Rauwerderhem

Voormalige gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

FR gemeente Rauwerderhem in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Rauwerderhem in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Rauwerderhem in ca. 1870 kaart B. Behrns

Rauwerderhem

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rauwerderhem.

Terug naar boven

Status

- Rauwerderhem is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. Het was, onder deze naam, aanvankelijk een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 is de naam van de gemeente gewijzigd in Rauwerd. Per 1-10-1816 is de naam weer teruggewijzigd in Rauwerderhem. In 1984 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Boornsterhem, die op haar beurt in 2014 is opgeheven en over diverse omliggende gemeenten is verdeeld.

- Wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1984 is de gemeente Rauwerderhem opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Boornsterhem met 3.466 hectare, 1.086 huizen en 3.012 inwoners.

Reactie toevoegen