Kamerik

Plaats
Dorp
Woerden
Utrecht

kamerik kerkstraat 1921 [640x480].jpg

Kamerik Kerkstraat 1921

Kamerik Kerkstraat 1921

Kamerik..JPG

Kamerik 2011, er is weing veranderd.

Kamerik 2011, er is weing veranderd.

Kamerik. (2).JPG

In het centrum van Kamerik.

In het centrum van Kamerik.

UT gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kamerik

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kamerik.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kamerik.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kamerik (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Kamerik is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

- Wapen van de voormalige gemeente Kamerik.

- De gemeente Kamerik is per 8-9-1857 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde, 's-Gravensloot en Teckop. Voor nadere toelichting zie bij Geschiedenis.

- De gemeente Kamerik omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Kanis en een deel van het dorp Woerdense Verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1131 Kamerka, 1217 Kamerick, 1314 Camericken, 1840 Kamerijk.

Naamsverklaring
- Vernoemd naar Kamerijk, de Middelnederlandse benaming voor Cambrai in Frankrijk, in de middeleeuwen een belangrijke bisschopszetel. (1)

- Een andere, kennelijk onjuiste verklaring wijst op een relatie tussen de naam Kamerik en het Friese Hemrik.

Terug naar boven

Ligging

- Kamerik ligt N van Woerden. Het dorpsgebied wordt doorsneden door de 8 kilometer lange Kamerikse Wetering, die vrijwel exact in noord-zuidelijke richting is gegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 was er nog sprake van de gemeente Kamerik-Houtdijken met 103 huizen en 620 inwoners, verdeeld in dorp Kamerik (ged.) 27/171 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oud-Kamerik 32/206, Kleinen-Houtdijk 11/81 en Grooten-Houtdijk 33/162, en de gemeente Kamerik-Mijzijde met 67/417, verdeeld in dorp Kamerik (ged.) 57/352 en 'verspreide woningen' 10/65. Het dorp Kanis bestond toen nog niet.

- Tegenwoordig heeft Kamerik ca. 1.500 huizen met ca. 3.800 inwoners, inclusief het dorp Kanis, dat voor de postadressen ook 'in' Kamerik ligt.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bekende bewoning van het hooggelegen gedeelte van het veengebied waarin Kamerik zich bevindt, dateert uit de 10e eeuw. In die tijd liet de bisschop van Utrecht deze veengronden ontginnen.

Op de plaats van de huidige hervormde kerk heeft waarschijnlijk in de 10e eeuw al een kerk gestaan. De vondst van een aantal tufstenen doodkisten wijst daarop.

Kamerik is sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw fors gegroeid. De eerste nieuwe huizen zijn vooral ten oosten van de Wetering gebouwd. Hier ontstonden de naar burgemeesters en bomen genoemde straten. Vanaf het einde van de jaren zestig is ten westen van de oude dorpskern gebouwd. De namen van deze nieuwe straten passen in het thema platteland en boerderij. Enkele voorbeelden zijn: de Hild, de Deel, Overstek en Voorhuis. In de jaren tachtig is de nieuwe wijk Mijzijde gebouwd, waarin de namen aan de waterschapswereld zijn ontleend, zoals Keur, Boezem, Verlaat en Molentocht.

De gemeente Kamerik is ontstaan in 1811, in de Franse tijd, uit de voormalige ambachtsheerlijkheden Kamerik en de Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot. Deze gemeente bleef bestaan na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813. In 1817 is deze echter weer gesplitst in de gemeenten Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot. In de tijd van de splitsing werd het onderwijs wel door de gemeenten gezamenlijk verzorgd en betaalden de gemeenten ook gezamenlijk het salaris van de koster. In 1857 zijn de gemeenten Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, samen met Teckop tot de nieuwe gemeente Kamerik samengevoegd. (2)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Kamerik, kunt u terecht bij de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kamerik heeft 22 rijksmonumenten.

- Kamerik heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- Kamerik had oorspronkelijk alleen lintbebouwing aan weerszijden van de Kamerikse Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht.

- De huidige hervormde kerk is rond 1855 gebouwd, als opvolger van de oorspronkelijke 15e-eeuwse kerk, die bouwvallig was geworden. Alleen de toren van deze aan Sint Hippolytus gewijde kerk, die na de Reformatie bij de protestanten in gebruik is gekomen, is blijven staan. In 1855 is een nieuwe katholieke Sint Hippolytuskerk gebouwd in het N van Kamerik gelegen dorpje Kanis, dat daaraan haar ontstaan heeft te danken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sporen in het landschap bij Kamerik.

- Recreatieterrein Oortjespad.

- NO van Kamerik loopt de Hollandse Kade (in het verlengde van de Spruitweg). Niet te verwarren met de nabijgelegen Hollandsekade W van Woerdense Verlaat. Schrijver Koos van Zomeren heeft veel over (zijn wandelingen langs) deze Hollandse Kade geschreven. Twee wandelroutes voeren hier langs: NS Wandelroute Hollandse Kade van Woerden naar Breukelen en de Trouw wandeling van Woerden naar Vleuten.

- In 2013 is een nieuw zelfbedieningspontje Zegveld-Kamerik v.v. van start gegaan, voor fietsers en voetgangers, over het riviertje de Grecht.

- In het buitengebied van Kamerik is een picknickbank met een informatiepaneel, waar u in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

Terug naar boven

Links

- Dorpsplatform Kamerik.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kamerik alg. en - Kamerik kerk.

- Zorghoeve Veldzicht. - Zorgboerderij Ons Boeren Gerief.

Reactie toevoegen