Benthorn

Plaats
Buurtschap
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland

benthorn_straatnaambord.jpg

Benthorn is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gem. Alphen aan den Rijn. Het was een zelfstandige gem. van 1-4-1817 t/m 1845. In 1846 over naar gem. Benthuizen, in 1991 over naar gem. Rijnwoude, in 2014 over naar gem. Alphen aan den Rijn.

Benthorn is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gem. Alphen aan den Rijn. Het was een zelfstandige gem. van 1-4-1817 t/m 1845. In 1846 over naar gem. Benthuizen, in 1991 over naar gem. Rijnwoude, in 2014 over naar gem. Alphen aan den Rijn.

Benthorn buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Benthorn, de hele buurtschap staat op deze foto, althans, voor zover het de panden aan de gelijknamige weg betreft

Benthorn, de hele buurtschap staat op deze foto, althans, voor zover het de panden aan de gelijknamige weg betreft

Benthorn

Terug naar boven

Status

- Benthorn is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn. Het was een zelfstandige gemeente van 1-4-1817 (afgesplitst van de gemeente Hazerswoude) t/m 1845. In 1846 over naar gemeente Benthuizen, in 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn. Curieus in dit kader is dat deze plaatsnaam in de Volkstelling van 1840 al te boek staat als buurtschap van de gemeente Benthuizen.

- De buurtschap Benthorn valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Benthuizen.

- De buurtschap Benthorn heeft geen plaatsnaamborden, en is daardoor ter plekke alleen te herkennen aan de gelijknamige straatnaambordjes.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Benthorn ligt rond de gelijknamige weg, direct O van Benthuizen, in de 'oksel' van de bocht in de Hogeveenseweg (= de N209, de provincialweg naar Boskoop).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente en buurtschap Benthorn 2 huizen met 17 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap aan de gelijknamige weg, volgens het postcodeboek, nog maar 1 huis, maar enkele omligende panden aan onder meer de Hogeveenseweg vallen ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vervening en ontvolking
"Onder druk van de bevolkingsgroei kreeg Dirk van Teylingen opdracht van graaf Foris V om de uitgestrekte veenwildernissen in dit gebied te ontginnen. Dat hield in het verlagen van de waterstand, het kappen van de bossen, het aanleggen van wegen en het graven van vaarten. Die ontgonnen gebieden werden vervolgens gebruikt voor akkerbouw, het houden van vee en het steken van turf. Het afsteken van turf uit de veengronden in de omliggende gebieden vormde eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten voor de inwoners van Benthuizen, zoals ook terugkomt in het wapen van de gemeente (de langwerpige blokjes zijn turfbriketten). Aanvankelijk werd het veen afgestoken tot het peil van het grondwater, maar de vraag naar brandstof in de steden was zo groot dat men in de 16e eeuw over ging op slagturven. Men baggerde met speciale beugels tot de zeeklei werd bereikt wat tot gevolg had dat er uitgestrekte watervlakten ontstonden. De bevolking van Benthuizen nam hierdoor af. In 1632 telde Benthuizen honderd huizen, terwijl honderd jaar later in 1732 er nog slechts 37 huizen stonden. Dit was een gevolg van de uitveenderij. De gehuchten Benthorn en Hogeveen raakten door deze ontwikkeling zelfs ontvolkt en zouden later bij de gemeente Benthuizen worden gevoegd.

Ontginning en nieuwe bloei
In 1759 wordt met medewerking van de respectievelijke ambachtsheren, de stad Rotterdam voor Benthuizen, Jacob Arent van Wassenaar voor Hoogeveen en Adam Arent van den Duijn voor Benthorn, het ondergelopen gebied drooggemalen. De vrijgekomen grond bleek zeer geschikt voor akkerbouw en veeteelt en uiteraard ook een enkele ambachtsman en winkelier. Boerderijen werden gebouwd en de inwoners van Benthuizen kregen meer welvaart. De aanpalende gemeenten Hoogeveen en Benthorn ondergingen hetzelfde lot van ontginning, vervening, ontvolking en wederopbouw door de drooglegging. Ook daar werden boerderijen gebouwd." (bron en voor nadere informatie zie de pagina over de geschiedenis van Benthuizen e.o. op de site van de Historische Kring)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de Hogesnelheidslijn (HSL) aangelegd. De HSL doorsnijdt de toch al minieme buurtschap Benthorn doormidden. Enkele panden van deze buurtschap moesten voor de aanleg van de HSL worden afgebroken, waardoor de buurtschap nog kleiner is geworden dan zij al was.

Reactie toevoegen