Steenen Brug

Plaats
Buurtschap
Wijk bij Duurstede
Kromme Rijnstreek
Utrecht

steenen_brug_collage.jpg

Steenen Brug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Steenen Brug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

steenen_brug_buurtschapbord.jpg

In de buurtschap Steenen Brug aangekomen.

In de buurtschap Steenen Brug aangekomen.

steenen_brug_mooie_boerderij.jpg

In Steenen Brug zie je de ene na de andere mooie boerderij.

In Steenen Brug zie je de ene na de andere mooie boerderij.

steenen_brug_langbroekerwetering.jpg

De boerderij spiegelt zich in de Langbroekerwetering.

De boerderij spiegelt zich in de Langbroekerwetering.

steenen_brug_mooi_rijtje_boerderijen.jpg

Een mooi rijtje daar in buurtschap Steenen Brug.

Een mooi rijtje daar in buurtschap Steenen Brug.

steenen_brug_kruising_boverwijkerweg.jpg

 Steenen Brug gezien vanaf de kruising met de Bovenwijkerweg.

Steenen Brug gezien vanaf de kruising met de Bovenwijkerweg.

Steenen Brug

Terug naar boven

Status

- Steenen Brug is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede. T/m 1995 gemeente Langbroek.

- De buurtschap Steenen Brug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Langbroek.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Er is wel een 30 km-zone, omdat de huizen dicht aan de weg staan en het een kinderrijke buurt is.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de stenen brug ter plekke in de Langbroekerwetering.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenen Brug ligt ZO van Langbroek, rond de Wijkerweg en de Bovenwijkerweg, respectievelijk Z en N van de Langbroekerdijk en Langbroekerwetering. De Wijkerweg en Bovenwijkerweg, die in elkaats verlengde verticaal lopen in tegenstelling tot de dorpen Langbroek en Overlangbroek, vormen de grens tussen deze twee dorpen: W ligt Langbroek, met o.a. de A-nummers van de Langbroekerdijk, en O ligt Overlangbroek met de B-nummers van de Langbroekerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volksteling van 1840 wordt de buurtschap Steenen Brug niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Langbroek, ontstond naast de dorpen Nederlangbroek en Overlangbroek ook al snel een derde kern, of beter gezegd lintbebouwing, zijnde de Steenen Brug. De bebouwing ligt aan de Wijkerweg en de Bovenwijkerweg die lange tijd, toen er nog geen provinciale wegen waren, deel uitmaakten van de hoofdweg van Wijk bij Duursted naar Amersfoort. Vroeger waren er diverse voorzieningen zoals twee cafés en een bakker. Een school was er niet; de kinderen gingen naar school in (Neder)Langbroek.

Veel plaatsen in ons land hebben in 1794 geleden onder Engelsen en Duitsers die bij gezinnen waren 'ingekwartierd' om ons land te verdedigen tegen de Fransen, die ons land destijds wilden veroveren. Dat was een tijd van grote armoe voor veel inwoners, omdat de soldaten eten, ruituigen, paarden en andere voorzieningen in beslag namen voor hun eigen behoeften. Ook in Steenen Brug was dat het geval. In de Geldersche Volksalmanak uit 1839 (pag. 84-95) vertelt een toenmalige inwoner van de buurtschap hoe hij dat destijds als kind heeft beleefd.

Op de site van Historische Kring Tussen Rijn en Lek vertelt oud-inwoner Bep Vermeulen (1923) over haar leven in de buurtschap Steenen Brug.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap bevat verschillende monumentale panden. Rijksmonumenten zijn de panden op Bovenwijkerweg 1 en Wijkerweg 1 en 2. Laatstgenoemde betreft de boerderij en voormalige herberg De Steenen Brug. De boerenherberg, die meer dan 3 eeuwen deze functie heeft gehad op de kruising van de Langbroekerdijk en de Wijkerweg, het hart van de buurtschap, is na een grote brand in 1990 jarenlang in bouwvallige staat geweest, omdat de eigenaren het wilden afbreken en Monumentenzorg het daar niet mee eens was. Gelukkig is het pand in 2012 door een nieuwe eigenaar weer in de oude staat teruggerestaureerd. Het geheel bestaat uit een dwarshuisboerderij uit 1877 met een rietgedekte schuurberg en een gepotdekselde inrijschuur.

Reactie toevoegen