Middelie

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

middelie_jubileumfeest_taart_kopie.jpg

Diverse verenigingen in Middelie hebben in 2015 een jubileum gevierd. Men heeft dat gecombineerd tot één groot Jubileumfeest. Vermoedelijk hebben de vrijwilligers deze taart gekregen toen de maandenlange voorbereidingen achter de rug waren.

Diverse verenigingen in Middelie hebben in 2015 een jubileum gevierd. Men heeft dat gecombineerd tot één groot Jubileumfeest. Vermoedelijk hebben de vrijwilligers deze taart gekregen toen de maandenlange voorbereidingen achter de rug waren.

middelie_vlag_kopie.jpg

Middelie heeft een fraaie dorpsvlag. Ca. 150 huishoudens hebben er een aangeschaft t.g.v. het Jubileumfeest in 2015, dus dat is een mooi gezicht als ze die allemaal uithangen bij bijzondere gelegenheden.

Middelie heeft een fraaie dorpsvlag. Ca. 150 huishoudens hebben er een aangeschaft t.g.v. het Jubileumfeest in 2015, dus dat is een mooi gezicht als ze die allemaal uithangen bij bijzondere gelegenheden.

Middelie..JPG

In Middelie aangekomen

In Middelie aangekomen

Middelie.JPG

Het mooie water de Wijzend in Middelie

Het mooie water de Wijzend in Middelie

Middelie (2).JPG

Dorpsgezicht van Middelie

Dorpsgezicht van Middelie

NH gemeente Middelie in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Middelie in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Middelie in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Middelie

Terug naar boven

Status

- Middelie is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1970. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- In 1812 is de gemeente Middelie vergroot met de gemeenten Kwadijk en Warder, maar per 1-5-1817 zijn die daar alweer van afgesplitst tot wederom zelfstandige gemeenten.

- Wapen van de voormalige gemeente Middelie.

- Middelie heeft een fraaie dorpsvlag, die t.g.v. het jubileumfeest van diverse verenigingen in 2015 door ca. 150 huishoudens in het dorp is besteld. Dat is dus ca. de helft van de huizen, en zal een mooi gezicht zijn als men die allemaal uithangt bij bijzondere gelegenheden.

- Vroeger was er sprake van een buurtschap Axwijk, naast/buiten het dorp Middelie. Tegenwoordig is dat een van de bebouwingslinten van de bebouwde kom van het dorp en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Gemeentenaam
De gemeente werd in ieder geval tot medio 19e eeuw ook wel 'Middelie en Axwijk' genoemd.

Oudere vermeldingen
1277 Homines de Middela, 1342 Middelee, 1357 Middelye, 1417 Middely, 1680 herdruk 1745 Middelye.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, een samenstelling van middel 'middelste, in het midden gelegen' en ie = aa 'water, rivier'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Middelie ligt in de W nabijheid van het Markermeer en ligt NW van de stad Edam en het dorp Volendam, NO van de dorpen Kwadijk en Zuidoostbeemster en de stad Purmerend, O van de dorpen Hobrede en Middenbeemster, ZZO van het dorp Oosthuizen en ZW van het dorp Warder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Middelie 85 huizen met 426 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 64/324 (= huizen/inwoners) en buurtschap Axwijk (deels) 21/102. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Heeft het Zeevangsdorp Middelie, zoals wij dat nu kennen, in oude tijden op dezelfde plaats gelegen als nu? Is het vroegere dorpje Middel-A in het jaar 1212 ook door de grote watersnood weggevaagd en op een andere plaats herbouwd? Deze en nog meer vragen hebben ons beziggehouden bij het onderzoeken omtrent het verleden van dit dorp. Wij zijn - voorzichtig uitgedrukt - tot de conclusie gekomen dat we niet ver van de waarheid af zullen zitten door de stellingname dat het oorspronkelijke dorp in de beginperiode van haar bestaan, toen het mogelijk een nederzetting was, omstreeks de eerste eeuw na Chr., meer oostelijk heeft gelegen. Door het bezichtigen van oude kaarten en het andere ons ten dienste staande materiaal en informatiebronnen zijn we tot die gedachte gekomen en willen in dit artikel nader uiteenzetten hoe wij tot die conclusie zijn gekomen." Aldus Chris Lenstra van Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck in de inleiding van het gelinkte artikel uit 1975.

Middelie en Axwijk vormen door de aanvankelijk open verbinding met het Purmermeer en de Zuiderzee een bloeiende gemeenschap van vissers en zeevarenden. In Axwijk wordt tot 1357 tol geheven voor de passerende scheepvaart. Na de drooglegging van de Purmer (1622) neemt het belang van deze plaatsen snel af. Middelie ontwikkelt zich tot lintdorp van boeren diep de polder de Seevanck in. Het dorp is slecht bereikbaar; slechts per boot of over de dijkjes van het Purmermeer. Na de Reformatie vestigen zich hier veel Doopsgezinden; mogelijk voelen zij zich in dit geïsoleerde dorp veilig voor vervolging. Tot in de 20e eeuw is 50 procent van de bevolking doopsgezind, de relatief grote Vermaning herinnert nog aan deze situatie. De inwoners leven tot medio 20e eeuw vooral van melkveehouderij en kaasproductie.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Middelie, kun je terecht bij Historisch Genootschap Oud - Middelye.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Voor de noordelijke kernrand van Middelie bestaat anno 2016 een voornemen een nieuw woongebied te ontwikkelen. Het betreft het realiseren van 36 woningen als zogenoemde buffervoorraad voor de gemeente Edam-Volendam. Deze buffervoorraad zal worden aangesproken wanneer de woningbouwprojecten binnen het bestaande bebouwd gebied van gemeente Edam-Volendam zijn gerealiseerd. Anno 2017 heeft vastgoedbedrijf Kloosterhoff concrete bouwplannen voor deze locatie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Doopsgezinde Vermaning uit 1899 is in 2013 overgedragen aan de Stichting Kerkje Middelie en herbestemd als locatie voor concerten, tentoonstellingen en trouwerijen.

- Het 2e rijksmonument van dit dorp, naast genoemde kerk, is de pastorie uit 1881 op nr. 76.

- Gevelstenen in Middelie.

Terug naar boven

Evenementen

- Middelie heeft een rijk verenigingsleven met ca. 15 verenigingen, waarvan diverse in 2015 een jubileum vierden. Het dorp heeft dat gecombineerd tot 1 groot Jubileumfeest op 3 oktober 2015. Via de link kun je alles nog eens terugzien.

- De Vereniging voor Volksvermaak organiseert door het jaar heen diverse evenementen.

- Toneelvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) is opgericht in 1871. EMM legt zich toe op het brengen van toneelstukken met een verhaal. Met een betrekkelijk kleine groep spelers brengen zij jaarlijks in het voorjaar een uitvoering op de planken in hun vaste 'theater' Het Wapen van Middelie. De vereniging bestaat dankzij een groep mensen die toneel een warm hart toedragen en de voorstellingen trouw bezoeken. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ervaring is geen vereiste. Ze kijken naar talent maar bovenal naar plezier in spelen.

- Op een zaterdag eind mei (van 9.00-12.00 uur) is er de jaarlijkse Rommelmarkt op De Brink, georganiseerd door de gymvereniging. Inwoners van Middelie en Kwadijk kunnen op een afgesproken datum voorafgaande aan de Rommelmarkt hun spullen aan de straat zetten. Dan haalt de gymvereniging ze op en kan die dan op de Rommelmarkt aan de man brengen.

- Creatieve Zomermarkt (op een zondag eind augustus).

- De Zeevangsloop (trimloop, op een zondag in september) gaat over afstanden van naar keuze 3, 10, 14,5 of 21 km.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op de 330 meter-baan van de in 1880 opgerichte IJsclub De Ondersteuning.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Middelie, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Middelie.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Middelie. Sinds november 2014 werken de 4 kleine scholen van de Zeevang onder de naam Het Kwartet samen onder 1 directeur. Het gaat naast de genoemde school verder nog om ’t Tilletje in Warder, Prinses Beatrix in Kwadijk en Meester Haye in Beets. - BSO Berend Botje.

- Muziek: - In 2007 is op initiatief van Kees de Groodt, liefhebber van het Amsterdamse lied en een goede smartlap, Meezingkoor Middelie opgericht. Onder leiding van dirigent André de Vries zingen zij op de dinsdagen van de even weken vanaf 20.00 uur in Het Wapen van Middelie. Tijdens deze avonden kan iedereen gewoon binnenlopen en eventueel meedoen. De bar van Het Wapen is dan ook open. Hun motto: "een valse noot mag" geeft aan dat bij hen vooral plezier hebben het belangrijkste is. De leden van het koor weten er telkens weer een feest van te maken.

- Sport: - Gymvereniging Hercules.

- Overige verenigingen: - Sinds 1973 is er in Middelie al vrouwenvereniging Het Trefpunt. Sinds 2011 is er ook mannenvereniging Het Mikpunt. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de saamhorigheid. De vereniging beoogt dit doel te bereiken door het organiseren van thema-avonden en evenementen voor leden, en door verder te doen wat voor de bevordering van de saamhorigheid nuttig of nodig kan worden geacht. Het is een club voor en door de leden die elkaar op gezette tijden treffen om met elkaar een borreltje te drinken. In combinatie met een presentatie van een uur, waarbij iemand iets vertelt over zijn vakgebied. De club heeft meer dan 50 leden, van 16 jaar (minimumleeftijd) tot 70+ .

- Zorg: - Zorgboerderij De 4 Jaargetijden (Smalvenweg 1, Middelie) is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, vaak in combinatie met een verstandelijke handicap. Ouders vervullen een belangrijke rol. Door te kijken naar wie de jongeren wél zijn, in plaats van te kijken wat ze níet kunnen, ontstaat er ruimte om te leren.

- Zorgboerderij Laan (Middelie 74) van Edwin en Laura Laan doet aan kleinschalige veeteelt (15 koeien en ca. 70 schapen) en sierteelt op 4000m2 buitenteelt. Hun uitgangspunt bij de zorgverlening is om zorgvragers sociaal, emotioneel en lichamelijk klaar te maken voor een reguliere baan in de samenleving. Als re-integratie niet meer mogelijk is, bieden zij een zinvolle dagbesteding.

Zij richten zich op mensen met een psychiatrisch probleem of een psychische hulpvraag, ex-drank- of drugsverslaafden en ouderen die nog goed ter been zijn en in staat zijn om fysieke arbeid te verrichten. Op de boerderij verzorgen ze de zoogkoeien, kalveren, kippen, schapen en 2 varkens. Alle dieren moeten worden gevoerd en ook het opstrooien en het schoonhouden van de stallen hoort bij de werkzaamheden. Vanaf eind februari worden er lammetjes geboren en ook deze moeten worden verzorgd. Op de kwekerij bestaan de werkzaamheden uit het ontdoen van onkruid, het snoeien van de planten en het knippen en opbossen van de bloemen / snijgroen. Daarnaast doen ze aan weidevogel- en natuurbeheer op de weilanden.

- Zorgboerderij Terra Kids (Middelie 39) is een kleinschalige zorgboerderij waar iedereen zichzelf mag zijn. De boerderij is uitgerust met een professioneel atelier, grote kookgelegenheid, moestuin, fruitbomen, paarden, honden, katten en minivarken. Voor kinderen is het mogelijk de volgende trainingen te volgen: faalangst training, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheids-training.

Reactie toevoegen