Oudewater

Plaats
Stad en gemeente
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

oudewater_gemeentebord_kopie.jpg

Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht (t/m 31-8-1970 provincie Zuid-Holland), in de streek Lopikerwaard.

Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht (t/m 31-8-1970 provincie Zuid-Holland), in de streek Lopikerwaard.

gemeente_oudewater_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Oudewater anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Oudewater anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Oudewater.jpg

Oudewater, Groeten uit, 2013

Oudewater, Groeten uit, 2013

Oudewater. (2).JPG

Zicht op de Noord-IJsselkade in het centrum van Oudewater, met op de achtergrond de Grote Kerk of Sint Michaelskerk. In de toren bevindt zich een beiaard met 49 klokken. Het carillon wordt bespeeld op woensdag- en zaterdagmiddag van 15 tot 16 uur.

Zicht op de Noord-IJsselkade in het centrum van Oudewater, met op de achtergrond de Grote Kerk of Sint Michaelskerk. In de toren bevindt zich een beiaard met 49 klokken. Het carillon wordt bespeeld op woensdag- en zaterdagmiddag van 15 tot 16 uur.

Oudewater..JPG

Een oud hoekje in Oudewater

Een oud hoekje in Oudewater

Oudewater (2).JPG

De Lange Linschoten stroomt dwars door Oudewater naar de Hollandse IJssel

De Lange Linschoten stroomt dwars door Oudewater naar de Hollandse IJssel

oudewater_vanaf_de_hollandse_ijssel.jpg

Blik op Oudewater, vanaf de oever van de Hollandse IJssel

Blik op Oudewater, vanaf de oever van de Hollandse IJssel

oudewater_op_splitsing_lange_linschoten_en_hollandse_ijssel.jpg

Oudewater, op de plek waar de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel stroomt

Oudewater, op de plek waar de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel stroomt

oudewater_rm_stadhuis.jpg

Het stadhuis van Oudewater - in 1575 door de Spanjaarden gedeeltelijk verwoest en in 1588 door de Hollanders gerestaureerd - is een voorbeeld van Hollandse renaissancestijl. De raadszaal is nog vrijwel geheel in stijl en een van de mooiste van ons land.

Het stadhuis van Oudewater - in 1575 door de Spanjaarden gedeeltelijk verwoest en in 1588 door de Hollanders gerestaureerd - is een voorbeeld van Hollandse renaissancestijl. De raadszaal is nog vrijwel geheel in stijl en een van de mooiste van ons land.

Oudewater

Terug naar boven

Status

- Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht (t/m 31-8-1970 provincie Zuid-Holland), in de streek Lopikerwaard.

- Wapen van de gemeente Oudewater.

- Per 1-9-1970 is de gemeente vergroot met de gemeente Hoenkoop (met daarin het grootste deel van de gelijknamige buurtschap), en in 1989 met de gemeenten Snelrewaard (deels, met in dit deel het grootste deel van de buurtschap Snelrewaard - welk deel van de buurtschap een formele woonplaats is, waarin ook is begrepen de buurtschap Lange Linschoten), Driebruggen (deels, met name de dorpen Hekendorp en Papekop en de buurtschappen Diemerbroek en Ruige Weide) en Willeskop (deels, met daarin een deel van de buurtschap met dezelfde naam). Zie voor verdere details m.b.t. herindelingen en grenscorrecties bij Statistische gegevens. In totaal heeft de gemeente 1 stad, 2 dorpen en 8 (delen van) buurtschappen.

- Onder de stad Oudewater vallen ook de buurtschappen Hoenkoop (grotendeels), Ruige Weide, Tappersheul, Vliet en een deel van de buurtschap Willeskop.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- De gemeente Oudewater heeft sinds 1992 een stedenband (jumelage) met de Tsjechische stad Rychnov nad Kn?žnou (N.B.: het vraagteken staat hier voor een e met hetzelfde omgekeerde dakje erop als op de z rechts ervan, maar ons systeem blijkt dit (diakritische) teken helaas niet te kunnen weergeven red.).

- De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten Danny de Vries (1974) als nieuwe burgemeester aan te bevelen. De Vries was voorheen directeur van bureau Albers De Vries en tevens directeur van de Twentse Ambassades. De Vries is communicatiedeskundige, gespecialiseerd in reputatie, strategie en lobby. Hij studeerde risico-en crisiscommunicatie aan de Universiteit Twente en werd in 2018 politiek actief, als lid van Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier in Rotterdam. De Vries volgt burgemeester Pieter Verhoeve op, die in november 2019 burgemeester werd van de gemeente Gouda. Sinds dat moment was Wim Groeneweg actief als waarnemend burgemeester. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Oudewáter.

Oudere vermeldingen
1239 Oudewatere, 1242 Heldwater, 1280-1287 tOudewatre.

Naamsverklaring
- Samenstelling van water ‘water, waterloop’ en oud ‘oud’, ter onderscheiding van een later gegraven, nieuwe waterloop. (1)

Bij- en spotnamen
- De inwoners van Oudewater worden ook geelbuiken genoemd. Hiervoor worden twee mogelijke verklaringen gegeven. De ene is dat de touwslagers die destijds op de touwbaan werkten, de lange scheepstouwen (trossen) voor het lichaam langs over hun voorschoot lieten lopen. De gele kleur van de Manilla-hennepvezel (een touwsoort) bleef ter hoogte van de buik op de voorschoot achter. De andere verklaring is dat de soldaten van deze stad in het verleden een uniform hadden, waarbij men een gele band om de buik droeg.

- Een andere bijnaam is klokkendieven. Dat komt omdat inwoners van Oudewater ooit naar Woerden zijn getogen om daar het carillon te stelen. Thuisgekomen merkten zij echter dat het carillon niet in hun kleine toren paste... (122)

Terug naar boven

Ligging

Oudewater ligt NO van Gouda, ZW van Montfoort, aan de Hollandse IJssel en de Linschoten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Oudewater 373 huizen met 2.021 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 370/2.001 (= huizen/inwoners) en buurtschap Tappersheul 3/20.

De oppervlakte van de gemeente was tot 1964 nog slechts 144 hectare, nauwelijks groter dan wat wij tegenwoordig als het centrum van de stad beschouwen (een vergelijkbare situatie als bij Montfoort en overigens bij veel andere steden in het land). Reeds in 1916 diende de gemeente een verzoek in bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uitbreiding van haar grondgebied. Pas in 1964 werd deze wens gehonoreerd. Per 1 februari van dat jaar werden de gemeenten Papekop, Hekendorp, Lange Ruige Weide en Waarder opgeheven en samengevoegd tot de nieuwe gemeente Driebruggen.

Delen van deze gemeenten werden toebedeeld aan omliggende gemeenten. Zo kreeg de gemeente Oudewater van Hekendorp de polder Klein Hekendorp toegewezen, zij het tot vóór de sloot van het kerkhofje in de Hekendorpse Buurt want dat moest bij de nieuwe gemeente Driebruggen blijven, om de Hekendorpers hun eigen begraafplaats te laten houden… Ook enkele hectaren van de gemeente Papekop werden aan de gemeente toegevoegd en zodoende groeide de gemeente in 1964 naar 228 hectare. Het aantal inwoners nam niet wezenlijk toe. De toevoeging van het grondgebied bood wél de mogelijkheid de gemeente uit te breiden met een fors aantal woningen. (301)

- Per 1 februari 1964 overgenomen van de gemeente Hekendorp: 80 hectare met 72 inwoners.

- Per 1 februari 1964 overgenomen van de gemeente Papekop: 16 inwoners.

- Per 1 september 1970 is de gemeente vergroot met de gemeente Hoenkoop en een deel van de gemeente Haastrecht. Tegelijkertijd ging de gemeente over van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. (301) stelt hierover: “Omdat Schoonhoven werd uitgebreid met de gemeente Willige Langerak, gelegen in de provincie Utrecht, werd Oudewater van Zuid-Holland overgeheveld naar de provincie Utrecht, ook wel ‘het Sticht’ genoemd, waar het vóór 1280 ook toe behoorde.” Dit klopt niet helemaal: de gemeente Willige Langerak is reeds in 1942 opgegaan in de gemeente Lopik. De ‘annexatie’ door Schoonhoven in 1970 betrof slechts de dorpskern van Willige Langerak met de directe omgeving. De rest van de voormalige gemeente Willige Langerak (veruit het grootste in oppervlakte en met name betreffende het langgerekte buitengebied van Willige Langerak, de buurtschap Zevender en het dorp Cabauw) is bij de (Utrechtse) gemeente Lopik gebleven.

- Per 1 september 1970 is de gemeente Hoenkoop opgegaan in de gemeente Oudewater met 738 hectare en 998 inwoners.

- Per 1 september 1970 overgenomen van de gemeente Driebruggen: 1 hectare (onbewoond). Grenscorrectie in verband met het onder één gemeente brengen van bepaalde weteringen en het ontwikkelen van bedrijventerrein Tappersheul.

- Per 1 september 1970 overgenomen van de gemeente Haastrecht: 120 hectare met 64 inwoners. Dit betreft de buurtschap Vliet.

- Per 1 januari 1989 is de gemeente opgeheven en gelijk weer opgericht in het kader van de gemeentelijke herindelingen. De nieuwe gemeente is toen als volgt opgebouwd:
van de oude gemeente Oudewater: 1.082 hectare met 2.500 huizen en 7.082 inwoners;
van de gemeente Snelrewaard: 968 hectare, 250 huizen en 828 inwoners (= de buurtschap Lange Linschoten en het grootste deel van de buurtschap Snelrewaard; een stukje in het oosten ging naar Montfoort);
van de gemeente Willeskop: 369 hectare, 63 huizen en 217 inwoners (= de W helft van die buurtschap; de O helft ging naar de gemeente Montfoort);
van de gemeente Driebruggen: 1.519 hectare met 374 huizen en 1.283 inwoners (= de kernen Hekendorp, Papekop, Ruigeweide en Diemerbroek).

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners en de gelijknamige stad ca. 3.200 huizen met ca. 8.000 inwoners

Terug naar boven

Geschiedenis

Het stadsgebied behoort oorspronkelijk gewoon tot de ontginningen van Noord- en Zuid-Linschoten, repectievelijk noordelijk en zuidelijk van de rivier de Lange Linschoten gelegen. Er is geen enkele aanwijzing dat Oudewater vóór deze ontginningen bewoond is geweest. De latere stad is ontstaan bij de monding van de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel, mogelijk omdat hier in de eerste helft van de 12e eeuw de kerk is gebouwd.

De plaatsnaam wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 25 mei 1239. Volgens deze oorkonde droeg Lodewijk, proost van het Kapittel van Oudmunster, de tienden*1 van Oudewater over aan het Kapittel. De eerste stadsrechten krijgt de nederzetting tijdens de regering van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267), waarbij als mogelijke datum 5 juli 1265 genoemd kan worden (in 2015 heeft de stad dan ook het 750-jarig bestaan als stad gevierd).
* Tienden zijn belastingen in de vorm van een tiende deel van de opbrengst.

Zijn opvolger Jan van Nassau (1268-1290) is in schulden gekomen en leent daarvoor geld van de Hollandse graaf Floris V (1256-1296). Daarvoor geeft hij in 1280 onder meer Woerden, Bodegraven en Oudewater in onderpand. Bij aflossing van deze lening zullen deze plaatsen weer onder het Sticht komen te vallen. Zover is het echter nooit gekomen. Sinds die tijd maakt de stad deel uit van Holland. De stad ontwikkelt zich vooral tijdens de regering van graaf Willem III (1304-1337), aan wie de stad veel te danken heeft.

De stad is een grensvesting geworden als gevolg van de politieke en militaire verwikkelingen waarin Holland en het Sticht in de Middeleeuwen verzeild zijn geraakt. In 1349 is de stad na een belegering door bisschop Jan van Arkel ingenomen en - op de kerk en de toren na - geheel verwoest. Er zouden nog vele oorlogen en schermutselingen volgen. In 1575 is een groot deel van de stad door de Spanjaarden op brute wijze uitgemoord. Deze slachtpartij staat bekend als 'De moord op Oudewater'. In het stadhuis bevindt zich een 17e-eeuws schilderij waarop dit is uitgebeeld.

In de tweede helft van de 19e eeuw zijn de stadswallen gesloopt, de poorten afgebroken en de grachten grotendeels gedempt op de Grote en Kleine Gracht na. (225)

- Bij de werkzaamheden aan de Romeijnbrug in februari 2018, waarbij de platte brug is vervangen door een boogbrug zoals die er oorspronkelijk ook is geweest, hebben archeologen resten aangetroffen van de middeleeuwse IJsselpoort, de oude Romeijnbrug en een deel van de stadsmuur.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Geschiedkundige Vereniging Oudewater is opgericht in 1988. De aanleiding hiertoe was de opvatting dat de gemeente niet goed op haar bezittingen zou passen. De onenigheid over het onderbrengen van een prachtig stuk huisvlijt, een model van een olieslagerij, leidde tot deze opvatting. De toenmalige wethouder heeft de kritiek ter harte genomen. De Geschiedkundige Vereniging bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de vereniging boeken en geschriften uit. De vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie."

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw Kerkwetering
De afgelopen tijd gebeurt er veel op het gebied van woningbouw in de stad, mede dankzij de provincie. Alle binnenstedelijke locaties zijn tot 2025 benut en gedeputeerde Van Essen gaf medio 2021 toestemming om in de polder Kerkwetering honderden woningen te plaatsen door de bouwgrenzen op te rekken. Wethouder Bob Duindam is dan ook blij dat hij kan en vooral mag uitbreiden, ook al had dat overleg wat voeten in de aarde. Het is volgens hem een trendbreuk met voorgaande provinciebesturen, vooral omdat de woningnood in de regio met de dag nijpender wordt. "Het bouwen is belangrijk voor de toekomst van Oudewater en om onze voorzieningen te behouden." Volgens hem moet de schop rond 2025 de grond in, want de druk op het stadje neemt de komende jaren alleen maar toe: "Ik heb nu vijf klaslokalen die leegstaan en dat aantal gaat volgens onze leerlingenprognose nog oplopen. Ik heb een sporthal die niet meer rendeert vanwege een gebrek aan gebruikers en dat gaat zo door naar vrijwilligers en mantelzorgers."

Touwfabriek en wonen in de Oude Touwfabriek
Touwfabriek G. van der Lee in Oudewater is in 1545 opgericht en gold lang als oudste familiebedrijf van Nederland. In 2013 is de onderneming in buitenlandse handen gekomen. De lijnbaan waar de touwen gevlochten werden is nog altijd operationeel. Door zijn lengte is het gebouw uniek in zijn soort. Het voormalige ketelhuis heeft jaren leeggestaan en is in 2015, samen met een deel van de oude fabriekshal, verbouwd en herbestemd tot woningen. Het woonbuurtje heet De Oude Touwfabriek.

Nieuwjaarstoespraak 2016
Toenmalig burgemeester Pieter Verhoeve geeft in zijn nieuwjaarstoespraak 2016 een presentatie over hoe de gemeente er anno 2016 voor staat en waar het, bij ongewijzigd beleid, de komende jaren heen gaat. Dat vatten wij daarom hierna graag samen: Oudewater vergrijst in rap tempo en is daarmee "een tikkende tijdbom onder de voorzieningen". Volgens Verhoeve is het college "zich kapot geschrokken" bij het zien van de resultaten van een woningmarktonderzoek. Hieruit blijkt dat de bevolking daalt en het aantal ouderen stijgt. Senioren worden bovendien ook steeds ouder. Het totaal aantal inwoners zakt van de huidige ruim 10.000 naar 9.600 in 2030, terwijl het aantal huishoudens stijgt (verdunning). Kortom: krimp én vergrijzing.

De verwachting is ook dat het aantal basisschoolleerlingen de komende 10 jaar met 30 procent daalt. In 2008 waren er nog ruim 1100 basisscholieren, dat zijn er anno 2016 nog maar ca. 900, en nog 10 jaar verder is het volgens de prognoses gezakt tot onder de 800. Verder is de groep tussen 25 en 45, die van de jonge ouders, in verhouding (landelijk én regionaal) zwaar ondervertegenwoordigd en wordt kleiner. Die groep draagt wél zorg voor het financieren van collectieve voorzieningen. Verder zegt het rapport: "Het aantal jong volwassenen (15 tot 20 jaar) neemt af. Deze groep verlaat de gemeente zodra men ouder wordt en de nieuwe aanwas is beperkt."

"Dit gaat allemaal gebeuren als we niets doen. We zijn gelukkig in de omstandigheid hier wél iets aan te doen!", aldus de burgemeester. Om de problemen tegen te gaan, wil Oudewater meer woonruimte voor starters en jonge gezinnen, maar ook voor mensen die op de wachtlijst voor een huurwoning staan. De komst van statushouders breekt niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk de krimp. Dit betekent dat de gemeente met plannen komt om extra tijdelijke huisvesting te realiseren. Zodat de mensen op de wachtlijst voor een huurwoning én de nieuwe statushouders allebei kunnen worden gehuisvest. Er komt extra aandacht voor woningen voor starters en jonge gezinnen, om het hen aantrekkelijk te maken hier te komen wonen. Er wordt werk gemaakt van het realiseren van nieuwbouw op de uitleglocaties. In de Structuurvisie van 2005 is Kerkwetering bijvoorbeeld aangewezen als uitleglocatie. Dit was tot op heden niet nodig, straks wel.

Ook wil de gemeente meer investeren in voorzieningen. En met de BVO en Vitap worden plannen gemaakt om Bedrijventerrein Tappersheul vitaal te houden, om werkgelegenheid voor jonge mensen dichtbij huis te kunnen bieden. "Er is geen reden tot somberen. De gemeente Oudewater is namelijk een buitengewoon prettige plek om te wonen. Want waar vind je zoveel saamhorigheid, cultuurhistorie, ondernemerszin en gezelligheid bij elkaar? En dat centraal gelegen, midden in de Randstad? Misschien wel het Monaco aan de IJssel! Dé historicus van onze stad in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was Johannes Schouten. Hij omschreef het stadje als 'een open geschiedenisboek met talloze illustraties', hij vond het hier 'steengeworden poëzie' en een 'visioen van mijmerend grachtenschoon'.

In deze gemeente mogen we wonen en werken en weten we ons aan verbonden. Ook in 2016 gaan we als gemeentebestuur hard aan de slag om de 10.045 inwoners zo goed mogelijk te bedienen én onze stad gastvrij te laten zijn voor meer inwoners: terugkeerders, uitbreiders en nieuwkomers!" En: "2016 wordt het jaar van de samenwerking. We gaan 'samen bouwen' tijdens Uivergein. BIZ Tappersheul gaat van start. FC Oudewater begint. In de binnenstad werken winkeliers, horeca en gemeente er samen aan om dit gebied nog aantrekkelijker te maken. Het Stadsteam staat klaar om goede zorg te verlenen voor onze eigen inwoners, en zeker onze jeugd. We hebben er zin in!"

Nieuw zwembad op Noort Syde II? / woningbouw
- In maart 2017 presenteert het college van B&W een plan aan de gemeenteraad om het zwembad en de skeelerbaan te verplaatsen naar Noort Syde II, en om dat mogelijk te maken de volkstuinen daar vandaan te verplaatsen naar Tappersheul III, waardoor woningbouw kan plaatsvinden op de oude locaties van zwembad en skeelerbaan in Statenland. In aansluiting daarop hebben de lokale VVD en D66 - die hier een gezamenlijke fractie vormen - in april 2017 de volgende notitie gepubliceerd, die wij, gezien het belang voor de nabije toekomstige ontwikkelingen in Oudewater, graag integraal citeren. "Het verplaatsen van volkstuinen: in gesprek of in opstand? Inwoners moeten inspraak hebben op het gevoerde beleid bijvoorbeeld door te stemmen, het gesprek aan te gaan met een politieke partij of wethouder, of door aan te schuiven bij een gemeentelijke vergadering. Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2017 hebben enkele volkstuineigenaren en andere betrokken bewoners zich laten zien. Democratie in haar zuiverste vorm. De eerste aanzet voor de dialoog met de volkstuinders was op woensdag 29 maart jl. toen wethouder Bob Duindam de leden van de volkstuinvereniging heeft geïnformeerd over voorgenomen plannen voor het gebied Noort Syde II.

Deze plannen zijn feitelijk de uitvoering van raadsvoorstellen uit 2015. De raad heeft toen ingestemd met Noort Syde II aan te wijzen als primaire zoeklocatie voor het nieuwe zwembad (video), met het oog op een integrale herontwikkeling van het gehele Statenland, waar op de plek van het huidige zwembad dan woningen kunnen worden gebouwd (wat van de provincie op Noort Syde II niet mag). Raadsvoorstellen die door alle fracties van de Raad, ook het CDA, van harte zijn ondersteund. Nu er 2 jaar later open en eerlijk wordt gecommuniceerd over deze voorstellen blijkt er weerstand te zijn onder een groep belanghebbenden; de volkstuinders. Als een blad aan een boom draait het CDA om en dient een motie in om volledig af te zien van de verplaatsing van de volkstuinen. Hoe zag het CDA dat in 2015 dan voor zich? De VVDenD66 vindt dit gelegenheidspolitiek. Nu bewoners en verenigingen zich luid laten horen, lijkt het er op dat raadsleden alleen deze belangen vertegenwoordigen en niet die van de overgrote zwijgende meerderheid. Dan ben je dus als raadslid geen volksvertegenwoordiger, maar een volksTUINvertegenwoordiger.

De VVDenD66 vertegenwoordigt, naast de volkstuinders, ook de sporters die graag in Oudewater willen blijven sporten, de jonge gezinnen die hopeloos zoeken naar betaalbare woningen, de sportverenigingen die te kampen hebben met hoge kosten van vaak leegstaande faciliteiten. De volkstuinen moeten absoluut voor de stad behouden blijven. Daar ontmoeten mensen elkaar en kunnen zij met passie hun hobby uitvoeren. Vandaar dat VVDenD66 inzet op verplaatsing van volkstuinen. Een verplaatsing die de gemeente moet ondersteunen door de nieuwe locatie te irrigeren en cultiveren, de volkstuinders financieel te compenseren voor gemaakte kosten en indien mogelijk de tuinders meer ruimte te geven op de nieuwe locatie.

Waarom wil de VVDenD66 de locatie van de volkstuinen gebruiken voor de bouw van voorzieningen? De te bebouwen grond (ook wel Rode Grond genoemd) is in Oudewater zeer beperkt en uitbreiding hiervan wordt door de Provincie fors tegengehouden. We moeten het dus doen met de beperkte ruimte die we hebben. Dit terwijl de stad nog zoveel nodig heeft om levendig en zelfstandig te blijven. We vergrijzen snel en de cijfers voorspellen een daling in het bevolkingsaantal. Als de gemeente niet nu investeert in voorzieningen en woningbouw, krijgen we onvermijdelijk problemen in de toekomst. Investeren voorkomt dat jonge bewoners de stad verlaten omdat ze hier geen woning kunnen vinden, het sluiten van scholen door onvoldoende aanwas, het verdwijnen van sportvoorzieningen door een gebrek aan efficiëntie en nieuwe leden waardoor zij hun hoofd niet meer boven water kunnen houden.

We hebben van de Provincie toestemming gekregen om de grond van de volkstuinen te bebouwen. Een unieke kans die in eerder gepresenteerde plannen voor de nieuwe zwemvoorziening in Oudewater onbenut is gelaten. Een kans die bij sommige partijen weerstand oproept. Zeer begrijpelijk en herkenbaar uit het verleden. De projecten Bolwerk, Joostenplein, Jip&Janneke, Jumbo, Hema kenden ook weerstand in het verleden maar zijn vandaag stuk voor stuk faciliteiten waar veel bewoners ontzettend blij mee zijn. Wij willen in gesprek blijven met de volkstuinders. Wat zijn mogelijkheden, kansen, welke alternatieven zien we. Samen met alle belanghebbenden tot oplossingen komen. Sinds 2011 wordt er al gesproken over andere activiteiten op Noort Syde. Voor het eerst wordt er nu doorgepakt en gesproken over wat dit concreet betekent. Wij nodigen alle belanghebbenden uit om de dialoog te voeren en daarmee uw kans te grijpen om de plannen te beïnvloeden. Mits op een constructieve manier. Onze stad is groot geworden door 750 jaar kansen te grijpen. Wij varen geen dagkoers op basis van emoties, maar hebben onze blik op de toekomst gericht. Wij willen kansen blijven grijpen en creëren voor de toekomst van Oudewater, onze toekomst!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De plaats Oudewater heeft 127 rijksmonumenten.

- De gemeente Oudewater heeft 95 gemeentelijke monumenten.

- Het oude centrum van Oudewater biedt prachtige voorbeelden van 16e- en 17e-eeuwse huizen met fraaie gevels, veelal in Hollandse renaissancestijl. Omdat er in de stad zoveel monumenten zijn (alleen al 141 rijksmonumenten!), is het centrum in zijn totaliteit tot beschermd stadsgezicht verklaard. Het karakteristieke stadspatroon is in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd.

- De eerste stenen kerk op de plek van de huidige Hervormde (PKN) Grote Kerk of Sint Michaelskerk (Noorder-Kerkstraat 1) in Oudewater was een eenbeukig gebouw van bescheiden afmetingen. In waarschijnlijk de 12e eeuw bouwde men dit van tufsteen, een poreus ogende steen die bestaat uit door de natuur gedurende duizenden jaren met vulkanische as verkitte splinters van verschillende uiteenlopende steensoorten. In diverse etappes verrees tussen de 13e en 15e eeuw een vele malen grotere gotische hallenkerk. Het bevat typische laatgotische elementen, zoals de koolbladkapitelen op de schippijlers en de stergewelven in de kapel aan de noordzijde en in de sacristie. Naast de genoemde Romaanse kenmerken van de toren, getuigt ook hergebruikte tufsteen van de hoge ouderdom van de kerk. (124) In de Grote Kerk en in de RK St. Franciscuskerk worden in de zomer orgelconcerten georganiseerd.

De overgang van de sobere en stevige Romaanse bouwstijl naar de opener en meer speelse gotische is nergens in de Lopikerwaard beter geïllustreerd dan aan de toren van de Hervormde Grote Kerk of Sint Michaelskerk aan de Noorder-Kerkstraat. De tussen lisenen (iets naar voren komende verticale stroken in het muurwerk) gespannen boogfriezen als omranding van grote stukken vlakke muur, zijn kenmerkend voor de Romaanse bouwkunst. De overgang van de ene naar de andere stijlfase wordt gemarkeerd door het al spits zijn van de bogen van het fries, in plaats van - zoals de traditie dicteerde - rondbogig. Hoe hoger we kijken, des te meer spitsbogen en traceringen we zien. De bekroning van de toren is een zadeldak met wolfseinden dat haaks op de lengterichting van het kerkschip is gezet. Deze dakvorm behoort weer tot een oudere traditie en is ook zeer opvallend omdat men hem wel in het hoge noorden, maar niet in Utrecht of Holland verwacht. (124) De stadstoren is het oudste monument van Oudewater. De toren dateert uit circa 1300. In de toren bevindt zich een beiaard met 49 klokken. Het carillon wordt bespeeld op woensdag- en zaterdagmiddag van 15 tot 16 uur. Tevens kunt u van mei t/m september tijdens een torenbeklimming de beiaardiers aan het werk zien.

- Van de voormalige Ursulakapel (1415 en 1500) is tegenwoordig het koor als enige restant terug te vinden. En wel in het politiebureau (Kapellestraat 24).

- De RK Sint Franciscus van Assisi (Kapellestraat 13) is een driebeukige neogotische kruiskerk, die in 1881 werd opgetrokken volgens de plannen van architect Everhardus Margry (die ook de RK Sint Bartholomeus van Schoonhoven schiep), een leerling van de bekende architect Pierre Cuypers. De spitse toren van deze kerk en het karakteristieke zadeldak van de St. Michaëlkerk bepalen samen het silhouet van Oudewater. Bijzonder aan dit gebouw en zelfs bij de nog relatief jonge 19e-eeuwse kerken weinig voorkomend, is dat alles, inclusief de inrichting en het schilderwerk, uit de nieuwbouwtijd stamt.

"Toen in 1992 houtrot in de toren werd geconstateerd, moest op korte termijn een flink bedrag op tafel komen om de schade te herstellen. Daarom is in dat jaar Stichting Reddingsplan Franciscuskerk Oudewater opgericht, met als doel geld in te zamelen voor restauraties en onderhoud van de kerk. De stichting zamelt geld in door middel van acties zoals Rommelmarkten, Kerstmarkt, Oliebollen- en Sponsoracties. Bij al deze activiteiten kan de stichting rekenen op de steun van bijna driehonderd enthousiaste en trouwe vrijwilligers en een flink aantal sponsors zowel financieel als met bijdragen in natura. In de loop der jaren heeft de stichting verschillende keren nogmaals bijgedragen aan projecten tot herstel en behoud, zoals bij de restauratie van de kerkhofkapel en het opknappen van de kandelaars bij en op het altaar. De grootste inspanning heeft de stichting echter geleverd bij de restauratie van 2010 tot 2012, waarbij de kerk onder andere een nieuwe fundering kreeg. Dankzij een aanzienlijke bijdrage van de stichting (bijna vijfhonderdduizend euro) kon dit werk financieel sluitend worden gemaakt.

Hoewel de kerk nu weer een stevig fundament heeft is de algehele restauratie van de kerk nog lang niet voltooid. Drie van de zes restauratiefases zijn nu afgerond en er moet dus nog veel werk gebeuren waarvoor het werk van Stichting Reddingsplan noodzakelijk blijft. Verder wil de Stichting naar vermogen bijdragen aan sober en doelmatig onderhoud. In 2019 en 2020 was er de derde fase van de restauratie die het herstel van ‘Transept’ (dwarsbeuk) en ‘Viering’ betrof zowel van binnen als van buiten. Dan resten nog fases 4 en 5 voor de zijbeuken en het middenschip. Het gaat hier om grote bedragen waarvoor eerst de nodige middelen gevonden moeten worden. Op de website van Katholiek Leven is een artikel te lezen en leuke film te zien over de derde restauratiefase en vooral de mensen die erbij betrokken zijn, waaronder een oud-bestuurslid van de stichting."

- De Oud-Katholieke Sint Michael en Sint Johannes de Doper dateert uit 1882, één jaar jonger dan de RK Sint Franciscus van Assisi. Ook architect Van Wijngaarden paste neostijlen toe. Zijn keuze viel op een combinatie van Byzantijnse en Romaanse architectuur, en dat dan gezien door de ogen van een 19e-eeuwer. (124)

- Alleen het grote boogvenster, wat hoger in de façade geplaatst, geeft te kennen dat het bouwwerk op het adres Rodezand 65 een kerkelijke functie heeft. Achter de historiserende klokgevel gaat een gereformeerde zaalkerk uit 1869 schuil. (124)

- Hervormde en openbare begraafplaats aan de Waardsedijk. RK begraafplaats aan de Waardsedijk. Lopikerwaard-streekschrijver Herman de Man (1898-1946) ligt hier begraven op de katholieke begraafplaats. Sinds 1977 staat voor de Heksenwaag het Herman de Man-monument. Het beeld van Ineke van Dijk stelt een boerengezin voor, gezeten op een bank.

- Het stadhuis - in 1575 door de Spanjaarden gedeeltelijk verwoest en in 1588 door de Hollanders gerestaureerd - is een voorbeeld van Hollandse renaissancestijl. De raadszaal is nog vrijwel geheel in stijl en één van de mooiste van ons land. De zaal kan in de maanden maart t/m november op elke derde zondag van de maand worden bezichtigd. Het ooievaarsnest op het stadhuis staat al afgebeeld op een schilderij uit 1656, waarmee dit ooievaarsnest het oudst bekende van Nederland is.

- Het gemaal van Benschop aan de Damweg dateert uit 1871 en is de opvolger van diverse molens. Het stoomgemaal is in 1931 geëlektrificeerd. In 1990 is het gemaal overbodig geworden door de ingebruikname van het nieuwe gemaal De Keulevaart in de buurtschap Boven-Haastrecht. Het gemaal is thans in gebruik als woonhuis.

- De Heksenwaag uit 1482 is beroemd, omdat het de enige plaats in Europa was waar men een bewijs kon krijgen dat men geen heks was. Dat was destijds nodig omdat in Europa in de Middeleeuwen duizenden mensen ter dood werden gebracht op beschuldiging van hekserij. Als men werd gewogen en niet te licht bevonden (als bewezen was dat het gewicht ‘wel was accorderende met de natuerlycke proportiën des lichaems’) kreeg men een ‘Certificaet van Weginghe in der stede tot Oudewater’. Heksen konden namelijk, door hun geringe gewicht, vliegen. Althans dat dacht men in die tijd. Met dit begeerde stuk papier kon worden aangetoond dat men geen heks was. Gelukkig is hier nooit iemand "gewogen en te licht bevonden". Ook vandaag de dag nog kan men zich, zij het als toerist, laten wegen en genoemd certificaat verkrijgen. Zie ook het promofilmpje Museum De Heksenwaag.

- In Oudewater, vanouds al een 'touwstad', is in 2001 in de laatst overgebleven baanschuur aan de Reijersteeg het Touwmuseum geopend. Het museum geeft een indruk van het belang van de touwindustrie in deze stad en geeft een beeld van de geschiedenis van het touw. Ook het verwerkingsproces van hennep tot touw wordt aanschouwelijk gemaakt. "Is het Touwmuseum ook leuk voor kinderen? Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig: JA. Op de originele lijnbaan uit 1881 kunnen de kinderen hun eigen (spring)touwtje draaien. Door middel van een puzzeltocht komen de kinderen nog meer te weten over het maken van touw en over de stad. Het antwoord op de puzzel is tevens een lekkere beloning. Bovendien zullen uw kinderen zich prima vermaken op de ontdekzolder – mét speelschip – in de nok van de oude baanschuur. Zijn ze binnen uitgekeken? Er kan gespeeld worden in de speeltuin naast het museum met de toepasselijke naam: Houd-je-touwtje. Of loop de touwspeurtocht door het centrum van de stad. Wil je alvast in de stemming komen? Download dan deze kleurplaat en lever deze in bij het museum. Je krijgt dan een kleine traktatie."

- Theekoepel de Koepel van Aelst (Oude Hekendorperweg 2) is de enige theekoepel van Oudewater. De afgelopen jaren verkeerde dit rijksmonument in vervallen staat. In 2017 is hij gerestaureerd.

- De destijds zeer populaire tv-serie Swiebertje is in Oudewater opgenomen. Swiebertje wordt hier geëerd met een bronzen borstbeeld op de Visbrug.

- Toenmalig burgemeester Pieter Verhoeve, o.a. verantwoordelijk voor toerisme, recreatie en cultuur, heeft in 2017 een van de grote meesters van de Vlaamse Primitieven, Gerard David (Oudewater 1455 - Brugge 1523) terug naar zijn geboortestadje gehaald. "Een David lenen van de National Gallery in Washington is er niet bij. De Heksenwaag is wel een belangrijk museum, maar geen schilderijenmuseum. Ik heb daarom een werkgroepje opgericht met mensen uit onze stad en met z’n allen hebben we een buitenexpositie van Davids schilderijen georganiseerd. We hebben de schilderijen door een lokale drukker op trespaplaat laten drukken. De hele stad hangt nu vol met Middeleeuwse kunst. Voor 8.000 euro is Gerard David thuisgekomen. We gaan binnenkort zijn schilderijen ‘s avonds uitlichten en er worden rondwandelingen gehouden", aldus de burgemeester in Binnenlands Bestuur, 13-5-2017.

- Gevelstenen in Oudewater.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens het Heksenfestijn (laatste weekend van juni) wordt gevierd dat Oudewater de stad is van de beroemde Heksenwaag. Tijdens het Heksenfestijn bevolken twee dagen lang echte- en namaakheksen, straatartiesten, dweilorkesten, zangers, zangeressen, goochelaars en bands de omgeving van de Heksenwaag. De toegang tot deze feesten is geheel gratis.

- Elk jaar op zondag 7 augustus of, indien die er in een jaar niet is, op de eerste zondag na 7 augustus, wordt de Oudewaterse moord* van 1575 herdacht. Het meterslange schilderij dat hierop betrekking heeft en in de trouwzaal van het stadhuis hangt, kan dan om 12 uur worden bezichtigd, waarbij een deskundige toelichting wordt gegeven.
* Zie verder bij Geschiedenis.

- Kermis (augustus).

- Wielerronde Oudewater (op een zaterdag eind augustus). 30 km (20 rondes van 1,5 km). Secr. W. van der Neut, tel. 0348-564390. Video van de Wielerronde 2015 (burgerronde).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Hugo Kotestein zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. Het werkgebied is het grondgebied van de huidige gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en de voormalige gemeente Bodegraven.

- "Stichting Beheer Zwembad Oudewater is opgericht vanuit een initiatief van OZV, aangevuld met vrijwilligers die zwemmen een “warm hart” toedragen. Wij hebben als doel een zwemsituatie voor het gehele jaar te creëren. We ondersteunen dus alle initiatieven voor de realisatie van een overdekt zwembad, onze optie 1, of een overkapping over openluchtzwembad het Statenbad voor in de wintertijd, zodat 12 maanden zwemmen in onze stad toch mogelijk gaat worden. Na onze formele oprichting in 2013 hebben wij als stichting het beheer en de exploitatie op ons genomen en zijn aan de slag gegaan. Een grote verantwoording en uitdaging, die met veel elan is opgepakt. In ons zwembad is altijd van alles te doen, zoals groenonderhoud, klussen, toezicht houden en de kassa draaien. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Mocht je ons Statenbad een warm hart toedragen en mocht het je leuk lijken je steentje bij te dragen, neem dan contact op door te mailen naar personeel@sbzo.nl. We zijn op zoek naar mensen die de volgende werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren: barmedewerker, evenementenorganisatie, tuinonderhoud en groenvoorziening, schilders. Zonder vrijwilligers kan het zwembad niet bestaan!"

- Elke woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur wordt er op de Markt en een gedeelte van de Korte Havenstraat en de Donkere Gaard een warenmarkt gehouden.

- In 2017 heeft de voor o.a. toerisme verantwoordelijke toenmalige burgemeester Pieter Verhoeve met de Provincie Utrecht de erfgoed-app-game Lost in Time laten ontwikkelen. "Dan kun je met een iPad door de stad rennen om een soort Wie is de Mol te spelen. Het is een spel, maar je leert ondertussen veel over de geschiedenis van de stad: van de moord van Oudewater in 1575, toen alleen de St. Michaëlskerk en de Ursulakapel ontkwamen aan de furie van de Spanjaarden, of over de Heksenwaag en het Touwmuseum." Geen game in het Japans of het Chinees, want stel je voor dat ze in drommen in de bus stappen. De stad zou zich geen raad weten. Burgemeester Verhoeve: "We moeten ervoor zorgen dat de stad bekend wordt bij iedereen die hier op een half uurtje rijden vandaan woont. Tokio en Sjanghai zijn niet onze markt, maar wel Leidschendam-Voorburg en Leidsche Rijn. Als het mooi weer is, moeten regiogenoten denken: kom, laten we ons gaan verpozen op de Markt in Oudewater, een van de mooiste stadspleintjes in het Groene Hart." (bron: het aan het eind van het hoofdstuk Bezienswaardigheden gelinkte artikel in Binnenlands Bestuur, 13-5-2017)

- De in 2018 opgerichte Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders wil in het toeristenseizoen de authentieke trekvaart als icoon inzetten bij de promotie van de Hollandsche IJssel als Gouden Eeuw Rivier. Passagiers van zo’n museumschip kunnen de rivier vanaf het water op een unieke manier beleven en passanten op de dijken kunnen genieten van het nostalgisch cultuurhistorisch beeld dat een jagend paard dat een varend erfgoed voorttrekt, oplevert. Er zijn twee trajecten voorzien waar men volgens dienstregeling beoogt te gaan varen: Oudewater-Hekendorp en IJsselstein (Marnemoende) - IJsselstein (Centrum). Het is de intentie dat Stichting Varend IJsselschip e.e.a. gaat exploiteren. Daartoe is zij anno 2019 fondsen aan het verwerven voor de aankoop van de replica van een snikke die anno 2019 in Maassluis ambachtelijk wordt gebouwd. Hiermee is zo'n drie ton gemoeid. Het streven is om in het eerstgenoemde traject reeds in seizoen 2019 aan de slag te kunnen. Bij het tweede traject kan men sowieso pas vanaf 2020 terecht, omdat daar de oevers nog geschikt moeten worden gemaakt voor de trekpaarden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudewater, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film over Oudewater in de jaren zestig (44 min.).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudewater (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oudewater. - Site van de gemeenteraad.

- Media / nieuws: - Nieuwssite Oudewater.net. - Midland FM is de radiozender voor de stad en omgeving. - Nieuws uit de stad op Facebook.

- Jongeren: - "SJOUD staat voor Sociale Jongeren OUDewater (ook bekend als KPJ) en is een jongerenvereniging voor en door onze leden. Als doel hebben wij om een sociale omgeving te creëren waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten en door middel van afwisselende activiteiten gezelligheid en plezier kunnen beleven. Onze vereniging is in 1965 opgericht en is sinds die tijd succesvol in het brengen van plezier en gezelligheid. Jongeren kunnen bij ons lid worden om mee te doen aan uiteenlopende activiteiten en hun vrienden-/kennissenkring uit te breiden, gezelligheid en plezier te beleven of zichzelf persoonlijk te ontwikkelen binnen het bestuur of een van de diverse commissies die onze vereniging heeft. Bestuur. Om een vereniging als de onze goed draaiende te houden is er toch enige sturing nodig. Ons bestuur is een groep actieve leden die het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen proberen te sturen.

SJOUD-Out. Wij beschikken over ons eigen honk dat wij in eigen beheer hebben. In de SJOUD-Out zijn verschillende activiteiten die afhankelijk van het seizoen wekelijks gehouden worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan het oefenen voor onze toneeluitvoering. Daarnaast zitten wij hier vrij regelmatig te vergaderen ter voorbereiding van onze activiteiten en worden er regelmatig feesten of andere bijeenkomsten georganiseerd. Sport. Bij ons in de vereniging staat sport hoog in het vaandel. Al jaren gaan wij menig sportevenement af om onze kwaliteiten weer te laten zien. Wordt er niets georganiseerd? Geen probleem, dan organiseren we zelf iets origineels. Zo doen we al jaren (succesvol) mee met het Hemelvaart Voetbaltoernooi in Harmelen, het Six2Six Voetbaltoernooi in Oudewater en het Rugbytoernooi in Nieuwegein. Een greep uit andere sporten die we doen: volleybal, trefbal, zaalvoetbal, touwtrekken, bubblevoetbal, darten, curling, waterpolo en sup-polo. Heb jij nog een leuk idee om te doen? Ken jij nog een sporttoernooi? Laat het weten, stuur een mail naar sjoud@live.nl."

- Sport en bewegen: - "Oudewater Vitaal is een nieuwe zelfstandige organisatie en wordt aangestuurd door de gemeente. De gemeente geeft namelijk prioriteit aan preventie: voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet de gemeente in op het stimuleren van sport en beweging, zowel als doel als middel. En zo zijn wij ontstaan. Je kunt ons het beste omschrijven als gepassioneerd, enthousiast en gedreven door impact. Ons enthousiaste team van buurtsportcoaches bestaat uit sportieve lokale rolmodellen met een hart voor Oudewater.

Wat we doen. We zijn organisatoren, verbinders en beweegadviseurs. We willen jou op deze manier het plezier van sport en bewegen laten ontdekken. Want een gezonde lifestyle verbetert je humeur, geeft je energie en stimuleert je om fit te blijven. Hoe meer kinderen en volwassenen sporten, hoe gezonder en gezelliger Oudewater wordt. Plezier staat centraal bij alles wat we doen. Alles is dus leuk en motiveert je hopelijk om deel te nemen. Ook werken we graag samen. Daarom verbinden we sport en bewegen met muziek, cultuur, zorg en welzijn. Daarnaast ondersteunen we bestaande aanbieders, bijvoorbeeld door hun aanbod breder onder de aandacht te brengen. We benutten wat er is en creëren waar nodig wat er nog niet is."

- "Schaats- en Skeelervereniging SVO Oudewater is opgericht in 1987 en beschikt sinds 2008 over een prachtige skatebaan op het Statenland. Inline-skaten behoort sinds die tijd tot een van de hoofdactiviteiten van de club. ’s Winters kan de piste onder water worden gezet, zodat er op natuurijs kan worden geschaatst. SVO heeft een activiteitenaanbod voor zowel recreatief- als wedstrijdgerichte schaatsers en inline-skaters. Het jeugdschaatsen en het jeugdskaten vormen de belangrijke basis voor de vereniging. ’s Winters reist een grote bus met zo’n 65 kinderen naar kunstijsbaan de Vechtsebanen in Utrecht. Op de eigen baan volgen ’s zomers vele tientallen kinderen skatetrainingen. Dit alles onder begeleiding van ervaren en geschoolde trainers. Geïnteresseerde kinderen kunnen doorstromen naar het wedstrijdschaatsen en wedstrijdskaten.

De wedstrijdgroepen zijn ingedeeld op prestatieniveau. De schaatsers trainen op de Vechtsebanen in Utrecht. Daar rijden zij ook de meeste wedstrijden. Voor de wedstrijdskaters organiseert SVO een eigen inline-skatecompetitie. Voor beide sporten worden ook clubkampioenschappen gehouden. Meer talentvolle en ambitieuze sporters rijden hun wedstrijden ook op ijs- en skatebanen elders in het binnen- en buitenland. Voor de wedstrijdsporters worden jaarlijks meerdere trainingskampen georganiseerd. SVO biedt ook de recreatieve sporters de ruimte. Voor zowel het schaatsen als het inline-skaten heeft de club trainingsgroepen op allerlei niveaus. Naast de wekelijkse trainingen heeft SVO een breed activiteitenaanbod. De SVO-IJsnachten op de Vechtsebanen in Utrecht kennen een rijke traditie en worden door veel SVO-leden bezocht. De eigen inline-skatecompetitie, de SVO-cup, is inmiddels een begrip in Oudewater en de regio."

- (Woon)zorg: - "Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Met goede zorg en aandacht van familie en vrienden om hen heen in die laatste levensfase. Dat is in de praktijk helaas lang niet altijd mogelijk. Als naasten van de ernstige zieke zou je juist dat nog zo graag willen doen. Dan biedt het hospice een oplossing. Hospice Oudewater is een zogeheten bijna-thuis-huis. Dat wil zeggen: net als thuis. In een hospice kunnen ongeneeslijk zieke mensen met een maximale levensverwachting van ongeveer drie maanden verzorgd worden. Het hospice is een huis waar zowel oudere als jongere mensen de laatste maanden van hun leven kunnen verblijven. Als er thuis niet voldoende ruimte, tijd of rust is om die aandacht te geven, die je als naaste juist zo graag zou willen geven, is een hospice een goede oplossing. Door de continue aanwezigheid van vrijwilligers is hier weer ruimte voor.

Voor wie is een hospice? Mensen, die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden, kunnen in een hospice verzorgd worden tot aan hun overlijden. Het kan zijn dat zij uit een ziekenhuis of verzorgingshuis komen. Of vanuit een thuissituatie of een andere woonvorm. Iedereen kan bij ons een aanvraag doen, ongeacht de culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. Niet alleen inwoners van Oudewater kunnen een aanvraag bij ons doen. Ook inwoners uit de directe omgeving zoals Haastrecht, Montfoort, Lopik, Linschoten, Driebruggen, Waarder en Polsbroek kunnen bij ons terecht."

- "Stichting De Parel van Oudewater biedt jongvolwassenen met een beperking een woning binnen een veilige, beschermde setting zonder geïsoleerd te raken van de maatschappij. Bewoners moeten mogelijkheden hebben om deel te nemen in de maatschappij, ondanks beperking of leeftijd. De missie van de stichting is het creëren van een veilige omgeving waar bewoners zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen door anderen. Het begrip integratie is bij ons niet slechts een kwestie van een woonconcept binnen een bewoonde omgeving plaatsen. Onze stichting werkt aan feitelijke, prettige contacten tussen de bewoners en hun omgeving. In het verlengde van de pijler integratie ligt wederkerigheid. In de praktijk uit zich dat onder meer in het vinden van affiniteit bij lokale ondernemers: op welke wijze kunnen zij bijdragen aan de doelen van de stichting? Immers, mensen met een beperking zijn hun leven lang afhankelijk van de bereidwilligheid van mensen en bedrijven om hen heen. Daarnaast wordt wederkerigheid ook gevonden in hetgeen bewoners doen voor hun omgeving. Ze hebben ondersteuning nodig maar hebben ook zeker iets te bieden aan diezelfde omgeving! Sociale binding, levendigheid, allerlei hand- en spandiensten. Dit zorgt tevens voor een groter gevoel van eigenwaarde bij de bewoners. Ze doen er écht toe."

- Zorg en welzijn: - "Stadsteam Oudewater krijgt subsidie van de gemeente om de inwoners te helpen als ze vragen hebben over opgroeien en opvoeden, gezin, relatieproblemen en scheiding, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, hulp in de huishouding, hulp en hulpmiddelen bij ziekte en/of ouderdom of financiële problemen. Daarmee voert het Stadsteam namens de gemeente taken uit die staan in de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook bieden we ondersteuning aan mensen die zorgen voor hun partner, ouder of een andere naaste (mantelzorg). We werken nauw samen met de gemeente en met veel instanties zoals Ferm Werk (werk & inkomen), Vluchtelingensteunpunt, de scholen, de huisartsen, de GGD, de woningbouworganisatie, zorgaanbieders, etc.

In Oudewater zijn veel mensen die iets doen of iets willen doen voor een ander. Er is veel onderlinge steun en er zijn veel initiatieven en organisaties met vrijwilligers. Dat is belangrijk, want het maakt onze stad tot een goede plaats om te wonen en te leven. De mensen maken de stad. De middelen van de gemeente zijn beperkt, maar als Stadsteam denken we graag mee met vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en allerlei vormen van informele hulp en steun. Het Stadsteam is onderdeel van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Naast het Stadsteam valt ook het Jeugdteam Montfoort onder de stichting."

Reactie toevoegen