Kamerik

Plaats
Dorp
Woerden
Utrecht

kamerik_ijsclub_nooitgedacht_60_jaar_2016_taart.jpg

IJsclub Nooitgedacht in Kamerik is opgericht in 1956 en heeft daarom in 2016 het 60-jarig bestaan gevierd.

IJsclub Nooitgedacht in Kamerik is opgericht in 1956 en heeft daarom in 2016 het 60-jarig bestaan gevierd.

kamerik kerkstraat 1921 [640x480].jpg

Kamerik Kerkstraat 1921

Kamerik Kerkstraat 1921

Kamerik..JPG

Kamerik is in de afgelopen eeuw flink gegroeid. Maar op deze locatie is in 100 jaar tijd nauwelijks iets veranderd, zoals je op deze foto kunt zien in relatie tot de oude ansichtkaart van hierboven.

Kamerik is in de afgelopen eeuw flink gegroeid. Maar op deze locatie is in 100 jaar tijd nauwelijks iets veranderd, zoals je op deze foto kunt zien in relatie tot de oude ansichtkaart van hierboven.

Kamerik. (2).JPG

In het centrum van Kamerik.

In het centrum van Kamerik.

kamerik_instelling_gemeente_1857.jpg

Het Staatsblad van 1857 waarin de samenvoeging van de gemeenten Kamerik Mijzijde, Kamerik Houtdijken, 's-Gravesloot en Teckop tot de nieuwe gemeente Kamerik wordt aangekondigd.

Het Staatsblad van 1857 waarin de samenvoeging van de gemeenten Kamerik Mijzijde, Kamerik Houtdijken, 's-Gravesloot en Teckop tot de nieuwe gemeente Kamerik wordt aangekondigd.

kamerik.jpg

De lange kaarsrechte Teylingenweg van Geestdorp naar Kamerik.

De lange kaarsrechte Teylingenweg van Geestdorp naar Kamerik.

kamerik_2.jpg

Stoomgemaal Kamerik Teijlingens aan de Teylingenweg in Kamerik. Alles over dit bijzondere gemaal vind je op deze homepage onder het kopje Bezienswaardigheden.

Stoomgemaal Kamerik Teijlingens aan de Teylingenweg in Kamerik. Alles over dit bijzondere gemaal vind je op deze homepage onder het kopje Bezienswaardigheden.

UT gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Kamerik in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kamerik

Terug naar boven

Status

- Kamerik is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

De gemeente Kamerik is ontstaan in 1812, in de Franse tijd, uit de voormalige ambachtsheerlijkheden Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot. Deze gemeente bleef bestaan na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813. In 1818 is deze echter weer gesplitst in de 3 genoemde gemeenten zoals ze in 1812 waren samengevoegd. In de tijd van de splitsing werd het onderwijs wel door de gemeenten gezamenlijk verzorgd en betaalden de gemeenten ook gezamenlijk het salaris van de koster. Per 8-9-1857 zijn deze 3 gemeenten, samen met de gemeente Teckop, samengevoegd tot de nieuwe gemeente Kamerik. De 3 gemeenten blijken ook gedurende hun hele bestaan één gezamenlijke burgemeester te hebben gehad. Dus wat die splitsing van 1818 dan voor nut had, ontgaat ons vooralsnog...

- Wapen van de voormalige gemeente Kamerik.

- De gemeente Kamerik omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Kanis en een deel van het dorp Woerdense Verlaat.

- Onder het dorp Kamerik vallen ook de buurtschappen 's-Gravensloot en Houtdijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1131 Kamerka, 1217 Kamerick, 1314 Camericken, 1840 Kamerijk.

Naamsverklaring
- Vernoemd naar Kamerijk, de Middelnederlandse benaming voor Cambrai in Frankrijk, in de middeleeuwen een belangrijke bisschopszetel. (1)

Terug naar boven

Ligging

Kamerik ligt N van Woerden. Het dorpsgebied wordt doorsneden door de 8 kilometer lange Kamerikse Wetering, die vrijwel exact in noord-zuidelijke richting is gegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 is er nog sprake van de gemeente Kamerik-Houtdijken met 103 huizen en 620 inwoners, verdeeld in dorp Kamerik (deels) 27/171 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oud-Kamerik 32/206, Kleinen-Houtdijk 11/81 en Grooten-Houtdijk 33/162, en de gemeente Kamerik-Mijzijde met 67/417, verdeeld in dorp Kamerik (deels) 57/352 en 'verspreide woningen' 10/65. Het dorp Kanis bestond toen nog niet. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.300 inwoners, exclusief het dorp Kanis (ca. 500 inwoners), dat voor de postadressen ook 'in' Kamerik ligt.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bekende bewoning van het hooggelegen gedeelte van het veengebied waarin Kamerik zich bevindt, dateert uit de 10e eeuw. In die tijd liet de bisschop van Utrecht deze veengronden ontginnen.

Op de plaats van de huidige hervormde kerk heeft waarschijnlijk in de 10e eeuw al een kerk gestaan. De vondst van een aantal tufstenen doodkisten wijst daarop.

Kamerik is sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw fors gegroeid. De eerste nieuwe huizen zijn vooral ten oosten van de Wetering gebouwd. Hier ontstonden de naar burgemeesters en bomen genoemde straten. Vanaf het einde van de jaren zestig is ten westen van de oude dorpskern gebouwd. De namen van deze nieuwe straten passen in het thema platteland en boerderij. Enkele voorbeelden zijn: de Hild, de Deel, Overstek en Voorhuis. In de jaren tachtig is de nieuwe wijk Mijzijde gebouwd, waarin de namen aan de waterschapswereld zijn ontleend, zoals Keur, Boezem, Verlaat en Molentocht. (2)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Kamerik, kun je terecht bij de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Beheersverordening kern Kamerik en kern Kanis (2015).

- De drinkwaterzuiveringsinstallatie van Oasen in Kamerik is aan het eind van zijn levensduur, 'hoogbejaard' in hun eigen termen. In 2018 beoogt er een nieuwe installatie te komen. Omdat die vele jaren mee moet, willen ze dan ook gelijk de beste methoden en technieken die op dat moment beschikbaar zijn, 'state of the art' op het gebied van techniek en duurzaamheid. Daarnaar doen ze onderzoek in de Proefhal die op het terrein is ingericht. In deze hal onderzoekt Oasen met meer dan 10 pilotinstallaties de toekomstige zuivering van drinkwater. Het is de nieuwe installatie zoals beoogd maar dan op kleinere schaal nagebouwd, om het concept te testen en te optimaliseren. Nieuwsgierig hoe het gaat wordern? Oasen medewerkers Ernstjan van der Weijde en Harmen van der Laan leiden je in 9 filmpjes rond door de Proefhal. De toekomstige zuivering bestaat uit vier onderdelen: membraanfiltratie, ionenwisseling, remineralisatie en beluchting. Bij elk onderdeel krijg je de testinstallatie te zien en leggen Ernstjan en Harmen uit hoe het werkt en wat ze onderzoeken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kamerik heeft 22 rijksmonumenten.

- Kamerik heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- Kamerik had oorspronkelijk alleen lintbebouwing aan weerszijden van de Kamerikse Wetering. Deze oorspronkelijke bebouwing is inmiddels beschermd dorpsgezicht.

- De huidige hervormde kerk is rond 1855 gebouwd, als opvolger van de oorspronkelijke 15e-eeuwse kerk, die bouwvallig was geworden. Alleen de toren van deze aan Sint Hippolytus gewijde kerk, die na de Reformatie bij de protestanten in gebruik is gekomen, is blijven staan. In 1855 is een nieuwe katholieke Sint Hippolytuskerk gebouwd in het N gelegen dorpje Kanis, dat daaraan zijn ontstaan heeft te danken. - Site Hervormde Gemeente Kamerik.

- De Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk (Hallehuis 4) dateert uit 1948. Het kerkgebouw staat middenin Kamerik. Net zoals de gemeente (van ca. 400 leden) graag middenin de samenleving wil staan. Dat moet ook, vinden ze. Omdat ze datgene waar ze in geloven en voor staan belangrijk vinden en iedereen daar iets van willen laten zien. De liefde van God is de bron van waaruit ze leven en die liefde hopen ze uit te stralen door een open en betrokken geloofsgemeenschap te vormen in het dorp. Binnen deze kerk bestaat een veelkleurigheid aan belevingen en visies en daardoor kunnen velen zich bij hen thuis voelen. Samen vormen ze één geloofsgemeenschap, waarin ze steeds weer proberen God te ontmoeten, in vieringen, in onderlinge gesprekken, maar ook in de zorg voor elkaar binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Zo willen ze de naam van de kerk, Ontmoetingskerk, gestalte geven.

Ze staan ook open voor vernieuwing, waar dat functioneel wordt geacht: "We kunnen niet alles bij het oude laten. De tijd verandert, de mensen veranderen, wensen veranderen. Natuurlijk hoef je je als kerk niet volledig aan te passen aan de heersende cultuur, soms moet je juist een tegenover zijn. Maar kritisch naar jezelf kijken en zien of je de dingen nog wel kunt doen, zoals ze altijd gedaan werden, en bereid zijn te veranderen, is dienstbaar aan de gemeente-opbouw." Aldus dominee Gilda Polderman op de website van de kerk. - Site Ontmoetingskerk.

- Stoomgemaal Kamerik Teijlingens (Mijzijde 1) dateert uit 1871 en bemaalde de Kamerikse Wetering. In 1988 is het gemaal buiten gebruik gesteld omdat een nieuw elektrisch gemaal de functie heeft overgenomen. Dit elektrische gemaal staat voor de schutsluis uit 1912. Het is een stoomgemaal, hoewel het sinds 1953 door een elektromotor werd aangedreven. In het oorspronkelijke stoomgemaal is de machinerie nog aanwezig. De stichting die het beheer heeft overgenomen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het gemaal in 2015 gerestaureerd. Alleen de ketel ontbreekt nog. Die wil de stichting voor 2021 - het 150-jarig bestaan - plaatsen. Dan is stoomgemaal Kamerik Teijlingens het 9e en laatste weer op stoom werkende gemaal in ons land. Het gemaal is op zaterdagochtend van 09.00 t/m 13.00 uur te bezoeken. Voor groepen is ook bezoek op afspraak mogelijk.

Terug naar boven

Evenementen

- Kamerik Live (op een zaterdag in februari) is 4,5 uur live muziek, gespeeld door ca. 6 Kamerikse en lokaal bekende bands, in dorpshuis De Schulenburch.

- Lammetjesdag (april) bij de Boerinn.

- Koningsdag is in Kamerik altijd een groot feest, met o.a. braderie, optocht, kinderspelen en vuurwerk. Ook de inwendige mens komt goed aan zijn trekken.

- De Kamerikse Weteringloop (half mei) is een recreatieve hardloopwedstrijd over 5, 10 en 15 km door de dorpen Kamerik en Kanis en langs de Kamerikse Wetering. De jeugd, ingedeeld in 5 leeftijdscategorieën, loopt afhankelijk van de leeftijd  0,7, 1,4 of 2,7 km. De Weteringloop trekt ca. 400 deelnemers.

- Jeugdvakantiewerk Kamerik organiseert al meer dan 30 jaar door het jaar heen diverse activiteiten en evenementen voor de kinderen in het dorp. In de zomer is dat een brandweermiddag en de huttenbouw, en in november de Sinterklaasintocht.

- Als het 's winters hard genoeg vriest, faciliteert IJsclub Nooitgedacht het schaatsgebeuren in het dorp, o.a. middels de IJsbaan op Park Mijzijde. De club is opgericht in 1956 en heeft dus in 2016 het 60-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sporen in het landschap bij Kamerik.

- Recreatieterrein Oortjespad.

- Wandelroute het Houtdijkenpad (12 km) loopt door het ZO buitengebied van Kamerik. - Onder deze link vind je nog 7 wandelroutes rond Kamerik, plus een link naar de Wandelplanner Groene Hart, waarmee je aan de hand van knooppunten ook zelf je wandelroutes kunt uitstippelen.

- 3 fietsroutes rond Kamerik.

- NO van Kamerik loopt de Hollandse Kade (in het verlengde van de Spruitweg). Niet te verwarren met de nabijgelegen Hollandsekade W van Woerdense Verlaat. Schrijver Koos van Zomeren heeft veel over (zijn wandelingen langs) deze Hollandse Kade geschreven. Twee wandelroutes voeren hier langs: NS Wandelroute Hollandse Kade van Woerden naar Breukelen en de Trouw wandeling van Woerden naar Vleuten.

- In het buitengebied van Kamerik is een picknickbank met een informatiepaneel, waar je in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook online te bekijken.

- In 2013 is het zelfbedieningspontje over de Grecht gerealiseerd. Het verbindt Kamerik, preciezer gezegd de buurtschap Mijzijde NW van het dorp Kanis, wat officieel allemaal onder het dorpsgebied van Kamerik valt, met de aan de overzijde gelegen dorpen Meije en Zegveld. Het is een welkome aanvulling op het routenetwerk voor fietsers en wandelaars in het Groene Hart en heeft daarmee een recreatieve meerwaarde. De aanleg van het pontje sluit aan bij het project 'Woerden fietst natuurlijk!' waarin de ambitie van het college om Woerden een fietsvriendelijke omgeving te laten zijn centraal staat. De  oversteek is een initiatief van gemeente Woerden, en ligt in het uiterste Z van het grondgebied van het dorp Woerdense Verlaat, gemeente Nieuwkoop. Bij de locatie van het pontje kun je vanuit Kamerik ook naar dit dorp wandelen of fietsen via de O langs de Grecht lopende Grechtkade. En andersom natuurlijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Bij Tuinderij De Groenteboer in Kamerik abonneer je je voor een seizoen (mei-december) en wordt daarmee ‘oogstaandeelhouder’ van de tuin. Wekelijks kun je dan je aandeel biologische groenten, bloemen en kleinfruit zelf komen oogsten. De tuinders bieden uitleg over het oogsten van de groenten en de website biedt inspiratie over hoe ze te bereiden, want niet iedereen weet misschien raad met raapstelen, snijbiet of pastinaak. Er worden ook regelmatig gezamenlijke activiteiten voor de 'oogstaandeelhouders' georganiseerd, zoals een Oogstfeest in het najaar.

De zelfoogsttuin past in de trend van lokale, kleinschalige en duurzame voedselproductie en komt tegemoet aan het verlangen van veel mensen om weer in contact te komen met de bron van hun eten. De consument weet precies waar zijn eten vandaan komt, krijgt het supervers op tafel en kan zijn (klein)kinderen spelenderwijs laten kennismaken met (nieuwe) groenten en het buitenleven. Eigenlijk hebben zij een eigen moestuin zonder zelf alles te hoeven weten of doen. Voor de tuinders biedt het abonnementsysteem zekerheid van afzet en inkomen en de vaste relatie met de consument maakt het makkelijker in te spelen op de wensen van de klant. Bovendien draagt de zelfoogsttuin bij aan lokale en mondiale duurzaamheid; er worden geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt en omdat het voedsel lokaal wordt geproduceerd en door de consument zelf geoogst, komt er ook geen onnodig transport, koelsysteem of verpakkingsmateriaal aan te pas.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Kamerik en Kanis op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kamerik (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Kamerik op Facebook.

- Belangenverenigingen: - Dorpsplatform Kamerik.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Schulenburch met zalencentrum en sporthal is natuurlijk het onderkomen voor veel lokale verenigingen, waar ook regelmatig allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd worden. Zalen zijn ook te huur voor bruiloten, partijen, vergaderingen e.d.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wijde Blik. - Basisschool Eben-Haëzer. - Kinderopvang Klein Kamerik.

- Jeugd: - De Sleutelclub, een zeer bijzonder initiatief van inwoner Maarten Verkleij (van beroep: deurwaarder), is een gratis club voor beperkte en niet beperkte jeugd uit Kamerik, onder leiding van een leger aan enthousiaste vrijwilligers. Dankzij vele lokale sponsors wordt er in een goed ingerichte fabriekshal gesleuteld aan fietsen, bromfietsen, motorfietsen, auto’s en klusobjecten zoals grasmaaiers en dergelijke. Ze beschikken daartoe o.a. over een autohefbrug, motorhefbruggen, fietswerkplekken en een metaal- en lashoek. Daarnaast is er de afdeling modelbouw met o.a. een houtdraaierij. Het leslokaal/vergaderzaal kon mede dankzij het Rabo Dichtbijfonds worden ingericht met beamer en computernetwerk. Op de benedenetage is in een oude autoshowroom een kookstudio ingericht door het plaatselijke bedrijfsleven. Kinderen leren hier koken onder leiding van ervaren koks en tonen vervolgens hun kookkunsten aan maandelijks uitgenodigde gezelschappen.

Om de begroting te dekken verhuren ze ruimten aan derden op momenten dat ze die zelf niet gebruiken, voor zover dit de plaatselijke middenstand niet hindert. Inmiddels hebben ze ook reeds twee externe activiteiten vastgelegd: “Effe Buurten”, een inloop voor Kamerikers op de dinsdag vanaf 10 uur tot 21 uur en “Honden met Aandacht”, een kleinschalige hondenschool op de zaterdagmorgen. Zie ook de film over het waarom, wat en hoe van de Sleutelclub. En de film waar je kunt zien hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Wat ons betreft een goed voorbeeld dat wellicht elders goed kan doen volgen!? Eigenlijk zou iedere stad en dorp toch zoiets moeten hebben? Maarten geeft aan het eind van de laatste film zelf al de tip dat hij wel ergens in dienst wil treden om het concept landelijk 'uit te rollen'. Wie biedt?

- Sport: - v.v. Kamerik (voetbal). - Korfbalvereniging SDO / VerzuimVitaal is opgericht in 1959. Het eerste deel van de naam betekent 'Samenwerking Doet Overwinnen'. Het tweede deel van de naam betreft de sponsor van de vereniging, waar ze sinds 2013 een naamsverbintenis mee zijn aangegaan. - Tennisvereniging. - Volleybalvereniging Serve'72.

- Zorg: - Zorghoeve Veldzicht. - Zorgboerderij Ons Boeren Gerief. - Careyn Het Waterschapshuis is in 2013 gerealiseerd. Mensen met dementie kunnen er kleinschalig wonen zoals thuis, in een huiselijke en landelijke omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kamerik alg. en - idem kerk.

Reactie toevoegen