Spears_1.JPG

De Midlânsdyk tussen Spears en Goënga is een oude hemdijk of binnenpolderdijk, reeds in de 13e eeuw door monniken aangelegd en nog altijd goed herkenbaar in het landschap, op de foto des te meer omdat er toen pas gemaaid was.

De Midlânsdyk tussen Spears en Goënga is een oude hemdijk of binnenpolderdijk, reeds in de 13e eeuw door monniken aangelegd en nog altijd goed herkenbaar in het landschap, op de foto des te meer omdat er toen pas gemaaid was.