Woerden

Plaats
Stad en gemeente
Woerden
Groene Hart
Utrecht

woerden_collage.jpg

Woerden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Woerden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Woerden (2).JPG

Op de Nassaukade in Woerden.

Op de Nassaukade in Woerden.

Woerden (3).JPG

Molen de Windhond in Woerden.

Molen de Windhond in Woerden.

Woerden (4).JPG

Langs het Jaagpad De Nes bij de Oude Rijn in Woerden.

Langs het Jaagpad De Nes bij de Oude Rijn in Woerden.

Woerden (5).JPG

De Pertrus kerk op het Kerkplein in Woerden.

De Pertrus kerk op het Kerkplein in Woerden.

Woerden (7).JPG

Op het Rijnpad in Woerden.

Op het Rijnpad in Woerden.

Woerden..JPG

De Willemshof in Woerden.

De Willemshof in Woerden.

Woerden (6).JPG

Replica van een Romeins schip in de haven van Woerden.

Replica van een Romeins schip in de haven van Woerden.

woerden_stadsmuseum.jpg

Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige Stadhuis uit de 16e/17e eeuw.

Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige Stadhuis uit de 16e/17e eeuw.

woerden_stadsmuseum_uitleg_aan_gevel.jpg

Tekst en uitleg aan de gevel van Stadsmuseum Woerden.

Tekst en uitleg aan de gevel van Stadsmuseum Woerden.

woerden_stadsmuseum_zijkant.jpg

Aan de zijkant van Stadsmuseum Woerden kun je even heerlijk vertoeven.

Aan de zijkant van Stadsmuseum Woerden kun je even heerlijk vertoeven.

ZH gemeente Woerden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Woerden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Woerden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Woerden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Woerden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Woerden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Woerden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Woerden is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart. De gemeente Woerden is in 1989 door een grenscorrectie overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.

- De gemeente Woerden is per 1-2-1964 vergroot met de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, in 1989 met de gemeenten Kamerik (die ook het dorp Kanis omvatte) en Zegveld (waar ook een stukje van het dorp Meije onder valt)  en in 2001 met de gemeente Harmelen.

- Er zijn plannen om het dorp Kockengen, dat nu nog onder de gemeente Stichtse Vecht valt, aan de gemeente Woerden toe te voegen.

- De gemeente Woerden omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Harmelen, Kamerik, Kanis, Meije (deels) en Zegveld, een klein deel van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn, en de buurtschappen Barwoutswaarder, Breeveld, Breudijk, Cattenbroek (deels), Geestdorp, Gerverscop, Haanwijk, Harmelerwaard, Houtdijken, Indijk, Kromwijk, Lagebroek, Mijzijde, Oud-Kamerik, Reijerscop, Rietveld en Teckop.

- Wapen van de gemeente Woerden.

- De gemeente Woerden heeft sinds 1972 een jumelage (stedenband) met het Duitse Steinhagen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Woerden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
786 kopie eind 15e eeuw Wirda, 918-948 kopie 11e eeuw Wurdin, 1131 Worthen, 1264 kopie 1340 Wourden.

Naamsverklaring
Wordt gezien als datief meervoud (met locatieve functie) van het Oudnederlandse uurth* 'omheind gebied, tuin, hoogte', vergelijk Wirdum. Ter plekke zijn Laat-Romeinse munten uit de 4e eeuw gevonden en, uit de Frankische tijd, ruwwandig oranje aardewerk, wat wijst op een zekere bewoningscontinuïteit vanaf het begin van de vroegere middeleeuwen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Woerden ligt W van Utrecht, in het uiterste oosten van de provincie, en grenst in het Z aan de A12 en in het W aan de provincie Zuid-Holland (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, kern Nieuwerbrug).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Woerden, die toen nog slechts de stad met direct omgeving besloeg (zie de oude plattegrond hieronder), 755 huizen met 4.233 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Woerden ca. 20.000 huizen met ruim 49.000 inwoners. De stad Woerden heeft ca. 35.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Woerden stamt uit de Romeinse tijd, toen rond 41 n.Chr hier het castellum Laurium werd gesticht. Dit castellum was een legerplaats langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig de Oude Rijn. Laurium is in gebruik geweest tot omstreeks 270. Artikel van historicus Jona Lendering over Woerden in de Romeinse tijd.

Vanaf de 12e eeuw werd Woerden versterkt (met een slot, wallen, grachten). In 1372 kreeg het stadsrechten van hertog Albrecht van Beieren. De Woerdense priester Jan de Bakker is de eerste in de Noordelijke Nederlanden, die om zijn van de R.K. kerkleer afwijkende prediking in 1525 ter dood is gebracht op de brandstapel. De godsdiensttwisten zijn in Woerden aanvankelijk beperkt. Echter, de katholieke hertog Erik van Brunswijk, die door Filips II benoemd was tot Heer van Woerden, onderdrukte in september 1566 op hardhandige wijze pogingen om de Lutherse eredienst in te voeren in de Petruskerk. In 1575-1576 volgde het Beleg van Woerden. Woerden, dat zich in 1572 aan de kant van de Opstand schaarde, werd door de Spanjaarden belegerd: de stad houdt stand en de Spanjaarden breken hun beleg na een jaar op.

De stad had tot tweemaal toe zwaar te lijden onder de Fransen. De eerste keer was in het rampjaar 1672, toen de Fransen de stad gedurende een jaar bezetten, gedurende welke zij een schrikbewind uitvoerden, waarbij vele gebouwen werden verbrand en archieven werden vernietigd. De tweede maal was in 1813, aan het einde van de Franse Tijd, toen de bevolking iets te vroeg de kant van de prins van Oranje koos, namelijk toen de Franse soldaten zich nog in de stad bevonden. Zij namen hiervoor op een afschuwelijke manier wraak, door op 24 november de stad zwaar te plunderen en vele burgers te vermoorden. Bij deze slachtpartij werden 28 burgers gedood en raakten 37 gewond. Zie verder dit artikel over de Ramp van Woerden in 1813.(2)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Woerden, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- De site Het Verhaal van Woerden, een initiatief van de gemeente, vertelt de geschiedenis van deze stad en gemeente in 42 verhalen.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging. De jaargangen 1965-2000 van het kwartaaltijdschrift Heemtijdinghen zijn via de link ook online te lezen.

- Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige Stadhuis van Woerden, dat dateert uit de 16e en 17e eeuw. Uniek in Nederland is de schandpaal uit 1567 die aan de buitenkant tegen de rijkversierde renaissancegevel staat. Binnen bevindt zich onder meer de fraaie Vroedschapszaal, waar eeuwen geleden het stadsbestuur bijeenkwam. 17e-eeuws houtsnijwerk, een originele schouw en prachtige landschapsschilderijen bepalen er de sfeer. In de andere zalen is er altijd een tijdelijke tentoonstelling met hedendaagse of klassiek-moderne kunst. De archeologische afdeling besteedt aandacht aan het Romeinse en middeleeuwse verleden van Woerden en toont bijzondere bodemvondsten. De tussen het museum en de hervormde kerk gelegen tuin is opengesteld voor wandelaars.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stichting Groene Hart heeft in 2013 een zienswijze ingediend op de aangepaste Structuurvisie van de gemeente Woerden. De stichting maakt o.a. bezwaar tegen de plannen van de gemeente om de nu nog open polders Wulverhorst en Bekenes te bestemmen tot bedrijventerrein.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Woerden heeft 50 rijksmonumenten.

- Woerden heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- De karakteristieke watertoren aan de Oostsingel is in 1906 gebouwd door architect J. Schotel. De al jaren buiten gebruik zijnde watertoren staat anno 2012 te koop. Een herbestemming is dus nog niet bekend.

- In 1410 begon de bouw van het Kasteel van Woerden.

- Stellingmolen De Windhond uit 1755.

- Het Arsenaal (1762).

- Pastorie (1672).

- Petruskerk (1673).

- Kruijthuis (1784).

- Kazerne (1790).

- Klooster (1899).

- Lutherse kerk (1646).

- Sint Bonaventurakerk (1892).

- Begraafplaatsen.

- Molen van Polder Breeveld / Breeveldse Molen.

- De Broekmolen / Polder Papekop en Diemerbroek.

- Gevelstenen in Woerden.

- Het Woerdense Defensie-Eiland is een restant van de (Oude) Hollandse Waterlinie en als zodanig qua omtrek een rijksmonument. De bebouwing zelf heeft die status niet, al is de oude wasserij een gemeentelijk monument. Toen de provincie Utrecht in 2008 een aantal hoogtepunten op het gebied van industrieel erfgoed presenteerde, stond het Woerdense Defensie-Eiland hoog genoteerd. Met name de Industriestraat die langs de gebouwen B en C (die parallel staan aan de Prins Hendrikkade) loopt, wordt intussen als zeer waardevol beschouwd. Dat geldt ook in meer of mindere mate voor kleine onderdelen van de inrichting, variërend van het houten gebouwtje waar nu de exporuimte is, tot de metalen watertoren en de loopbrug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Triathlon Woerden (tweede pinksterdag).

- Jazzfestival Jazzin' Woerden (eind mei).

- Straattheaterfestival (eind juni).

- Dancefestival Groove'n Woerden (begin juli). Gratis toegang.

- Shantyfestival Bravour (augustus).

- Eru Taptoe Woerden, de oudste burgertaptoe van Nederland (2e za van september).

- Popfestival Babypop (begin september). Gratis toegang.

- Woerdens Bockbierfestival (op een zondag in oktober).

- Nachtcross Nacht van Woerden (wielerwedstrijd, eind oktober).

- Woerdense Koeienmarkt, jaarmarkt op de eerste woensdag na 20 oktober, waarop traditioneel snert wordt gegeten. Deze markt heeft in 2009 het 600(!)-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie afd. Woerden en omgeving organiseert openbare wandelexcursies in de eigen omgeving onder leiding van natuurgidsen. Verder organiseert de vereniging Groene Cursussen, houdt zij informatiebijeenkomsten en lezingen en doet zij aan landschapsbeheer.

- Stichting Hugo Kotestein zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. Het werkgebied is het grondgebied van de huidige gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en de voormalige gemeente Bodegraven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Op de Streekmarkt Woerden (zaterdag) vindt u lekkere producten uit de regio.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een wandeling door Woerden, door Jan Dijkstra uit Houten. Wellicht ter inspiratie om deze stad ook zelf eens 'in het echt' te gaan bekijken. Zo kun je thuis alvast bekijken wat je onderweg voor moois kunt tegenkomen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Woerden.

- Lokale Omroep Woerden RPL FM.

- Woerden TV.

- Woerdense Courant.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Woerden (Oud) Hoge Wal, Woerden de Brauwstraat, Woerden Meeuwenlaan, Woerden Rijnhof en Woerden RK.

Terug naar boven

Trivia

- Woerden wordt door marktonderzoekers beschouwd als de meest gemiddelde gemeente van Nederland, in die zin dat de inwoners het meest representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Daarom worden marktonderzoeken voor nieuwe producten of diensten vaak hier gehouden. Zo is hier in 2004 een proef gehouden met het afronden van contante bedragen op 5 eurocent, en zijn er in 1990-1992 proeven gehouden met de Chipcard, de voorloper van de Chipknip.

Reactie toevoegen