De Kwakel

Plaats
Dorp
Uithoorn
Amstelland
Noord-Holland

de_kwakel_kwakelse_veiling_2_miljoen_kopie.jpg

De Kwakelse Veiling is een actie die al sinds 1960 in De Kwakel wordt gehouden, met als doel verenigingen en instellingen binnen de De Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen. Met succes: t/m 2010 was al € 2 mln. binnengehaald en dus uitgekeerd.

De Kwakelse Veiling is een actie die al sinds 1960 in De Kwakel wordt gehouden, met als doel verenigingen en instellingen binnen de De Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen. Met succes: t/m 2010 was al € 2 mln. binnengehaald en dus uitgekeerd.

de_kwakel_steelband_tavenu.jpg

Muziekvereniging Tavenu in De Kwakel is opgericht in 1927 en heeft dus in 2017 het 90-jarig bestaan gevierd. In 2002 is daar ook Steelband Tavenu uit voortgekomen. In 2017 hebben ze een zeer geslaagd Internationaal Steelbandfestival georganiseerd.

Muziekvereniging Tavenu in De Kwakel is opgericht in 1927 en heeft dus in 2017 het 90-jarig bestaan gevierd. In 2002 is daar ook Steelband Tavenu uit voortgekomen. In 2017 hebben ze een zeer geslaagd Internationaal Steelbandfestival georganiseerd.

de_kwakel_happy_cows_in_the_round_house_poldersport_biologische_boerderij_boterdijk_91.jpg

Bij de biologische melkveehouderij van de Poldersport-boerderij in De Kwakel hebben ze sinds 2014 "Happy cows in the round house". Dat levert gelukkige(r) koeien en gezonde(re) melk op. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Agrarisch. (© Google)

Bij de biologische melkveehouderij van de Poldersport-boerderij in De Kwakel hebben ze sinds 2014 "Happy cows in the round house". Dat levert gelukkige(r) koeien en gezonde(re) melk op. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Agrarisch. (© Google)

De Kwakel

Terug naar boven

Status

- De Kwakel is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Uithoorn.

- Onder het dorp De Kwakel valt ook buurtschap De Banken en een klein deel van de buurtschap Bilderdam.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Kwakelaar.

Oudere vermeldingen
1639 d'Oude Quakel.

Naamsverklaring
Genoemd naar een kwakel 'hoge, smalle brug' over de rivier de Drecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Kwakel ligt direct W van Uithoorn, ZO van Aalsmeer, NO van Kudelstaart en grenst in het Z aan de provincie Zuid-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Kwakel 33 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2006 is Stichting De Kwakel Toen & Nu opgericht. De doelstelling van de stichting is alle beschikbare historische gegevens, foto’s en films van en over het dorp te archiveren en tentoon te stellen aan de inwoners. Dat gebeurt via de website, Facebook, film- en fotoavonden en voor de donateurs ook in boekvorm. De vele positieve reacties stimuleren hen enorm om elke keer weer nieuwe en oude gegevens voor het voetlicht te brengen en zodoende voor dreigende vergetelheid te behoeden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Uithoorn zet, samen met ondernemers, in op modernisering en duurzaamheid in het glastuinbouwgebied De Kwakel. Glastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn. Het glastuinbouwgebied is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van Greenport Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelijke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en bewoners, een gebiedsvisie visie voor de toekomst gemaakt.

In de visie wordt ingezet op maximale condities voor modernisering, verduurzaming en schaalvergroting. Daarmee kan het gebied zich op een eigen, moderne en efficiënte manier verder ontwikkelen en profileren als ‘high tech’ glastuinbouwgebied. Dat betekent ook een goede inpassing van leidingen en buizen voor transport van CO2 en warmte, glasvezel en elektriciteit. Om ontwikkelingen in het sierteeltcluster de ruimte te geven, worden activiteiten die geen meerwaarde opleveren voor de sierteelt zoveel mogelijk geweerd. De woonfunctie wordt in het gebied ondergeschikt gemaakt. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden beperkt mogelijkheden geboden, waarbij wordt uitgegaan van beheer door professionele organisaties. De bestaande wegenstructuur van het gebied blijft in tact. Recreatieve fietsroutes worden zo veel mogelijk om het gebied heen geleid. Voor enkele wegen worden aanpassingen voorgesteld om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de N231. (bron: gemeente Uithoorn, 21-11-2018)

- In 2016 is de Boterdijk in De Kwakel uitgebreid met 18 nieuwe sociale huurwoningen, 3 vrije sector huurwoningen en 10 koopwoningen. Op diverse plekken op de landelijke Boterdijk zijn de jaren veertig-woningen vervangen door nieuwbouw. Nu staan er verdeeld over 3 locaties de nieuwe huurwoningen en koopwoningen. Allemaal met een landelijke uitstraling, met karakteristieke houten gevelbekleding en een grote tuin. De architectuur van de woningen is afgestemd op de historische bebouwing, passend bij het bestaande ‘lint’.

Terug naar boven

Agrarisch

- Een bijzonder bedrijf, dat wij hier graag de aandacht geven die het wat ons betreft verdient, is de sinds 2009 biologische melkveehouderij van Albert en Astrid Blommestijn, welk geslacht al sinds 1888 op Boterdijk 91 boert (gelegen in de oostelijke uithoek van De Kwakel), sinds 1894 in het huidige fraaie rijksmonumentale pand. We laten hen hierover graag zelf aan het woord: "Simpel gezegd: 'Op een biologische boerderij produceren gezonde en gelukkige koeien gezonde melk en lekkere vleesproducten'. Allereerst wordt er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bovendien is er voldoende leef- en ligruimte voor de koeien. Ook het gebruik van antibiotica is maar heel beperkt toegestaan.

Waarom is dan niet elke boerderij een biologische boerderij? Een belangrijke reden is dat er meer land per koe nodig is om voer vanaf te halen. Zonder kunstmest komt er minder gras van het land. Ook is het lastig om onkruid te bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen. Bovendien kan het moeilijk zijn om een zieke koe te genezen zonder gebruik te maken van antibiotica. Gelukkig zijn voor al deze 'nadelen' ook oplossingen! Eigenlijk is alles gericht op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen van problemen. Dit vergt natuurlijk wel een omslag in het denken bij de boeren. Echter waar een wil is, is een weg en over het algemeen slagen boeren er goed in om de biologische bedrijfsvoering in de vingers te krijgen." Ook op deze biologische Poldersport boerderij loopt het in het algemeen allemaal goed. Onze koeien zijn allemaal van het Blaarkopras. Meestal zijn deze prachtige koeien helemaal zwart (of rood) met een opvallende witte kop. Tot in de jaren zeventig was dit nog een veelvoorkomend ras in deze omgeving.

Bijzonder is dat Albert en Astrid bij het verzorgen van de dieren en het erf hulp krijgen van ca. 9 'hulpboeren' van zorginstelling Ons Tweede Thuis in De Kwakel (waarvoor zie verder het kopje Zorg in het hoofdstuk Links onderaan deze pagina). Bijzonder is ook dat ze sinds 2014 "Happy cows in the roundhouse" hebben; een nieuwe innovatieve ronde stal die helemaal open is. De constructie is als een grote paraplu met een opening in de top van 10 m2, zodat er een schoorsteeneffect ontstaat waardoor de natuurlijke ventilatie optimaal voldoet. Ook aan de landschappelijke inpassing is gedacht; door het open karakter van de stal en rondom de stal lijkt de stal een ‘zwevend’ dak boven het weiland. De vrijloopstal is positief voor het welzijn van de koeien. Ze kunnen comfortabeler liggen, vertonen hun natuurlijke gedrag beter, hebben minder klauwproblemen. Dit alles resulteert in een verhoging van de levensproductie. De koeien lopen op een bodem van houtsnippers, die actief worden gecomposteerd tot 'humest'; compost met droge mest. De voordelen daarvan zijn dat het bijna reukloos is, duurzaam en met heel veel comfort voor de koeien. Deze innovatieve zogeheten BioBodem werkt met een computergestuurd beluchtingsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van luchtafzuiging in plaats van blazen. Voor nog meer (beoogde) voordelen van dit systeem zie de link in de 1e alinea van dit hoofdstuk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Kwakel heeft 5 rijksmonumenten (onder de link staat het getal 6, maar wij tellen er maar 5), bestaande uit 2 complexen, zijnde langhuisboerderij Nooit Gedacht uit 1901 op Boterdijk 77, met stalgebouw (dat zijn er 2), en langhuisboerderij Leeuwarden uit 1894 op Boterdijk 91, met voormalige wagenschuur met paardenstal, en hek (dat zijn er 3).

- De Kwakel heeft 12 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis uit laatste kwart 19e eeuw op Drechtdijk 16, de boerderij uit ca. 1900 op nr. 23, de boerderij uit 1860 op nr. 49, de boerderij op nr. 72, de boerderij uit 2e helft 19e eeuw op nr. 89-91, boerderij Schouwzicht uit 1863 op nr. 90, de boerderij uit 1865 op nr. 125, boerderij Aurora uit 1865 op nr. 137, het woonhuis uit ca. 1920 op Boterdijk 33-35, de schuur op nr. 77 (behorend bij het rijksmonumentale pand op nr. 75), de boerderij uit ca. 1870 op nr. 130, en het stationsgebouw met baanwachterswoning uit 1914 op Noorddammerweg 44.

- Fort bij De Kwakel.

- In de 17e eeuw komt er een RK schuurkerkje in De Kwakel, in 1874 opgevolgd door een neogotische kerk, die in 1967 wegens bouwvalligheid wordt afgebroken en in 1968 wordt opgevolgd door de huidige moderne RK kerk Johannes Geboorte.

- Van 1914 tot 1935 had De Kwakel een halte aan de spoorlijn Aalsmeer - Nieuwersluis - Loenen. Het stationsgebouw en de wachterswoningen 41 en 42 zijn bewaard gebleven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag De Kwakel.

- Midzomeravondfestival van Muziekvereniging Tavenu (op een zaterdag half juni).

- De Kwakelse Ondernemers Vereniging organiseert op een zondag half juni de Fortfair op ’t Fort bij De Kwakel (van 14 tot 20 uur). Ondernemers presenteren hun producten en diensten op de kramenmarkt. Er zijn drankjes en hapjes en live bands. Poldersport zorgt ervoor dat je kunt kanovaren op de Fortgracht. Ga je liever lopend over het water? Dat kan in een van de aquarollen. Aan de kleinste kinderen is ook gedacht. Er is een springkussen, snoepkraam, poffertjeskraam en ijskraam aanwezig en de kinderen kunnen zich laten schminken.

- Polderfeest De Kwakel (gedurende 5 dagen begin augustus), met o.a. op de donderdag de in de regio zeer populaire Polderloop. De afstanden zijn 1 km voor kinderen, 4 en 10 km voor volwassenen, en sinds 2016 is er ook de G-Run van 1,6 km voor mensen met een beperking, waaronder cliënten van Woonvoorziening De Kwakel (waarvoor zie hoofdstuk Links, kopje Zorg).

- Kermis met kermisoptocht (gedurende 5 dagen begin september).

- Qua Kunst & Ambacht (weekend in oktober) is een route langs instanties op het gebied van kunst en ambacht in De Kwakel, die in dit weekend demonstreren wat zij te bieden hebben.

- Een bijzondere traditie in het dorp is al sinds 1960 de Kwakelse Veiling (op 2 zaterdagen eind oktober / begin november), waarbij inwoners en bedrijven uit De Kwakel van alles inbrengen (allerlei goederen en diensten zoals paardrijlessen, Kwakelse Paling, pizza's bakken voor 75 personen) wat geveild wordt voor 'het goede doel', zijnde het lokale verenigingsleven (met ca. 25 verenigingen!), dat hiervan allerlei noodzakelijke spullen kan kopen en activiteiten kan organiseren. Een soortgelijk evenement organiseert men jaarlijks in Oosterblokker en Kudelstaart, waar het ook altijd een groot succes is.

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over De Kwakel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Jenaplanschool De Kwakel. - Basisschool De Zon biedt ook onderdak aan Peuteropvang De Quakel. - Kinderdagverblijf Speel-Inn.

- Muziek: - Muziekvereniging Tavenu in De Kwakel is opgericht in 1927. Iedereen die een instrument bespeelt, kan meespelen in het orkest. Niet alleen blaasinstrumenten, maar ook instrumenten als keyboard of piano, (bas)gitaar, slagwerk, viool, harp, dwarsfluit of xylofoon. Ook zangers en zangeressen zijn welkom om onder begleiding van het orkest te zingen. Het orkest geeft 3 tot 4 concerten per jaar, waarvan het Midzomeravondfestival in juni inmiddels is uitgegroeid tot een waar dorpsfeest. In 2002 is uit de vereniging ook Steelband Tavenu ontstaan.

- Sport: - Sportvereniging KDO biedt de disciplines veldvoetbal, zaalvoetbal, handbal, dance / aerobics / gym, volleybal, trimmen en survival. Nieuws van KDO op Twitter. - Badmintonvereniging De Kwakel. - Bridgevereniging.

- Overige verenigingen: - Heinkelklub De Kwakel is een landelijke vereniging van bezitters van Heinkel-voertuigen, zijnde scooters, dwergauto’s en bromfietsen, die in de jaren vijftig en zestig door de Duitse firma Heinkel zijn gemaakt. Inwoner Rinus van Zaal geeft in 1977 met zijn collectie van ca. 100 Heinkels de aanzet tot de oprichting van de Heinkelklub. Inmiddels is de club uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ongeveer 450 leden.

- Toneelvereniging Genesius is opgericht in 1929 en heeft dus een rijke geschiedenis. Uit documenten m.b.t. de eerste jaren blijkt dat vrouwen aanvankelijk geen lid mogen worden, en dat de pastoor van De Kwakel het geen goed idee vindt als er dansen na is: "Ik mag de dansgelegenheden niet toestaan wegens de voorschriften van de kerk. In geen geval mag de vereeniging de naam van R.K voeren als er publiek dansen na gegeven wordt. Daar er ook niet-Katholieken aanwezig zullen zijn, is het gevaar groot dat er gemengde huwelijken zullen ontstaan."

- Zorg: - Speciaal voor jongvolwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, die behoefte hebben aan de gezelligheid van een groep met 24-uurszorg, is er Woonvoorziening De Kwakel van zorginstelling Ons Tweede Thuis, met de voordelen van groepswonen in een veilige maar toch stimulerende omgeving. De begeleiders helpen je bijvoorbeeld bij je huishouding, je persoonlijke verzorging of het maken en onderhouden van sociale contacten. Indien nodig helpen ze je bij het zoeken en vinden van een passende werkplek of dagbesteding en bij het invullen van je vrije tijd. - Zorgboerderij Inner-Art.

Reacties

(2)

Ik ga morgen (vrijdag) naar de kwakel survival baan als afsluiting van het oude schooljaar, nu ik dit gelezen heb heb ik er nog meer zin in!

Dank voor je compliment Gawain, dat stimuleert ons om de pagina nog verder te verbeteren (want hij was nog niet helemaal af). Dat survivalgebeuren zit op Boterdijk 91 zie ik, dat is een prachtige oude boerderij uit 1894, dat zijn 3 rijksmonumenten zelfs. En het is ook nog een heel bijzondere biologische melkveehouderij, daar ga ik nog een stukje over schrijven, want zoiets promoot ik graag, dat moeten we toch liever willen in ons landje dan de megastallen, waar koeien en varkens met duizenden tegelijk hutjemudje op een kluitje altijd binnen staan. Veel plezier morgen!
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen