Middelie

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

middelie_jubileumfeest_taart_kopie.jpg

Diverse verenigingen in Middelie hebben in 2015 een jubileum gevierd. Men heeft dat gecombineerd tot 1 groot Jubileumfeest. Vermoedelijk hebben de vrijwilligers deze taart gekregen toen de maandenlange voorbereidingen achter de rug waren.

Diverse verenigingen in Middelie hebben in 2015 een jubileum gevierd. Men heeft dat gecombineerd tot 1 groot Jubileumfeest. Vermoedelijk hebben de vrijwilligers deze taart gekregen toen de maandenlange voorbereidingen achter de rug waren.

middelie_vlag_kopie.jpg

Middelie heeft een fraaie dorpsvlag. Ca. 150 huishoudens hebben er een aangeschaft t.g.v. het Jubileumfeest in 2015, dus dat is een mooi gezicht als ze die allemaal uithangen bij bijzondere gelegenheden.

Middelie heeft een fraaie dorpsvlag. Ca. 150 huishoudens hebben er een aangeschaft t.g.v. het Jubileumfeest in 2015, dus dat is een mooi gezicht als ze die allemaal uithangen bij bijzondere gelegenheden.

middelie groeten uit [640x480].jpg

Middelie Groeten uit

Middelie Groeten uit

Middelie..JPG

In Middelie aangekomen.

In Middelie aangekomen.

Middelie.JPG

Het mooie water de Wijzerd in Middelie.

Het mooie water de Wijzerd in Middelie.

Middelie (2).JPG

Dorpsgezicht van Middelie.

Dorpsgezicht van Middelie.

NH gemeente Middelie in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Middelie in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Middelie in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Middelie

Terug naar boven

Status

- Middelie is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1970. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- In 1812 is de gemeente Middelie vergroot met de gemeenten Kwadijk en Warder, maar per 1-5-1817 zijn die daar alweer van afgesplitst tot wederom zelfstandige gemeenten.

- Wapen van de voormalige gemeente Middelie.

- Middelie heeft een fraaie dorpsvlag, die t.g.v. het jubileumfeest van diverse verenigingen in 2015 door ca. 150 huishoudens in het dorp is besteld. Dat is dus ca. de helft van de huizen, en zal een mooi gezicht zijn als men die allemaal uithangt bij bijzondere gelegenheden.

- Vroeger was er sprake van een buurtschap Axwijk, naast/buiten het dorp Middelie. Tegenwoordig is dat een van de linten van de bebouwde kom van het dorp Middelie en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Gemeentenaam
De gemeente werd in ieder geval tot medio 19e eeuw ook wel 'Middelie en Axwijk' genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Middelie ligt in de W nabijheid van het Markermeer en ligt NW van de stad Edam en het dorp Volendam, NO van de dorpen Kwadijk en Zuidoostbeemster en de stad Purmerend, O van de dorpen Hobrede en Middenbeemster, ZZO van het dorp Oosthuizen en ZW van het dorp Warder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Middelie 85 huizen met 426 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 64/324 (= huizen/inwoners) en buurtschap Axwijk (deels) 21/102. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Middelie en Axwijk vormen door de aanvankelijk open verbinding met het Purmermeer en de Zuiderzee een bloeiende gemeenschap van vissers en zeevarenden. In Axwijk wordt tot 1357 tol geheven voor de passerende scheepvaart. Na de drooglegging van de Purmer (1622) neemt het belang van deze plaatsen snel af. Middelie ontwikkelt zich tot lintdorp van boeren diep de polder de Seevanck in. Het dorp is slecht bereikbaar; slechts per boot of over de dijkjes van het Purmermeer. Na de Reformatie vestigen zich hier veel Doopsgezinden; mogelijk voelen zij zich in dit geïsoleerde dorp veilig voor vervolging. Tot in de 20e eeuw is 50 procent van de bevolking doopsgezind, de relatief grote Vermaning herinnert nog aan deze situatie. De inwoners leven tot medio 20e eeuw vooral van melkveehouderij en kaasproductie.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Middelie, kun je terecht bij Historisch Genootschap Oud - Middelye.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Voor de noordelijke kernrand van Middelie bestaat anno 2016 een voornemen een nieuw woongebied te ontwikkelen. Het betreft het realiseren van 36 woningen als zogenoemde buffervoorraad voor de gemeente Edam-Volendam. Deze buffervoorraad zal worden aangesproken wanneer de woningbouwprojecten binnen het bestaande bebouwd gebied van gemeente Edam-Volendam zijn gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Doopsgezinde Vermaning uit 1899 is in 2013 overgedragen aan de Stichting Kerkje Middelie en herbestemd als locatie voor concerten, tentoonstellingen en trouwerijen.

- Het 2e rijksmonument van dit dorp, naast genoemde kerk, is de pastorie uit 1881 op nr. 76.

Terug naar boven

Evenementen

- Middelie heeft een rijk verenigingsleven met ca. 15 verenigingen, waarvan diverse in 2015 een jubileum vierden. Het dorp heeft dat gecombineerd tot 1 groot Jubileumfeest op 3 oktober 2015. Via de link kun je alles nog eens terugzien.

- De Vereniging voor Volksvermaak organiseert diverse evenementen door het jaar heen.

- Creatieve Zomermarkt (op een zondag eind augustus).

- De Zeevangsloop (trimloop, op een zondag in september) gaat over afstanden van naar keuze 3, 10, 14,5 of 21 km.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op de 330 meter-baan van de in 1880 opgerichte IJsclub De Ondersteuning.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Middelie.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Middelie. Sinds november 2014 werken de 4 kleine scholen van de Zeevang onder de naam Het Kwartet samen onder 1 directeur. Het gaat naast de genoemde school verder nog om ’t Tilletje in Warder, Prinses Beatrix in Kwadijk en Meester Haye in Beets. - BSO Berend Botje.

- Sport: - Gymvereniging Hercules.

- Zorg: - Zorgboerderij De 4 Jaargetijden is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, vaak in combinatie met een verstandelijke handicap. Ouders vervullen een belangrijke rol. Door te kijken naar wie de jongeren wél zijn, in plaats van te kijken wat ze níet kunnen, ontstaat er ruimte om te leren. - Zorgboerderij Laan van Edwin en Laura Laan doet aan kleinschalige veeteelt (15 koeien en ca. 70 schapen) en sierteelt op 4000m2 buitenteelt. Hun uitgangspunt bij de zorgverlening is om zorgvragers sociaal, emotioneel en lichamelijk klaar te maken voor een reguliere baan in de samenleving. Als re-integratie niet meer mogelijk is, bieden zij een zinvolle dagbesteding.

Zij richten zich op mensen met een psychiatrisch probleem of een psychische hulpvraag, ex-drank- of drugsverslaafden en ouderen die nog goed ter been zijn en in staat zijn om fysieke arbeid te verrichten. Op de boerderij verzorgen ze de zoogkoeien, kalveren, kippen, schapen en 2 varkens. Alle dieren moeten worden gevoerd en ook het opstrooien en het schoonhouden van de stallen hoort bij de werkzaamheden. Vanaf eind februari worden er lammetjes geboren en ook deze moeten worden verzorgd. Op de kwekerij bestaan de werkzaamheden uit het ontdoen van onkruid, het snoeien van de planten en het knippen en opbossen van de bloemen / snijgroen. Daarnaast doen ze aan weidevogel- en natuurbeheer op de weilanden. - Zorgboerderij Terra Kids is een kleinschalige zorgboerderij waar iedereen zichzelf mag zijn. De boerderij is uitgerust met een professioneel atelier, grote kookgelegenheid, moestuin, fruitbomen, paarden, honden, katten en minivarken. Voor kinderen is het mogelijk de volgende trainingen te volgen: faalangst training, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheids-training.

Reactie toevoegen