Bilderdam

Plaats
Buurtschap
Kaag en Braassem Nieuwkoop
Zuid-Holland

Bilderdam plaatsnaambord [640x480].jpg

De buurtschap Bilderdam heeft een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Leimuiden en voor een klein stukje onder het dorp Langeraar.

De buurtschap Bilderdam heeft een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Leimuiden en voor een klein stukje onder het dorp Langeraar.

Bilderdam

Terug naar boven

Status

- Bilderdam is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, in grotendeels gemeente Kaag en Braassem (t/m 30-5-1854 deels gemeente Leimuiden, grotendeels gemeente Kalslagen. Per 31-5-1854 is ook het Kalslagense deel van de buurtschap naar de gemeente Leimuiden overgegaan. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem), deels gemeente Nieuwkoop (t/m 2006 gemeente Ter Aar).

- De buurtschap Bilderdam valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Leimuiden (gemeente Kaag en Braassem), en voor 3 panden onder het dorp Langeraar (voor de postadressen Ter Aar, gemeente Nieuwkoop).

- Bij de gemeentelijke herindelingen in deze regio in 1991, is de Geerpolder ZO van de buurtschap van de gemeente Leimuiden naar de gemeente Ter Aar overgegaan. Daarbij waren met name de panden Bilderdam 30 / 32 / 32a betrokken, die daarmee onder Langeraar (voor de postadressen Ter Aar) zijn komen te vallen. Omdat daarna nog 3 woningen in de buurtschap onder meer gemeenten en provincies vallen (Kaag en Braassem ZH en Uithoorn NH, kern De Kwakel) omdat de grenzen door hun opstallen lopen, en dat in het kader van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke basisregistratie BAG niet de bedoeling is (een pand moet voor de BAG 'ongedeeld' in 1 woonplaats en gemeente liggen), zijn deze panden vanaf 2012 geheel in de gemeente Kaag en Braassem komen te liggen. - Nadere informatie over de Bilderdamse grenscorrecties per 1-1-2012. - Interview Omroep West met inwoners van deze buurtschap over hun Baarle-Nassau-achtige grens-situatie. - Notitie provincie Zuid-Holland over de grenscorrecties te Bilderdam.

Terug naar boven

Naam

Gemeentenaam
De gemeente Kalslagen werd ook wel 'Kalslagen en Bilderdam' genoemd.

Oudere vermeldingen
1364 Bilresdam, 1573 Billerdam.

Naamsverklaring
Houdt verband met billen 'uitgroeven van een molensteen'. Een biller was iemand die deze kunst verstond. Vergelijk ook de familienaam Bilderdijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Bilderdam ligt rond de gelijknamige weg en de brug aldaar in de rivier de Drecht, ZO van Leimuiden, ZW van De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart. Iets ZO van de buurtschap ligt het punt waar Drecht, Amstel en Aarkanaal bij elkaar komen.

- N van Bilderdam loopt in een verticale lijn de grens tussen de gemeenten Kaag en Braassem (in het W) en Aalsmeer (in het O) en daarmee resp. tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Bilderdam 10 huizen met 59 inwoners onder de gemeente Kalslagen en 5 huizen met 34 inwoners onder de gemeente Leimuiden.

- In 2012 hebben de volgende grenscorrectie(tje)s bij Bilderdam plaatsgevonden (voor inhoudelijke achtergronden zie bij Status):
van gemeente Uithoorn (NH) naar gemeente Kaag en Braassem (ZH);
van gemeente Nieuwkoop (ZH) naar gemeente Kaag en Braassem (ZH);
van gemeente Nieuwkoop (ZH) naar gemeente Uithoorn (NH).
(onder de links kun je zIen welke gebiedjes het betreft. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Pontje en brug
Tot 1900 was er een pontje in Bilderdam, daarna kwam er een houten brug, in 1937 is deze vervangen door een ijzeren brug en tegenwoordig staat er een replica van de vorige brug. In de winter wordt hij 's avonds verlicht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Bilderdam, kun je terecht bij Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude (SOLR), die meer dan 600 donateurs heeft. Zij ontvangen 4x per jaar het blad Tijdinghen, kunnen met korting deelnemen aan de jaarlijkse excursie en op de jaarlijkse ledenvergadering verrast worden door een bijzondere lezing. Elk jaar organiseert SOLR een avond voor donateurs. Er is dan een kort officieel gedeelte, met een verslag van de kascommissie. Hierna komt een gastspreker, die de avond opluistert met interessante en vaak ook amusante verhalen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand Bilderdam 24 is een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Z van de buurtschap gelegen Geerpolder (48 ha) met de daarin gelegen Geerpolderplas wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Geerpolder omvat naast de Geerpolderplas restanten van legakkers, broekbos en stukken schraalgrasland.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Bilderdam.

Reactie toevoegen