Ter Aar

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

ter_aar_collage.jpg

Ter Aar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ter Aar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ter-Aar-MSD-20120315-255241.jpg

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter-Aar-MSD-20120315-255243.jpg

Ter Aar heeft zowel plaatsnaamborden mét als zónder koppelteken. De officiële spelling is zonder koppelteken.

Ter Aar heeft zowel plaatsnaamborden mét als zónder koppelteken. De officiële spelling is zonder koppelteken.

Ter-Aar-MSD-20120315-255246.jpg

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter-Aar-MSD-20120315-255251.jpg

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter-Aar-MSD-20120315-255253.jpg

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

Ter Aar, voorheen Aardam, gemeente Nieuwkoop

ZH gemeente Ter Aar in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ter Aar in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ter Aar in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ter Aar

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ter Aar.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ter Aar.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ter Aar (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Ter Aar is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

- De gemeente Ter Aar is in 1841 vergroot met de gemeente Vrijhoeven.

- De gemeente Ter Aar omvatte de dorpen Korteraar, Langeraar, Papenveer en Aardam (dat sinds 1993 formeel Ter Aar heet), de buurtschap Vrijhoeven en een klein deel van de buurtschap Bilderdam.

- Wapen van de voormalige gemeente Ter Aar.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ter Aar heeft zowel plaatsnaamborden mét als zónder koppelteken. De officiële spelling is zonder koppelteken.

Oudere vermeldingen
1280-1287 Are, 1348 vander kerke ter Aren, 1396 Aere.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de veenrivier de Aar (het huidige Aarkanaal, red.), die bij Alphen in de Oude Rijn uitkomt. De waternaam Aar is een in de meeste Germaanse talen voorkomend hydroniem (etymologisch verwant met het Latijnse aqua ´water´), vergelijk het Duitse Ahr.(1)

Alternatieve benaming / in de volksmond
Het huidige dorp Ter Aar heette tot voor kort formeel nog Aardam (genoemd naar de ligging rond de toenmalige dam in de rivier de Aar. Tegenwoordig ligt Ter Aar rond de brug over het Aarkanaal). Ter Aar was oorspronkelijk alleen maar de gemeentenaam, die de dorpen Korteraar en Langeraar omvatte plus de buurtschappen Aardam en Vrijhoeven (zie hieronder bij Statistische gegevens). Volgens het Jaarboekje 1993 van de Vereniging Oud Leiden (pag. 35) heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ter Aar op 26 november 1992 besloten om de naam van de kern Aardam te veranderen in Ter Aar. Vanaf dat moment bestaat in de praktijk (geografisch gezien) de plaatsnaam Ter Aar dus pas.*
* Wat e.a.a. namelijk extra verwarrend maakt is dat in 1978, bij de totstandkoming van ons huidige postcodesysteem, door gemeente en/of PTT voor het hele grondgebied van de gemeente Ter Aar alleen de 'postale woonplaats' Ter Aar is vastgesteld. Waardoor er vanaf dan formeel weliswaar een 'woonplaats' Ter Aar was, die in de praktijk echter de dorpen Korteraar, Langeraar, Papenveer en Aardam omvatte, welker inwoners dus in hun postadres moesten - en daardoor nog steeds moeten - schrijven dat ze zogenaamd 'in' de woonplaats Ter Aar wonen, wat dus in feite als historische vergissing kan worden beschouwd. Immers de woonplaats Ter Aar bestond in 1978 nog helemaal niet, er was alleen maar een geméénte Ter Aar...

Weliswaar is dat ter plekke tot uiting gekomen in gelijknamige plaatsnaamborden. Echter, wij zien in diverse stukken dat de plaatsnaam Aardam voor dit dorp in de praktijk nog steeds in gebruik is. Zo is er bijv. een Aardamse Basketball Club, die op haar site stelt dat de sporthal waar zij trainen "centraal is gelegen in de woonkern Aardam (gemeente Nieuwkoop)", heeft de toenmalige gemeente Ter Aar in 2006 nog het bestemmingsplan voor de kern Aardam vastgesteld, spreekt ook de huidige gemeente Nieuwkoop nog van een adres te Aardam, en stelt de Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar in haar periodiek Vosholkroniek (4e kwartaal 2006), dat de inwoners van de gemeente Ter Aar ook ná de herindeling van 1 januari 2007 "gewoon bewoners blijven van Ter Aar met haar kernen Aardam, Langeraar, Papenveer en Korteraar". Het lijkt er dus op dat, afgezien van de plaatsnaamborden Ter Aar ter plekke, in de praktijk zowel de inwoners als de instanties - ook - de plaatsnaam Aardam zijn blijven hanteren, en - ook aldus een lokale ingewijde - veel inwoners aan de oude plaatsnaam gehecht blijven en deze weer terug ingesteld zouden willen zien.

Terug naar boven

Ligging

Ter Aar ligt ten noordoosten van Alphen aan den Rijn, ten noordwesten van Nieuwkoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Ter Aar 265 huizen met 1.782 inwoners, verdeeld in de dorpen Langeraar 136/994 (= huizen/inwoners) en Korteraar 125/748, en buurtschap Vrijhoeven 4/40. Overigens worden Langeraar en Korteraar in de Volkstelling van 1840 nog als buurtschappen betiteld. En Aardam (de huidige kern Ter Aar) had kennelijk nog niet voldoende omvang om apart te worden vermeld.

- Bij de opheffing van de gemeente Ter Aar in 2007 heeft zij ca. 9.000 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft ca. 2.000 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Ter Aar, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar beheert o.a. het Historisch Museum Ter Aar (onder de link vindt u informatie over zowel vereniging als museum). Het museum laat de geschiedenis van de omgeving zien, met de kernen Papenveer, Korteraar, Langeraar en Aardam / Ter Aar, met o.a. veel instrumenten en materialen afkomstig uit de tuinbouw.

- Geschiedenis van Ter Aar op de site van de gemeente Nieuwkoop.

- Reportage met geboren en getogen Aardammer Wim van Eijk (1939) over verleden en heden van Aardam / Ter Aar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ter Aar heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de boerderij uit 1789 op Ringdijk 20 (vanwege de zeldzame schouw met grote tegeltableaus) en de Hervormde kerk van de Hervormde Gemeente Ter Aar.

- Ter Aar heeft 6 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Ter Aar van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij De Hoop. - Zorgboerderij De Paradijsvogelbloem.

Reactie toevoegen