Hazerswoude-Rijndijk

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland

Hazerswoude-Rijndijk

Terug naar boven

Status

- Hazerswoude-Rijndijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn.

- Voor de postadressen en qua bebouwde kom valt onder Hazerswoude-Rijndijk ook het dorp Groenendijk.

Terug naar boven

Ligging

Hazerswoude-Rijndijk ligt W van Alphen aan den Rijn, N van Hazerswoude-Dorp en grenst in het N aan de Rijn. Aan de andere kant van de Rijn ligt het dorp Koudekerk aan den Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hazerswoude-Rijndijk 101 huizen met 824 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Op korte afstand van de Limes, de Romeinse grensweg, is in januari 2022 opnieuw een bijzondere vondst gedaan. Han Maksymiak, een gepensioneerd brugwachter, vond toen in Hazerswoude-Rijndijk met zijn metaaldetector 21 zilveren en één bronzen munt afkomstig uit de Romeinse tijd. Het betrof het terrein waar de nieuwe woonwijk Westervaartpark komt. Maksymiak meldde zijn vondst direct bij de gemeente Alphen aan den Rijn en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Na registratie in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) wordt verder onderzoek naar de munten verricht door het RMO en experts van De Nederlandsche Bank. Waar de munten daarna tentoongesteld zullen worden, is nog niet duidelijk. Maar ze belanden in ieder geval op een openbare plek.

'Deze muntvondsten laten zien dat het gebied tussen de Romeinse forten eigenlijk ook heel belangrijk was in die periode', laat de gemeente Alphen aan den Rijn weten. 'Ze maken het leven van de Romeinen tastbaar. De vondst toont dat er veel betaalverkeer was en dat munten lang in omloop zijn geweest. De munten die het langst zijn gebruikt, zijn ook helemaal versleten.' 'Er worden in Nederland niet vaak muntschatten gevonden. Dat komt vooral doordat mensen destijds hun munten bijvoorbeeld zijn verloren of hebben begraven om later op te halen. Die munten hoeven dus niet per se bij een fort of woning te liggen. En daardoor zijn munten veel moeilijker op te sporen', legt de woordvoerder van de gemeente uit. 'Ook is het heel bijzonder, omdat het zoveel munten in een keer bij elkaar zijn', voegt Maksymiak toe. In 2021 zijn ook al Romeinse opgravingen gedaan in hetzelfde gebied in Hazerswoude-Rijndijk. Het betrof toen een Romeinse damconstructie en delen van de Romeinse Limesweg. De voorzichtige conclusie die het RMO toen trok is veelbelovend voor de toekomst: "Dat zo’n kleine opgraving tussen de grote forten in zoveel materiaal oplevert, versterkt in elk geval de theorie dat op veel andere niet-onderzochte plekken langs de Limes nog veel te ontdekken valt."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Hazerswoude-Rijndijk zijn de nieuwe wijken Westvaartpark (285 huizen) en Avery Dennison (100 huizen) in ontwikkeling. Westvaartpark wordt een fraai aangelegde wijk met veel groen en water, zodat deze goed past in de omgeving. Het wordt de eerste ‘gasvrije’ wijk van Alphen en alle woningen voldoen aan de hoogste normen wat betreft duurzaamheid. Onderdeel van de wijk zijn o.a. 41 nul-op-de-meter-woningen. De wijk wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden, de Gemeneweg aan de oostkant, de spoorlijn aan de zuidkant en de hoogspanningsleiding ten westen van de locatie. Er komt één hoofdontsluitingsweg vanuit de wijk naar de Gemeneweg, die aansluit op de rotonde die gebouwd wordt ten behoeve van station Hazerswoude-Koudekerk. Daarnaast komen er twee fietspaden/calamiteitenroutes richting de Rijndijk, zo ver als mogelijk van de bestaande bebouwing af. Zie verder de Stedenbouwkundige visie Westvaartpark (2016).

- In het Dorpsplan Hazerswoude-Rijndijk 2018-2022 lees je onder meer de visie van de gemeente op het dorp en de speerpunten: verbeteren sociale samenhang; ontwikkeling van een dorpshart, inclusief multifunctionele accommodatie (MFA); voorzieningen en ontwikkelingskansen jeugd; behoud van leefbaarheid en betrokkenheid. De speerpunten voor Groenendijk zijn: behoud identiteit van de buurtschap; verbetering kwaliteit openbare ruimte. In de Uitvoeringsagenda 2019-2020 staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende tijd gaat uitvoeren.

Terug naar boven

Huidige situatie

"Hazerswoude-Rijndijk wordt in het zuiden begrensd door het spoor en de N11. De Gemeneweg (N209 )zorgt aan de westkant van het dorp voor een verbinding met Hazerswoude-Dorp (en Zoetermeer). Het dorp is door een brug verbonden met Koudekerk aan den Rijn. Er stoppen diverse bussen op de doorgaande Rijndijk. De komst van een treinstation aan de westkant van het dorp vergroot de aantrekkelijkheid voor forenzen die werken in Leiden, Alphen of Gouda. De buurtschap Groenendijk maakt eveneens onderdeel uit van het dorp. Van oudsher is het karakter van dit buurtje bepaald door de grote fabrieken die hier stonden. Tegenwoordig gaat Groenendijk bijna naadloos over in het bedrijventerrein van Zoeterwoude-Rijndijk, de Rijneke Boulevard." (bron: gemeente Alphen aan den Rijn)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hazerswoude-Rijndijk heeft 26 rijksmonumenten.

- In 1517 is er al sprake van de Rijnenburgerpolder en Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk. In 1744 wordt het gebied van het naastgelegen Smakkerspoldertje bij dat van de Rijnenburger gevoegd. De huidige Rijnenburgermolen wordt in 1722 gebouwd ter vervanging van een verbrande wipmolen. Tot 1965 bemaalt de molen de Rijnenburgerpolder, waarna zijn taak wordt overgenomen door een gemaal. De molen raakt daarna in verval, en raakt bovendien steeds meer ingesloten door een nieuwe woonwijk. Tegenwoordig functioneert de molen als verversingsmolen voor het water in de wijk Rhijnenburg.

In 1964 wordt de toenmalige gemeente Hazerswoude eigenaar. In 1981 volgt een forse restauratie, waarbij de molen onder meer wordt rechtgezet. Ook wordt de kleine maar authentieke molenaarswoning uit ca. 1930 zorgvuldig hersteld. In 2006 besluit de gemeente (inmiddels Rijnwoude) dat molenbeheer niet tot haar kerntaken behoort, en wordt de overdracht aan een stichting voorbereid. Eind 2013 gaat het juridisch eigendom van de molen over van de gemeente Rijnwoude naar Stichting Rijnenburgermolen. Na het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is de molen op 17 april 2015 ook fysiek aan de stichting overgedragen. Wat in deze molen sterk opvalt is de grove maatvoering van de wielen en de steek, zowel onder als boven.

De molen draait zo veel mogelijk op zaterdag. Soms ook door de week. Als de blauwe wimpel aan de vlaggemast hangt, ben je van harte welkom (adres: Van Beethovenlaan 63, Hazerswoude-Rijndijk). Ze kunnen ook een lesonderdeel verzorgen over molens in het algemeen en poldermolens in het bijzonder. De inhoud van de les is afgestemd op leerlingen van groep 7. Het doel van de les is jonge kinderen gevoel voor cultureel erfgoed bij te brengen. Historisch materiaal, een oud beroep, levensomstandigheden van toen en iets over het waarom van poldermolens vormt de kern van de lesinhoud. De les bestaat uit een lesbrief en een handleiding voor de leerkracht.

- De opvallende en qua architectuur unieke watertoren in Hazerswoude-Rijndijk dateert uit 1915 is na een complexe verbouwing sinds 2003 in gebruik als kantoor van Hoogvliet Beheer. Het kantoor staat symbool voor wat Hoogvliet Beheer is: innovatief, met durf, én zij houden altijd het overzicht. De toren is gebouwd naar een ontwerp van A.D. Heederik. De architectuur van dit monumentale gebouw kennen wij nu als 'Waterstaatstijl'. Als het gebouw eind vorige eeuw zijn functie verliest, ziet Leen Hoogvliet de mogelijkheden: "Om cultuurgoed te behouden moet je er geen museum van maken maar het een zodanige functie geven dat het weer gaat leven."

En dat is gebeurd. Met respect voor het bestaande is de toren verbouwd en in 2003 in gebruik genomen. De toren ziet er door zijn doorzichtige onderste helft op het eerste gezicht niet reuze degelijk uit, maar is uitstekend gefundeerd en kan tegen een stootje. In 2015 heeft Hoogvliet Beheer de 100e verjaardag van de toren uitgebreid gevierd. Met het thema van het jubileum ‘100 jaar in 5 seconden’ gaven ze hun relaties, buren en klanten de kans om d.m.v. abseilen of tokkelen van de toren af te dalen.

- Herenhuis Poelzicht ziet er sinds 2010, tot in detail, weer uit als op een zwart-witfoto van het pand uit 1903. Frank en Sabine van Rijn deden 16 jaar over de restauratie en kregen als 'erkenning' een monumentenprijs. Sinds 2001 'beloont, waardeert en stimuleert' de historische stichting in Hazerswoude het restaureren van historische panden met een oorkonde. In 1994 kochten Frank en Sabine van Rijn het oude huis aan de Rijn in Hazerswoude-Rijndijk. "Het was een vervallen, overwoekerde bende", aldus Frank. Het stel vond een foto zoals Poelzicht er in 1903 uitzag. Die prent werd de inspiratiebron voor de grote restauratie. Het huis kreeg van binnen en buiten een complete metamorfose. Terug naar hoe het was. Ieder tegeltje, elke trapleuning en alle bomen in de tuin. Geen kunststof en alleen tweedehands dakpannen. De oude, naastgelegen loods werd omgetoverd tot smederij. (bron: Leidsch Dagblad, 15-8-2010)

- De Groenendijkse Molen en de romp van de Benthuizer Bovenmolen staan in Groenendijk en worden daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk bestaat uit een drietal bestuursleden en enkele medewerkers die zich hard willen maken voor de jeugd, jongeren en hun ouders uit onze dorpskern. Hoewel de naam van de stichting anders doet vermoeden, zijn we er voor alle leeftijdsgroepen. Ook ouders willen naast hun baan als opvoeders wel eens iets leuks doen. En daar willen wij ook iets in betekenen." De stichting organiseert door het jaar heen diverse zowel structurele, jaarlijkse evenementen en activiteiten (Avondvierdaagse, Jeugdvakantieweek, Zomerkamp) als 'losse' activiteiten, zoals workshops.

- Avondvierdaagse Hazerswoude-Rijndijk (juni).

- Jeugdvakantieweek.

- Zomerkamp.

- Trekstar Festival (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin De Rode Wip.

- Winkelcentrum Da Costa.

- Weekmarkt (donderdag 11.30-17.00 uur).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hazerswoude-Rijndijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hazerswoude-Rijndijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Nieuws: - Nieuws uit Hazerswoude-Rijndijk op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dit dorp was anno 2018 het enige dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn dat nog geen Dorpsoverleg had. Daarom is in dat jaar Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost opgericht. Dat achtervoegsel is in overleg met buurdorp Groenendijk tot stand gekomen, waar Wijkcomité Groenendijk in 2018 is hernoemd in Dorpsoverleg Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk West. Wat de motivatie is voor deze twee namen, kun je lezen in het Leidsch Dablad d.d. 2-10-2018.

- Buurthuis: - De intentie van de gemeente is om buurthuis Het Anker aan de Chopinlaan per januari 2020 te sluiten. Het buurthuis staat er al 47 jaar en voldoet inmiddels niet meer aan de eisen van duurzaamheid en brandveiligheid en biedt niet de gewenste voorzieningen, sfeer, comfort en functionaliteit, aldus de gemeente. De gemeente gaat op zoek naar een plek voor een nieuw dorpshuis, in overleg met het Dorpsoverleg en het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk. Zolang niet alle gebruikers zijn verhuisd, blijft Het Anker open, maar het streven is om op 31 december 2018 dicht te gaan. De voormalig christelijke basisschool Rhynenburch wordt dan als tijdelijk buurthuis gebruikt. De gemeente gaat de mogelijkheden voor hergebruik van Het Anker onderzoeken.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk biedt onderwijs vanuit de grondgedachten van kinderen en volwassenen die met verwondering en bewondering de wereld om zich heen bekijken. De school staat open voor iedereen die de katholieke grondslag respecteert. De school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. Er is ruimte voor leerlingen die zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen, die medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces. Als basisschool willen ze vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen ze aanleren. Hiervoor gebruiken ze verschillende methoden en werkwijzen als leidraad. - Basisschool J.P.F. Steijaert.

- "Baby's, dreumesen en peuters voelen zich thuis bij Smallsteps. Wij inspireren en stimuleren, maar laten jouw kind zoveel mogelijk zelf doen. Je eerste losse stapjes? Zelf je boterham smeren? Een pirouette? Probeer het maar. Geloven in de kracht van ieder kind, noemen we dat. Smallsteps Sweelincklaan in Hazerswoude-Rijndijk heeft twee babygroepen met kinderen van 0-2 jaar en twee peutergroepen met kinderen van 2-4 jaar. In deze groepen zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Zo kunnen we de activiteiten en het dagritme afstemmen op wat jouw kind op dat moment nodig heeft. Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken we bijvoorbeeld aan grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, samenwerken en zelfstandig werken. Zo maakt je kind straks een goede start op de basisschool."

- Jeugd: - Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk.

- "In 2020 zijn we gestart met Jeugdsoos Hazerswoude-Rijndijk, voor groep 3 t/m 6. Wat? Wat is nou eigenlijk een jeugdsoos? Tijdens een Jeugdsoos kom je eens per week op een vast moment langs en kan je een knutselactiviteit doen, een spelletje spelen, lekker gezellig bijkletsen met je vrienden en af en toe organiseren we een leuke filmavond of een muziekquiz. Of als je zelf een leuk idee hebt mag je dat altijd aandragen. In ieder geval voldoende te doen, maar wil je liever even niksen en een boekje lezen op de bank is dat ook prima! Ook zullen we in samenwerking met andere lokale organisaties je verrassen met een leuke clinic of speciale activiteit. Wanneer? We hebben gekozen voor de vrijdagavond van 18:00 tot 19:30 uur. Zodoende kunnen de iets jongere kinderen ook gezellig komen. Waar? Vooralsnog organiseren we de jeugdsoos in onze ruimte bij de bibliotheek aan de Joseph Haydnlaan. Met alle perikelen rondom het Anker kan het zijn dat we straks een andere ruimte gaan gebruiken, maar dat hoor je dan vanzelf. Kosten? Vooralsnog kost de toegang tot de jeugdsoos € 0,50. Voor het kopen van een zakje snoep of chips betaal je een schappelijk bedrag. Mocht er een externe activiteit zijn waarvoor je een kleine eigen bijdrage moet betalen, dan laten we dat van tevoren weten."

- Sport: - Het doel van de Hazerswoudse Tennis Club (HTC) is een vereniging te zijn die meer is dan een uitgifteloket van een abonnement om te tennissen. Dat lijkt misschien heel logisch maar het is een belangrijk standpunt van de club dat je er door en voor de leden bent. Bestuur en vrijwilligers van HTC kunnen en willen de vereniging niet met z’n allen runnen als er alleen maar leden zijn die komen tennissen en weer naar huis gaan. De club vindt het belangrijk om groeimogelijkheden voor het spelpeil van alle leden te stimuleren door het organiseren van toernooien, deelname aan competities te verzorgen en diverse clubkampioenschappen te organiseren. Ook aan de jeugdleden wordt zeer veel aandacht besteed. Voor hen organiseren ze een breed scala aan activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Om bovenstaande doelen te waar te maken, de contributie laag te houden en de drankjes in het clubgebouw betaalbaar te houden moeten leden bij HTC meer willen doen dan tennissen alleen. Dit betekent in de praktijk dat er 3 maal per jaar een bardienst moet worden gedraaid en/of dat je gevraagd wordt om je voor een van de vele commissies in te spannen. Deze werkzaamheden maken dat je meer leden kent dan alleen je eigen kringetje binnen de club en dat je met z’n allen een echte vereniging bent. De club heeft haar accommodatie aan de Ten Katestraat in Hazerswoude-Rijndijk.

- Zorg: - Jerry en Simone Hacketh beogen in het 1e kwartaal van 2018 van start te kunnen gaan met hun Herbergier Hazerswoude-Rijndijk. Ze gaan er ook zelf wonen (met hun 4 kinderen). De Herbergier is een landelijke keten van kleinschalige woonvormen waar mensen met geheugenproblemen terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. Samen met de medewerkers begeleiden de zorgondernemers de bewoners in het dagelijks leven op een 'bijzonder gewone' en liefdevolle manier. Persoonlijke aandacht en tijd voor de bewoners staan hierbij voorop. De medewerkers richten zich volledig op de bewoners en zijn niet belast met overbodige administratieve werkzaamheden. Zij stellen de bewoners zo veel mogelijk in staat hun leven te leiden zoals ze dat gewend zijn en richten zich op wat de bewoners (nog) wél kunnen en stimuleren hen hierin zolang dit mogelijk is. De Herbergier is gevestigd in de oostvleugel van het voormalige gemeentehuis (Frederik van Eedenplein 4). Dit pand met zijn grote herkenbare toren heeft een prachtig uitzicht over enerzijds de vijver en anderzijds de Oude Rijn en ligt op 100 meter afstand van de winkels. Een ideale vestigingslocatie voor de doelgroep dus.

- Openbaar vervoer: - Om de mobiliteit te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze dichtbevolkte regio te bevorderen, investeren provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten in het spoor en daarmee in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Onderdeel van deze plannen is een nieuw treinstation in Hazerswoude-Rijndijk, dat Hazerswoude-Koudekerk gaat heten. Het station krijg een ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Dit vanwege de veiligheid voor fietsers.

Reactie toevoegen