Leimuiden

Plaats
Dorp
Kaag en Braassem
Groene Hart
Zuid-Holland

leimuiden dorpsstraat ca 1900 [640x480].jpg

Leimuiden Dorpsstraat ca. 1900

Leimuiden Dorpsstraat ca. 1900

ZH gemeente Leimuiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Leimuiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Leimuiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Leimuiden

Terug naar boven

Status

- Leimuiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Jacobswoude, in 2009 over naar gemeente Kaag en Braassem.

- Wapen van de voormalige gemeente Leimuiden.

- Onder het dorp Leimuiden vallen ook de buurtschappen Bilderdam (grotendeels) en Vriezekoop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Leijmuiden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Leimuiden ligt aan de ZO oever van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, OZO van het dorp Abbenes, ZO van het dorp Nieuw-Vennep, O van de A4, de A44 en het dorp Weteringbrug, NO van de dorpen Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen, N van het Braassemermeer en het dorp Rijnsaterwoude, NW van het dorp Langeraar en de Langeraarse Plassen, WZW van het dorp Kudelstaart en ZW van de Westeinder Plassen en het dorp Burgerveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Leimuiden 138 huizen met 1.005 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 79/551 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oude Wetering (Oost en Zuid) 26/179, Vriezekoop (dan: Vriesekoop) 28/241 en Bilderdam (deels) 5/34. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.750 huizen met ca. 4.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude, p/a Drechtlaan 32, 2451 CM. Tel. 0172-507991, mw. Trix van Puffelen (secretaris).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Drechtbrug bij Leimuiden is in 2017 vervangen door een nieuwe, bredere brug met aan beide zijden busstroken voor de toekomstige R-net bus. Het vervangen van de Drechtbrug is onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 uitvoert ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio. Zo worden er extra rijstroken voor de R-net bus aangelegd, die hier vanaf eind 2017 gaat rijden. Lees hier over de geschiedenis van de vorige Drechtbrug.

- Het plan van Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden voor het dorpshart van Leimuiden is door het gemeentebestuur in 2009 gekozen tot het winnende. De vernieuwing behelst onder meer de bouw van ongeveer 85 woningen en het creëren van circa 3000 vierkante meter winkelruimte. Ook komen er een woon/zorgcluster, een medisch cluster en een parkeergarage in het centrum. Een multifunctioneel dorpsplein vormt het hart van de stedenbouwkundige ingreep. In het juryrapport wordt het plan geprezen vanwege zijn aansluiting bij het karakter van het dorp. Door samenhang en differentiatie in zowel bebouwing als openbare ruimte ontstaat, aldus het juryrapport, een aantrekkelijk centrum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leimuiden heeft 6 rijksmonumenten.

- Leimuiden heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De Dorpskerk valt onder de Protestantse Gemeente Leimuiden. - Dhr. Bert Tijselink heeft in 2014 een prachtig informatief boekje gemaakt over de geschiedenis van de Dorpskerk. Via de link is het ook online te lezen.

- Het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat herdenkt de inwoners van Leimuiden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en bij de Politionele Acties.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Drechtloop (op een zondag in januari, in 2018 voor de 49e keer) kun je kiezen uit de afstanden 4 km, 10 km en 10 Engelse mijl. Tevens is er Nordic Walking / wandelen (10 km) en er is ook nog een Peuterloop. De parcoursen lopen grotendeels langs de oevers van de mooie rivier de Drecht.

- Koningsdag.

- Feestweek (juni).

- Tijdens het Kunstspektakel (op een zondag eind juni) aan de Dorpsstraat in Leimuiden kunnen bezoekers de verschillende vormen van kunst uit de regio bekijken en er deels ook aan meedoen.

- Al sinds 1997 is er jaarlijks op de laatste zondag van augustus Beachvolleybal Leimuiden op het dorpsplein. Het grootste eendaagse evenement van het dorp en volgens velen het sociale hoogtepunt van het jaar. Meer dan 20 teams strijden in onderlinge wedstrijden om het officieuze kampioenschap van Leimuiden. Maar... het beachvolleyballen is eigenlijk maar bijzaak. De sfeer, de locatie, het ontmoeten van vele bekenden, de vele activiteiten voor kinderen, het terras, de bbq, de afterparty, en de consumpties zijn net zo belangrijk.

- Op een zondag in september organiseert Shantykoor De Marconisten het jaarlijkse Shantyfestival. Naast dit koor treden nog enkele andere koren uit de regio op. De koren vermaken het publiek met vrolijke en soms melancholieke zeemansliederen, waaronder diverse bekende meezingers. Tijdens de podiumwisselingen van de koren zijn er optredens van een dweilorkest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leimuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Leimuiden van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Leimuiden is in 2014 opgericht.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Torenvalk is de openbare school in Leimuiden. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie en sociale en/of culturele achtergrond. Ze vinden dat alle kinderen eigenlijk op één school thuishoren. Binnen de school houden ze zoveel mogelijk rekening met de diverse achtergronden van de kinderen. Er wordt les gegeven in combinatiegroepen. Door het werken met groepsplannen en weektaken krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en zo kunnen zij onderwijs op maat leveren. - Basisschool De Kleine Wereld. - Basisschool De Schakel. - Kinderdagverblijf Griede. - Mini-creche Boe-Boe.

Sopora, Wij de Venen, Kinderopvang Snoopy en Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN slaan de handen ineen. Samen gaan ze anno 2017 op weg naar een Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKL). Het IKL wordt een integrale voorziening van opvang, onderwijs, welzijn en zorg waar kinderen worden opgevangen, opgevoed en onderwezen. Het is een vertrouwde plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontspannen en ontwikkelen. Er is dan sprake van één kindcentrum voor ontwikkeling en educatie met één dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Dat is een stip op de horizon waar ze samen naar op weg willen gaan.

Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool, schrijft in de publicatie ‘Opgroeien doe je maar één keer’: “Niet alleen de kinderwereld verandert. Ook de wereld waarin kinderen opgroeien, verandert. Kinderen van nu moeten kennis vergaren, mediawijs worden, zich een gezonde leefstijl eigen maken, emotioneel stabiel zijn, sociaal wellevend, het beste uit zichzelf halen, een democratisch burger worden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de eisen die er aan kinderen en dus aan opvoeding, opvang en onderwijs worden gesteld. Wij kunnen niet alles bij het oude laten en wachten tot de ijsberg is gesmolten. Er moet iets gebeuren. De ontwikkeling naar integraler kindcentra is een eigentijds antwoord op deze veranderingen.”

Alleen door intensieve samenwerking kan men in Leimuiden goede opvang, zorg en thuisnabij en kwalitatief hoogstaand onderwijs (blijven) aanbieden. Door het bundelen van expertise en mankracht gaan ze versnippering van aanbod tegen en creëren ze mogelijkheden voor een levensvatbare organisatie in een nieuwe, moderne en uitdagende huisvesting.

Er zijn nog meer goede, deels praktische, argumenten om samen verder te gaan als IKL. Zo zijn de gebouwen van de scholen aan vervanging toe. Ook worden er nu eenmaal minder kinderen geboren. Drie afzonderlijke scholen hebben ook daarom al geen bestaansrecht meer. Een IKL brengt alle voorzieningen op één plaats bijeen. Een groot voordeel ook voor ouders die hun kinderen nu niet langer hoeven te verplaatsen tussen die verschillende voorzieningen. De samenwerking reikt verder dan de muren van het IKL. Samen met ouders, inwoners en ondernemers van Leimuiden realiseren de samenwerkingspartners een toekomstbestendige voorziening met een brede maatschappelijke functie voor het dorp. Als een maatschappelijk hart voor toekomstige generaties en hun ouders. Voor nadere informatie zie het visiedocument 'De kracht van SAMEN'.

- Muziek: - Drumfanfare Mavileo is opgericht in 1975 en is dankzij de inzet van leden, instructeurs en bestuur een vereniging om trots op te zijn. De vereniging heeft ruim 80 leden, bestaande uit leerlingen, blazers, slagwerkers, majorettes/twirlers, bestuurs- en niet-spelende leden. - Shantykoor De Marconisten.

- Sport: - s.v. Kickers '69 (voetbal). - Tennisvereniging Leimuiden is opgericht in 1975. Het is een hechte en gezellige club met zowel competitieve als recreatieve tennissers. Het tennispark aan de Beukenlaan heeft 5 verlichte en goed onderhouden Gravel Plus Premium banen. - IJsclub Nut & Vermaak is opgericht in 1904. - Bridgeclub Bridge '86. Iedere maandagavond wordt er in Café Keizer in Leimuiden gebridged. - Volleybalvereniging Setumup is opgericht in 1977 en heeft bijna 100 actieve leden, die elke dinsdagavond trainen in sporthal 't Spant.

Reactie toevoegen