Rietveld (Hazerswoude)

Plaats
Buurtschap
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

rietveld_hazerswoude_collage.jpg

De buurtschap Rietveld onder het dorp Hazerswoude-Dorp, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten). De buurtschap is zeer waterrijk en er lopen vele smalle paadjes doorheen. Logisch dus dat een van de uitspanningen alhier Klein Giethoorn heet.

De buurtschap Rietveld onder het dorp Hazerswoude-Dorp, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten). De buurtschap is zeer waterrijk en er lopen vele smalle paadjes doorheen. Logisch dus dat een van de uitspanningen alhier Klein Giethoorn heet.

1-rietveld.jpg

De Kerkvaart in buurtschap Rietveld bij Hazerswoude. Een en al rust en natuurschoon.

1-rietveld_7-001.jpg

Dit is de Rietveldse Molen aan de Kerkvaart in buurtschap Rietveld bij Hazerswoude.

1-rietveld_6.jpg

De Groene Kathedraal in buurtschap Rietveld bij Hazerswoude. Een bijzondere plaats in een eveneens bijzondere omgeving.

1-rietveld_4.jpg

De pastorie van de Groene Kathedraal in Rietveld bij Hazerswoude. Een klein bordje aan de weg verwijst naar de kathedraal. Mis het niet, het is zeker een bezoek waard!

1-rietveld_8.jpg

Oh.... het is er zo mooi in buurtschap Rietveld niet ver van Hazerswoude.

1-rietveld_3.jpg

Brug over de Kerkvaart in buurtschap Rietveld bij Hazerswoude (Dijkgraafweg).

1-rietveld_9.jpg

Staat hij daar niet prachtig; Molen de Blauwe Wip aan de Oostvaart niet ver van Rietveld en ook niet ver van Hazerswoude-Dorp.

Rietveld (Hazerswoude)

Terug naar boven

Status

- Rietveld is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 2013 grotendeels gemeente Rijnwoude (t/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude), deels gemeente Alphen aan den Rijn. Het Hazerswoudse deel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hazerswoude-Dorp, het andere deel valt onder de kern Alphen aan den Rijn - ook voor de postadressen.

- De buurtschap Rietveld heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aanbeland. Maar ook enkele omliggende wegen horen bij de buurtschap, w.o. de Burgemeester ten Heuvelhofweg, Burgemeester Smitweg, Kerkvaartpad, Pad van Meurs, Dijkgraafweg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rietveld ligt O van Hazerswoude-Dorp, rond de hierboven genoemde wegen. Het aangrenzende deel O hiervan, op grondgebied van de plaats Alphen aan den Rijn, ligt rond het Rietveldsepad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rietveld 14 huizen met 83 inwoners in de gemeente Hazerswoude en 1 huis met 7 inwoners in de gemeente Alphen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er is sprake geweest van een ambachtsheerlijkheid Alphen en Rietveld. Sinds 1766 mogen telgen uit het oorspronkelijk Brusselse geslacht De Smeth zich heer van Alphen en Rietveld noemen. Sinds de vroege 19e eeuw, toen de heerlijkheden in bestuurlijke zin werden opgeheven, bezaten zij feitelijk niet veel meer dan de visrechten op de Damse Rijn en de Gouwe alsmede de grafkapel van de familie in Alphen, die sinds ca. 1970 in bezit is van de gemeente Alphen aan den Rijn. In 1923 vervielen de laatste heerlijke rechten door de invoering van de nieuwe Jachtwet. Vanaf dat moment spreken we van 'titulair heren'.

Situatie anno 1847
Over het Alphense deel meldt Van der Aa (1847)(1): "Palende N aan den Grooten-polder, O aan den Zanen-polder, Z aan den Nesse-polder, W aan de Koppier-kade, die haar van den Behouden-kostpolder en den toegang scheidt. Deze polder beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 204 bunders, alles schotbaar land. Hij bestond voorheen genoegzaam geheel uit eenen bollen, moerassigen grond, welke bijna geene vruchten opbragt en waarin men eenen stok van 12 voet lang kon laten inglijden, zonder nog eenigen vasten grond te voelen, maar door het gedurig aanhoogen van den grond, is hij doorgaans zoo vast geworden, dat er tegenwoordig zeer goed gras groeit. Voorheen stond hier een gehucht van eenige weinige huizen, welke later geheel zijn weggebroken. In 183S of 1836 is er echter weder een arbeidershuisje gebouwd; ook vindt men er eendekooijen en hij wordt door eenen watermolen, op de Gouwe, van het overtollige water ontlast. Deze polder is een eigendom geweest, van den in de vaderlandsche geschiedenis niet onbekende Jakob Koppier, die Heer van Kalslagen-en-het-Rietveld geweest is."

Over het Hazerswoudse deel meldt Van der Aa:
"Palende N aan den Hoorn-polder, O aan den Kijf-polder, Z aan den Voorweg, W aan den Geer-polder en den Oostbuurtsche-polder. Deze polder, welke in de 17e eeuw bedijkt is, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van ruim 857 bunders, alles schotbaar land; telt 15 huizen, waaronder 8 boerderijen, en wordt door eenen molen, op den Rijn, van het overtollige water ontlast. Het polderbestuur bestaat uit den Burgemeester en vier poldermeesters."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Rietveldse Molen (Rietveld 2) dateert uit ca. 1648.

- 'Groene kathedraal'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Verslag van een fietstocht door de buurtschap Rietveld met al zijn doodlopende of bijna-doodlopende weggetjes, door Jaap Hekkema, waarin hij vertelt over het vele moois dat er in deze buurtschap te zien valt (2015).

- De vanouds bekende uitspanning van Meurs heet tegenwoordig Klein Giethoorn. Een begrijpelijke naam als je de vele smalle door water omgeven paadjes hier aanschouwt.

Reactie toevoegen