Rijnwoude

Voormalige gemeente
Alphen aan den Rijn
Holland Rijnland
Zuid-Holland

Rijnwoude

Terug naar boven

Status

- Rijnwoude is een voomalige gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De fusiegemeente die in 1991 is ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn, had aanvankelijk als (werk)naam Rijneveld. De definitieve naam, Rijnwoude, is in 1993 ingegaan.

- De gemeente Rijnwoude omvatte de dorpen Benthuizen, Groenendijk, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, en de buurtschappen Bent, Benthorn, Hogeveen, Loete, Rietveld (grotendeels), Roemer (deels), Voorweg en Westeinde.

- Wapen van de voormalige gemeente Rijnwoude.

- De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn in 2014 gefuseerd tot 1 nieuwe gemeente. De drie gemeenten staan voor forse opgaven en ambities. Voor een economisch sterke positie van de gemeenten is de verdere ontwikkeling van de Greenport een belangrijke voorwaarde. Andere belangrijke opgaven zijn de verbetering van de infrastructuur (aansluitingen op de A4, A12 en N11 en realisatie van de RijnGouwelijn), woningbouwopgaven, het stimuleren van de ontwikkeling van recreatie en toerisme en het behoud van een groen, open en landelijk profiel. De voorlopige werknaam van de nieuwe gemeente in wording was gemeente ABR. De definitieve naam is Alphen aan den Rijn geworden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente is bij haar oprichting in 1991 als volgt samengesteld:
van de gemeente Hazerswoude: 3.824 huizen met 11.366 inwoners op een oppervlakte van 33,84 km2;
van de gemeente Koudekerk aan den Rijn: 1.597 huizen met 4.671 inwoners op een oppervlakte van 10,07 km2;
van de gemeente Benthuizen: 1.183 huizen met 3.639 inwoners op een oppervlakte van 12,39 km2.
Verder zijn middels grenscorrectie 2 kleine stukjes van omliggende gemeenten aan de nieuwe gemeente toegewezen, zijnde 18 ha met 8 huizen en 21 inwoners van de gemeente Zoeterwoude, en 7 ha met 7 huizen en 16 inwoners van de gemeente Zoetermeer.
In totaal betreft dit 6.619 huizen met 19.713 inwoners op een oppervlakte van ca. 56 km2.

- Vlak voor haar opheffing in 2014 heeft de gemeente Rijnwoude ca. 7.400 huizen met ca. 18.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft de Provincie Zuid-Holland het Gebiedsprofiel Wijk en Wouden (136 pag.) vastgesteld. Dit gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied, globaal gelegen in de gemeente Zoeterwoude en destijds ook nog gemeente Rijnwoude. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijnwoude (online te bestellen).

Reactie toevoegen