Sneek

Plaats
Stad en gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

sneek_collage.jpg

Sneek, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sneek, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

sneek marktstraat 1904 [640x480].jpg

Sneek Marktstraat 1904

Sneek Marktstraat 1904

Sneek (5).JPG

Nou ja je bent niet in Sneek geweest als je de Waterpoort niet hebt gezien, vandaar dan maar.

Nou ja je bent niet in Sneek geweest als je de Waterpoort niet hebt gezien, vandaar dan maar.

Sneek.JPG

De Grote of Martinikerk in Sneek met de bijzondere klokkenstoel.

De Grote of Martinikerk in Sneek met de bijzondere klokkenstoel.

Sneek (2).JPG

Tekst en uitleg bij de Martinikerk in Sneek.

Tekst en uitleg bij de Martinikerk in Sneek.

Sneek (6).JPG

Stadsgezicht Sneek.

Stadsgezicht Sneek.

Sneek (3).JPG

Het uitbundig versierde Stadhuis in Sneek.

Het uitbundig versierde Stadhuis in Sneek.

Sneek (4).JPG

Tekst en uitleg bij het Stadhuis in Sneek.

Tekst en uitleg bij het Stadhuis in Sneek.

Sneek..JPG

In het historische centrum van Sneek, Hoogend.

In het historische centrum van Sneek, Hoogend.

FR arrondissement Sneek in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

arrondissement Sneek in ca. 1870 kaart B. Behrns

arrondissement Sneek in ca. 1870 kaart B. Behrns

Sneek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Sneek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Sneek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Sneek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sneek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sneek (Fries: Snits) is een stad en voormalige gemeente in de provincie Fryslân. Behalve de hoofdplaats Sneek omvatte de gemeente nog de dorpen Ysbrechtum, Offingawier en Loënga. De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.

- Wapen van de voormalige gemeente Sneek.

Terug naar boven

Naam

De oorspronkelijke naam van Sneek was Ter Snake, wat “op de landtong” betekent. Die landtong lag in de voormalige Middelzee, een zeearm die was ontstaan in de 3e eeuw na Christus, toen het zeewater grip op de veengebieden kreeg. Omstreeks 500 maakte de Marne contact met de Middelzee en werd Westergo een eiland. Na het ontstaan van de Zuiderzee verlandden de Marne en de Middelzee en door diverse inpolderingen ontstonden tussen 1000 en de 1800 de Nieuwlanden en Het Bildt.

Snekers is het dialect van de stad Sneek in Friesland. Het is geen variant van het Fries, maar van het Hollands. Het dialect komt sterk overeen met dat van de steden Leeuwarden, Bolsward, Harlingen, Franeker, Stavoren, Dokkum en de dorpen Kollum en Heerenveen, die gezamenlijk als ‘Stadsfries’ bekend staan. Sterk hierop gelijkende dialecten zijn het Bildts, Midslands op Terschelling en het Amelands, die net als het Stadsfries terug te voeren zijn op Hollandse spreektalen van voor 1700, waarschijnlijk al van voor 1600. (bron: Sneeknieuws)

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sneek en omgeving, kunt u terecht bij de volgende instanties:

- Het Fries Scheepvaart Museum is gevestigd in 4 monumentale grachtenpanden met daarachter gelegen galerijen en gebouwen die een fraaie binnentuin omsluiten. Specialismen van het museum zijn de geschiedenis van 1) de scheepvaart van Friesland, 2) de water- en ijssport en 3) de stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek. De ruggegraat van de collectie wordt gevormd door zo'n 300 scheepsmodellen en enkele echte schepen. Behalve scheepsmodellen toont het museum in zijn afdeling Sneker Oudheidkamer de woon- en leefcultuur van kooplieden uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek. In stijlkamers zijn diverse interieurs uit de 18e en 19e eeuw te zien: van chique eetkamer tot de opkamer van een boerderij (1783) uit Ypecolsga. Ook bijzonder is de ijszaal, waarin aandacht voor de vervaardiging van Friese schaatsen, de ijssport en de Elfstedentocht in het bijzonder. De originele wisselprijzen van de Elfstedentocht zijn er geëxposeerd.

- Vereniging Historisch Sneek e.o..

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sneek heeft 103 rijksmonumenten.

- Sneek heeft 52 gemeentelijke monumenten.

- Stichting Oud Sneek stelt zich ten doel om monumentale panden in Sneek aan te kopen, te restaureren en te herbestemmen.

- De gashouder uit 1905 (Korte Veemarktstraat) is in 2013 verbouwd en herbestemd tot hoofdkantoor voor de firma Snakeware.

- RK begraafplaats.

- De 15e-eeuwse klokkenstoel op het Oude Kerkhof is in 2014 gerestaureerd.

- Gevelstenen in Sneek.

- Nationaal Modelspoor Museum. Met modeltreinen kun je spelen, manoeuvreren, variëren. En: je kunt ze verzamelen. Sommige mensen gaan daar heel ver in. Zoals de Sneeker antiquair Piet Scheltema. Hij bouwde een unieke collectie op die na zijn dood door Het Nationaal Modelspoor Museum is uitgebouwd tot meer dan 1.000 locomotieven, personenrijtuigen en goederenwagens. De enorme verzameling Nederlandse modellen op schaal 1:87 is zelfs een vermelding in het Guinness Book of Records waard. In het museum vind je in model een compleet overzicht van de spoorwegen in Nederland. Van de allereerste stoomlocomotief tot het moderne hogesnelheidsmateriaal. Daarbij zitten unieke door hobbyisten met veel liefde gebouwde exemplaren. Naast de statische modellen is er een aantal modelbanen. In verschillende schalen kan de bezoeker hier zelf met treinen rijden. Een van de topstukken is een bekolingsmodel. Hier wordt in het klein gedemonstreerd hoe in het groot de stoomlocomotieven van kolen en water werden voorzien.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zandsculpturen Festival Friesland (augustus en september).

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sneek algemeen en Sneek RK.

Reactie toevoegen