Offingawier

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

offingawier_collage.jpg

Offingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Offingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Offingawier.JPG

Offingawier bereikt.

Offingawier bereikt.

Offingawier (2).JPG

Dorpsgezicht Offingawier.

Dorpsgezicht Offingawier.

Offingawier (3).JPG

Het kerkje van Offingawier.

Het kerkje van Offingawier.

Offingawier (4).JPG

Het landschap bij Offingawier.

Het landschap bij Offingawier.

Offingawier

Terug naar boven

Status

- Offingawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Offenwier.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Offingawier ligt O van de stad Sneek, ZW van de dorpen Loënga en Scharnegoutum, Z van het dorp Goënga, ZZW van de dorpen Gauw en Sibrandabuorren, WZW van het dorp Terherne, W van het Sneekermeer, WNW van het dorp Goingarijp, NNW van het dorp Uitwellingerga, N van het dorp Oppenhuizen en de A7, NO van het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts en ONO van de stad IJlst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Offingawier 14 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie Offingawier (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Offingawier heeft 3 rijksmonumenten.

- Offingawier heeft 1 gemeentelijk monument.

- Kerk en kerkhof. De kerk wordt door de kerkelijke gemeente niet veel meer gebruikt. - De inwoners hebben in overweging om de kerk en het kerkhof over te nemen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Onder Dorpsbelang is ook een activiteitencommissie actief, die allerlei activiteiten organiseert voor alle inwoners van Offingawier. Dit is een zeer actieve groep mensen die minstens maandelijks een activiteit voorbereiden en organiseren. Dit varieert van de vaste feestavonden tot de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse BBQ, die door jong en oud goed worden bezocht en zeer op prijs worden gesteld. Daarnaast worden er viswedstrijden georganiseerd, filmavonden, bingo-avonden, informatieavonden, kaatsdagen, culinaire avonden en wandel-/puzzeltochten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Offingawier.

- Dorpshuis: - In 1833 krijgt het dorp een lagere school. In 1887 komt er een nieuwe lagere school in Gauw voor de kinderen uit Gauw, Offingawier en Goënga. De school van Offingawier wordt herbestemd tot kosterijwoning met gemeenschapsruimte voor het dorp. In 1994 neemt Dorpsbelang het pand van de kerk over en maakt er formeel een dorpshuis van: dorpshuis De Wier. In 2004 is het pand uitgebreid. Recentelijk is er zowel binnen als buiten weer het nodige verbouwd om het pand weer helemaal aan de eisen des tijds te laten voldoen (o.a. zonnepanelen, terras, rookruimte, bar).

De inwoners zijn zeer trots op hun kleine dorpsgemeenschap, waarin jong en oud bij het dorpshuis wordt betrokken. Dankzij de aanpassingen aan het dorpshuis kunnen ze dit naar de toekomst voortzetten en eventueel nog wat uitbreiden. Door de aanschaf van het landje achter het dorpshuis is er nu meer mogelijk qua buitenactiviteiten. Een buitenterras en een wat grotere bar waar ook aan gezeten kan worden, hebben de functionaliteit van het dorpshuis enorm vergroot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Offingawier kerk.

Reactie toevoegen