Gauw

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Zuidwest Fryslân
Fryslân

gauw_collage.jpg

Gauw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gauw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gau (2).jpg

Gauw komt in zicht

Gauw komt in zicht

Gau.JPG

Gauw, kerktoren met zadeldak

Gauw, kerktoren met zadeldak

Gau (3).JPG

Boerderijtje op een huisterp in Gauw

Boerderijtje op een huisterp in Gauw

Gauw

Terug naar boven

Status

Gauw is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gau.

Oudere vermeldingen
1482 Ghawe, Ghawee, 1505 Gaeuw, 1511 Clegaw, Gaw, 1543 Gauw.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, 1511 gaw, in jongere bronnen Oudvaart genoemd. Zie ook Gawege.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gauw ligt NO van de stad Sneek en de dorpen Goënga en Loënga, O van het dorp Scharnegoutum, ZO van het dorp Boazum, Z van het dorp Dearsum, ZW van de dorpen Sibrandabuorren, Tersoal en Poppenwier, WZW van het dorp Jirnsum, WNW van de dorpen Terherne en Akkrum, NW van het Sneekermeer en de dorpen Goingarijp, Terkaple en Akmarijp, N van het dorp Uitwellingerga en NNO van de dorpen Offingawier en Oppenhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Gauw 27 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gauw heeft 1 rijksmonument, zijnde de 13e-eeuwse Hervormde (PKN) kerk (Boeijengastrjitte 43).

- De voormalige Gereformeerde Kerk (Boeijengastrjitte 73) uit 1896 is in 1990 aan de eredienst onttrokken en fungeert nu als opslag.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gauw.

- Nieuws: - De 1x per 2 maanden verschijnende dorpskrant Gauster Doarpsstimme is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit Gauw op Facebook.

- Onderwijs: - De basisscholen De Twatine in Gauw, De Lege Geaën in Sibrandabuorren en De Reinboge in Tersoal hadden alle drie te maken met een dalend aantal leerlingen. Daardoor werden de groepen klein en misten de kinderen leeftijdsgenootjes. Ook waren de kosten voor drie zeer kleine scholen hoog. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden onderzocht van de vorming van een ontmoetingsschool. Een school die staat voor echte ontmoeting en aandacht. Een school met een specifieke eigen identiteit, die breed van opzet is. Een school die voor alle ouders een goede plek voor hun kind biedt. De nieuwe school komt in Sibrandabuorren en heeft een duidelijke verbinding met deze unieke streek: De Lege Geaën. De nieuwe school, die in seizoen 2018-2019 van start is gegaan, heeft de naam Mienskipsskoalle De Legeaën gekregen. De onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgt vooralsnog - tot het nieuwe schoolgebouw eind 2019 gereed komt - les op de locatie Gauw, de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgt les op de locatie Sibrandabuorren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gauw kerk.

Reactie toevoegen