Kudelstaart

Plaats
Dorp
Aalsmeer
Amstelland
Noord-Holland

kudelstaart_777_jaar_2015.jpg

De nederzetting Kudelstaart wordt in 1238 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd.

De nederzetting Kudelstaart wordt in 1238 voor het eerst in de archieven vermeld. De inwoners hebben daarom in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd.

kudelstaart_cv_de_pretpeurders.png

Carnavalsvereniging De Pretpeurders verzorgt een aantal evenementen in Kudelstaart door het jaar heen. Natuurlijk allerlei carnavals-evenementen, maar ook de Sinterklaasintocht en het Feestweekend in de zomer.

Carnavalsvereniging De Pretpeurders verzorgt een aantal evenementen in Kudelstaart door het jaar heen. Natuurlijk allerlei carnavals-evenementen, maar ook de Sinterklaasintocht en het Feestweekend in de zomer.

kudelstaart_veiling_voor_kudelstaart.jpg

Een bijzonder jaarlijks evenement in het dorp is de veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart'. Vele inwoners en instanties doneren goederen en diensten, die worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. €20.000, komt ten goede aan het verenigingsleven.

Een bijzonder jaarlijks evenement in het dorp is de veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart'. Vele inwoners en instanties doneren goederen en diensten, die worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. €20.000, komt ten goede aan het verenigingsleven.

Kudelstaart

Terug naar boven

Status

- Kudelstaart is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Amstelland, gemeente Aalsmeer. In 1724 wordt de ambachtsheerlijkheid verkocht aan de stad Amsterdam. In 1812 wordt het Hollandse deel bij de gemeente Aalsmeer gevoegd en in 1820 het Stichtse deel.

- Onder het dorp Kudelstaart valt ook de buurtschap Calslagen en een deel van de buurtschap Vrouwentroost.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1238 Sconedorpe, 1252 kopie 14e eeuw Kudelstert, 1333 Cudelsterte.

Naamsverklaring
Men neemt aan dat stert 'staart' verband houdt met de lange, smalle strook grond waarop het dorp gelegen was (vergelijk Halsteren). In het eerste deel schuilt het Middelnederlandse cudele 'zakvormig visnet, bodem van een viskorf', vergelijk het Middelnederduitse kudel 'viskorf, visweer voor het kweken van vis'. De in sommige oorkonden aangetroffen naam Schoondorp betreft een vanuit Holland gegeven naam. De nederzetting lag namelijk in het grensgebied van de Utrechtse en Hollandse veenontginningen. In plaatsnamen heeft schoon vaak de betekenis 'vrij van onkruid'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kudelstaart ligt Z van Aalsmeer en grenst in het N aan de Westeinderplassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kudelstaart 60 huizen met 371 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Kudelstaart ontstaat aanvankelijk noordelijk van de huidige kern, ongeveer op de plek van wat nu de buurtschap Vrouwentroost is. Daar staat aanvankelijk ook de kerk. In 1869 komt er de RK kerk op de huidige plek, meer zuidwaarts. Daaromheen groeit het huidige dorp. Vanaf dan staat het oude deel in het N bekend als Vrouwentroost. De afgelopen decennia heeft het dorp zich, gezien zijn ligging aan de Westeinderplassen, ontwikkeld tot een populaire watersportplaats. Kudelstaart heeft een jachthaven, surfmogelijkheden, een speedbootbaan en een zwemplaats. In het water liggen boeien, er is een steiger aangelegd en voor de kijkers zijn er bankjes neergezet. In het zwemseizoen wordt er een douchegelegenheid geplaatst.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en site:

- Stichting Oud Aalsmeer.

- Historisch Centrum Aalsmeer.

- Maarten 't Hart heeft een overzicht gemaakt van beroepen en burgerlijke, kerkelijke en militairen in Kudelstaart van de 15e t/m de 19e eeuw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde het Fort bij Kudelstaart, dat onder de buurtschap Vrouwentroost valt en daarom op die pagina verder wordt beschreven.

- Kudelstaart heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde het pand van Van Wijk Maritiem (Kudelstaartseweg 226, bij de jachthaven) en de RK kerk Sint Jan Geboorte met pastorie (Kudelstaartseweg 245-247) uit 1869. - Site parochie Sint Jan Geboorte.

- De Protestantse Gemeente Kudelstaart kerkt in het in 2001 gereed gekomen gebouw De Spil (Spilstraat 5). Voorheen (sinds 1978) kerkte men in het dorpshuis op Kudelstaartseweg 239.

Terug naar boven

Evenementen

- Gezien de oudste vermelding in 1238, heeft het dorp in 2015 het 777-jarig bestaan gevierd. - Promofilmpje 777 jarig bestaan van het dorp.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Pretpeurders.

- Een bijzonder jaarlijks evenement is de Veiling 'Kudelstaart voor Kudelstaart' (op de zaterdagavond voor Moederdag). Inwoners en het bedrijfsleven uit het dorp e.o. doneren goederen en diensten (zie als voorbeeld de kavellijst 2015), die op de avond worden geveild. De opbrengst, jaarlijks ca. €20.000, komt ten goede aan ca. 20 verenigingen e.a. maatschappelijke instanties in het dorp. Arie de Vos, voorzitter van de organiserende stichting: "Het leuke is dat de veiling daarnaast ook gewoon een feestavond is. Een groot deel van de inwoners is er aanwezig, zowel Kudelstaarters die dat al hun hele leven zijn, als nieuwe Kudelstaarters die hier pas zijn komen wonen. De avond is een echt dorpsfeest waarop je elkaar - zelfs je buren - beter leert kennen. Je wordt gemist als je er niet bent."

- Feestweek Kudelstaart (juni).

- Braderie (op een woensdag in juni).

- 2x per jaar, in maart en oktober, is er een (tweedehands) Kinderkledingbeurs in het dorpshuis.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kudelstaart (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kudelstaart is een stichting en bestaat al meer dan 50 jaar. Voor gemeente Aalsmeer en inwoners van het dorp vormt zij een brug- en klankbordfunctie. Door de directe lijnen die ze heeft naar de gemeente kan ze signalen snel terugkoppelen en informatie verstrekken aan de inwoners. Op deze wijze draagt de Dorpsraad als onafhankelijke partij bij aan de vertegenwoordiging van bewonersbelangen en de communicatie tussen gemeente en burger.. - Dorpsraad op Twitter.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Podium.

- Onderwijs / kinderopvang: - RK Antoniusschool. - OBS Kudelstaart. - PCBS De Graankorrel. - Kinderdagverblijf Kudel. - Kindcentrum De Rietpluim is gevestigd in de Rietlanden, een jonge groeiende wijk. Bij De Rietpluim zijn alle leeftijden onder één dak: baby’s, peuters en basisschoolkinderen zijn van harte welkom bij het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang (BSO). De Rietpluim huist in een relatief nieuw gebouw en heeft een frisse uitstraling. Zij zitten precies tussen twee basisscholen in, dus is het halen en brengen bij OBS Kudelstaart en de Antoniusschool erg gemakkelijk.

- Muziek: - Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart. - Muziekvereniging Flora.

- Sport: - Tennisvereniging.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Kudelstaart.

Terug naar boven

Trivia

- Oud-inwoners cabaretier Wim Kan (1911-1983) en zijn vrouw Corry Vonk (1901-1988) zijn beiden vereeuwigd met een eigen straatnaam; de Wim Kandreef en het Corry Vonkpad.

Reactie toevoegen