Hazerswoude-Rijndijk

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland

Hazerswoude-Rijndijk

Terug naar boven

Status

- Hazerswoude-Rijndijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn.

- Voor de postadressen en qua bebouwde kom valt onder Hazerswoude-Rijndijk ook het dorp Groenendijk.

Terug naar boven

Ligging

Hazerswoude-Rijndijk ligt W van Alphen aan den Rijn, N van Hazerswoude-Dorp en grenst in het N aan de Rijn. Aan de andere kant van de Rijn ligt het dorp Koudekerk aan den Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hazerswoude-Rijndijk 101 huizen met 824 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Hazerswoude-Rijndijk zijn de nieuwe wijken Westvaartpark (285 huizen) en Avery Dennison (100 huizen) in ontwikkeling. Westvaartpark wordt een fraai aangelegde wijk met veel groen en water, zodat deze goed past in de omgeving. Het wordt de eerste ‘gasvrije’ wijk van Alphen en alle woningen voldoen aan de hoogste normen wat betreft duurzaamheid. De wijk, die medio 2020 gereed beoogt te komen, wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden, de Gemeneweg aan de oostkant, de spoorlijn aan de zuidkant en de hoogspanningsleiding ten westen van de locatie. Er komt één hoofdontsluitingsweg vanuit de wijk naar de Gemeneweg, die aansluit op de rotonde die gebouwd wordt ten behoeve van station Hazerswoude-Koudekerk. Daarnaast komen er twee fietspaden/calamiteitenroutes richting de Rijndijk, zo ver als mogelijk van de bestaande bebouwing af. Zie verder de Stedenbouwkundige visie Westvaartpark (2016).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hazerswoude-Rijndijk heeft 26 rijksmonumenten.

- In 1517 is er al sprake van de Rijnenburgerpolder en Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk. In 1744 wordt het gebied van het naastgelegen Smakkerspoldertje bij dat van de Rijnenburger gevoegd. De huidige Rijnenburgermolen wordt in 1722 gebouwd ter vervanging van een verbrande wipmolen. Tot 1965 bemaalt de molen de Rijnenburgerpolder, waarna zijn taak wordt overgenomen door een gemaal. De molen raakt daarna in verval, en raakt bovendien steeds meer ingesloten door een nieuwe woonwijk. Tegenwoordig functioneert de molen als verversingsmolen voor het water in de wijk Rhijnenburg.

In 1964 wordt de toenmalige gemeente Hazerswoude eigenaar. In 1981 volgt een forse restauratie, waarbij de molen onder meer wordt rechtgezet. Ook wordt de kleine maar authentieke molenaarswoning uit ca. 1930 zorgvuldig hersteld. In 2006 besluit de gemeente (inmiddels Rijnwoude) dat molenbeheer niet tot haar kerntaken behoort, en wordt de overdracht aan een stichting voorbereid. Eind 2013 gaat het juridisch eigendom van de molen over van de gemeente Rijnwoude naar Stichting Rijnenburgermolen. Na het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is de molen op 17 april 2015 ook fysiek aan de stichting overgedragen. Wat in deze molen sterk opvalt is de grove maatvoering van de wielen en de steek, zowel onder als boven.

De molen draait zo veel mogelijk op zaterdag. Soms ook door de week. Als de blauwe wimpel aan de vlaggemast hangt, ben je van harte welkom (adres: Van Beethovenlaan 63, Hazerswoude-Rijndijk). Ze kunnen ook een lesonderdeel verzorgen over molens in het algemeen en poldermolens in het bijzonder. De inhoud van de les is afgestemd op leerlingen van groep 7. Het doel van de les is jonge kinderen gevoel voor cultureel erfgoed bij te brengen. Historisch materiaal, een oud beroep, levensomstandigheden van toen en iets over het waarom van poldermolens vormt de kern van de lesinhoud. De les bestaat uit een lesbrief en een handleiding voor de leerkracht.

- De opvallende en qua architectuur unieke watertoren in Hazerswoude-Rijndijk dateert uit 1915 is na een complexe verbouwing sinds 2003 in gebruik als kantoor van Hoogvliet Beheer. Het kantoor staat symbool voor wat Hoogvliet Beheer is: innovatief, met durf, én zij houden altijd het overzicht. De toren is gebouwd naar een ontwerp van A.D. Heederik. De architectuur van dit monumentale gebouw kennen wij nu als 'Waterstaatstijl'. Als het gebouw eind vorige eeuw zijn functie verliest, ziet Leen Hoogvliet de mogelijkheden: "Om cultuurgoed te behouden moet je er geen museum van maken maar het een zodanige functie geven dat het weer gaat leven."

En dat is gebeurd. Met respect voor het bestaande is de toren verbouwd en in 2003 in gebruik genomen. De toren ziet er door zijn doorzichtige onderste helft op het eerste gezicht niet reuze degelijk uit, maar is uitstekend gefundeerd en kan tegen een stootje. In 2015 heeft Hoogvliet Beheer de 100e verjaardag van de toren uitgebreid gevierd. Met het thema van het jubileum ‘100 jaar in 5 seconden’ gaven ze hun relaties, buren en klanten de kans om d.m.v. abseilen of tokkelen van de toren af te dalen.

- Herenhuis Poelzicht ziet er sinds 2010, tot in detail, weer uit als op een zwart-witfoto van het pand uit 1903. Frank en Sabine van Rijn deden 16 jaar over de restauratie en kregen als 'erkenning' een monumentenprijs. Sinds 2001 'beloont, waardeert en stimuleert' de historische stichting in Hazerswoude het restaureren van historische panden met een oorkonde. In 1994 kochten Frank en Sabine van Rijn het oude huis aan de Rijn in Hazerswoude-Rijndijk. "Het was een vervallen, overwoekerde bende", aldus Frank. Het stel vond een foto zoals Poelzicht er in 1903 uitzag. Die prent werd de inspiratiebron voor de grote restauratie. Het huis kreeg van binnen en buiten een complete metamorfose. Terug naar hoe het was. Ieder tegeltje, elke trapleuning en alle bomen in de tuin. Geen kunststof en alleen tweedehands dakpannen. De oude, naastgelegen loods werd omgetoverd tot smederij. (bron: Leidsch Dagblad, 15-8-2010)

- De Groenendijkse Molen en de romp van de Benthuizer Bovenmolen staan in Groenendijk en worden daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk bestaat uit een drietal bestuursleden en enkele medewerkers die zich hard willen maken voor de jeugd, jongeren en hun ouders uit onze dorpskern. Hoewel de naam van de stichting anders doet vermoeden, zijn we er voor alle leeftijdsgroepen. Ook ouders willen naast hun baan als opvoeders wel eens iets leuks doen. En daar willen wij ook iets in betekenen." De stichting organiseert door het jaar heen diverse zowel structurele, jaarlijkse evenementen en activiteiten (Avondvierdaagse, Jeugdvakantieweek, Zomerkamp) als 'losse' activiteiten, zoals workshops.

- Avondvierdaagse Hazerswoude-Rijndijk (juni).

- Jeugdvakantieweek.

- Zomerkamp.

- Trekstar Festival (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin De Rode Wip.

- Winkelcentrum Da Costa.

- Weekmarkt (donderdag 11.30-17.00 uur).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hazerswoude-Rijndijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hazerswoude-Rijndijk op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dit dorp was anno 201 het enige dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn dat nog geen Dorpsoverleg had. Daarom is in dat jaar Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost opgericht. Dat achtervoegsel is in overleg met buurdorp Groenendijk tot stand gekomen, waar Wijkcomité Groenendijk in 2018 is hernoemd in Dorpsoverleg Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk West. Wat de motivatie is voor deze twee namen, kun je lezen in het Leidsch Dablad d.d. 2-10-2018.

- Onderwijs: - Basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk biedt onderwijs vanuit de grondgedachten van kinderen en volwassenen die met verwondering en bewondering de wereld om zich heen bekijken. De school staat open voor iedereen die de katholieke grondslag respecteert. De school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. Er is ruimte voor leerlingen die zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen, die medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces. Als basisschool willen ze vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen ze aanleren. Hiervoor gebruiken ze verschillende methoden en werkwijzen als leidraad. - Basisschool J.P.F. Steijaert.

- Jeugd: - Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk.

- Sport: - Het doel van de Hazerswoudse Tennis Club (HTC) is een vereniging te zijn die meer is dan een uitgifteloket van een abonnement om te tennissen. Dat lijkt misschien heel logisch maar het is een belangrijk standpunt van de club dat je er door en voor de leden bent. Bestuur en vrijwilligers van HTC kunnen en willen de vereniging niet met z’n allen runnen als er alleen maar leden zijn die komen tennissen en weer naar huis gaan. De club vindt het belangrijk om groeimogelijkheden voor het spelpeil van alle leden te stimuleren door het organiseren van toernooien, deelname aan competities te verzorgen en diverse clubkampioenschappen te organiseren. Ook aan de jeugdleden wordt zeer veel aandacht besteed. Voor hen organiseren ze een breed scala aan activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Om bovenstaande doelen te waar te maken, de contributie laag te houden en de drankjes in het clubgebouw betaalbaar te houden moeten leden bij HTC meer willen doen dan tennissen alleen. Dit betekent in de praktijk dat er 3 maal per jaar een bardienst moet worden gedraaid en/of dat je gevraagd wordt om je voor een van de vele commissies in te spannen. Deze werkzaamheden maken dat je meer leden kent dan alleen je eigen kringetje binnen de club en dat je met z’n allen een echte vereniging bent. De club heeft haar accommodatie aan de Ten Katestraat in Hazerswoude-Rijndijk.

- Zorg: - Jerry en Simone Hacketh beogen in het 1e kwartaal van 2018 van start te kunnen gaan met hun Herbergier Hazerswoude-Rijndijk. Ze gaan er ook zelf wonen (met hun 4 kinderen). De Herbergier is een landelijke keten van kleinschalige woonvormen waar mensen met geheugenproblemen terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. Samen met de medewerkers begeleiden de zorgondernemers de bewoners in het dagelijks leven op een 'bijzonder gewone' en liefdevolle manier. Persoonlijke aandacht en tijd voor de bewoners staan hierbij voorop. De medewerkers richten zich volledig op de bewoners en zijn niet belast met overbodige administratieve werkzaamheden. Zij stellen de bewoners zo veel mogelijk in staat hun leven te leiden zoals ze dat gewend zijn en richten zich op wat de bewoners (nog) wél kunnen en stimuleren hen hierin zolang dit mogelijk is. De Herbergier is gevestigd in de oostvleugel van het voormalige gemeentehuis (Frederik van Eedenplein 4). Dit pand met zijn grote herkenbare toren heeft een prachtig uitzicht over enerzijds de vijver en anderzijds de Oude Rijn en ligt op 100 meter afstand van de winkels. Een ideale vestigingslocatie voor de doelgroep dus.

- Openbaar vervoer: - Om de mobiliteit te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze dichtbevolkte regio te bevorderen, investeren provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten in het spoor en daarmee in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Onderdeel van deze plannen is een nieuw treinstation in Hazerswoude-Rijndijk, dat Hazerswoude-Koudekerk gaat heten. Het station krijg een ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Dit vanwege de veiligheid voor fietsers.

Reactie toevoegen