Bollenstreek

Streek
Bollenstreek
Zuid-Holland

Bollenstreek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bollenstreek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bollenstreek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bollenstreek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bollenstreek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- De Bollenstreek is een streek in de provincie Zuid-Holland.

- De Bollenstreek omvat in ieder geval de gemeenten Hillegom, Lisse, KatwijkNoordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Afhankelijk van de context worden soms de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar er ook nog toe gerekend.

- Doorgaans is de beschrijving hierboven wat men onder de Bollenstreek verstaat. In bredere zin is dit de zuidelijke Bollenstreek, waarnaast je ook nog een midden-Bollenstreek hebt (Kennemerland) en een noordelijke Bollenstreek rond Breezand. Zie hiertoe verder het lemma Bollenstreek op Wikipedia.

Terug naar boven

Naam

Synoniem
Ook de naam Duin- en Bollenstreek komt voor. Deze naam en de naam Bollenstreek worden, bijvoorbeeld in het artikel onder de link en in het document hieronder bij Recente ontwikkelingen, door elkaar gebruikt, dus zijn kennelijk synoniem.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse, dat vroeger als bollenschuur dienst heeft gedaan. Het toont de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur. Het museum maakt de cyclus van bol tot bloem tot bol aanschouwelijk aan de hand van tekeningen, foto's en video's over de winning van bollengrond, gereedschappen voor de bollenteelt en interieurs van bloembollenbedrijven en een kleine vakbibliotheek. Ruim aandacht is er in de expositie voor de historie van de bloembollencultuur, zoals de introductie in Nederland van bolgewassen, de veredeling en het zoeken naar nieuwe variëteiten, de tulpomanie en kunstuitingen die hun inspiratie vinden in het bolgewas.

- Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal kennis- en adviescentrum voor Leiden en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie, dat medio 2013 is ontstaan door de bundeling van het Regionaal Archief Leiden en de gemeentelijke afdeling Monumenten & Archeologie. Ook Molenmuseum De Valk maakt deel uit van de combinatie. Regionaal Archief Leiden beheert archieven van en over de stad Leiden en haar inwoners, en van Hillegom, Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg (gemeente Katwijk), Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Het Regionaal Archief heeft o.a. honderdduizenden foto's, ansichtkaarten e.d. uit verschillende collecties, die deels online te bekijken zijn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Rijnlandroute behelst een samenhangend geheel van verkeerskundige maatregelen om de doorstroming in de regio Bollenstreek te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt een nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44 Z van Leiden, die deels door de kern Voorhout loopt. Mede dankzij burgeriniatieven wordt dit deel een geboorde tunnel (in plaats van een open tunnelbak). De aanleg van het geheel beoogt medio 2015 van start te gaan.

- Het Koersdocument 2012-2015 voor de Greenport Bollenstreek schetst een strategische richting voor de economische en toeristische ontwikkeling van de Greenport in de komende jaren.

- De Bollenstreek onderzoekt de mogelijkheden van gemeentelijke dan wel ambtelijke fusie.

Terug naar boven

Links

- Stichting Bedrijfsleven Greenport Duin- en Bollenstreek is opgericht in 2007 als opvolger van Stichting Duin- en Bollenstreek 'Hou het Bloeiend'. Die stichting werd in 1996 opgericht naar aanleiding van plannen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening voor grootschalige verstedelijking van de Bollenstreek: de dreiging van de Bollenstad. Het gezamenlijk verzet van de Duin- en Bollenstreek tegen de woningbouwplannen leidde in 1996 tot het sluiten van het Pact van Teylingen. Dat Pact heeft ervoor gezorgd dat de streek een duidelijke toekomstvisie kreeg en dat de dreiging van de Bollenstad is weggenomen. Sindsdien zijn tal van initiatieven genomen om de kwaliteit van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren.

- De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in 2010 opgericht door de 6 greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Reactie toevoegen