Kromme Rijnstreek

Streek
Kromme Rijnstreek
Utrecht

Kromme Rijn.JPG

Cothen een dorp prachtig gelegen aan rivier De Krommer Rijn. Zie de link Kromme Rijnstreek in de homepage.

Cothen een dorp prachtig gelegen aan rivier De Krommer Rijn. Zie de link Kromme Rijnstreek in de homepage.

Kromme Rijn (2).JPG

De Kromme Rijn bij Cothen.

De Kromme Rijn bij Cothen.

Kromme Rijn (4).jpg

Het landschap van de Kromme Rijn bij Werkhoven.

Het landschap van de Kromme Rijn bij Werkhoven.

Kromme Rijn (3).jpg

Sluisje in de Kromme Rijn bij Werkhoven.

Sluisje in de Kromme Rijn bij Werkhoven.

Kroome Rijn.jpg

Het Kromme Rijnlandschap bij Werkhoven.

Het Kromme Rijnlandschap bij Werkhoven.

Kromme Rijnstreek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Kromme Rijnstreek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kromme Rijnstreek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kromme Rijnstreek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Kromme Rijnstreek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De Kromme Rijnstreek is een streek in het zuidoosten van de provincie Utrecht, gelegen in het stroomgebied van de rivier de Kromme Rijn.

- De streek ligt op grondgebied van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Voor het Landschapsontwikkelingsplan worden ook de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist en De Bilt (die eigenlijk onder de streek Utrechtse Heuvelrug vallen) ertoe gerekend. Zie verder bij het hoofdstuk Landschap e.d.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Kromme Rijn was in de Romeinse tijd de belangrijkste tak van de Rijn. Door overstromingen ontstond een patroon van zandige oeverwallen (stroomruggen) direct langs de rivier en slibrijke kommen in het achterliggende gebied. De dikte van de zware komklei nam af met de afstand tot de rivier. In kommen waar lange tijd water stagneerde, trad veenvorming op, zodat plaatselijk kleiopveengronden tot ontwikkeling kwamen. Op veel plaatsen in het gebied is de oorspronkelijke bodem inmiddels verstoord door ingrepen van de mens.

Omstreeks 1000 na Chr. traden afvoerproblemen op door verzanding van de bedding van de Kromme Rijn. De rivierarm werd in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd, waarmee een einde kwam aan de Kromme Rijn als belangrijke rijntak. Het overstromingsgebied van de rivier was oorspronkelijk voor een deel met bos bedekt, maar van deze bossen resteert niets meer.

In de middeleeuwen kwamen op de stroomruggen dorpen tot ontwikkeling (o.a. Cothen en Werkhoven), waarbij de omgeving werd ontgonnen. Voor de afwatering van het komgebied werd de Langbroekerwetering gegraven. In de loop van de eeuwen werd veel grond omgezet van bouwland naar grasland en werd weer bos aangeplant in de vorm van opgaand bos, hakhout (essenhakhout, elzenhakhout en eikenhakhout) en wilgengrienden. Vanaf de 18e eeuw zijn op de hoge stroomruggen ook buitenplaatsen aangelegd.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek, kunt u terecht bij Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is het Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijnstreek vastgesteld.

- Integrale visie en gebiedsprogramma "De kracht en pracht van het Kromme Rijngebied".

Inrichtingsbeeld Kromme Rijn opgesteld
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht willen de rivier de Kromme Rijn een natuurlijker karakter geven. Daarom is in 2011 een Inrichtingsbeeld Kromme Rijn opgesteld. Door het inrichten van een natuurlijk lint langs de Kromme Rijn met stapstenen, kunnen bloemen, planten, riet en struiken zich in en rond deze rivier ontwikkelen. De flora maakt het gebied ook aantrekkelijker voor kleinere en grotere dieren: van libel tot ringslang. En meer flora en fauna maakt het daarnaast aantrekkelijk voor de mens, de bewoner en recreant.

Natuurvriendelijke oevers
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in voorjaar 2012 bij de Kromme Rijn te Wijk bij Duurstede natuurvriendelijke oevers aangelegd. Op de meeste plaatsen wordt de bestaande oever over enkele meters afgegraven, waardoor een meer geleidelijke overgang ontstaat tussen land en water. Op de akker Prins Hendrikweg hoek Nieuweweg is een brede meestromende nevengeul gegraven. Op een aantal percelen zijn paddenpoelen gegraven. De Kromme Rijn is een belangrijke natte ecologische verbindingszone. De oevers zijn van belang als vestigingsplaats voor planten en dieren en zorgen voor een verbinding tussen de natuurgebieden langs de Kromme Rijn. Daarnaast dragen de natuurvriendelijke oevers bij aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Terug naar boven

Links

- Met samenwerkende partners, bewoners en ondernemers in het gebied werkt het Streekhuis Kromme Rijn aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van landschap, natuur, landbouw, cultuurhistorie, sociaal- economische vitaliteit en recreatie in de Kromme Rijnstreek.

Reactie toevoegen