Meije

Plaats
Dorp
Bodegraven-ReeuwijkNieuwkoopWoerden
Groene Hart
UtrechtZuid-Holland

meije_collage.jpg

Meije, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Meije, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

meije_rivier_collage.jpg

Diverse gezichten op en vanaf het riviertje de Meije (© Jan Dijkstra, Houten)

Diverse gezichten op en vanaf het riviertje de Meije (© Jan Dijkstra, Houten)

meije_rivier_collage_2.jpg

Zeer aanbevelenswaard om te wandelen of fietsen langs het kilometerslange meanderende riviertje de Meije, langs het gelijknamige dorpje tussen Woerdense Verlaat en Zwammerdam. Je kijkt je ogen uit qua natuur en monumentale panden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Zeer aanbevelenswaard om te wandelen of fietsen langs het kilometerslange meanderende riviertje de Meije, langs het gelijknamige dorpje tussen Woerdense Verlaat en Zwammerdam. Je kijkt je ogen uit qua natuur en monumentale panden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Meije bebouwde kom bord JD [640x480].jpg

Meije. Dit dorp had tot voor kort alleen plaatsnaamborden voor het deel onder de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Sinds kort staan er ook weer borden in het deel onder de gem. Woerden. In het Nieuwkoopse deel staan geen borden.

Meije. Dit dorp had tot voor kort alleen plaatsnaamborden voor het deel onder de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Sinds kort staan er ook weer borden in het deel onder de gem. Woerden. In het Nieuwkoopse deel staan geen borden.

Meije rivier JD [640x480].jpg

Meije, de weg door het dorp O van de rivier de Meije volgt keurig de bochten van de rivier.

Meije, de weg door het dorp O van de rivier de Meije volgt keurig de bochten van de rivier.

Meije blauwgraslandcomplex JD [640x480].jpg

Meije, op het blauwgraslandcomplex van 12 hectare floreert zeldzame flora.

Meije, op het blauwgraslandcomplex van 12 hectare floreert zeldzame flora.

Oude Meije. [640x480].JPG

Ook het landschap langs de Oude Meije is een plaatje.

Ook het landschap langs de Oude Meije is een plaatje.

Meije bord Myedycke [640x480].jpg

Dit lijken oude wegwijzers, maar zijn door iemand als hobby uit oud materiaal vervaardigd. Op de wegwijzer staat o.a. de benaming Myedycke, een van de oude namen van het dorp Meije.

Dit lijken oude wegwijzers, maar zijn door iemand als hobby uit oud materiaal vervaardigd. Op de wegwijzer staat o.a. de benaming Myedycke, een van de oude namen van het dorp Meije.

De Meije.jpg

De Meije zien we al van heel ver, dankzij Pietje Potlood zoals ze in de Meije zeggen.

De Meije zien we al van heel ver, dankzij Pietje Potlood zoals ze in de Meije zeggen.

meije_kerk_jd_640x480.jpg

Meije, RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Meije, RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte

meije_oude_meije_collage.jpg

Oude Meije is een apart watertje en buurtje helemaal aan het eind van het kilometerslange dorpje en waterloop Meije, vanuit Bodegraven gezien. Ook hier volop rust, ruimte en natuur. (© Jan Dijkstra, Houten)

Oude Meije is een apart watertje en buurtje helemaal aan het eind van het kilometerslange dorpje en waterloop Meije, vanuit Bodegraven gezien. Ook hier volop rust, ruimte en natuur. (© Jan Dijkstra, Houten)

meije_kaart_kopie.jpg

Het dorpje Meije valt voor de postadressen onder 3 dorpen, 3 gemeenten en 2 provincies: het roze gearceerde gedeelte = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH, N ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT, en N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop ZH

Het dorpje Meije valt voor de postadressen onder 3 dorpen, 3 gemeenten en 2 provincies: het roze gearceerde gedeelte = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH, N ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT, en N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop ZH

Meije

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Meije.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Meije.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meije (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Meije is een dorp in grotendeels provincie Zuid-Holland (grotendeels gemeente Bodegraven-Reeuwijk [t/m 2010 gemeente Bodegraven], deels gemeente Nieuwkoop), deels provincie Utrecht (gemeente Woerden, t/m 1988 gemeente Zegveld). Gelegen in de streek Groene Hart. Een topografisch curiosum dus: Meije valt onder 3 gemeenten en 2 provincies, en, zo blijkt uit de alinea hierna, voor de postadressen valt het ook nog onder 3 verschillende dorpen:

Het dorp Meije heeft destijds namelijk geen eigen postcode(s) en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek (dat vond men kennelijk te ingewikkeld omdat het dorp onder 3 gemeenten viel en valt), voor de postadressen ligt Meije daarom grotendeels 'in' Bodegraven (= Z van de rivier, het gedeelte vanaf de kerk en Z ervan), deels 'in' Zegveld (= Z van de rivier, het deel NO van de kerk) en deels 'in' Nieuwkoop (= de panden N van de rivier).

Wie op huisnummer-niveau wil weten welk pand onder welk dorp (en daarmee gemeente en provincie) valt, kan dat hier bekijken. Daar zie je per dorp de huisnummer-reeksen uit het postcodeboek. De 2 huisnummer-reeksen van Nieuwkoop (voor de ca. 20 huizen en 30 woonschepen of -arken N van de rivier, die onder Nieuwkoop vallen) overlappen met die van Bodegraven en Zegveld, maar op huisnummer-niveau is dat niet het geval. Ieder huisnummer in de reeks 1-221 en 2-346 komt namelijk maar 1 keer voor: als je op een huisnummer-reeks klikt, kun je zien welke huisnummers zich daarbinnen daadwerkelijk bevinden (onder het dorp in kwestie).

- Tot voor kort had alleen het gedeelte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (officiële blauwe) plaatsnaamborden (komborden). In het deel onder de gemeente Woerden stonden in ieder geval t/m 2000 nog komborden en sinds kort staan die er weer. Daar tussenin is het Woerdense deel dus een aantal jaren bordloos geweest.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de regio spreekt men doorgaans van De Meije, maar op de plaatsnaamborden staat Meije, zonder voorvoegsel, dus dat is kennelijk de officiële naam (vergelijk het nabijgelegen Kanis / De Kanis).

Benaming Utrechtse gedeelte
- Het deel van Meije N van de Hazekade ligt in de provincie Utrecht en valt voor de postadressen onder het dorp (t/m 1988 gemeente) Zegveld. Dat deel wordt vaak Stichtse Meije genoemd. Dat deel heette ook wel Zegveldse Meije, 1840 Zegveldermeije. Zoals het deel onder Bodegraven ook wel Bodegraafse Meije werd genoemd. Van 1943-1977 is er een postkantoortje in het kennelijk Utrechtse en daarmee Zegveldse deel van Meije, want vanaf 1977 verdwijnt die naam uit de poststempels - overigens kwam zowel de spelling Meije als De Meije in de poststempels voor - en wordt het Zegveld-Stichtse Meije (1977-1988). Dat is verklaarbaar omdat namelijk in 1978 het huidige postcodesysteem van start gaat en - ook - Zegveld heeft toen haar deel van Meije niet als woonplaats voor het postcodeboek bestempeld, vandaar de naamswijziging in de poststempels, omdat men de plaatsnaam Meije niet meer zal hebben mogen gebruiken. In 1988 stopt dat postkantoortje/postagentschap er kennelijk mee, want daarna worden de stempels niet meer aangetroffen.

- Vanuit Zwammerdam gezien aan het eind van de weg Meije, gaat de weg - en de rivier, zij het na een kort onderbreking - rechtsaf verder als Oude Meije, om na ca. 3 km uit te komen in de rivier de Grecht. Dat gedeelte zou je wellicht nog als aparte buurtschap Oude Meije kunnen beschouwen. Hoewel het deel uitmaakt van het gebied Stichtse Meije. Maar het ligt in de polder Noorder Lagebroek dus wellicht kun je het ook tot de buurtschap Lagebroek rekenen, die Z van Oude Meije aan de Rondweg ligt, in de polder Zuider Lagebroek. De polders Noorder Lagebroek en Zuider Lagebroek maken op hun beurt deel uit van de polder Zegvelderbroek. Dus als je het buurtje aan de Oude Meije een naam zou willen geven, valt er voor alle drie de namen (Oude Meije, Stichtse Meije en Lagebroek) iets te zeggen.

Oudere vermeldingen
1119 Mi, 1497 Mije.

Naamsverklaring
De naam stamt waarschijnlijk van de waternaam Mije. Zie verder bij Mijdrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Meije is een kilometerslang lintdorp langs het riviertje de Meije, dat bij Zwammerdam in de Rijn uitkomt. Het ligt aan de weg Meije, NO van Bodegraven, W van Zegveld. Het driedorpenpunt (Bodegraven / Zegveld / Nieuwkoop), driegemeentenpunt (Bodegraven-Reeuwijk / Woerden / Nieuwkoop) en tweeprovinciepunt (Zuid-Holland / Utrecht) ligt op de driesprong Meije-Hazekade. N van de rivier ligt de gemeente Nieuwkoop (ZH), Z van de driesprong de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ZH) en N de gemeente Woerden (UT).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Meije 74 huizen met 468 inwoners, verdeeld over de gemeenten Bodegraven met 45 huizen en 270 inwoners, Zegveld met 16 huizen en 107 inwoners en Nieuwkoop met 13 huizen en 91 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Meije ca. 270 wooneenheden (en daarmee zal het inwonertal ca. 600 bedragen), verdeeld in 150 huizen en 2 arken of woonschepen onder Bodegraven, 70 huizen en 1 ark of woonschip onder Zegveld, en 20 huizen, 30 arken of woonschepen en 10 logies-eenheden onder Nieuwkoop.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aan het, vanuit Zwammerdam gezien, einde van Oude Meije, heeft mogelijk ooit het Sint Maartenskerkhof van het reeds in de 13e eeuw verdwenen dorp Mi gelegen.

In 1927 werd de Meije van electriciteit voorzien, en in 1932 werd het dorp aangesloten op de waterleiding, maar het zou nog tot ca. 1982 duren eer de Meije ook haar eigen rioleringsstelsel kreeg. De vele klepsluisjes die het zwaar vervuilde fosfaatrijke Meije-water uit het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen moesten weren, zijn nog steeds de stille getuigen daarvan. Wie een kanovaart langs de Meije maakt komt er vast en zeker eentje tegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Meijehoeve (Meije 42, aan de Nieuwkoopse = W zijde) was gezien de ligging, waar de rivier de Meije en de Nieuwkoopse Uitwatering (thans Oude Vaart geheten) samen kwamen, vroeger van strategisch belang. Tussen 1000 en 1200 lag hier ook een motte-burcht.

- In 2011 is het gemaal Oude Meije vervangen door een nieuw gemaal.

- De oorspronkelijke kerk in de Meije is waarschijnlijk één van de eerste kerken in Nederland geweest. Rond 1100 moet hier al een eerste kerk hebben gestaan, de Mikerk. In het veld is nog steeds een vreemde kleiheuvel zichbaar, waarvan men vermoedt dat daar ooit die kerk moet hebben gestaan. De kerk zou in 1204 tijdens gevechten zijn verwoest. De huidige RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte stamt uit 1871. Jarenlang was deze kerk het enige Katholieke godshuis in de wijde omgeving waar de meeste inwoners Nederlands Hervormd of Gereformeerd waren. Van heinde en verre kwamen de parochianen dan ook naar deze kerk toe. Zoals ook uit Nieuwkoop, over het Oortjespad.

Vroeger waren de muren van de kerk versierd met muurschilderingen en gebrandschilderde ramen. Deze zijn bij een van de restauraties verdwenen. Wel zijn bij een latere restauratie de ramen hersteld. - Geschiedenis van de RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Meije. - Verwarrend is dat de parochie Meije-Zegveld heette, maar dat de kerk nog nét op grondgebied van Meije-Bodegraven staat, zij het precies op de grens van beide delen (de kerk = huisnr. 137. V/a huisnr. 139 begint Meije-Zegveld). De kerk is een gemeentelijk monument.

- Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw gebruikte men het water uit de Meije als drinkwater. Sommigen filterden het water eerst, anderen dronken het zó. Saillant detail daarbij is dat er in die tijd geen riolering bestond en dat de koeienmest en menselijke uitwerpselen vaak rechtstreeks in de Meije werden geloosd. Alleen zomers wanneer het polderwater te lauw was, werd er vanuit Nieuwkoop of Bodegraven vers kraanwater ingevaren. In 1926 werden de eerste plannen gesmeed om het Bodegraafse waternet tot in de Meije door te trekken. Om genoeg druk te kunnen realiseren, moest er een extra watertoren worden gebouwd. De watertoren, met gezien zijn markante vorm de bijnamen Pietje Potlood en Het Zoutvat, is uiteindelijk in 1932 in gebruik genomen.

De watertoren was destijds revolutionair qua ontwerp en contructie. Het was één van de eerste betonnen torens waarbij gebruik is gemaakt van een zogenaamde glijbekisting. Bij deze bouwwijze wordt de glijbekisting, als het beton voldoende verhard is, telkens een stukje omhoog gehesen. Daar de toren in de Tweede Wereldoorlog een baken voor zowel de geallieerden als voor de Duitsers is, loopt het gebouw de nodige schade op, zonder dat de functie echter in gevaar komt. In 2001 wordt het gebouw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Naast de watertoren ligt het Oortjespad of het Papenpad. Kerkgangers uit Nieuwkoop die in de Meije de Rooms-Katholieke kerk wilden bezoeken, moesten vroeger als tolheffing een oortje betalen. Eigenaar drinkwaterbedrijf Oasen onderzoekt de mogelijkheden tot herbestemming van de toren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroute 'Rondje Meije' heeft een korte (20 km) en een langere (35 km) route. In de laatste is tevens opgenomen de enige in de wereld nog werkende Molenviergang in Aarlanderveen. Beide tochten brengen u langs de mooiste plekjes in dit unieke natuurgebied, zowel langs als door de Nieuwkoopse Plassen, de Meije en via Woerdense Verlaat en Noorden weer terug naar Nieuwkoop. Folder met uitgebreide omschrijving van bezienswaardigheden verkrijgbaar à € 2,00 bij VVV Nieuwkoop. Tevens fietsen te huur (wel even telefonisch reserveren).

- Heeft u zin in een dagje kanoën door een prachtige omgeving dan is de Rijn-Meije Route van 33 km aan te bevelen. De route voert vanuit het bij Meije gelegen dorpje Woerdense Verlaat door de riviertjes Grecht, Oude Rijn, Ziendevaart en ca. 9 km lange kronkelende Meije.

Terug naar boven

Links

- Stichting Werkgroep Meijebelangen behartigt de belangen van het Bodegraven-Reeuwijkse deel van de Meije.

- Buurtbus De Meije is een vereniging die met vrijwilligers een busverbinding van Meije met de omliggende dorpen onderhoudt.

- De Parmey is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Bodegraven Noord. De polders Weyland, De Bree, Meije en Horn vormen samen dit bijzondere landbouw- en natuurgebied. De Parmey is in 1997 opgericht door veehouders uit de streek, met als doel het gebied zo puur mogelijk te houden. Natuurbescherming en -bevordering zijn daartoe de middelen. Het gebied van De Parmey ligt midden in de Randstad en maakt deel uit van het Groene Hart van Nederland. Het is een open en vrijwel onbedorven weidelandschap met weidse uitzichten, opgezet volgens het middeleeuwse ontginningspatroon. De langwerpige, door sloten gescheiden kavels, liggen haaks op de hoofdstromen Oude Rijn en Meije. Middenin het gebied ligt als landscheiding de kilometerslange Noordzijdse-, Meije- en Rietveldse Kade, een oase van rust die deels met hakhout is beplant.

- De actiegroep Stop de kolder, geen moeras in onze polder voert actie tegen de plannen om de Meijegraslanden om te vormen tot een natuurgebied waarin voor boeren en koeien geen plaats meer zou zijn. De laatste Nieuwsbrief dateert getuige de site kennelijk van 2011, dus of deze actiegroep nog actief is, is ons niet duidelijk.

Reacties

(2)

In het Oud-Notarieel Archief van Rotterdam kom ik omstreeks 1649 twee akten tegen waarin schipper Jan Pieters uit Ter Mey kaas koopt voor Engeltje Matheus. Kan met dit Ter Mey Meije zijn bedoeld. Weet iemand of Ter Mey de vroegere naam is voor Meije ?

Volgens mij heeft er voor de naam van het dorp Meije, informeel of formeel, nooit het voorvoegsel 'Ter' gestaan. Waarschijnlijk gaat het in uw geval om het dorp Ameide http://www.plaatsengids.nl/ameide , dat vroeger ook wel als Ter Mey werd betiteld en lokaal nog altijd Termei wordt genoemd. Bovendien was Ameide in de 17e eeuw een belangrijke havenplaats waar schipper dus een gangbaar beroep was.

Reactie toevoegen