Boskoop

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

ZH gemeente Boskoop in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Boskoop in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Boskoop in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Boskoop

Terug naar boven

Status

- Boskoop is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Alphen aan den Rijn. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2013.

- De gemeente Boskoop is in 1846 vergroot met de gemeente Zuidwijk.

- Wapen van de voormalige gemeente Boskoop.

- Onder het dorp Boskoop vallen ook de buurtschappen Middelburg (deels), Roemer (deels) en Spoelwijk.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kwakveen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boskoop ligt N van het dorp Waddinxveen, NW van de A12, de dorpen Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug en de Reeuwijkse Plassen, W van het dorp Bodegraven, ZW van het dorp Zwammerdam, Z van de kern Alphen aan den Rijn, ZO van het dorp Hazerswoude-Dorp, O van het dorp Benthuizen en NO van het dorp Moerkapelle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Boskoop 253 huizen met 1.981 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met 250/1.956 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Zuidwijk 3/25. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 6.100 huizen met ca. 15.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Boskoop, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Boskoop (HVB).

- De website Openbaar vervoer in Boskoop van Boskoper Marty Werkman gaat niet alleen over wat de titel pretendeert, maar handelt ook over allerlei andere openbaar vervoer-geschiedenissen in heel Nederland.

- In 2008 bestond de Boskoopse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars (NVPV) 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een publicatie verschenen over de posthistorie van Boskoop: Daan Koelewijn, "De postbode belt altijd tweemaal aan". Met illustraties uit de posthistorische collectie van Peter Noest. Je kunt het boek bestellen door overmaking van €12,50 op bankrekeningnummer 30.98.46.269 van de NVPV afdeling Boskoop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2014 opgerichte Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is in 2018 een samenwerking aangegaan met Ontwikkelingsbedrijf Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) ter modernisering van de boomkwekerijsector. Met deze overeenkomst start SBGB de voorbereiding en ontwikkeling van projecten voor herverkavelingsgebieden in de regio Boskoop. Ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering. SBGB bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring voor aan Ontwikkelingsbedrijf HOT. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert het ontwikkelbedrijf de verwerving en financiering van de projecten. De samenwerking heeft tot doel het proces van modernisering en herstructurering van de boomkwekerij in het gebied van de SBGB te faciliteren en versnellen.

- Het International Trade Centre (ITC), gelegen direct NW van Boskoop aan de N455*, wordt twee keer zo groot. Het ITC-terrein breidt uit over de weilanden langs de Hoogeveenseweg tot aan de Middelweg in Hazerswoude-Dorp. Bedrijven ter plekke die willen uitbreiden krijgen hierdoor dan weer de mogelijkheden voor. Tevens wil men er nieuwe aan de sector gerelateerde bedrijvigheid mee aantrekken. De gevestigde bedrijven denken aan technische bedrijven, aan bedrijven die in innovaties zitten en in assortimentsvernieuwing. Maar ook aan bedrijven die goed zijn in marketing en sales. Samenwerking met al dit soort bedrijven die liefst bij elkaar zijn gevestigd, komt de toekomstbstendigheid van het gebied en de sector ten goede, vinden de bestaande bedrijven en de gemeente.
* Het ITC wordt vaak beschouwd als gelegen 'in' Boskoop (ook door de gelinkte omroep-artikelen hieronder). Weliswaar ligt het terrein tegen dat dorp aan en hoort het bij de kekerijsector in dat dorp, maar voor de postadressen valt het terrein onder het dorpsgebied van Hazerswoude-Dorp. Maar omdat het terrein in de praktijk tot Boskoop wordt gerekend, hebben wij het op deze pagina vermeld en niet bij Hazerswoude-Dorp.

Er komt 40 ha ruimte vrij waar grote kwekerijen en leveranciers voor Greenport Boskoop, zoals logistieke bedrijven en grondbedrijven, zich kunnen vestigen. Ook is er 30 ha beschikbaar voor waterbassins en zonnepanelen om het ITC-terrein energieneutraal te maken. Tevens is het de intentie om beurshal Plantarium te vervangen door nieuwbouw. "Dit gebouw is 40 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. We willen dat als je het terrein op komt, je een gebouw ziet met enige allure waar je al het moois van Boskoop kunt zien. Daar worden beurzen gehouden, ontvangen we internationale opkopers en delegaties die ons product komen kopen. Het is heel belangrijk om dat te hebben", aldus wethouder Kees van Velzen.

Om de straks toegenomen bedrijvigheid veilig te ontsluiten, komt ter hoogte van Hoogeveen Plants een rotonde op de Hoogeveenseweg (N455) met een nieuwe weg naar het uitgebreide ITC-terrein toe. Deze sluit aan op de nog aan te leggen Verlengde Bentwoudlaan. Deze loopt vanaf de A12 bij Gouda langs Waddinxveen en Boskoop naar de Hoogeveenseweg. De intentie hiervan is dat vrachtwagens dan niet meer, of in ieder geval in mindere getale, over de hefbrug en Zijde in Boskoop gaan rijden. (bron: Omroep West, 29-3-2017 en de videoreportage van Studio Alphen)

- Anno 2014 wordt gestudeerd op de meest wenselijke variant qua verkeer (reconstructie N207-Zuid) om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West te verbeteren. Dit heeft ook invloed op buurdorp Hazerswoude-Dorp.

Terug naar boven

Bezienwaardigheden

- Boskoop heeft 12 rijksmonumenten.

- Boskoop is het belangrijkste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld. Op 1700 hectare zijn ca. 900 bedrijven gevestigd die in deze sector werkzaam zijn. Ruim 1200 kilometer sloot doorsnijdt het gebied. Aan een van die sloten, die voor transport per vaartuig worden gebruikt, liggen drie rustieke panden met bijgebouwen, waarin een bijzonder museum is gevestigd: het Boomkwekerijmuseum. Buiten kun je rondlopen in een tuin met oude vruchtboomrassen, geurende rozen en geknipte buxusvormen. Binnen vind je heel veel over de geschiedenis van de boomkwekerij en het leven van een boomkweker rond 1900. Al in 1466 is hier sprake van handel, toen alleen nog in vruchtbomen. Pas in de 19e eeuw gaat men over op de sierteelt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Krooshappers is opgericht in 1974. Voortgekomen uit de jongerenavonden Stuifin en ‘t Vetertje is de vereniging gegroeid tot een club van ca. 100 actieve commissieleden die jaarlijks 10 feesten organiseren voor de 700 contribuanten. Naast de feesten heeft de vereniging een groot sociaal karakter. Zo opent het grote carnavalsweekend met een bezoek aan het zorgcentrum, brengen de prins en zijn hofdames attentiebezoeken bij zieken of ouderen die niet meer bij hén kunnen komen en schenkt de vereniging en prinsenpaar jaarlijks een donatie aan een goed doel naar keuze.

- Kom over de Brug (op een zaterdag in mei) is een jaarlijks sport- en spel-evenement voor, door en van Boskopers. Het evenement wordt georganiseerd door Rotaryclub Boskoop in samenwerking met een Boskoopse vereniging of organisatie. Ieder jaar wordt een andere vereniging of organisatie gekozen waar ook de opbrengsten van de 'goede doel-actie' actie naartoe gaan. Jaarlijks doen ca. 10 verenigingen en organisaties mee en organiseren een spel. Ook doen er verschillende stratenteams mee.

- De Sortimentstuin is op 2e pinksterdag een van de gastheren van de Boskoopse Plantendag en - sinds 2016 ook - Kunstmarkt. Langs de paden en op het Raboplein staan informatiestands en kramen met planten- en kunstverkoop. Bezoekers kunnen er ook terecht voor deskundig advies van de boomkwekers en tuinexperts. Verder demonstraties, live muziek en een terras met hapjes en drankjes. In 2016 trok het evenement ca. 2.000 bezoekers. Dat is een verdubbeling t.o.v. voorheen, dus een teken dat de nieuwe formule aanslaat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sortimentstuin Harry van de Laar (Rijneveld 153a) is in 2003 vernoemd naar de bekende sortimentsdeskundige Harry van de Laar (1929-1999) die een zeer verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteitsverbetering, kennisverspreiding en naamgeving van het sortiment boomkwekerijgewassen en vaste planten in Nederland en ver daarbuiten. Hij ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tot een nationaal en internationaal bekende sortimentspecialist.

De tuin is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten en heeft een zodanig goede naam dat zij zelfs bezoekers uit het buitenland trekt. De recentelijk heringerichte Sortimentstuin rust op 3 sterke pijlers: Innovatie door de aanwezigheid van noviteiten; Informatie door de presentatie van een aantal vooraanstaande bedrijven; Educatie voor vakgenoten, onderwijs en consumenten over de nieuwste ontwikkelingen in het assortiment van de boomkwekerij. Meer dan 30 bedrijven participeren in de Sortimentstuin. In ovalen profileren zij zich met de producten waarin zij gespecialiseerd zijn. In vakken presenteren royalty management bureaus de nieuwste aanwinsten in het assortiment. Het Raboplein wordt seizoenmatig in wisselexposities met visueel aantrekkelijke planten ingericht. De tuin is vrij toegankelijk.

Bijen hebben van het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten leveren bijna jaarrond voedsel voor bijen en spelen in dit kader daarom een belangrijke rol. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken. Om dit beter onder de aandacht te brengen, gaat Sortimentstuin Harry van de Laar vanaf 2017 het project 'The place to Bee' uitvoeren. De tuin beoogt vanaf 2017 uit te groeien tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten. Zo wordt er een bijvriendelijk plantsoen aangelegd en worden er informatiepanelen geplaatst en een insectenhotel. Bij nieuwe bijvriendelijke planten zoals Diervilla ‘Honeybee’ zal nadrukkelijk het belang van bijen worden aangegeven. De ambitie is dat Greenport Boskoop bekend komt te staan als het meest bijvriendelijke gebied van Nederland, omdat er veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters die nuttig zijn voor bijen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichten van Boskoop.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boskoop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite In Boskoop. - Foto's en berichten uit verleden en heden van Boskoop op Facebook.

- Flora: - Groei & Bloei afdeling Boskoop is een vereniging voor liefhebbers van tuinen / planten / bloemen. Onder de leden zijn veel (ex-)kwekers, dus binnen de afdeling is veel kennis over planten en bomen aanwezig.

- Muziek: - De in 1991 opgerichte Zanggroep Da Capo vormt met ca. 45 enthousiaste leden een vierstemmig koor. De zanggroep heeft een interkerkelijk karakter. Het repertoire varieert van geestelijke liederen, gospel en klassieke nummers tot musical-, film- en lichte popmuziek in meerdere talen. Regelmatig treedt de zanggroep op in kerkdiensten, tijdens feestdagen en evenementen in de regio. Daarnaast verzorgt zij eigen concerten.

- Sport: - Bij IJsclub Otweg kun je terecht als je wilt schaatsen, wielrennen en/of inline skaten.

- Zorg: - Zorgkwekerij de Moestuin.

- Weer: - Weerstation Boskoop wordt iedere 5 minuten ververst.

Reactie toevoegen