Rietveld (Hazerswoude)

Plaats
Buurtschap
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

rietveld_hazerswoude_collage.jpg

De buurtschap Rietveld onder het dorp Hazerswoude-Dorp, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten). De buurtschap is zeer waterrijk en er lopen vele smalle paadjes doorheen. Logisch dus dat een van de uitspanningen alhier Klein Giethoorn heet.

De buurtschap Rietveld onder het dorp Hazerswoude-Dorp, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten). De buurtschap is zeer waterrijk en er lopen vele smalle paadjes doorheen. Logisch dus dat een van de uitspanningen alhier Klein Giethoorn heet.

1-rietveld.jpg

De Kerkvaart in buurtschap Rietveld. Een en al rust en natuurschoon.

De Kerkvaart in buurtschap Rietveld. Een en al rust en natuurschoon.

1-rietveld_7-001.jpg

De Rietveldse Molen aan de Rietveldse Vaart in buurtschap Rietveld loost zijn water op de Papenvaart.

De Rietveldse Molen aan de Rietveldse Vaart in buurtschap Rietveld loost zijn water op de Papenvaart.

1-rietveld_6.jpg

De 'Groene Kathedraal' in buurtschap Rietveld. Een bijzondere plaats in een eveneens bijzondere omgeving.

De 'Groene Kathedraal' in buurtschap Rietveld. Een bijzondere plaats in een eveneens bijzondere omgeving.

1-rietveld_4.jpg

De 'pastorie' van de 'Groene Kathedraal' in Rietveld. Een bordje aan de weg verwijst naar de kathedraal. Mis het niet, het is zeker een bezoek waard!

De 'pastorie' van de 'Groene Kathedraal' in Rietveld. Een bordje aan de weg verwijst naar de kathedraal. Mis het niet, het is zeker een bezoek waard!

1-rietveld_8.jpg

Het is mooi in buurtschap Rietveld

Het is mooi in buurtschap Rietveld

1-rietveld_3.jpg

Ophaalbrug over de Rietveldse Vaart in buurtschap Rietveld (Dijkgraafweg)

Ophaalbrug over de Rietveldse Vaart in buurtschap Rietveld (Dijkgraafweg)

1-rietveld_9.jpg

Rietveld, Molen De Blauwe Wip aan de Oostvaart

Rietveld, Molen De Blauwe Wip aan de Oostvaart

Rietveld (Hazerswoude)

Terug naar boven

Status

- Rietveld is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 2013 grotendeels gemeente Rijnwoude (t/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude), deels gemeente Alphen aan den Rijn. Het Hazerswoudse deel valt onder het dorp Hazerswoude-Dorp, het andere deel valt onder de kern Alphen aan den Rijn.

- De buurtschap Rietveld heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aanbeland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rietveld ligt O van Hazerswoude-Dorp, rond de gelijknamige weg en de wegen Burgemeester ten Heuvelhofweg, Burgemeester Smitweg, Kerkvaartpad, Pad van Meurs en Dijkgraafweg. Het aangrenzende deel O hiervan, op grondgebied van de plaats Alphen aan den Rijn, ligt rond het Rietveldsepad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rietveld 14 huizen met 83 inwoners in de gemeente Hazerswoude en 1 huis met 7 inwoners in de gemeente Alphen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er is sprake geweest van een ambachtsheerlijkheid Alphen en Rietveld. Sinds 1766 mogen telgen uit het oorspronkelijk Brusselse geslacht De Smeth zich heer van Alphen en Rietveld noemen. Sinds de vroege 19e eeuw, toen de heerlijkheden in bestuurlijke zin werden opgeheven, bezaten zij feitelijk niet veel meer dan de visrechten op de Damse Rijn en de Gouwe alsmede de grafkapel van de familie in Alphen, die sinds ca. 1970 in bezit is van de gemeente Alphen aan den Rijn. In 1923 vervielen de laatste heerlijke rechten door de invoering van de nieuwe Jachtwet. Vanaf dat moment spreken we van 'titulair heren'.

Situatie anno 1847
Over het Alphense deel meldt Van der Aa (1847)(1): "Palende N aan den Grooten-polder, O aan den Zanen-polder, Z aan den Nesse-polder, W aan de Koppier-kade, die haar van den Behouden-kostpolder en den toegang scheidt. Deze polder beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 204 bunders, alles schotbaar land. Hij bestond voorheen genoegzaam geheel uit eenen bollen, moerassigen grond, welke bijna geene vruchten opbragt en waarin men eenen stok van 12 voet lang kon laten inglijden, zonder nog eenigen vasten grond te voelen, maar door het gedurig aanhoogen van den grond, is hij doorgaans zoo vast geworden, dat er tegenwoordig zeer goed gras groeit. Voorheen stond hier een gehucht van eenige weinige huizen, welke later geheel zijn weggebroken. In 183S of 1836 is er echter weder een arbeidershuisje gebouwd; ook vindt men er eendekooijen en hij wordt door eenen watermolen, op de Gouwe, van het overtollige water ontlast. Deze polder is een eigendom geweest, van den in de vaderlandsche geschiedenis niet onbekende Jakob Koppier, die Heer van Kalslagen-en-het-Rietveld geweest is."

Over het Hazerswoudse deel meldt Van der Aa:
"Palende N aan den Hoorn-polder, O aan den Kijf-polder, Z aan den Voorweg, W aan den Geer-polder en den Oostbuurtsche-polder. Deze polder, welke in de 17e eeuw bedijkt is, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van ruim 857 bunders, alles schotbaar land; telt 15 huizen, waaronder 8 boerderijen, en wordt door eenen molen, op den Rijn, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit den Burgemeester en vier poldermeesters."

Het Rietveld onder Hazerswoude was tot 1964 een boerenvaardorp. Alles ging hier voordien dus over het water. Vandaag de dag moet nog altijd ongeveer een derde van de bewoners dagelijks varen naar hun woning.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De rijksmonumentale Rietveldse Molen (Rietveld 2) is in 1648 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Rietveldse Polder. Na samenvoeging van deze polder met de Hoornse polder in 1961 bemaalde de Rietveldse molen tot 1966 de door samenvoeging ontstane Riethoornse polder. Tegenwoordig is de molen maalvaardig in circuit, dat wil zeggen de molen pompt met zijn scheprad met een diameter van 5,65 m het water rond. De molen kan niet meer uitmalen omdat de boezem is verlegd en de Rietveldse Vaart is afgedamd. De Rietveldse Molen is sinds 1967 eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen wordt bewoond en is op afspraak te bezoeken.

- 'Groene Kathedraal'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Verslag van een fietstocht door de buurtschap Rietveld met al zijn doodlopende of bijna-doodlopende weggetjes, door Jaap Hekkema, waarin hij vertelt over het vele moois dat er in deze buurtschap te zien valt (2015).

- De vanouds bekende uitspanning van Meurs heet tegenwoordig Klein Giethoorn. Een begrijpelijke naam als je de vele smalle door water omgeven paadjes hier aanschouwt.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Inwoner Let Belt is in 2018 een site over zijn buurtschap Rietveld begonnen. En niet onverdienstelijk: het is een zeer uitvoerige site over het rijke verleden en heden van deze buurtschap, in tekst en beeld. Zeer de moeite waard om eens goed voor te gaan zitten.

- Nieuws: - Nieuws uit Rietveld en nieuws m.b.t. de hierboven beschreven site op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Begin 2019 hebben de bewoners van het vaardorp een bewonersvereniging opgericht. Het doel: de sociale samenhang te versterken maar ook gezamenlijk een positie te bepalen bij externe ontwikkelingen die het Rietveld beïnvloeden. Zulke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen, de schaalvergroting in de sierteelt en de ontwikkeling van recreatie in het Groene Hart. Waar nodig zal de bewonersvereniging zijn stem laten horen.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Er is een enquête gehouden en in enkele Rietveldse boerderijen zijn bewonersavonden geweest. Dat alles heeft geleid tot een Toekomstvisie. Dit 12 pagina’s tellende document is op 23 november 2020 aangeboden aan de gemeente en andere instanties die met onze buurtschap te maken hebben.

De visie bevat voorstellen voor de kwaliteitsverbetering van het gebied. De bewoners zien hoe waardevol het gebied is voor wonen, natuur, recreatie en cultuurhistorie, maar ook dat het langzaam aan kwaliteit verliest. “Vroeger was dit misschien een vergeten gebied, maar de combinatie van natuur, rust, recreatie en cultuurhistorie maken van het Rietveld een van de parels van de gemeente Alphen. En parels moet je koesteren”, vindt de bewonersvereniging. Zij heeft de gemeente dan ook uitgenodigd om samen tot een actieprogramma te komen om die kwaliteitsverbetering te bereiken. Geïnteresseerden in de Toekomstvisie kunnen deze op verzoek toegezonden krijgen en wel via het secretariaat van de bewonersvereniging: bvhetrietveld@gmail.com."

Reacties

(3)

(...) e.e.a. hierboven verwerkt.

Dank voor uw 'puntjes op de i'! Ik heb e.e.a. verwerkt.

Het fietspad van het Kerkebuurtpad naar Rietveld is een heel bijzonder pad, dwars door de percelen aldaar. Het wordt ter plekke ook wel Klein Giethoorn genoemd en dat ziet er ook inderdaad zo uit. Bij B&B Klein Giethoorn kan je zelfs bootjes huren.

Reactie toevoegen