Woerden

Plaats
Stad en gemeente
Woerden
Groene Hart
Utrecht

woerden_collage.jpg

Woerden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Woerden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Woerden (2).JPG

Op de Nassaukade in Woerden

Op de Nassaukade in Woerden

Woerden (3).JPG

Molen De Windhond in Woerden

Molen De Windhond in Woerden

Woerden (4).JPG

Jaagpad de Nes langs de Oude Rijn in Woerden

Jaagpad de Nes langs de Oude Rijn in Woerden

Woerden (5).JPG

De Pertruskerk op het Kerkplein in Woerden

De Pertruskerk op het Kerkplein in Woerden

Woerden (7).JPG

Langs de Oude Rijn in Woerden

Langs de Oude Rijn in Woerden

Woerden..JPG

De Willemshof in Woerden

De Willemshof in Woerden

Woerden (6).JPG

Replica van een Romeins schip in de haven van Woerden

Replica van een Romeins schip in de haven van Woerden

woerden_stadsmuseum.jpg

Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis uit de 16e/17e eeuw

Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis uit de 16e/17e eeuw

ZH gemeente Woerden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Woerden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Woerden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Woerden

Terug naar boven

Status

- Woerden is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart. De gemeente is in 1989 door een provinciale grenscorrectie overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.

- De gemeente is per 1-2-1964 vergroot met de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, in 1989 met de gemeenten Kamerik (die ook het dorp Kanis omvatte) en Zegveld (onder het dorp Zegveld valt voor de postadressen ook een stukje van het dorp Meije) en in 2001 met de gemeente Harmelen.

- Toelichting op de gemeentelijke herindelingen op het grondgebied van de huidige gemeente Woerden, vanaf medio 19e eeuw.

- De gemeente omvat naast de gelijknamige stad en hoofdplaats verder nog de dorpen Harmelen, Kamerik, Kanis, Meije (deels) en Zegveld, en de buurtschappen Barwoutswaarder, Bekenes, Breeveld, Breudijk, Cattenbroek (deels), Geestdorp, Gerverscop, 's-Gravensloot, Haanwijk, Harmelerwaard, Houtdijk, Indijk, Kromwijk, Lagebroek, Lage Haar (voor een klein deel, namelijk 1 pand), Mijzijde, Oud-Kamerik, Oude Meije (grotendeels), Putkop, Reijerscop, Rietveld, Teckop en Teylingen. Dit zijn in totaal 1 stad, 5 dorpen (waarvan 1 deels) en 23 buurtschappen (waarvan 3 deels).

- Wapen van de gemeente Woerden.

- De gemeente heeft sinds 1972 een jumelage (stedenband) met het Duitse Steinhagen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Woerden.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen Barwoutswaarder, Bekenes, Breeveld, Cattenbroek (deels), Geestdorp, Kromwijk en Rietveld. In totaal zijn dit 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
786 kopie eind 15e eeuw Wirda, 918-948 kopie 11e eeuw Wurdin, 1131 Worthen, 1264 kopie 1340 Wourden.

Naamsverklaring
Wordt gezien als datief meervoud (met locatieve functie) van het Oudnederlandse uurth* 'omheind gebied, tuin, hoogte', vergelijk Wirdum. Ter plekke zijn Laat-Romeinse munten uit de 4e eeuw gevonden en, uit de Frankische tijd, ruwwandig oranje aardewerk, wat wijst op een zekere bewoningscontinuïteit vanaf het begin van de vroegere middeleeuwen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Slogan
Woerden profileert zich als 'hoofdstad van het Groene Hart'.

Terug naar boven

Ligging

Woerden ligt W van Utrecht, in het uiterste W van de provincie, en grenst in het Z aan de A12 en in het W aan de provincie Zuid-Holland (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, kern Nieuwerbrug).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Woerden, die dan nog slechts de stad met directe omgeving beslaat (zie de oude plattegrond hieronder of hiernaast), 755 huizen met 4.233 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 20.000 huizen met ruim 49.000 inwoners, waarvan ca. 14.000 huizen met ca. 35.000 inwoners in de stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het begin van deze nederzetting stamt al uit de Romeinse tijd, als rond 41 n.Chr hier het castellum Laurium wordt gesticht. Dit castellum was een legerplaats langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig de Oude Rijn. Laurium is in gebruik geweest tot omstreeks 270.

Vanaf de 12e eeuw wordt de plaats versterkt (met een slot, wallen, grachten). In 1372 krijgt het stadsrechten van hertog Albrecht van Beieren. De Woerdense priester Jan de Bakker is de eerste in de Noordelijke Nederlanden die om zijn van de R.K. kerkleer afwijkende prediking in 1525 ter dood is gebracht op de brandstapel. De godsdiensttwisten zijn hier aanvankelijk beperkt. Echter, de katholieke hertog Erik van Brunswijk, die door Filips II benoemd was tot Heer van deze stad, onderdrukt in september 1566 op hardhandige wijze pogingen om de Lutherse eredienst in te voeren in de Petruskerk. In 1575-1576 volgt het Beleg van Woerden. De stad, die zich in 1572 aan de kant van de Opstand schaart, wordt door de Spanjaarden belegerd, maar zij houdt stand en de Spanjaarden breken hun beleg na een jaar op.

De stad heeft tot tweemaal toe ook zwaar te lijden gehad onder de Fransen. De eerste keer is in het als 'rampjaar' bekend staande jaar 1672, als de Fransen de stad gedurende een jaar bezetten, gedurende welke zij een schrikbewind uitvoeren, waarbij vele gebouwen worden verbrand en archieven worden vernietigd. De tweede maal is in 1813, aan het einde van de Franse Tijd, als de bevolking iets te vroeg de kant van de prins van Oranje kiest, namelijk als de Franse soldaten zich nog in de stad bevinden. Zij nemen hiervoor op een afschuwelijke manier wraak, door op 24 november de stad zwaar te plunderen en vele burgers te vermoorden. Bij deze slachtpartij worden 28 burgers gedood en raken er 37 gewond. Zie verder dit artikel over de Ramp van Woerden in 1813.(2) en de videoreportage hierover van RTV Utrecht (2015)

In de 19e eeuw wordt Woerden een stad met een industriële kant, waarin vooral de steen- en dakpannenfabrieken een belangrijke positie innemen. In de loop van de 20e eeuw verandert de stad door de sluiting van de steen- en pannenbakkerijen, waarvan er één is overgebleven. Ondanks de economische neergang zet de groei van de bevolking door en breidt de stad zich uit buiten haar veste. De grootste groei dateert echter van na de Tweede Wereldoorlog. De verstedelijking speelt zich in eerste instantie af aan de noordzijde en zuidwestzijde van de historische kern. De polders Snel, Polanen en delen van Breeveld en Cattenbroek blijven nog lange tijd agrarisch. In 1989 is door de gemeentelijke herindeling de gemeente samengevoegd met Zegveld en Kamerik (en tegelijkertijd is de gemeente overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht). In 2001 is daar de gemeente Harmelen bijgekomen.

Bij de overgang van de provincie Zuid-Holland naar Utrecht in 1989 kon de gemeente rekenen op een grotere toegeeflijkheid ten aanzien van de bouwplannen. Tot 1989 wordt de ontwikkeling van woningbouw vooral geconcentreerd aan de westkant van de kern (Molenvliet). Daarna, door het beschikbaar komen van de polders Snel, Polanen, Cattenbroek en Breeveld-Zuid (voorheen gemeente Linschoten), brengt de nieuwe wijk Snel en Polanen door de ligging ten zuidoosten van de binnenstad, de stedelijke opbouw meer in evenwicht. Voor de wijk Snel en Polanen, inclusief Waterrijk zouden in totaal ruim 3.000 woningen worden gebouwd. De wijk Snel en Polanen is inmiddels geheel gerealiseerd. De wijk Waterrijk is inmiddels deels gerealiseerd. (bron van de laatste 2 alinea's: gemeente Woerden)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De site Het Verhaal van Woerden, een initiatief van de gemeente, vertelt de geschiedenis van deze stad en gemeente in 42 verhalen.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging. De jaargangen 1965-2000 van het kwartaaltijdschrift Heemtijdinghen zijn via de link ook online te lezen.

- Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige Stadhuis, dat dateert uit de 16e en 17e eeuw. Uniek in Nederland is de schandpaal uit 1567 die aan de buitenkant tegen de rijkversierde renaissancegevel staat. Binnen bevindt zich onder meer de fraaie Vroedschapszaal, waar eeuwen geleden het stadsbestuur bijeenkwam. 17e-eeuws houtsnijwerk, een originele schouw en prachtige landschapsschilderijen bepalen er de sfeer. In de andere zalen is er altijd een tijdelijke tentoonstelling met hedendaagse of klassiek-moderne kunst. De archeologische afdeling besteedt aandacht aan het Romeinse en middeleeuwse verleden van de stad en toont bijzondere bodemvondsten. De tussen het museum en de hervormde kerk gelegen tuin is opengesteld voor wandelaars.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- 80 procent van het grondgebied van de gemeente ligt op 'slappe' veengrond, waardoor veel locaties in de openbare ruimte om de zoveel jaar verhoogd moeten worden wegens 'inklinking' van de bodem. Dat is een kostbare zaak. De gemeente oriënteert zich daarom op structurele oplossingen zoals vervanging van grond door piepschuim. Woerden loopt daarin voorop, stelt bodemexpert Gilles Erkens van Deltares. Voor nadere informatie zie de link.

- Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Woerden heeft 50 rijksmonumenten.

- Woerden heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Stichting Stadsherstel Woerden zet zich in voor het behoud van onroerend goed dat architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevol is. Ze doen dit door aankoop, restauratie en verkoop van zulk onroerend goed. In bijzondere gevallen kunnen ze ook voor nieuwbouw kiezen indien sprake is van een passende invulling in een historische entourage. Veelal zal het gaan om projecten die voor particulieren niet haalbaar zijn en die aan de andere kant voor (grotere) marktpartijen financieel niet interessant zijn. Het werkterrein is de gehele gemeente, dus inclusief de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Het bestuur neemt een project in behandeling na zorgvuldige afweging van een aantal aspecten: de monumentale en historische waarde van het object, de bouwkundige toestand, de mogelijkheden voor toekomstig gebruik en uiteraard de financiële haalbaarheid van het project. Juist als een pand in verval de status van rijksmonument heeft, kunnen eigenaren er baat bij hebben Stichting Stadsherstel in te schakelen. Veel eigenaren zijn huiverig om bij de overheid aan te kloppen. Zij kunnen je hierbij helpen en adviseren.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Petruskerk is gelegen in het centrum van de stad, aan het Kerkplein, gepositioneerd binnen het voormalige Romeinse fort Laurium. Op de plek waar de kerk nu staat, heeft eerder een houten kerkje gestaan. In 1202 is deze door de Hollanders geplunderd en in brand gestoken. In de 13e eeuw is de houten kerk vervangen door een stenen gebouw. Deze stenen kerk is in de loop der eeuwen uitgebouwd tot de huidige driebeukige pseudobasiliek in laatgotische stijl. In het Rampjaar 1672 brandden de toren en het dak af, nadat de Franse bezetter met vuur een signaal wilde geven aan hun troepen in Utrecht. Bij de herstelwerkzaamheden hiervan kreeg de kerk grotendeels zijn huidige vorm. De kerk is in bezit van een orgel van Johann Bätz uit 1768. Naast de kerk ligt een kleine kerktuin. De kerk is samen met de Maranathakerk in gebruik bij de Hervormde Gemeente Woerden. Beide kerkgebouwen worden om beurten gebruikt door de confessionele en hervormd-gereformeerde wijkgemeente.

- De Lutherse Kerk (Jan de Bakkerstraat 13) is een schuilkerk van de oudste lutherse gemeente van Nederland. De eerste voorganger van deze kerk was Johannes Pistorius, beter bekend als Jan de Bakker. Vanaf 1558 hield hertog Erik II van Brunswijk-Calenberg-Göttingen de stad in onderpand van Filips II van Spanje. Hij liet ruimte voor lutherse samenkomsten, hoewel de stad officieel katholiek bleef. Toen Woerden zich in 1572 aansloot bij de opstand tegen het Spaanse bewind, werd de stad op verzoek van de bestuurders als enige Hollandse stad luthers. Dit leidde tot ongenoegen bij de gereformeerde meerderheid in het gewest en in 1580 werd de hoofdkerk van de stad, de Petruskerk, aan de calvinisten toegewezen. Hierna moesten de lutheranen het doen met een huiskerk, die in 1644 werd afgebroken. In 1646 werd op die plek een schuilkerk in gebruik genomen. Van de buitenkant lijkt het gebouw meer op een woonhuis dan op een kerk. Dit was een van de voorwaarden voor de bouw. Achter op het dak bevindt zich de afbeelding van een zwaan, het symbool van de Lutherse kerk. Binnen bevinden zich het Bätz-orgel uit 1846 en gebrandschilderde ramen.

- De RK Sint-Bonaventurakerk (Rijnstraat 60) is gebouwd in 1892, ontworpen door architect Nicolaas Molenaar sr. en uitgevoerd door C.P.W. Dessing. Het gebouw geldt als een van Molenaars belangrijkste werken. Het is een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebaseerd op de vroege Franse gotiek. De kerktoren is 77,2 m hoog en staat daarmee op de 31e plaats van de lijst van hoogste kerktorens in Nederland. De toren wordt bekroond met een scherpe naaldspits met flankerende torentjes. Deze domineert van verre het profiel van Woerden. Het interieur van de kerk is rijk gedecoreerd met een gekleurde tegelvloer, een marmeren hoogaltaar, zijaltaren, Mariakapel met een smeedijzeren hek van W. Pompe uit Yselstein uit 1894, marmeren doopvont, heiligenbeelden, bundelpijlers met natuurstenen kapitelen, kruisribgewelven en gebrandschilderde ramen waaronder drie uit 1919 van F. Nicolas. Het orgel dateert uit 1921 en is gebouwd door Jos Vermeulen.

- Pastorie (1672).

- Klooster (1899).

- Begraafplaatsen.

- Stellingmolen De Windhond uit 1755.

- In 1410 begon de bouw van het Kasteel van Woerden.

- De 28 meter hoge watertoren aan de Oostsingel is gebouwd in 1906 naar ontwerp van ing. J. Schotel (1845-1912). Inwoners verzochten de gemeente om de aanleg van waterleiding en daarmee ook de watertoren. Zij achtten de aanleg "een dringende eisch des tijds" met het oog op de volksgezondheid. De gemeente besloot zelf de exploitatie ter hand te nemen. In 1977 is het gemeentelijke waterbedrijf overgedragen aan drinkwaterleidingsmaatschappij De Elf Gemeenten. In 1979 is de toren buiten werking gesteld. Hij verkeerde inmiddels in deplorabele staat en moest nodig gerestaureerd worden. In 1984 komt de restauratie gereed, maar een herbestemming heeft 'even' op zich laten wachten. Eind 2012 is de toren gekocht door projectontwikkelaar Yotrick Fokker van Studio Raak. Hij heeft er gas, water, licht en riool aangelegd, de bestemming laten veranderen naar een woonbestemming, én er heel veel energie in gestopt om, in overleg met de omwonenden, een gedegen herbestemmingsplan te maken. Eind 2016 is de watertoren verkocht aan iemand die er per medio 2017 beoogt te gaan wonen. De koper moest wel iemand zijn in goede conditie, want volgens de verkoopbrochure moest de koper "niet bang zijn om trap te lopen". Een lift kon namelijk niet worden gerealiseerd in het 7 verdiepingen tellende object, omdat er anders te weinig woonoppervlak zou overblijven.

- Het Arsenaal (1762).

- Kruijthuis (1784).

- Kazerne (1790).

- Het Woerdense Defensie-Eiland is een restant van de (Oude) Hollandse Waterlinie en als zodanig qua omtrek een rijksmonument. De bebouwing zelf heeft die status niet, al is de oude wasserij een gemeentelijk monument. Toen de provincie Utrecht in 2008 een aantal hoogtepunten op het gebied van industrieel erfgoed presenteerde, stond het Woerdense Defensie-Eiland hoog genoteerd. Met name de Industriestraat die langs de gebouwen B en C (die parallel staan aan de Prins Hendrikkade) loopt, wordt intussen als zeer waardevol beschouwd. Dat geldt ook in meer of mindere mate voor kleine onderdelen van de inrichting, variërend van het houten gebouwtje waar nu de exporuimte is, tot de metalen watertoren en de loopbrug.

- Gevelstenen in Woerden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Triathlon (tweede pinksterdag).

- Jazzfestival Jazzin' Woerden (eind mei).

- Bij de Rabo Fietstocht (op een zondag in de 1e helft van juni, in 2018 voor de 5e keer) kun je kiezen uit mooie routes van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart. Alle routes lopen door de regio van de organiserende Rabobank Rijn en Veenstromen. Er zijn startpunten bij de lokale Rabobanken in Woerden, Bodegraven en Mijdrecht, op het Kerkplein in Kockengen en bij Gasterij De Milandhof in Zegveld. Je kunt je individueel melden bij een startpunt, waar je een stempelkaart ontvangt. Op de stempelkaart schrijf je het deelnemersnummer van de lokale vereniging, stichting of school waarvoor je fietst. Aan het eind van de rit levert je je stempelkaart met de benodigde stempels in. Per uitgereden route schenkt de Rabobank namelijk 10, 20 of 30 euro - afhankelijk van de afstand - aan een deelnemende vereniging, stichting of school. Het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd aan een instelling bedraagt €1500. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Vrienden, familie, buren, kennissen, iedereen is welkom!

Editie 2017 van de Rabo Fietstocht was een ongekend succes, met maar liefst 4.350 deelnemers, die daarmee de kas van 245 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen hebben gespekt. In totaal is 78.950 euro bij elkaar gefietst door 4350 deelnemers. 1175 mensen reden de route van 12 km, 2823 mensen 30 km en 352 mensen 100 km. Drie verenigingen hebben zelfs het maximum van 1500 euro bij elkaar gefietst: IJsclub Nooit Gedacht Wilnis, Albert Schweitzergroep Woerden en Schaatshardrijvereniging SHV Woerden.

- Straattheaterfestival (eind juni).

- Dancefestival Groove'n Woerden (begin juli). Gratis toegang.

- Op een zondag begin juli is er in Woerden (sinds 2018) het festival Struinen in de Tuinen. Hét tuinfestival waarbij tuinen in verschillende steden worden omgetoverd tot tijdelijk podium. Het gazon is het podium, de tuinstoelen de tribune. Iedereen kan genieten van verschillende optredens van lokale talenten. Van singer/songwriters tot ongekend theatertalent, alles op het gebied van podiumkunst! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten en alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken. Geniet van zonnige deuntjes, zomers theater en zinderende belevingen. Beleef het karakter van jouw gemeente, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale artiesten als bezoeker van Struinen in de Tuinen 2019.

"Om goed voorbereid op bezoek te kunnen bij je buren zijn er handige looproutes gemaakt. Sorteer het programma op wijk of per genre, en voeg optredens naar keuze toe in je persoonlijke programma. Onze tip? Ga struinen in je éigen buurt om je buurtgenoten te leren kennen. De speeltijden zijn zo ingedeeld dat je in totaal maximaal zeven optredens kunt zien. Dus plan goed en mis niets! Gebruik je de site via je mobiel? Geef toestemming om je locatie te zien en zie hoeveel stappen het volgende optreden van je vandaan is!" Wil jij ook een artiest in je tuin op het festival 'Struinen in de Tuinen'? Of wil je als artiest of band zélf ergens in een tuin spelen? Neem dan contact op met de organisatie. Deelnemende steden zijn Amersfoort, Utrecht, Zaanstad en Woerden.

- Shantyfestival Bravour (augustus).

- Eru Taptoe, de oudste burgertaptoe van Nederland (2e za van september).

- Popfestival Babypop (begin september). Gratis toegang.

- Summerlake Outdoor Festival (op een zaterdag in september).

- Beursvloer Woerden (op een donderdag in oktober) is een sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Geld is op deze Beursvloer taboe. Op de Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Bedrijven, lokale, overheden, serviceclubs, scholen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Het doel is handelen om matches tot stand te brengen. Veel matches, goede matches, onverwachte matches. Vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon 'handjes' om het een en ander voor elkaar te krijgen. Uiteraard stellen zij hier iets tegenover. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Bedrijven
laten zich graag verrassen door een creatieve tegenprestatie. Uiteraard kunnen ook organisaties onderling matches maken.

- Woerdens Bockbierfestival (op een zondag in oktober).

- Nachtcross Nacht van Woerden (wielerwedstrijd, eind oktober).

- Woerdense Koeienmarkt, jaarmarkt op de eerste woensdag na 20 oktober, waarop traditioneel snert wordt gegeten. Deze markt heeft in 2009 het 600(!)-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De Kerk in de buurt Winkel is een winkel voor tweedehands kleding. Kom eens langs voor supergoedkope kleding of een gesprek onder het genot van een bakje koffie of thee. We richten ons op kwaliteitskleding voor volwassenen en kinderen. Met een opvallend lage prijs willen we ons duidelijk onderscheiden van de andere winkels en de reguliere kringloopwinkels. Geld is bij ons namelijk niet de drijfveer. Met elkaar willen we er zijn voor elkaar, ook met kleding. Voor de inbreng van onze kwaliteitskleding richten we ons op drie pijlers: - Bezoekers van het oude Weeshuis die we dagelijks enthousiasmeren om 2e hands kwaliteitskleding te verzamelen en mee te nemen. - Kerkbezoekers in Woerden die we op veel verschillende manieren proberen te enthousiasmeren om 2e hands kwaliteitskleding te verzamelen en ter beschikking te stellen. - Bijzondere doelgroepen zoals (kleding)winkels en ketens die we enthousiasmeren om nieuwe (soms wat gedateerde) kleding beschikbaar te stellen. Wil je helpen met 2e hands kwaliteitskleding? Elke dinsdagavond, woensdag, donderdagavond en vrijdagavond kun je 2e hands kleding en goede schoenen afgeven in de hal van het oude weeshuis via de achterzijde op Hogewoerd 3a."

- IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie afd. Woerden en omgeving organiseert openbare wandelexcursies in de eigen omgeving onder leiding van natuurgidsen. Verder organiseert de vereniging Groene Cursussen, houdt zij informatiebijeenkomsten en lezingen en doet zij aan landschapsbeheer.

- Stichting Hugo Kotestein zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. Het werkgebied is het grondgebied van de huidige gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en de voormalige gemeente Bodegraven.

- Volgens de Facebookpagina van Stadshart Woerden is het stadshart al sinds 1372 eigentijds, gezellig en gastvrij ;-)

- "Het werkgebied van de in 1997 opgerichte Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen is het veenweidegebied in Noordwest Utrecht, dat op hoofdlijnen de gemeente Woerden en grote delen van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht beslaat. De leden zijn agrariërs en andere streekbewoners die actief meedoen aan weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, de bescherming van de zwarte stern, de boerenzwaluw of het herstel van traditionele boerenerfbeplanting. Daarnaast ondersteunt de vereniging de verbrede landbouwdoelstelling. Dat zijn individuele initiatieven die de agrariër op zijn bedrijf ontwikkelt om zijn inkomen te verbeteren en die passen binnen de doelstellingen van de vereniging, zoals boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, innovatieve projecten en gebiedsprocessen.

De vereniging zet zich ook in voor het in stand houden en versterken van het open veenweidelandschap met zijn karakteristieke natuur- en landschapswaarden. Dit doel willen wij o.a. bereiken door: er voor te zorgen dat de agrarische hoofdfunctie in het gebied behouden blijft; agrariërs en streekbewoners te stimuleren om zich actief in te zetten voor natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving; het adviseren, ondersteunen, het verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het beleid ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer; het sluiten van overeenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen; het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden; het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer."

- "De snelfietsroute Woerden - Utrecht is weer een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in december 2020 hebben de provincie Utrecht en de genoemde gemeenten een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, kan de aanleg van deze 19 kilometer lange snelfietsroute in 2022 van start gaan. Naar verwachting kan de snelfietsroute eind 2023 geopend worden. De totale kosten komen op 4,7 miljoen, waarvan 3,3 miljoen voor rekening van de provincie komt. De komende 3 jaar zullen op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de snelfietsroute worden aangelegd. Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit: “Als schooljongen heb ik de route tussen Harmelen en Woerden, en later van Harmelen naar Utrecht talloze keren gefietst. Het is al prachtig. Dankzij de inzet van provincie en gemeenten gaat het straks ook nog veiliger en comfortabeler worden!” Bekijk hier het filmpje over de toekomstige snelfietsroute.

Stimulering fiets in woon-werkverkeer. Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019. Snel, comfortabel en veilig doortrappen. De snelfietsroute Woerden - Utrecht is een van de prioritaire snelfietsroutes waarmee de provincie Utrecht en de betrokken gemeenten aan de slag gaan om de fietsbereikbaarheid in onze regio te verbeteren. Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden. Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen." (bron: Provincie Utrecht, december 2020)

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's e.d. van Woerden op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Woerden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Woerden.

- Media / nieuws: - "RPL heeft als doelstelling 'Het ontwikkelen en beheren van een eigentijdse lokale nieuwszender in beeld en geluid voor de brede bevolking van de gemeente Woerden'. Dit beeld en geluid moeten een positieve bijdrage leveren aan het wonen, werken en/of verblijven in het uitzendgebied van de zender door het verspreiden van nieuws en informatie over maatschappelijke, culturele, en godsdienstige ontwikkelingen en activiteiten in de gemeente en omgeving. De onderdelen zijn RPL FM, RPL TV, Tekst-TV (de Woerdense kabelkrant) en de RPL website.

Beleid. Het beleid richt zich op kwaliteit en diversiteit van programma’s en de ontwikkeling van specifieke doelgroepprogramma’s. Het beleid richt zich verder in belangrijke mate op de functie van nieuws- en actualiteitenzender. Het lokale nieuws is actueel en gevarieerd. Vrijwilligers. RPL is een unieke omroep, omdat alle functies uitsluitend door vrijwilligers worden bemand. Meer dan 80 vrijwilligers verzorgen iedere dag de uitzendingen en de organisatie taken. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg, want de omroep groeit en bloeit en dus komen er steeds andere taken bij. Ook jij kunt je aanmelden als vrijwilliger. Blijf niet aan de kant staan, maar help mee om samen RPL verder uit te bouwen. Op de pagina Vacatures kun je zien welke mogelijkheden er zijn."

- Belangenverenigingen: - Wijkplatform Schilderskwartier.

- Muziek: - Christelijk mannenkoor Con Forza is opgericht in 1993 en heeft ca. 100 leden. De jongeren hebben een eigen koor, Jong Forza. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Het koor repeteert op dinsdagavond om 20.00 uur in de Kruiskerk, Rembrandtlaan / Jozef Israëllaan te Woerden.

- Volkstuinders: - Lijkt het je wel wat om je eigen groenten, bloemen en/of fruit te kweken? De stad heeft 3 complexen met volkstuinen, dus er is altijd een volkstuin in de buurt. Je eigen paradijsje aan de rand van de stad. De in 1973 opgerichte Vereniging van Volkstuinders te Woerden heeft de volkstuinen Breeveld, Parkzicht en 't Stekkie, die in sfeer, faciliteiten en activiteiten van elkaar verschillen. Kom gerust eens 'proeven' welke plek het beste bij jou past. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden.

- Welzijn: - "Inloophuis 't Centrum in Woerden is voor iedereen van jong tot oud. Als je houdt van: gezelligheid; spelletjes; een gezamenlijke maaltijd; een huiselijke sfeer; persoonlijke aandacht, dan is dit de plek voor jou. 't Centrum is geen café of clubhuis, maar een ontmoetingsplaats voor iedereen. ’t Centrum is gastvrij en toont respect voor de medemens. Heb je zin in gezelligheid? Kom dan naar ‘t Centrum. Je bent altijd welkom voor een kop koffie of voor een praatje. Als je er eenmaal bent wil je niet meer weg. Vind je het gezellig, blijf dan mee eten! We zijn goedkoop en garanderen je een gezellige dag."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Woerden (Oud) Hoge Wal, - idem de Brauwstraat, - idem Meeuwenlaan, - idem Rijnhof en - idem RK.

Terug naar boven

Trivia

- Woerden wordt door marktonderzoekers beschouwd als de meest gemiddelde gemeente van Nederland, in die zin dat de inwoners het meest representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Daarom worden marktonderzoeken voor nieuwe producten of diensten vaak hier gehouden. Zo is hier in 2004 een proef gehouden met het afronden van contante bedragen op 5 eurocent, en zijn er in 1990-1992 proeven gehouden met de Chipcard, de voorloper van de Chipknip.

Reactie toevoegen