Wittem

Plaats
Dorp
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

DK_20110507_4545_Zicht_vanaf_de_Gulpenerberg.jpg

Wittem, Akkers ten oosten van het dorp

Wittem, Akkers ten oosten van het dorp

DK_20110508_4533_Kasteel_boerderij_kasteel_Wittem.jpg

Wittem, De kasteelboederij van kasteel Wittem is nog in bedrijf

Wittem, De kasteelboederij van kasteel Wittem is nog in bedrijf

wittem_redemptoristenklooster_vanaf_de_gulperberg.jpg

Wittem, het redemptoristenklooster of Klooster Wittem, gezien vanaf de Gulperberg

Wittem, het redemptoristenklooster of Klooster Wittem, gezien vanaf de Gulperberg

wittem_redemptoristenklooster_voorzijde.jpg

Wittem, Redemptoristenklooster voorzijde

Wittem, Redemptoristenklooster voorzijde

LB gemeente Wittem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wittem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wittem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wittem

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wittem.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wittem.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wittem.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wittem (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Wittem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998. Het gemeentehuis van de gemeente Wittem bevond zich in Mechelen.

- Wapen van de voormalige gemeente Wittem.

- Onder het dorp Wittem vallen ook de buurtschappen Cartils en Sinselbeek.

- Het nabijgelegen dorp Partij wordt vaak samen met Wittem als 1 dorp 'Partij-Wittem' beschouwd. Partij is echter geografisch gezien een apart gelegen dorp, met eigen (blauwe) komborden. Net als Partij hebben ook de buurdorpen Wahlwiller en Nijswiller geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen liggen al die dorpen daarom 'in' Wittem.

- Wittem heeft een vriendschapsband (jumelage) met Chablis in Frankrijk.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Wittem.

Oudere vermeldingen
1125 Witham.

Naamsverklaring
Betekent ‘de witte ham’. Een ham is een hoek hoger land, uitspringend in een overstromingsgebied, landtong.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wittem ligt O van Gulpen. De gemeente Wittem grensde in het Z aan België, in het O aan Duitsland (Orsbach).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Wittem 662 huizen met 3.325 inwoners, verdeeld in dorp Wittem 25/130 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Cartils 7/40 en Partij 16/76, dorp Wahlwiller 40/165, dorp Nijswiller 60/290, dorp Mechelen 138/740 met de buurtschappen Bommerig 16/60, Helle 35/167, Ginsterberg en Elzet 32/157, Hilleshagen 20/109 en Schweijberg 16/109, dorp Eijs 38/190 met de buurtschappen Den Piepert 6/25, In den Vogelzang 2/19, Over-Eijs 36/197, Trintelen 30/156 en Eijserheide 31/136, en dorp Epen 80/443 met buurtschap Eperheide 34/116.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Wittem in het kader van de gemeentelijke herindeling opgeheven, gelijk weer opgericht en als volgt samengesteld:
van Wittem: 3.525 hectare met 7.044 inwoners;
van Slenaken: 715 hectare met 654 inwoners.

- Per 1 januari 1999 is de gemeente Wittem opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem met 4.244 hectare, 2.977 huizen en 7.734 inwoners.

- Tegenwoordig hebben Wittem en Partij samen ca. 300 huizen met ca. 800 inwoners.

- Onder de postcode van Wittem vallen zoals hierboven reeds vermeld ook de dorpen Partij, Nijswiller en Wahlwiller. Vandaar dat voor de kern Wittem elders weleens grotere inwonertallen vermeld staan, omdat in sommige statistieken van het dorp ten onrechte ook de kernen Partij, Nijswiller en Wahlwiller zijn begrepen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wittem is waarschijnlijk van oorsprong een herenhoeve. Het bestond tot begin 1700 uitsluitend uit het kasteel; Partij was de woonkern. Wittem was tot aan de Franse tijd een vrije rijksheerlijkheid (zelfstandig staatje) binnen het Duitse Rijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wittem heeft 5 rijksmonumenten.

- Graaf Ferdinand van Plettenberg verwierf de heerlijkheid Wittem in 1722. Hij stichtte er een capucijnerklooster (in 1835 kregen de redemptoristen de beschikking over het gebouw) en nam Johann Conrad Schlaum aan als architect voor de kloosterkerk van St. Alfonsus en St. Joannes Nepomucenus. Bouwheer en meester waren bekenden, omdat beiden afkomstig waren uit de regio van Munster. Schlaum creëerde in 1729-1733 een barokke kerk waarvan het interieur grotendeels nog authentiek is (ook zijn toen de vier forellenvijvers aan weerszijde van de weg en een visvijver tegenover het kasteel aangelegd). De voorgevel daarentegen is gewijzigd, want in 1895 verrees er een neogotisch front, dat meer zou harmoniëren met de overige kloostergebouwen.

Het was Johannes Kayser die zich in de laatste jaren van de 19e eeuw aan een verbouwing van het kloostercomplex wijdde. Niet al zijn aanpassingen zijn misschien te bejubelen, maar wel de bibliotheek, die imposant is. De ronde koepelkapel is overigens van ca. 1850. De devotiekapel bestaat sinds 1961. Kenmerkend voor het interieur (en de barok) is de vereniging van rechthoekige en ronde vormen. Dit is zowel in de plattegrond, in samenstellende delen van de structuur als in decoratieve elementen te zien. In de kerk zijn kunstwerken uit meerdere eeuwen verzameld. De grote beelden van Maria en Jozef ter weerszijden van het koor zouden 17e-eeuws zijn. De omlijstingen ervan, alsmede die van het hoofdaltaar, werden omstreeks het midden van de 19e eeuw vervaardigd en geplaatst. Een goede bijdrage van de 20e eeuw zijn de schilderingen door Charles Eyck van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. (3324)

- Het Redemptoristenklooster of Klooster Wittem omvat naast het klooster zelf onder meer een kerk, grafkelder, kloostertuin, kapellen, religieuze boekhandel De Wegwijzer en een authentieke kloosterbibliotheek. Verder worden hier regelmatig evenementen, exposities en concerten georganiseerd.

De zaligverklaring van redemptorist Gerardus Majella in 1893 was de start van een met name door de redemptoristen gepropageerde en verspreide verering. Door de introductie van zijn verering in Wittem ontwikkelde de plaats zich tot een belangrijk bedevaartsoord. Groepen uit Midden- en Zuid-Nederland en grensgebieden in België en Duitsland kwamen en komen volgens een jaarlijks rooster in de periode van mei tot eind oktober vooral op zondag per openbaar vervoer en touringcar naar Wittem voor een dagprogramma van gezamenlijke vieringen, individuele devotie en ontspanning. Het kwantitatieve hoogtepunt van de groepsgewijze bedevaart lag in de periode 1950-1970. Na 1970 nam het individuele bezoek en het bezoek in kleine (familie)kring sterk toe. (3121)

- Kasteel Wittem is een schitterend gelegen slot, aan de rand van grondwaterbeschermingsgebied Roodborn, sinds 1958 in gebruik als exclusief hotel-restaurant, bestaande uit twee vleugels met een ronde hoektoren. Het is gebouwd in de 13e eeuw als een eenvoudige woontoren en in de 15e eeuw aanzienlijk uitgebreid. Aanvankelijk bewoonde de Heer van Valkenburg en ’s Gravenvoeren het kasteel waarna eeuwenlang de Heren, later graven van Wittem, vanuit het kasteel over de Geulvallei heersten.

Beide vleugels en de toren hebben nu nog een middeleeuwse kelderverdieping, een hoofdverdieping en daarboven nog twee verdiepingen en een zolder. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is het slot verwoest, maar rond 1611 gedeeltelijk herbouwd op de 15e eeuwse resten en opgetrokken uit onregelmatige lagen kolenzandsteen. De omgrachting is nog maar gedeeltelijk aanwezig.

- De Wittemer Molen, een nog werkende watermolen uit 1733, met een waterrad en functionerend houten maalwerk in het gebouw zelf, ligt niet aan de Geul maar aan een zijtak van de Selzer- of Sinselbeek langs de weg tussen Wijlre en Wittem. Deze zijtak is in 1731 aangelegd voor de drinkwatervoorziening van het klooster Wittem. De vroegere forellenvijver van het kasteel doet dienst als molenvijver. De gronden van de Wittemer Molen zijn gelegen in het stroomgebied van de Geul. Deze meanderende beek wordt door graslanden omzoomd. In de graslanden komen plaatselijk hoge populieren voor. De geïsoleerde bloemrijke graslandpercelen richting Eys (ten westen van Kasteel Goedenraad) zijn alle gelegen op hellingen. De kleine percelen bij Trintelen zijn landschappelijk fraai gelegen tussen tientallen jaren oude graften. De watermolen is vanaf de openbare weg goed te bekijken. De molen zelf is regelmatig toegankelijk. De paden door de graslanden langs de Geul zijn voor wandelaars vrij toegankelijk. De terreinen bij de Wittemer Molen kunnen uitstekend worden bezocht tijdens lange wandelingen door het Geuldal. (3000)

- Molen Klooster Wittem.

- Wittem en omgeving is rijk aan monumentale vakwerkboerderijen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In juni is het in Wittem Muziekmaand, met regelmatig optredens van diverse bands en koren in de Kloosterbibliotheek Wittem.

- Kunstdagen Wittem (3 weken in september en oktober).

- In de maand december is er een serie religieuze concerten, door orkesten en koren, in de oude kloosterkerk van het klooster Wittem. Nadere informatie op tel. 043-4502431. Vooraf reserveren bij de receptie van het klooster: tel. 043-4501741.

- Van begin december tot begin januari kunt u op de zondagen en op tweede kerstdag tientallen kerststallen en kerstgroepen bewonderen in Klooster Wittem.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Heuvelland Cinema draait in het winterseizoen elke maand op een zondagavond een kwaliteitsfilm in de sfeervolle bibliotheek van Klooster Wittem. Gedraaid worden films uit het filmhuis-circuit. De films worden vertoond zonder pauze, maar vooraf en na afloop van de film kun je iets drinken in de Gerarduszaal. De entree kost €12,50 en de opbrengst gaat in zijn geheel naar goede doelen, met name Voedselbank Heuvelland en de bouw en ontwikkeling van een basisschool in Uganda.

 

Reactie toevoegen