Hazerswoude-Dorp

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

hazerswoude_dorp_collage.jpg

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude Dorp dorpsgezicht [640x480].JPG

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht.

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht.

hazerswoude dorp groeten uit 1962 [640x480.jpg

Hazerswoude-Dorp Groeten uit 1962

Hazerswoude-Dorp Groeten uit 1962

ZH gemeente Hazerswoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hazerswoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hazerswoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hazerswoude-Dorp

Terug naar boven

Status

- Hazerswoude-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn.

- Onder het dorp Hazerswoude-Dorp vallen ook de buurtschappen Bent, Loete, Rietveld (grotendeels), Roemer (deels), Voorweg en Westeinde. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Hazerswoude.

Terug naar boven

Ligging

Hazerswoude-Dorp ligt NO van Zoetermeer, ZW van Alphen aan den Rijn, NW van Boskoop en Waddinxveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hazerswoude 318 huizen met 2.833 inwoners, verdeeld in dorp Hazerswoude (= Hazerswoude-Dorp) 80/742 en de buurtschappen Rietveld 14/83, Loete 7/37, Roemer 6/49, De Voorweg 9/41, Westeinde 46/521, Oosteinde 36/378, Bent 4/30, Rijndijk (= Hazerswoude-Rijndijk) 101/824 en Droogmakerij 14/128.

- Tegenwoordig heeft Hazerswoude-Dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners (Hazerswoude-Rijndijk zit hier niet bij inbegrepen, want dat is tegenwoordig een zelfstandig dorp).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historisch Museum Hazerswoude.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt in Hazerswoude-Dorp gefaseerd de nieuwe wijk Weidelanden gerealiseerd, met uiteindelijk ca. 200 woningen.

- Meer dan 10 jaar is er gesproken over de mogelijkheden om de verkeersveiligheid in Hazerswoude-Dorp, in relatie tot de drukke provincialeweg N209, die dwars door het dorp loopt, te verbeteren. Een ondergrondse tunnel bleek te duur, een tunnelbak zou het dorp in tweeën splitsen en een rondweg dwars door de natuur was ook niet ideaal. In 2017 is besloten tot de volgende oplossing: er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provincialeweg over te steken, drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden, en bij het grote kruispunt mag niet langer linksaf geslagen worden. Voor nadere informatie zie de link. De intentie is dat het project in 2020 van start gaat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hazerswoude-Dorp heeft 22 rijksmonumenten.

- "Aan de Gemeneweg, die Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk verbindt, staat sinds al 1639 een karakteristieke wipmolen. De van oudsher bekende naam is Gemenewegsemolen, later de Rooie Wip, maar we noemen de molen ook wel liefdevol 'de oude dame'. Het is een fotogenieke molen in het Groene Hart. Ze heeft geen functie meer in de waterhuishouding. Toch maalt ze nog wel. Als de wind meezit, knort ze van tevredenheid terwijl de wieken door de lucht zoeven. Door de weeks en zaterdags zijn vrijwillige molenaars Kees van der Lede en Paul van der Zijden actief op de molen. Als de molen op zaterdag draait, ben je van harte welkom. De molenaars vertellen je graag over 'hun' molen. Over hoe alles werkt, de functie van molens, de geschiedenis en de vroegere bewoners. Het interieur geeft een aardige indruk van de zeer beperkte woon- en werkruimte. Toch woonde hier ooit een molenaar met 9 kinderen! Bij goed weer en met een beetje durf kun je de buitentrap op om in het bovenhuis te kijken." Aldus de site van de molen.

- Molen Nieuw Leven.

- Molen Blauwe Wip of Geremolen.

- De Rietveldse Molen staat in buurtschap Rietveld en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Hazerswoude-Dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rampenfeest (op een zaterdag in mei).

- Jaarmarkt (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hazerswoude-Dorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp.

- Zorg: - Zorgboerderij Sparnaaij.

Reactie toevoegen