Partij

Plaats
Dorp
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

partij_collage.jpg

Partij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Partij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

partij_plaatsnaambord_640x480.jpg

Partij is een dorp met een kerk en een eigen bebouwde kom, maar voor de postadressen ligt het 'in' Wittem.

Partij is een dorp met een kerk en een eigen bebouwde kom, maar voor de postadressen ligt het 'in' Wittem.

DK_20110507_4469_Weg_met_haakse_bochten_door_Partij.jpg

Partij, De kern van het dorp wordt gekenmerkt door twee haakse bochten in de doorgaande weg

Partij, De kern van het dorp wordt gekenmerkt door twee haakse bochten in de doorgaande weg

partij_hoeve_t_wienhoes.jpg

Partij, de monumentale hoeve 't Wienhoes heeft in de loop der eeuwen vele functies vervuld.

Partij, de monumentale hoeve 't Wienhoes heeft in de loop der eeuwen vele functies vervuld.

partij_hoeve_t_wienhoes_gevelsteen_boven_de_poort.jpg

Partij, Hoeve 't Wienhoes, gevelsteen boven de poort

Partij, Hoeve 't Wienhoes, gevelsteen boven de poort

Partij

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Partij.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Partij.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Partij.

Terug naar boven

Status

- Partij is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- Partij wordt, hoewel het groter is dan Wittem en geografisch gezien eigenlijk een apart dorp is, samen met Wittem vaak als 1 kern Partij-Wittem betiteld. Dat komt vooral omdat Partij (net als de buurdorpen Wahlwiller en Nijswiller) geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek. Voor de postadressen ligt Partij daarom 'in' Wittem. Maar in de praktijk woont men natuurlijk gewoon in het dorp Partij. Het dorp heeft ook eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Partei.

Oudere vermeldingen
Partheij, Partey, 1364 dae torteyde, 1466 de Tyrtei, 1589 opter Tey, 1928 Party.

Naamsverklaring
Een oude naam, ontstaan uit het Romaanse Tortata*, dat is ontstaan uit het Latijnse tortus, ‘bocht, kromming’. De ontwikkeling tot Partij is aan de oude vormen mooi af te lezen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Partij ligt ZO van Wittem, Z van rijksweg N278 Maastricht-Vaals, rond de kruising met de weg Wittem-Mechelen, aan de Sinselbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had Partij 16 huizen met 76 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gemeenschapshuis A ge Wienhoes was de afgelopen jaren aan renovatie en aanpassing toe. De gemeente Giulpen-Wittem wilde echter liever in de omgeving een multifunctioneel complex realiseren voor Gulpen en Partij / Wittem gezamenlijk. Op de site van het gemeenschapshuis zien wij dat de renovatie en uitbreiding toch recentelijk heeft kunnen plaatsvinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Partij heeft 3 rijksmonumenten.

- Klooster Mariëndaal van de Redemptoristinnen (Partijerweg 6) is een als slotklooster gebouwd U-vormig complex met neogotische kapel. Het klooster dateert uit 1848. De neogotische kapel is rond 1961-1964 gerenoveerd.

- Hoeve 't Wienhoes (Oude Heirbaan 4a) is een monumentale bakstenen hoeve met binnenplaats (hof). De linkervleugel met oorspronkelijk woonhuis dateert uit 1729. De rechtervleugel is eind 18e eeuw door Ferdinand Von Plettenberg gebouwd als pleisterplaats voor de postkoets. Het Wienhoes was de plaats waar de paarden van de postkoets werden verwisseld (de paardenstal is grotendeels nog intact). Kort na de aanleg van de Rijksweg Maastricht-Vaals in 1825, werd aan deze weg een nieuw poststation (De Posterij) gebouwd ter vervanging van de vorige. De functie van het Wienhoes kwam door de nieuwe weg te vervallen. Als poststation heeft De Posterij niet lang gefunctioneerd: na de komst van de trein (1856 de lijn Maastricht-Aken; de eerste internationale spoorlijn in Nederland) verdween al snel de postkoets en daarmee verviel het laatste poststation in deze omgeving.

Daarnaast heeft de carréhoeve in de loop van de tijd verschillende functies gehad: een herberg naast een tol waar de Heren van Wittem weg- en slaggeld hadden, een plaats waar recht werd gesproken (het cachot ligt nog direct links bij de entree van de hof), zetel van de burgemeester van Wittem, Panhuis: er werd bier gebrouwen om in de herberg uit te schenken, en uiteraard heeft het Wienhoes ook dienst gedaan als boerderij. De naam heeft ‘t Wienes te danken aan zijn functie als wijnopslagplaats voor de Heren van Wittem.
Het wapen in de poort is het wapen van de toenmalige familie Von Plettenberg en daarmee het wapen van het graafschap Wittem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Wienertreffen (op een zondag in april, in verenigingsgebouw A gen Wienhoes, Oude Heirbaan 9. Tel. 043-4502047) is een optreden van accordeonisten.

Terug naar boven

Links

- Fanfare Kunst & Vriendschap Partij-Wittem.

Reactie toevoegen