Scharnegoutum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

scharnegoutum_collage.jpg

Scharnegoutum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharnegoutum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharnegoutum..jpg

En daar ligt Scharnegoutum

En daar ligt Scharnegoutum

Scharnegoutum. (2).JPG

Scharnegoutum

Scharnegoutum

Scharnegoutum. (4).JPG

Kerkje tussen de bomen in Scharnegoutum

Kerkje tussen de bomen in Scharnegoutum

Scharnegoutum. (3).JPG

Een mooi rijtje in Scharnegoutum

Een mooi rijtje in Scharnegoutum

Scharnegoutum

Terug naar boven

Status

- Scharnegoutum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Scharnegoutum vallen de ook buurtschappen De Pôle, Loënga en Nij Kleaster.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skearnegoutum.

Oudere vermeldingen
1200 kopie 18e eeuw Scharnum, 1347 Scharnum, 1427 Goltum, Goutumma tzerke, 1505 Gouthum, 1543 Scharnegholtum, 1579 Goutum.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is onzeker. Scharnum betekent naar de vorm misschien 'mest-heem', vergelijk het Oudengelse scearn 'mest, drek', en het Nieuwfriese skerne, skarne 'mest, mestvaalt'. Goutum betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Golda of 'goud-heem'. Zie ook Goutum.(1)

Terug naar boven

Ligging

Scharnegoutum ligt direct N van Sneek en grenst in het O aan de provincialeweg N354 (Lemmer / Oosterzee - Reduzum / Idaerd).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Scharnegoutum 48 huizen met 323 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ontwikkelingsvisie Scharnegoutum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Scharnegoutum heeft 4 rijksmonumenten.

- De voorheen Hervormde Martenskerk dateert uit 1863 en maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente Scharnegoutum - Loënga e.o. De kerktoren is anno 2018 dringend aan restauratie toe. Veel leien op de torenspits liggen namelijk los, waardoor het dak is gaan lekken en de constructie er onder is aangetast. Gestreefd wordt naar restauratie in 2019, maar dat kost veel geld, dat de kerkelijke gemeente niet heeft. Die doet daarom een beroep op alle inwoners. In 2018 staan ook veel evenementen in het dorp in het teken van geldinzameling voor de restauratie van de karakteristieke spits.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks in de zomerperiode organiseert muziekvereniging Excelsior Zwette Night Music (in 2018 voor de 7e keer) op het terrein van It Swettus in Scharnegoutum.

- Oranjevereniging Scharnegoutum is opgericht in 1935. Ze organiseren o.a. het jaarlijkse Dorpsfeest (gedurende 5 dagen in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Beschrijving van Scharnegoutum in tekst en beeld, voor toeristen en recreanten.

- In Scharnegoutum hebben de bewoners zich sterk gemaakt voor de aanleg van twee natuurterreinen; een ten noorden en een ten zuiden van het dorp. Er is 11 jaar aan de realisering van de gebieden gewerkt. De dorpelingen beheren de terreinen ook zelf, samen met de schooljeugd. Er zijn uitzichtpunten, visplekken en aanlegplekken voor boten aangelegd. De Flearen aan de noordkant heeft ook nog een speelweide, rietland met wilgen en een wandel-, struin- en parkbos. En aan de zuidkant in Oer ’t Lange Rek ligt behalve een voetpad een lange ondiepe plas in de vorm van een 8. Dit is ook de nieuwe ijsbaan voor het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van het huidige Scharnegoutum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Scharnegoutum.

- Nieuws: - Dorpskrant Doarpsomropper (1x per maand) is via de link ook online te lezen (via het menu zijn ook oudere nummers nog te raaplegen). - Nieuws uit Scharnegoutum op Facebook.

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang Skearnegoutum - Loaiingea.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindercentrum Thuis bij Thea biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 24/7 geopend, opvang al per kwartier af te nemen, zeer flexibel en betaalbaar.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum is een fanfareorkest met een rijke geschiedenis die begint in 1923. De vereniging heeft in het wat verdere verleden een bijzonder succesvol bestaan geleid onder de in Fryslân algemeen bekende dirigent Wiebren Valkema en musiceerde toen in de hoogste afdeling van de hafabra. Een nieuwe groeiperiode ontstond onder de stimulerende leiding van dirigent Jan Hibma uit Oosthem en het A-orkest bestond in die periode uit ongeveer 50 leden. Nadien hebben o.a. Gatze Hielkema, opnieuw Jan Hibma en Roelof Bakker als dirigenten de vereniging geleid.

Ook is, na een periode waarin nog maar enkele leerlingmuzikanten elders waren ondergebracht, een jeugdorkest geformeerd dat onder de naam JESband.nl (Jeugd Excelsior Scharnegoutum) naast het A-orkest een waardevolle bijdrage levert aan het verenigingsleven en dat inmiddels 19 leden telt. De Jesband groeit door en dat belooft een goede toekomst voor de vereniging. Dat hierin wordt samengewerkt met vereniging de Harmonie uit Sneek, geeft de Jesband een extra goede basis. Excelsior wil zich profileren als een vereniging waar muzikale vorming wordt verbonden aan het geven van concerten en deelname aan muziekconcoursen, zonder uit het oog te verliezen dat de vereniging een actieve bijdrage levert aan het leven in de dorpsgemeenschap. Daarbij horen bijdragen aan bijvoorbeeld kerkdiensten, het tweejaarlijkse dorpsfeest en de dodenherdenkingen op 4 mei.

- Sport: - Voetbalvereniging Scharnegoutum '70. - Facebookpagina Dames 1. - Volleybalvereniging Swette Switters. - Keatsferiening KV De Lytse Stuit organiseert diverse leden-, Federatie- en KNKB-wedstrijden. Het kaatsseizoen loopt van Koningsdag tot begin september. In deze periode vindt er wekelijks training en competitiekaatsen plaats voor de senioren en voor de jeugd. Met dank aan de sponsoren houden zij de contributie laag en kunnen liefhebbers genieten van de kaatssport in Scharnegoutum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Scharnegoutum.

Reactie toevoegen