Zegveld

Plaats
Dorp
Woerden
Groene Hart
Utrecht

zegveld_collage.jpg

Zegveld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Zegveld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Zegveld (3).JPG

De Hervormde kerk in Zegveld.

De Hervormde kerk in Zegveld.

Zegveld (2).JPG

Midden in Zegveld.

Midden in Zegveld.

Zegveld (4).JPG

Een mooi rijtje in Zegveld.

Een mooi rijtje in Zegveld.

Zegveld.JPG

In het Ooievaarsdorp Zegveld aangekomen.

In het Ooievaarsdorp Zegveld aangekomen.

UT gemeente Zegveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Zegveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Zegveld in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zegveld

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zegveld.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zegveld.

Terug naar boven

Status

- Zegveld is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

- Wapen van de voormalige gemeente Zegveld.

- Onder het dorp Zegveld valt ook de buurtschap Lagebroek en een klein deel van het dorp Meije, dat voor het deel op Zegvelds grondgebied vaak Stichtse Meije wordt genoemd (vroeger ook Zegveldermeije geheten). Wellicht zou je daarbinnen het buurtje Oude Meije ook nog als aparte buurtschap kunnen beschouwen (zie onder Meije bij het kopje Naam).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
13e eeuw en 1314 Zecvelt, 1538 (datering kopie onzeker) Zegvelt, 1639 Seckveldt.

Naamsverklaring
Samenstelling van veld en de plantnaam zegge 'zeggegras', vergelijk Seghwaert en Zegge. (1)

Terug naar boven

Ligging

Zegveld ligt NW van Woerden. De dorpskern ligt op de grens van de polders Zegveld en Zegvelderbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Zegveld 92 huizen met 636 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 51/326 (= huizen/inwoners), polder Zegvelderbroek (verdeeld in Lagebroek: 1870 163 inwoners, en Hogebroek: 1870 112 inwoners) 25/203 en buurtschap Zegveldermeije (= het Utrechtse deel van het dorp Meije) 16/107.

- Tegenwoordig heeft Zegveld ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste kerk van het dorp moet al in 1312 zijn opgericht, waar de huidige hervormde kerk uit 1862 staat. Rondom deze kerk aan de Hoofdweg ontwikkelde zich een dorpskern met een dorpsschool en een herberg.

Vanaf 1958 tot in de jaren zestig is een ruilverkaveling uitgevoerd, die al in de jaren dertig was gepland. De structuur van het landschap is toen geheel veranderd. Ook het tegenwoordige wegennet in de omgeving dateert uit die tijd. Zegveld werd daarmee uit haar isolement gehaald. Vóór deze periode was er namelijk een slechte verkaveling en was het dorp slecht bereikbaar. Het verkeer over land was dan ook lange tijd beperkt. De Zegveldse wetering, die dwars door het dorp liep, was vroeger de voornaamste vervoeras. In 1978 is een bedrijventerrein aangelegd.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zegveld, kunt u terecht bij de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Zegveld 2015-2019.

- In de in 2014 vastgestelde Visie Zegveld Zuidzijde is de haalbaarheid van woningbouwplannen voor Zegveld-Zuidwest en Hoofdweg / Milandweg onderzocht.

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2011 het Watergebiedsplan Zegveld na 8 jaar afgerond. De polder Zegveld, die zich uitstrekt over een deel van de gemeente Woerden en een klein stuk van de gemeente Nieuwkoop, heeft een revisie op het gebied van waterbeheer gehad. Er zijn nieuwe hoogwatervoorzieningen, gemalen, stuwen en watergangen aangelegd. Bovendien zijn er maatregelen getroffen met betrekking tot de onderbemalingen, waterkwaliteit, verdroging in natuurgebieden en berging van piekneerslag. Het Hoogheemraadschap moest hierbij rekening houden met de belangen van de landbouw, de natuur en de bebouwing in het gebied. Er dient feitelijk nog één laatste project uitgevoerd worden: de aan te leggen bufferzones langs de Bosweg in de gemeente Nieuwkoop. Deze bufferzones zijn nodig om wegzijging vanuit natuurgebied De Haak zo veel mogelijk te beperken. Op deze manier probeert het waterschap verdroging of het inlaten van water met een slechtere kwaliteit te voorkomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zegveld heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk van de Hervormde Gemeente Zegveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Culturele Stichting Zegveld organiseert verschillende evenementen door het jaar heen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Ooievaarsbuitenstation in Zegveld wordt sinds 1980 door enthousiaste vrijwilligers beheerd. Op het terrein staan 8 paalnesten, waarop ieder voorjaar paartjes nestelen, broeden en ooievaarskuikens groot brengen. Het aantal varieert sterk per jaar, afhankelijk van het voorjaarsweer. Op het terrein is een permanente expositie over de vogels uit de omgeving van het dorp tentoongesteld. Daarnaast is er een picknickvoorziening en toilet aanwezig. Het terrein is vanaf ‘s morgens 10 uur tot de voedertijd van de ooievaars (ongeveer een uur voor zonsondergang) geopend.

- In 2013 is een nieuw zelfbedieningspontje Zegveld-Kamerik v.v. van start gegaan, voor fietsers en voetgangers, over het riviertje de Grecht.

- In het buitengebied van het dorp, aan de Oude Meije, is een picknickbank met een informatiepaneel, waar u in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Zegveld.

- Basisschool Jorai.

- Bij Polsstokclub Zegveld kun je zelf leren fierljeppen, een Poldertocht maken en nog veel meer leuke polsstokgerelateerde dingen doen.

- Thomashuis Zegveld.

- Activiteitencentrum Zegveld heeft in 2013 haar deuren geopend voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf keuzes willen maken met betrekking tot werk en / of dagbesteding.

Reactie toevoegen