Wymbritseradiel

Voormalige gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

gemeente_wijmbritseradeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wijmbritseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Wijmbritseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Wymbritseradiel

Terug naar boven

Status

- Wymbritseradiel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente is in 2011 opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân.

- Wapen van de voormalige gemeente Wymbritseradiel.

- De gemeente Wymbritseradiel is in 1984 vergroot met de gemeente IJlst en een deel van de gemeente Doniawerstal.

Terug naar boven

Naam

Lokale naamgeving
In de volksmond wordt vaak kortweg gesproken van Wymbrits.

Spelling
- De naam van de gemeente is in 1986 gewijzigd van het Nederlandse Wijmbritseradeel/Wymbritseradeel in het Friese Wymbritseradiel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Wymbritseradiel lag rondom Sneek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Wymbritseradiel 1.196 huizen met 7.621 inwoners, verdeeld in dorp Nieuwland of Nijland 70/464 (= huizen/inwoners), dorp Folsgare 22/141, dorp Tjalhuizum 7/51, dorp IJsbrechtum 29/198 met de buurtschappen Bons 3/26 en Pophorne 3/22, dorp Tirns 42/290 met buurtschap Anneburen 2/19, dorp Westhem 18/122 met buurtschap Blaauwhuis 23/151, dorp Wolsum 11/92 met de buurtschappen Vijfhuis 9/59, Wolsumerketting 3/24, Remswerd 3/21, IJtsum 2/18 en Jouwswerd 6/22, dorp Oosthem 30/180 met de buurtschappen Nieuwezijl of Nijezijl 5/28 en Westerburen 2/9, dorp Abbega 18/113 met de buurtschappen Oosterburen 3/20, Abbegatsterketting 6/38, De Morrha 3/18 en Abbegatsterrijge 5/38, dorp Heeg 120/795 met de buurtschappen De Bud 10/59, Lijtshuizen 8/39, Osingahuizen 20/138 en Draaisterhuizen 4/30, dorp Gaastmeer 14/95 met de buurtschappen Noorderburen 12/78, Visscherburen 6/23 en Woudburen 6/41, dorp Oudega 38/245 met de buurtschappen De Band 4/21 en De Pollen 3/20, dorp Jutrijp 22/161, dorp Hommerts 41/322 met buurtschap Lippenwoude 10/68, dorp Oppenhuizen 51/354, dorp Uitwellingerga 43/262, dorp Offingawier 14/109, dorp Loinga 13/70 met buurtschap Pasveer 3/20, dorp Goënga 25/183 met buurtschap Goëngamieden 18/110, dorp Gauw 27/144 met buurtschap Speers 1/6, dorp Scharnegoutum 48/323 met buurtschap Nijeklooster 3/29, dorp Woudsend 228/1.181, dorp IJpecolsga 15/103, dorp Indijk 10/65, dorp Smallebrugge 2/25, dorp Idsega 22/149 met buurtschap De Bud (is dit een andere De Bud dan bij Heeg of is dit dezelfde b.?) 4/29, dorp Sandfirden 9/52 met buurtschap Sandfirderrijp 5/38 en dorp Nieuwhuizum of Nijhuizum 12/70.

- Vlak voor haar opheffing per 1-1-2011 had de gemeente Wymbritseradiel ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel (2010).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wymbritseradiel (online te bestellen). O.a. 'Wymbritseradiel. Wêr is it lân sa wiid. Wat bleef en veranderde' (Karel F. Gildemacher, 2010), overzichtswerk van (de kernen in) deze gemeente, t.g.v. de aanstaande opheffing van de gemeente in 2011.

Reactie toevoegen