meije_osm-kaart_kopie.jpg

Het dorp Meije valt voor de postadressen onder vier dorpen, drie gemeenten en twee provincies: o.a. binnen de oranje lijn = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH; NO ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT; N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop, ZH.

Het dorp Meije valt voor de postadressen onder vier dorpen, drie gemeenten en twee provincies: o.a. binnen de oranje lijn = Bodegraven, gem. Bodegraven-Reeuwijk, ZH; NO ervan = Zegveld, gem. Woerden, UT; N van de rivier Meije = dorp en gem. Nieuwkoop, ZH.