Bilderdam

Plaats
Buurtschap
Kaag en BraassemUithoornNieuwkoop
Noord-HollandZuid-Holland

Bilderdam plaatsnaambord [640x480].jpg

Bilderdam (buurtschap van Leimuiden) heeft een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen grotendeels onder Leimuiden en voor een klein stukje onder De Kwakel en Ter Aar.

Bilderdam (buurtschap van Leimuiden) heeft een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen grotendeels onder Leimuiden en voor een klein stukje onder De Kwakel en Ter Aar.

Bilderdam

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bilderdam.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bilderdam.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bilderdam.

Terug naar boven

Status

- Bilderdam is een buurtschap in grotendeels provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Kaag en Braassem. T/m 30-5-1854 deels gemeente Leimuiden, grotendeels gemeente Kalslagen (die ook wel 'Kalsalgen en Bilderdam' werd genoemd). Per 31-5-1854 is ook het Kalslagense deel van Bilderdam naar de gemeente Leimuiden overgegaan. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

- Enkele panden van Bilderdam vallen onder de gemeente Uithoorn (provincie Noord-Holland) en onder de gemeente Nieuwkoop (t/m 2006 gemeente Ter Aar).

- De buurtschap Bilderdam valt grotendeels onder het dorp Leimuiden, en voor zeer kleine delen onder het dorp De Kwakel (gem. Uithoorn) en Langeraar (voor de postadressen Ter Aar, gem. Nieuwkoop).

- Bij de gemeentelijke herindelingen in deze regio in 1991, is de Geerpolder ZO van Bilderdam van de gemeente Leimuiden naar de gemeente Ter Aar overgegaan. Daarbij waren met name de panden Bilderdam 30 en 32 betrokken, die daarmee onder Langeraar, postaal Ter Aar, kwamen te vallen. Omdat daarna nog 3 woningen in Bilderdam onder meer gemeenten en provincies vallen (Kaag en Braassem ZH en Uithoorn NH) omdat de grenzen door hun opstallen lopen, en dat in het kader van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke basisregistratie BAG niet de bedoeling is (een pand moet 'ongedeeld' in 1 woonplaats en gemeente liggen), zijn deze panden vanaf 2012 geheel in de gemeente Kaag en Braassem komen te liggen. - Nadere informatie over de Bilderdamse grenscorrecties per 1-1-2012. - Interview Omroep West met inwoners van Bilderdam over hun Baarle-Nassau-achtige grens-situatie. - Notitie provincie Zuid-Holland over de grenscorrecties te Bilderdam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1364 Bilresdam, 1573 Billerdam.

Naamsverklaring
Houdt verband met billen 'uitgroeven van een molensteen'. Een biller was iemand die deze kunst verstond. Vergelijk ook de familienaam Bilderdijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschsp Bilderdam ligt ZO van Leimuiden, ZW van De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart, rond de weg Bilderdam en de brug aldaar in de rivier de Drecht. Iets ZO van Bilderdam ligt het punt waar Drecht, Amstel en Aarkanaal bij elkaar komen.

- N van Bilderdam loopt in een verticale lijn de grens tussen de gemeenten Kaag en Braassem (in het W) en Aalsmeer (in het O) en daarmee resp. tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Bilderdam 10 huizen met 59 inwoners onder de gemeente Kalslagen en 5 huizen met 34 inwoners onder de gemeente Leimuiden.

- In 2012 hebben de volgende grenscorrectie(tje)s bij Bilderdam plaatsgevonden (voor inhoudelijke achtergronden zie bij Status):
van gemeente Uithoorn (NH) naar gemeente Kaag en Braassem (ZH);
van gemeente Nieuwkoop (ZH) naar gemeente Kaag en Braassem (ZH);
van gemeente Nieuwkoop (ZH) naar gemeente Uithoorn (NH).
(onder de links kunt u zIen welke gebiedjes het betreft. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Bilderdam ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand Bilderdam 24 is een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Z van Bilderdam gelegen Geerpolder (48 ha) met de daarin gelegen Geerpolderplas wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Geerpolder omvat naast de Geerpolderplas restanten van legakkers, broekbos en stukken schraalgrasland.

Reactie toevoegen