in gebruik genomen en is dat ook altijd gebleven. De naam van de molen is ontleend aan het feit dat in de directe omgeving de rivieren Rijn en Lek in elkaar overgaan. De molen is meerdere malen gerestaureerd en heeft enkele stormrampen overleefd, waarbij hij ternauwernood tot stilstand kon worden gebracht. Voor het zeven van het meel tot bloem is er een klopbuil aanwezig. De huidige eigenaar is Vereniging De Hollandsche Molen. Vrijwillige molenaars laten de molen elk weekend draaien en malen graan op windkracht. De anno 2019 18-jarige Louis Maas uit Wijk bij Duurstede heeft in dat jaar zijn molenaarsdiploma behaald en is daarmee de jongste molenaar van Nederland. Als kleuter was hij al gek op molens. Al zijn vrije uren draait hij op molen Rijn en Lek. De molen is doorgaans op zaterdag- en zondagmiddag te bezoeken. - Nieuws van Korenmolen Rijn en Lek op Facebook.

- Het rijksmonumentale oude Stadhuis van Wijk bij Duurstede (Markt 24) is gebouwd in de jaren 1662-1666. Op dezelfde plek stond eerder een kleiner stadhuis. Het stadhuis is uitgevoerd in de stijl van het classicisme. De nadruk lag niet zozeer op decoratie, maar vooral op harmonische verhoudingen en symmetrie in het volume, de voorgevel en de plattegrond. In het stadhuis zetelde het stadsbestuur en spraken de schout en schepenen recht. Daarom waren er in het onderhuis cellen, waarin de arrestanten hun vonnis afwachtten. In het gebouw bewaarde men belangrijke zaken als de schatkist, stadsstempels en charters. Het stadhuis is door de eeuwen heen verschillende keren verbouwd. In 1857 maakte de bordestrap plaats voor twee gietijzeren trappen. In 1937 is de gietijzeren trap vervangen door een trap van natuursteen met een ijzeren balustrade.

In het onderhuis woonde de conciërge, totdat de politie in 1951 deze ruimtes ging gebruiken. Enkele cellen werden gebruikt als archief, opslag of als centrale-verwarmingsruimte. Bij een volgende verbouwing werden in het onderhuis de kluis en de archiefbewaarplaats gemaakt. Ook kantoorruimtes kwamen erbij. Dat gebeurde ook op de etage. Op de zolder kwam een museum. Door de bouw van een nieuw stadskantoor aan de Karel de Grotestraat verloor het stadhuis in 1981 nagenoeg haar functie. Voor huwelijken werd het nog wel gebruikt en dat is nog altijd zo. Sinds het vertrek van het gemeentebestuur gebruikt de VVV het onderhuis. (bron: Jojanneke Clarijs: 'Het stadhuis van Wijk bij Duurstede - cultuurhistorisch onderzoek') Al sinds 2013 werkt de gemeente aan verbouwplannen. Enkele tegenslagen zorgden voor vertraging. De intentie is dat het Stadhuis na de verbouwing vanaf medio 2020 onderdak gaat bieden aan Museum Dorestad (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis) en de VVV.

- Gevelstenen in Wijk bij Duurstede.

Terug naar boven

Evenementen en actviteiten

- Blues in Wijk, opgericht in 2009, bestaat uit een stel enthousiaste bluesliefhebbers, die jaarlijks ca. 10 bluesevents organiseren, in Theater Calypso, in de horeca, op de Lek, bij het kasteel, in woonkamers en op buitenpodia. In je eigen stad genieten van mooie blues, is hun motto. In 2020 gaan ze een nieuw experiment uitproberen: de 'Wijkse Bluesweek' (eind maart/begin april). Zes dagen bluesacts in Wijk bij Duurstede. Blueslessen in enkele basisscholen, blues en film in theater Calypso, een blueswandeling door de binnenstad en een bluesfeest in de Veldpoort. Een aantal evementen is gratis en een aantal met entree (€12,50). Via de ticketknop bovenaan de site van Blues in Wijk kun je E-tickets bestellen.

- Nieuws over concerten en tentoonstellingen e.d. op Kasteel Duurstede.

- Het Cultureel Rondje (1e weekend van de maand, sinds 1986) is een route langs galerieën, kunstenaars en musea door het pittoreske Wijk bij Duurstede.

- Karnavalsvereniging KV De Kaieschaiters is opgericht in 1961. Zij organiseren Karnaval voor alle leeftijdsgroepen in de gemeente Wijk bij Duurstede. - Carnavalsvereniging CV De Smilies.

- Een van de jaarlijkse tradities in Wijk bij Duurstede is de Singelloop op Koningsdag (in 2018 voor de 72e keer). Het doel van de Singelloop is het promoten van samen sportief bezig zijn, onder het motto: Singelloop je samen! Er kan gestart worden op verschillende afstanden: Kidsrun van 700 meter: van 0 t/m 7 jaar, start 11.45 uur; Jeugdloop van 2,2 km, start 12.00 uur; 5 en 10 km, start 12.00 uur.

- Kermis (gedurende 5 dagen in juli).

- Sinds 2018 kun je in Wijk bij Duurstede vanaf half december gedurende twee weken schaatsen op de kunstijsbaan op de Markt bij de Grote Kerk. De baan is dan dagelijks open van 10.00-17.00 uur, met op vrijdagavond een ijsdisco tot 21.00 uur. Op Eerste Kerstdag is de baan dicht. Paula Bodok nam in 2018 het initiatief voor de kunstijsbaan. Het was een groot succes, dus voor herhaling vatbaar; ongeveer 1.000 kinderen kwamen naar het baantje om te schaatsen en te krabbelen. Scholen uit Cothen, Langbroek en Wijk kwamen met hun leerlingen, buitenschoolse opvang en ouders met hun kinderen. Bodok: "Het heeft al jaren niet meer flink gevroren, dus veel kinderen kennen geen natuurijsbanen meer. En ik vind dat alle kinderen vertrouwd moeten kunnen raken met het schaatsen. Daarom is alles gratis. Dat wordt mogelijk gemaakt door vele lokale sponsors. En 40 vrijwilligers staan te trappelen om mee te helpen. Naast het schaatsen gaan we vanaf 2019 meer aan entertainment doen: ijshockey, curling, spelletjes. Ik werk samen met de VVV en de Lions Club. Als ik ooit stop, moet het voortbestaan verzekerd zijn." Ook in 2019 was er dus weer Schaats bij Duurstede.

- Kerst bij Duurstede is een Kerstfair en Kerstmarkt in het historische decor van Wijk bij Duurstede.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds mei 2017 is er de Driekernenwandeling, een wandelroute van 18 km vanaf de Markt in Wijk bij Duurstede naar Langbroek en Cothen en weer terug naar Wijk. Twee enthousiaste wandelaars, Adriaan van Aelst en Jan van Heerde, hebben de route bedacht. De Driekernenwandeling volgt vanuit Wijk eerst het Kromme Rijnpad tot Cothen. Bij de Kleidijk wordt de provincialeweg overgestoken waarna op een mooi natuurpad het geluid van auto's geleidelijk verstomt. Over de Langbroekerdijk, met als attracties de kastelen Lunenburg en Hindersteyn, wordt Langbroek bereikt. Daar wordt definitief afscheid genomen van geasfalteerde wegen. Van Aelst en Van Heerde waarschuwen wandelaars dat de ondergrond daarna na langdurige regenval drassig kan zijn. In het voorjaar en in de zomermaanden raden ze aan in een lange broek te wandelen vanwege distels en ander ongemak in het hoge gras. Langs de Cothergrift, over bospaden, door weilanden en langs essenhakhout voert de aantrekkelijke route terug naar Wijk. De folder waarin deze route en die in tegengestelde richting wordt beschreven is verkrijgbaar bij de VVV op de Markt.

- In het hart van Wijk bij Duurstede is het Calypso Theater een warme plek voor cultuurbeoefenaars en cultuurminnaars.

- Sinds 2015 is er Kringloop Dorestad (Peperstraat 25). Een plek waar iedereen zich welkom voelt, waar ruimte is voor ontmoeting en conversatie. Een smeltkroes van mensen, energie, creativiteit en openheid.

- Kringloopwarenhuis Nogges in Wijk bij Duurstede trekt ca. 150-200 bezoekers per dag. Meer dan de helft van deze bezoekers heeft het absoluut niet breed. Nogges is er primair voor hen. Andere typen bezoekers komen ook: mensen die geld te besteden hebben, verzamelaars en gelukzoekers. Wij geven ook artikelen weg aan de voedselbank, statushouders, vluchtelingenwerk. Weggeven is beter dan weggooien. Producten worden bij ons op basis van het fairpricing-principe geprijsd; merkartikelen worden op waarde geprijsd. Een Miele-stofzuiger wordt hoger geprijsd dan een Tristan-stofzuiger. Een Den Hamspijkerbroek is hoger geprijsd dan een Zeemanbroek. Omdat de nieuwprijs ook zeer uiteenloopt. Onze nieuwe winkel, het kringloopwarenhuis, wordt door een hele brede groep Wijkenaren zeer enthousiast ontvangen. Onze nieuwe locatie brengt ons ook nieuwe klanten, die het zeer waarderen. We hebben klanten en goede klanten. De goede klanten worden vrienden van Nogges. En die spreken we regelmatig bij Nogges onder het genot van een kop koffie.

Nogges is een stichting zonder enig winstoogmerk en draait bijna volledig op vrijwilligers. De bedrijfsleiding krijgt een buitengewoon bescheiden vergoeding voor zijn werkzaamheden. Al het geld (na aftrek van kosten) wordt besteed aan goede doelen; een voortzetting van zoals de Kringloop ooit is opgezet. Goede doelen worden uitgezocht door alle vrijwilligers, met één belangrijke voorwaarde: besteding is voor de samenleving in de gemeente Wijk bij Duurstede (dus inclusief Cothen en Langbroek). Nogges besteedt veel aandacht aan hulpbehoevenden en voert diverse projecten uit. Daar waar andere organisaties door de gemeente worden betaald voor hun begeleiding krijgt Nogges hiervoor geen geld en doet dit uit eigen kas. Wij bieden dagbesteding aan mensen die nooit op een reguliere manier aan het werk kunnen. Zij verrichten eenvoudige werkzaamheden en leveren zo een bijdrage aan de samenleving. Mensen met juridische of verslavings- of schuldenproblemen die hun baan kwijt zijn geraakt en uitgerangeerd zijn, kunnen bij Nogges vaardigheden opdoen om te re-integreren. Statushouders met taal- en/of cultuurproblemen vinden bij Nogges werkzaamheden en worden voorbereid naar stageplaatsen. Via deze stageplaatsen hebben diverse mensen de weg naar een reguliere baan gevonden." Dit is een samenvatting van 'Het echte verhaal over Nogges', als reactie op het volgens hen "nare en onjuiste krantenartikel in het AD van Wim van Amerongen (13-3-2018) over de prijzen van Nogges".

- Wereldwinkel Wijk bij Duurstede verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

- Nieuws van de winkeliers e.a. uit de binnenstad van Wijk bij Duurstede op Facebook.

- Winkelcentrum De Heul.

- Kinderboerderij De Vliert is sinds 1973 uitgegroeid van een bouwval tot een mooie locatie met diverse (dieren)verblijven, een educatief centrum, speeltoestellen en leerzame boeken. Het beheer van de boerderij is doordeweeks in handen van vaste beheerders en wordt in het weekeinde door vrijwilligers verzorgd. Ze zijn zeven dagen per week open, uitgezonderd kerst en oud & nieuw.

- "Lokaal actief voor het behoud van een rijke natuur en een gezond leefmilieu." Dat is in een notendop waar de in 1990 opgerichte Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede voor staat. Deze omgeving heeft op het gebied van natuur en landschap veel te bieden: een wijds rivierenlandschap, bloeiende boomgaarden, dichte essenhakhoutbosjes en oude landgoederen, ook zijn er Natura 2000 gebieden binnen de gemeentegrenzen. In dit afwisselende landschap voelen talrijke dieren en planten zich thuis. Als vereniging willen ze graag bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van deze natuur en dit landschap. Dat doen ze: door mee te denken en te praten met overheden in kwesties waarbij natuur, landschap en milieu in het geding zijn; door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken om het landschap aantrekkelijk te houden; door er op uit te gaan, door te zien, ruiken, horen en vast te leggen wat er allemaal dicht in de buurt te beleven is: planten, dieren en landschapsschoon; door het organiseren van cursussen, excursies en lezingen; door kinderen te laten ontdekken hoe boeiend de natuur is. Dat vormt de basis voor milieubewust gedrag en wie weet, een levenslange hobby.

- Je hebt er geen idee van hoe mooi het op en om de Kromme Rijn is als je niet op de Krommerijnder hebt gevaren. Een kano benadert het, maar dan heb je nog teveel aandacht nodig voor jezelf om alle moois te zien. De Krommerijnder is een naar origineel model herbouwde trekschuit die eeuwenlang over de Kromme Rijn heeft gevaren. Van april tot half oktober vaart de Krommerijnder elke zaterdag en zondag, en in juli en augustus ook op woensdag om 13.30 uur van Wijk bij Duurstede naar Cothen en terug om je twee uur lang de prachtige natuur en cultuur langs de oevers van de Kromme Rijn te laten zien. Op doordeweekse dagen ook beschikbaar voor speciale vaartochten of groepsvaarten.

- Op het Vikinghof (gelegen direct N van de kern Wijk bij Duurstede) heeft Stichting Het Utrechts Landschap eind 2018 herstelbeheer uitgevoerd om een 4000 jaar oude stroomgeul te herstellen. De stroomgeul was deels begroeid geraakt met jonge bomen. Door dit weer open te maken komt dit bijzondere stukje landschap beter naar voren in het landschap. Ook biedt dit extra groeiruimte voor bijzondere planten en korstmossen die al in het open deel van de oude stroomgeul voorkwamen. Het Vikinghof vormt een onderdeel van het Kromme-Rijngebied. Een landschap dat is ontstaan onder invloed van rivieren in de afgelopen paar duizend jaar. Op het Vikinghof is dat nog goed te zien aan de hand van een stroomgeul die ruim 4.000 jaar geleden is ontstaan. Waar ooit water liep is nu een droge rivierbedding te vinden met grindhoudend zand. Een perfecte biotoop voor een aantal bijzondere korstmossen, planten en insecten.

Vrijwilligers die wekelijks actief zijn in het natuurgebied hebben geholpen door jonge bomen weg te zagen en bramen te verwijderen. Met een kraantje is daarna onder begeleiding van Utrechts Landschap het bovenste laagje grond afgeplagd, waardoor de oorspronkelijke bodemlaag van de riviergeul weer tevoorschijn kwam. Daarbij is zeer zorgvuldig gekeken naar de huidige natuurwaarden, om de bestaande waardevolle vegetatie niet te beschadigen. De bedoeling is dat in de aankomende jaren deze vegetatie zich kan uitbreiden. Het Vikinghof is nog een van de weinige plekken in de omgeving waar een oude stroomgeul zo nadrukkelijk te zien is in het landschap. Door het weer open te maken is ook de aardkundige waarde van de riviergeul beter zichtbaar geworden. De aankomende jaren zal met gericht natuurbeheer de stroomgeul open gehouden worden, zodat de vegetatie en insectenrijkdom beschermd blijven. (bron: Stichting Het Utrechts Landschap, 30-11-2018)

Lunenburgerwaard
"De natuur in de Lunenburgerwaard zuidoostelijk van Wijk bij Duurstede wordt verder versterkt door de aanleg van moeraszones, een nieuw bos, het plaatsen van rivierhout en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een belangrijke stap voor dit N2000 gebied. Natuurliefhebbers kunnen straks genieten van het gebied via een nieuwe wandelroute die vanaf de stad door het westelijk deel van het gebied gaat lopen. De natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard vindt plaats op land en in het water. In het gebied wordt rivierhout aangebracht in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt onder meer voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen, die bovendien hun eieren kunnen leggen in de houtbegroeiing. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en dat de natuur- en waterkwaliteit verbetert.

Het nieuw aan te planten bos is voor de gezondheid van mens en dier van groot belang. Het bos wordt aangelegd, zonder dat de doorstroom van de rivier wordt belemmerd bij hoog water. Het nieuwe bos zal de huidige natuurwaarden en leefgebieden versterken. Een deel van het bos wordt toegankelijk voor wandelaars. Samenwerking. De plannen zijn door provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Utrechts Landschap ontwikkeld in samenspraak met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Wijk bij Duurstede, omwonenden en overige betrokkenen. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zijn betrokkenen gevraagd inbreng te leveren op het plan. De bijdragen hebben geleid tot extra zorg voor de waterveiligheid van de pleziervaart in het gebied, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van rivierhout in het water.

Planning en beheer. De provincie Utrecht voert de maatregelen uit namens alle partijen. De verwachting is dat de werkzaamheden in april 2022 gereed zijn. De wandelroute wordt opengesteld zodra het gebied is ingericht. Na de inrichtingsmaatregelen is het belangrijk om de natuurontwikkeling verder te stimuleren door goed natuurbeheer. Utrechts Landschap beheert op het land de graslanden, bos, ruigten en akkers en Rijkswaterstaat beheert op het water het rivierhout en de oevers." (bron: Provincie Utrecht, november 2021)

De jachthavens en woningen in het gebied blijven behouden. Het natuurgebied wordt ook toegankelijk gemaakt voor wandelaars die willen genieten van de natuur. De wandelroute start in Wijk bij Duurstede en brengt de wandelaar langs de diverse natuurgebieden die de Lunenburgerwaard rijk is; de schrale graslanden, de bossen en langs de waterpartijen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Ik vind het belangrijk dat de provincie groen is en groener wordt. De geplande ontwikkelingen in de Lunenburgerwaard dragen daaraan bij. Natuur zorgt voor gezonde lucht en schoon water. Het is daarom belangrijk voor het welzijn van mensen en de verhoging van de biodiversiteit in de provincie. Met de aanleg van een wandelroute wordt er ook een impuls gegeven aan de beleefbaarheid van de natuur.”

De Lunenburgerwaard is een belangrijke verbinding in het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur EHS) en is onderdeel van het netwerk van Natura 2000-gebieden langs de Nederrijn en Lek (gebied 'Uiterwaarden Nederrijn Rijntakken', dat loopt van hier tot Heteren). Met de uitvoering van dit plan en het toekomstige natuurbeheer wordt ook invulling gegeven aan de verplichtingen en doelstellingen van de Europese Natura 2000, Natuur Netwerk Nederland en Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor nadere informatie zie de brochure over de natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard. (bron: Provincie Utrecht)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wijk bij Duurstede, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Facebookpagina met oude foto's van Wijk bij Duurstede.

- Foto's en tekeningen van omgeving Wijk bij Duurstede gemaakt door Gerrit Marchal.

- "Wijk toen Wijk nu is een bijzondere website. Een website met heel veel wetenswaardigheden over de woonkernen van de gemeente Wijk bij Duurstede van vroeger en nu. Je kunt in woord en beeld vergelijken hoe het vroeger was met zoals het nu is. Maar je kunt ook luisteren naar herinneringen van mensen die je vertellen over vroeger tijden. Leuke, interessante en ontroerende verhalen die je verslag doen over gebeurtenissen zoals het vroeger ging. Blader er op je gemak doorheen, je zult er ongetwijfeld van genieten. Het zijn o.a. weergaven van de inhoud van de boeken die op initiatief van het Wijks Literatuurfonds zijn uitgegeven.

Maar deze website is ook in een ander opzicht bijzonder. Hij is namelijk niet af en zal dat waarschijnlijk ook nooit zijn. Veel van de afbeeldingen die je tegenkomt zijn voorzien van een verklarende tekst. Maar ook heel veel zijn dat (nog) niet. Bovendien kunnen er nog heel veel afbeeldingen worden toegevoegd. En dat is waar jij zelf een bijdrage kunt leveren. Want aan heel veel huizen en straten die je tegenkomt kleven herinneringen. En bovendien heb je wellicht zelf ook nog afbeeldingen die je met anderen wilt delen.

Daarom doen wij een beroep op jou. Heb je eigen foto's en/of herinneringen die je wilt toevoegen, stuur ze ons dan op via de contactpagina of de bijbehorende Facebookpagina "Wijkse Weetjes". Wij plaatsen ze dan bij de betreffende rubriek. En heb je ansichtkaarten en/of ander beeld- of tekstmateriaal die je het waard vindt om te plaatsen, stuur die dan (als groot bestand) ook op. Wij plaatsen ze dan op de juiste plek. Zo maken we er met z'n allen een echte Wijkse participatiewebsite van. Een website die uniek is en waar jij zelf aan hebt meegewerkt. Een website die de goede dingen van vroeger terugbrengt naar het heden. Een website die heel veel plezier brengt aan de inwoners van deze prachtige regio. Van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek! Veel kijk-, lees- en luisterplezier! Coos van den Hoek, bestuurslid Wijks Literatuurfonds."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wijk bij Duurstede (online te bestellen).

- "Het Wijks Literatuurfonds is een stichting met als doel informatie over verleden en heden van de woonkernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek toegankelijk te maken en daardoor dichter bij de mensen te brengen. Er is veel informatie beschikbaar over deze plaatsen, maar het merendeel is vooral gericht op historici, archeologen en wetenschappers. Dat is voor veel mensen niet direct toegankelijke literatuur. Het Wijks Literatuurfonds brengt boeken uit en ondersteunt financieel boeken die wel toegankelijk zijn en plezierig leesbaar voor iedereen.

Het fonds is opgericht dankzij de opbrengst van het boek "WijktoenWijknu", dat als eerste van een serie in 2006 is uitgebracht. Het boek is exclusief door boekhandel Nieskens op de markt gebracht en de gehele opbrengst is door hen en de samensteller van het boek Coos van den Hoek aan het fonds ter beschikking gesteld. Het tweede boek, "WijktoenWijknu, de verhalen" is alle huishoudens in Langbroek, Cothen en Wijk gratis beschikbaar gesteld bij het 12 1/2 jaar bestaan van de gefuseerde gemeente. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij een ruimhartige sponsoring door Bouwfonds Nederland te Amersfoort. Anno 2018, tijdens het 12,5 jarig bestaan, zijn er vier boeken in eigen beheer geproduceerd en tien boeken financieel ondersteund. Zolang de inhoud van het fonds het toelaat zullen meer boeken financieel worden ondersteund. Bovendien worden de onder Beeld beschreven website Wijktoenwijknu.nl en de Facebookpagina "Wijkse Weetjes" dankzij de steun van het fonds onderhouden en uitgebreid."

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Wijk bij Duurstede. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Lokale links: - Heel veel links naar allerlei soorten instanties in Wijk bij Duurstede.

- Media / Nieuws: - Regio90 is de lokale omroep voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Te ontvangen op FM 91.7 / CaiWay 12 / KPN 1474 / Ziggo 41.

- Nieuwsportaal ditiswijk.nl. - Wijkse Courant. - 't Groentje / Wijks Nieuws.

- Stadsdichter: - In 2014 is André van Zwieten, geboren en getogen Wijkenaar, benoemd tot stadsdichter van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dat is geen toevallige keus, gezien zijn staat van dienst.

- Voortgezet onderwijs en educatie: - Revius Wijk is een school voor vmbo-b/k, vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium.

- Theaterschool Wijk bij Duurstede.

- Muziek: - Harmonie Concordia is met zijn historie van bijna 120 jaar niet meer weg te denken uit het muzikale leven van Wijk bij Duurstede. De enthousiaste koperblazers, slagwerkers en houtblazers variëren in leeftijd van 7 tot 75 jaar. Hun muziek verlevendigt talloze plaatselijke activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas, Jazz by Duurstede, Dodenherdenking, Avondvierdaagse en de Dag van de Blaasmuziek. Ook tijdens Kerstmis en de traditionele Kerstmarkt dragen ze bij aan de gezellige sfeer in het centrum. Harmonie Concordia is zeker geen doorsnee harmonieorkest. Natuurlijk worden er ook marsen gespeeld maar het totale repertoire biedt een bonte mix: bruisende dansmedleys, hedendaagse pop, swingende dixieland, uptempo jazzrock, filmmuziek, musicalthema’s en wervelende zigeunerdansen. De drumband is omgevormd tot een moderne slagwerkgroep die veel meer te bieden heeft dan ouderwetse trommelmarsen. Je kunt daarbij denken aan opzwepende latin beats, japanse drums en dansnummers waarin plaats is voor bongo’s, conga’s, drums, toms, pauken en ga zo maar door. De slagwerkers hebben geen vast instrument, waardoor zij zich allround ontwikkelen. Met een frisse blik op de toekomst ‘timmert’ de groep letterlijk en figuurlijk aan de weg tijdens verschillende evenementen in en om de stad.

- Vrouwenkoor Confetti is opgericht in 2014 en heeft ca. 20 leden. Ze oefenen 1 x per 14 dagen op donderdagavond.

- Bij Muziekschool Wijk bij Duurstede kun je terecht voor muzieklessen in de klassieke muziek en popmuziek, privé of in groepsverband, voor kinderen en volwassenen. Er wordt les gegeven op toets-, blaas-, snaar- en slaginstrumenten en daarnaast is er ook een zangafdeling.

- Zorg en welzijn: - In 2005 heeft een aantal ouders van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen het initiatief genomen om dichtbij huis een passende woonvorm voor hun kinderen te realiseren. Het Droomhuis is gebouwd in Wijk bij Duurstede en is een kleinschalige woonvoorziening met begeleiding en zorg op maat voor 10 tot 12 jonge mensen. Een liefdevolle omgeving waar zorg en kwaliteit samengaan. De ouders en familie willen medeverantwoordelijkheid blijven dragen voor het leven van hun kind, broer of zus in de toekomst. Tevens wil men door middel van welzijnsactiviteiten stimuleren dat de toekomstige bewoners (blijven) participeren in de woonomgeving. Voor allerlei extra's zoals het inrichten en gezellig aankleden van de gezamenlijke ruimtes, een tuininrichting met aangepaste voorzieningen of bijvoorbeeld een snoezelruimte zijn sponsors en donateurs onmisbaar. Rotary Wijk bij Duurstede heeft met de opbrengst van onder andere Golf by Duurstede dit fantastische initiatief ondersteund. In 4 jaar tijd hebben ze hiervoor 118.000 euro bijeengebracht.

- Stichting ‘Dit-is-Het’ Arbeid met Zorg is een kleinschalige organisatie die zorg levert op een manier die de reguliere arbeidsmarkt zo dicht mogelijk benadert. Arbeid is meer dan bezig zijn of geld verdienen alleen: het bepaalt voor een groot deel onze identiteit en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Iedereen heeft hier recht op: zowel mensen met als zonder beperking. ‘Dit-is-Het’ levert dagbesteding in een atelier en verzorgt dagbesteding op en het beheer van Kinderboerderij De Vliert, beide in Wijk bij Duurstede.

- Stichting Binding is een centrum voor zorg en welzijn. Vrijwilligers en professionals werken hier samen aan 'meedoen'.

- Mama Café Wijk bij Duurstede is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders/verzorgers en hun kinderen. Hier kun je laagdrempelig andere ouders ontmoeten. Enerzijds voor het contact en de gezelligheid. Anderzijds omdat je graag ervaringen wilt delen en advies wilt krijgen van andere moeders hoe zij dat doen met slapen, voeden, verzorgen etc.

- Lionsclub Levefanum Wijk bij Duurstede is een serviceclub die zich actief en belangeloos inzet bij ondersteuning van maatschappelijke en culturele initiatieven.

- Duurzaamheid: - "Slim investeren in duurzame energie. Daken vol zonnepanelen op grote sporthallen, zonnevelden, laadpalen: de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) pakt duurzaamheid in Wijk bij Duurstede groot aan. Dat doet EWEC met investeringen van de leden en door slim gebruik te maken van fondsen, zoals het Energiefonds Utrecht. Maar ook op kleine schaal is de energiecoöperatie bezig: “Elke inwoner kan langskomen voor advies bij het Energieloket in onze EnergieWinkel,” aldus EWEC-voorzitter Henk Muis.

EWEC is een coöperatie die ook energiebedrijf is: de EigenWijkse | om. Henk: “Samen met 50 andere lokale energiecoöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Wij leveren stroom van onze eigen lokale projecten. Zo hebben we in 2018 en 2019 zonnepanelen op daken van twee sporthallen op Sportpark Mariënhoeve gelegd. Bij het project in 2019 hebben we 1350 panelen geplaatst. Dat is gelukt met investeringen van leden, SDE+ subsidie en leningen bij onder meer het Energiefonds Utrecht. Het lijkt spannend om geld te lenen en als particulier te investeren in zulke projecten. Maar het zijn solide projecten die met 4% rendement meer opleveren dan sparen bij de bank.”

Laadpalen. Henk vervolgt: “Met een soortgelijke financiële constructie willen we nu ook het aantal laadpalen in de gemeente Wijk bij Duurstede verdubbelen. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek. We willen de nieuwe palen neerzetten op plekken waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld bij kantoren of een winkelcentrum. Dan kunnen bezoekers er overdag gebruik van maken en bewoners uit de buurt ’s nachts. En we zorgen dat de palen op de toekomst zijn voorbereid. Je wil dat auto’s snel kunnen opladen, ook als de techniek zich verder ontwikkelt. Daarvoor maken we gebruik van slimme schakelkasten.”

Lokaal eigenaarschap. EWEC behartigt ook de belangen van inwoners bij de plannen voor 60 ha zonneparken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Henk: “We trekken er hard aan om alle daken vol te leggen met zonnepanelen, ook bij (boeren)bedrijven. Maar dat gaat niet snel genoeg voor de transitie die nodig is. Ook bij de zonneparken streven we naar 50% lokaal eigenaarschap, zoals in het klimaatakkoord is afgesproken. Daarvoor zitten we aan tafel bij de projectontwikkelaars en onderhandelen over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld kunnen krijgen. Dat is nog een hele klus.”

Eigen huis. Naast deze projecten ondersteunt de energiecoöperatie ook inwoners bij het verduurzamen van hun eigen huis. Bewoners van huur- en koopwoningen kunnen terecht bij het Energieloket met vragen en ideeën voor een comfortabel huis met een lage energierekening. Zij krijgen gratis advies van de vrijwilligers en energiecoaches van EWEC. “Bezoekers kunnen bij ons ook een energiebespaartas van de gemeente Wijk bij Duurstede krijgen”, vertelt Henk. Daarin zitten bijvoorbeeld een energiemeter, isolatietape en een boek met bespaartips. Daarmee kun je thuis meteen aan de slag.” Henk sluit af: “Dit is allemaal mogelijk dankzij onze vrijwilligers. Ik hoop dat meer mensen zich bij ons aansluiten, zodat we nog meer kunnen doen. Plannen genoeg!” Energiefonds Utrecht. EWEC maakt bij de financiering gebruik van het Energiefonds Utrecht, een organisatie zonder winstoogmerk die initiatiefnemers helpt om samen tot een passende financiering te komen. De provincie neemt deel in dit fonds." (bron: Provincie Utrecht, november 2020)

- "Wijk bij Duurstede gaat de uitdaging aan en doet mee met de Climate Challenge van de Provincie Utrecht. Wethouder Hans Marchal vertelt in deze video wat inwoners, ondernemers, Viveste, Energieloket en de gemeente doen om energie te besparen en om duurzaam op te wekken. Doe je ook mee? Kijk op Joushuisslimmer en ga zelf ook aan de slag!"

- Veilgheid: - Politie Wijk bij Duurstede.

- De lokale Brandweer houdt zich bezig met incidentbestrijding (basisbrandweerzorg), waterongevallenbestrijding (duikteam) en natuurbrandbestrijding.

- De AED HarstikkeNodig Stichting heeft zich tot doel gesteld om AED's in de gemeente 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te doen zijn. Ze hebben 250 vrijwilligers die bevoegd zijn om te reanimeren en AED's te bedienen. Ook zijn ze aangesloten bij HartslagNu, zo krijgen de vrijwilligers een sms-bericht als er een reanimatie is gemeld bij 112. Ieder jaar wordt er een herhaling gegeven om de vrijwilligers up to date te houden.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - OndernemersKring Wijk bij Duurstede stelt zich ten doel de (gezamenlijke) belangen van haar leden in het bijzonder en van de ondernemers in de gemeente in het algemeen te behartigen, onderlinge contacten tussen leden te bevorderen en het economisch klimaat binnen de gemeente te stimuleren.

- "Winkeliersvereniging Hart Voor Wijk maakt zich hard voor een fijn winkelklimaat. Immers, daar waar je woont wil je prettig kunnen winkelen en daar waar je als ondernemer gevestigd bent, wil je het winkelend publiek aan je binden. Dit doen wij door het organiseren van leuke evenementen en acties die de consumenten stimuleren om in onze winkelgebieden te kopen en door nauw overleg met gemeente en andere belangrijke partijen. Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hebben samen meer dan 100 winkels, waar je ruimschoots aan je trekken kunt komen als je een goede mix zoekt van plaatselijke winkeliers en landelijke filiaalbedrijven. Hiervan is een groot deel gehuisvest in de binnenstad van Wijk. In de Veldpoortstraat, rond het marktplein en op diverse andere plaatsen vind je nog meer leuke bedrijven. Iedere woensdagmiddag is op de Markt een gezellige weekmarkt en op koopzondagen zijn diverse winkels open. Dit maakt shoppen in een relatief kleine stad als Wijk leuk.

De winkeliersvereniging spant zich ervoor in om deze marktpositie te behouden, te verstevigen en liefst uit te breiden. Wij ondersteunen diverse evenementen en reclameacties die via weekbladen, website en Facebook. Dit zorgt voor een een positieve, betrokken en actieve uitstraling van ondernemingen en de winkeliersvereniging. Een van onze doelen is ook de binding tussen de ondernemers onderling, met de gemeente en met andere belanghebbenden verbeteren. Ook zijn er bijeenkomsten waar we uitleg geven over de onderwerpen waar we namens de ondernemers mee bezig zijn. Dit is ook een moment waar ondernemers hun ervaringen met elkaar kunnen delen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wijk bij Duurstede alg. en idem RK.

Reactie toevoegen