Oudewater

Plaats
Stad en gemeente
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

oudewater groeten uit 1902 [640x480].jpg

Oudewater Groeten uit 1902

Oudewater Groeten uit 1902

Oudewater.jpg

Oudewater, Groeten uit 2013.

Oudewater, Groeten uit 2013.

Oudewater. (2).JPG

Een wel heel bekend hoekje in Oudewater.

Een wel heel bekend hoekje in Oudewater.

Oudewater..JPG

Een oud hoekje in Oudewater.

Een oud hoekje in Oudewater.

Oudewater (2).JPG

De Lange Linschoten stroomt dwars door Oudewater naar de Hollandse IJssel.

De Lange Linschoten stroomt dwars door Oudewater naar de Hollandse IJssel.

oudewater_vanaf_de_hollandse_ijssel.jpg

Blik op Oudewater vanaf de oever van de Hollandse IJssel op Oudewater.

Blik op Oudewater vanaf de oever van de Hollandse IJssel op Oudewater.

oudewater_op_splitsing_lange_linschoten_en_hollandse_ijssel.jpg

Oudewater op de plek waar de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel stroomt.

Oudewater op de plek waar de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel stroomt.

ZH gemeente Oudewater in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Oudewater in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Oudewater in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Oudewater

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oudewater.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oudewater.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudewater (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oudewater is een stad en gemeente in de provincie Utrecht (t/m 31-8-1970 provincie Zuid-Holland), in de streek Lopikerwaard.

- Wapen van de gemeente Oudewater.

- Per 1-9-1970 is de gemeente Oudewater vergroot met de gemeente Hoenkoop, en in 1989 met de gemeenten Snelrewaard (deels, met in die formele plaatsnaam begrepen ook de buurtschap Lange Linschoten), Driebruggen (deels, met name de dorpen Hekendorp en Papekop en de buurtschappen Ruige Weide en Diemerbroek) en Willeskop (deels). Zie voor verdere details m.b.t. herindelingen en grenscorrecties bij Statistische gegevens.

- Onder de stad Oudewater vallen ook de buurtschappen Vliet, Tappersheul, Ruige Weide en Hoenkoop (deels).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oudewater.

- De gemeente Oudewater heeft sinds 1992 een stedenband (jumelage) met de Tsjechische stad Rychnov nad Kn?žnou.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1239 Oudewatere, 1242 Heldwater, 1280-1287 tOudewatre.

Naamsverklaring
- Samenstelling van water ‘water, waterloop’ en oud ‘oud’, ter onderscheiding van een later gegraven, nieuwe waterloop. (1)
- Volgens (709) “is het moeilijk de naam van Oudewater te herleiden. De meest voorkomende verklaring zegt dat het een verbastering van ‘oude (uiter)waarden’ is.”

Bij- en spotnamen
- De inwoners van Oudewater worden ook geelbuiken genoemd. Hiervoor worden twee mogelijke verklaringen gegeven. De ene is dat de touwslagers die destijds op de touwbaan werkten, de lange scheepstouwen (trossen) voor het lichaam langs over hun voorschoot lieten lopen. De gele kleur van de Manilla-hennepvezel (een touwsoort) bleef ter hoogte van de buik op de voorschoot achter. De andere verklaring is dat de soldaten van Oudewater in het verleden een uniform hadden, waarbij men een gele band om de buik droeg.

- Een andere bijnaam is klokkendieven. Dat komt omdat inwoners van Oudewater ooit naar Woerden zijn getogen om daar het carillon te stelen. Thuisgekomen merkten zij echter dat het carillon niet in hun kleine toren paste... (122)

Terug naar boven

Ligging

Oudewater ligt NO van Gouda, ZW van Montfoort, aan de Hollandse IJssel en de Linschoten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Oudewater 373 huizen met 2.021 inwoners, verdeeld in stad Oudewater 370/2.001 en buurtschap Tappersheul 3/20.

De oppervlakte van de gemeente Oudewater was tot 1964 nog slechts 144 hectare, nauwelijks groter dan wat wij nu als het centrum van Oudewater beschouwen (een vergelijkbare situatie als bij Montfoort).
Reeds in 1916 diende de gemeente een verzoek in bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uitbreiding van haar grondgebied. Pas in 1964 werd deze wens gehonoreerd. Per 1 februari van dat jaar werden de gemeenten Papekop, Hekendorp, Lange Ruige Weide en Waarder opgeheven en samengevoegd tot de nieuwe gemeente Driebruggen. Delen van deze gemeenten werden toebedeeld aan omliggende gemeenten. Zo kreeg de gemeente Oudewater van Hekendorp de polder Klein Hekendorp toegewezen, zij het tot vóór de sloot van het kerkhofje in de Hekendorpse Buurt want dat moest bij de nieuwe gemeente Driebruggen blijven, om de Hekendorpers hun eigen begraafplaats te laten houden… Ook enkele hectaren van de gemeente Papekop werden aan de gemeente Oudewater toegevoegd en zodoende groeide de gemeente in 1964 naar 228 hectare. Het aantal inwoners nam niet wezenlijk toe. De toevoeging van het grondgebied bood wél de mogelijkheid de gemeente uit te breiden met een fors aantal woningen. (301)

- Per 1 februari 1964 overgenomen van de gemeente Hekendorp: 80 hectare met 72 inwoners.

- Per 1 februari 1964 overgenomen van de gemeente Papekop: 16 inwoners.

- Per 1 september 1970 is de gemeente Oudewater vergroot met de gemeente Hoenkoop en een deel van de gemeente Haastrecht. Tegelijkertijd ging de gemeente Oudewater over van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. (301) stelt hierover: “Omdat Schoonhoven werd uitgebreid met de gemeente Willige Langerak, gelegen in de provincie Utrecht, werd Oudewater van Zuid-Holland overgeheveld naar de provincie Utrecht, ook wel ‘het Sticht’ genoemd, waar het vóór 1280 ook toe behoorde.”
Dit klopt niet helemaal: de gemeente Willige Langerak is reeds in 1942 opgegaan in de gemeente Lopik. De ‘annexatie’ door Schoonhoven in 1970 betrof slechts de dorpskern van Willige Langerak met de directe omgeving. De rest van de voormalige gemeente Willige Langerak (veruit het grootste in oppervlakte en met name betreffende het langgerekte buitengebied van Willige Langerak, de buurtschap Zevender en het dorp Cabauw) is bij de (Utrechtse) gemeente Lopik gebleven.

- Per 1 september 1970 is de gemeente Hoenkoop opgegaan in de gemeente Oudewater met 738 hectare en 998 inwoners.

- Per 1 september 1970 overgenomen van de gemeente Driebruggen: 1 hectare (onbewoond). Grenscorrectie in verband met het onder één gemeente brengen van bepaalde weteringen en het ontwikkelen van bedrijventerrein Tappersheul.

- Per 1 september 1970 overgenomen van de gemeente Haastrecht: 120 hectare met 64 inwoners. Dit betreft de buurtschap Vliet.

- In 1989 is de gemeente Oudewater vergroot met delen van de gemeenten Driebruggen (= Hekendorp, Papekop, Ruigeweide en Diemerbroek), Snelrewaard (de buurtschap Lange Linschoten en het grootste deel van de buurtschap Snelrewaard, een stukje in het oosten ging naar Montfoort) en de westelijke helft van Willeskop.

- Per 1 januari 1989 is de gemeente Oudewater opgeheven en gelijk weer opgericht in het kader van de gemeentelijke herindelingen. De nieuwe gemeente is toen als volgt opgebouwd:
van de oude gemeente Oudewater: 1.082 hectare met 2.500 huizen en 7.082 inwoners;
van de gemeente Snelrewaard: 968 hectare, 250 huizen en 828 inwoners;
van de gemeente Willeskop: 369 hectare, 63 huizen en 217 inwoners;
van de gemeente Driebruggen: 1.519 hectare met 374 huizen en 1.283 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Oudewater ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het stadsgebied van Oudewater behoort oorspronkelijk gewoon tot de ontginningen van Noord- en Zuid-Linschoten, repectievelijk noordelijk en zuidelijk van de rivier de Lange Linschoten gelegen. Er is geen enkele aanwijzing dat Oudewater vóór deze ontginningen bewoond is geweest. Bij de monding van de Lange Linschoten in de Hollandse IJssel is Oudewater ontstaan, mogelijk omdat hier in de eerste helft van de 12e eeuw de kerk gebouwd is.

Oudewater wordt als plaats voor het eerst genoemd in een oorkonde van 25 mei 1239. Volgens deze oorkonde droeg Lodewijk, proost van het Kapittel van Oudmunster, de tienden*1 van Oudewater over aan het Kapittel. De eerste stadsrechten krijgt Oudewater tijdens de regering van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267), waarbij als mogelijke datum 5 juli 1265 genoemd kan worden (in 2015 heeft Oudewater dan ook het 750-jarig bestaan als stad gevierd).

Zijn opvolger Jan van Nassau (1268-1290) is in schulden gekomen en leent daarvoor geld van de Hollandse graaf Floris V (1256-1296). Daarvoor geeft hij in 1280 onder meer Woerden, Bodegraven en Oudewater in onderpand. Bij aflossing van deze lening zullen deze plaatsen weer onder het Sticht komen te vallen. Zover is het echter nooit gekomen. Sinds die tijd maakt Oudewater deel uit van Holland. De stad ontwikkelt zich vooral tijdens de regering van graaf Willem III (1304-1337), aan wie de stad veel te danken heeft.

Oudewater is een grensvesting geworden als gevolg van de politieke en militaire verwikkelingen waarin Holland en het Sticht in de Middeleeuwen verzeild zijn geraakt. In 1349 is de stad na een belegering door bisschop Jan van Arkel ingenomen en - op de kerk en de toren na - geheel verwoest. Er zouden nog vele oorlogen en schermutselingen volgen. In 1575 is een groot deel van de stad door de Spanjaarden op brute wijze uitgemoord. Deze slachtpartij staat bekend als 'De moord op Oudewater'. In het stadhuis bevindt zich een 17e-eeuws schilderij waarop dit is uitgebeeld.

In de tweede helft van de 19e eeuw zijn de stadswallen gesloopt, de poorten afgebroken en de grachten grotendeels gedempt op de Grote en Kleine Gracht na. (225)

*1 Tienden zijn belastingen in de vorm van een tiende deel van de opbrengst.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Oudewater, kunt u terecht bij:

- Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Touwfabriek G. van der Lee in Oudewater is in 1545 opgericht en gold lang als oudste familiebedrijf van Nederland. In 2013 is de onderneming in buitenlandse handen gekomen. De lijnbaan waar de touwen gevlochten werden is nog altijd operationeel. Door zijn lengte is het gebouw uniek in zijn soort. Het voormalige ketelhuis heeft jaren leeggestaan en is in 2015, samen met een deel van de oude fabriekshal, verbouwd en herbestemd tot woningen. Het woonbuurtje heet De Oude Touwfabriek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudewater heeft als plaats 127 rijksmonumenten.

- Oudewater heeft 95 gemeentelijke monumenten.

- Het oude centrum van Oudewater biedt prachtige voorbeelden van 16e- en 17e-eeuwse huizen met fraaie gevels, veelal in Hollandse renaissancestijl. Omdat er in de stad zoveel monumenten zijn (alleen al 141 rijksmonumenten!), is het centrum in zijn totaliteit tot beschermd stadsgezicht verklaard. Het karakteristieke stadspatroon is in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd.

- Hervormde Grote Kerk of St. Michaelskerk. De eerste stenen kerk op deze plek was een eenbeukig gebouw van bescheiden afmetingen. In waarschijnlijk de 12e eeuw bouwde men dit van tufsteen, een poreus ogende steen die bestaat uit door de natuur gedurende duizenden jaren met vulkanische as verkitte splinters van verschillende uiteenlopende steensoorten. In diverse etappes verrees tussen de 13e en 15e eeuw een vele malen grotere gotische hallenkerk. Het bevat typische laatgotische elementen, zoals de koolbladkapitelen op de schippijlers en de stergewelven in de kapel aan de noordzijde en in de sacristie. Naast de genoemde Romaanse kenmerken van de toren, getuigt ook hergebruikte tufsteen van de hoge ouderdom van de kerk. (124) In de Grote Kerk en in de RK St. Franciscuskerk worden in de zomer orgelconcerten georganiseerd.

- De overgang van de sobere en stevige Romaanse bouwstijl naar de opener en meer speelse gotische is nergens in de Lopikerwaard beter geïllustreerd dan aan de toren van de NH kerk aan de Noorderkerkstraat in Oudewater. De tussen lisenen (iets naar voren komende verticale stroken in het muurwerk) gespannen boogfriezen als omranding van grote stukken vlakke muur, zijn kenmerkend voor de Romaanse bouwkunst. De overgang van de ene naar de andere stijlfase wordt gemarkeerd door het al spits zijn van de bogen van het fries, in plaats van - zoals de traditie dicteerde - rondbogig. Hoe hoger we kijken, des te meer spitsbogen en traceringen we zien. De bekroning van de toren is een zadeldak met wolfseinden dat haaks op de lengterichting van het kerkschip is gezet. Deze dakvorm behoort weer tot een oudere traditie en is ook zeer opvallend omdat men hem wel in het hoge noorden, maar niet in Utrecht of Holland verwacht. (124) De stadstoren is het oudste monument van Oudewater. De toren dateert uit circa 1300. In de toren bevindt zich een beiaard met 49 klokken. Het carillon wordt bespeeld op woensdag- en zaterdagmiddag van 15 tot 16 uur. Tevens kunt u van mei t/m september tijdens een torenbeklimming de beiaardiers aan het werk zien.

- Van de voormalige Ursulakapel (1415 en 1500) is tegenwoordig het koor als enige restant terug te vinden. En wel in het politiebureau (Kapellestraat 24).

- De RK Sint Franciscus van Assisi is een neogotische kruiskerk, die in 1881 werd opgetrokken volgens de plannen van Margry (die ook de RK Sint Bartholomeus van Schoonhoven schiep). Bijzonder aan dit gebouw en zelfs bij de nog relatief jonge 19e-eeuwse kerken weinig voorkomend, is dat alles, inclusief de inrichting en het schilderwerk, uit de nieuwbouwtijd stamt. (124)

- De Oud-Katholieke Sint Michael en Sint Johannes de Doper dateert uit 1882, één jaar jonger dan de RK Sint Franciscus van Assisi. Ook architect Van Wijngaarden paste neostijlen toe. Zijn keuze viel op een combinatie van Byzantijnse en Romaanse architectuur, en dat dan gezien door de ogen van een 19e-eeuwer. (124)

- Alleen het grote boogvenster, wat hoger in de façade geplaatst, geeft te kennen dat het bouwwerk op het adres Rodezand 65 een kerkelijke functie heeft. Achter de historiserende klokgevel gaat een gereformeerde zaalkerk uit 1869 schuil. (124)

- Hervormde en openbare begraafplaats aan de Waardsedijk. RK begraafplaats aan de Waardsedijk. Lopikerwaard-streekschrijver Herman de Man (1898-1946) ligt hier begraven op de katholieke begraafplaats. Sinds 1977 staat voor de Heksenwaag het Herman de Man-monument. Het beeld van Ineke van Dijk stelt een boerengezin voor, gezeten op een bank.

- Het stadhuis - in 1575 door de Spanjaarden gedeeltelijk verwoest en in 1588 door de Hollanders gerestaureerd - is een voorbeeld van Hollandse renaissancestijl. De raadszaal is nog vrijwel geheel in stijl en één van de mooiste van ons land. De zaal kan in de maanden maart t/m november op elke derde zondag van de maand worden bezichtigd. Het ooievaarsnest op het stadhuis staat al afgebeeld op een schilderij uit 1656, waarmee dit ooievaarsnest het oudst bekende van Nederland is.

- Het gemaal van Benschop aan de Damweg dateert uit 1871 en is de opvolger van diverse molens. Het stoomgemaal is in 1931 geëlektrificeerd. In 1990 is het gemaal overbodig geworden door de ingebruikname van het nieuwe gemaal De Keulevaart in de buurtschap Boven-Haastrecht. Het gemaal is thans in gebruik als woonhuis.

- De Heksenwaag uit 1482 is beroemd, omdat het de enige plaats in Europa was waar men een bewijs kon krijgen dat men geen heks was. Dat was destijds nodig omdat in Europa in de Middeleeuwen duizenden mensen ter dood werden gebracht op beschuldiging van hekserij. Als men werd gewogen en niet te licht bevonden (als bewezen was dat het gewicht ‘wel was accorderende met de natuerlycke proportiën des lichaems’) kreeg men een ‘Certificaet van Weginghe in der stede tot Oudewater’. Heksen konden namelijk, door hun geringe gewicht, vliegen. Althans dat dacht men in die tijd. Met dit begeerde stuk papier kon worden aangetoond dat men geen heks was. Gelukkig is er in Oudewater nooit iemand "gewogen en te licht bevonden". Ook vandaag de dag nog kan men zich, zij het als toerist, laten wegen en genoemd certificaat verkrijgen.

- In Oudewater, vanouds al een 'touwstad', is in 2001 in de laatst overgebleven baanschuur aan de Reijersteeg het Touwmuseum geopend. Het museum geeft een indruk van het belang van de touwindustrie in Oudewater en geeft een beeld van de geschiedenis van het touw. Ook het verwerkingsproces van hennep tot touw wordt aanschouwelijk gemaakt.

- Gevelstenen in Oudewater.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Custom Bike Show Oudewater (juni).

- Tijdens het Heksenfestijn (laatste weekend van juni) wordt gevierd dat Oudewater de stad is van de beroemde Heksenwaag. Tijdens het Heksenfestijn bevolken twee dagen lang echte- en namaakheksen, straatartiesten, dweilorkesten, zangers, zangeressen, goochelaars en bands de omgeving van de Heksenwaag. De toegang tot deze feesten is geheel gratis.

- Elk jaar op zondag 7 augustus of, indien die er in een jaar niet is, op de eerste zondag na 7 augustus, wordt de Oudewaterse moord* van 1575 herdacht. Het meterslange schilderij dat hierop betrekking heeft en in de trouwzaal van het stadhuis hangt, kan dan om 12 uur worden bezichtigd, waarbij een deskundige toelichting wordt gegeven.
* Zie verder bij Geschiedenis.

- Kermis (augustus).

- Wielerronde Oudewater op een zaterdag eind augustus. 30 km (20 rondes van 1,5 km). Secr. W. van der Neut, tel. 0348-564390. Video van de Wielerronde Oudewater 2015 (burgerronde).

- Havendagen Oudewater (weekend in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Openluchtzwembad 't Statenbad.

- Elke woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur wordt er op de Markt en een gedeelte van de Korte Havenstraat en de Donkere Gaard een warenmarkt gehouden.

Terug naar boven

Beeld

- Film over Oudewater in de jaren zestig (44 min.).

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Oudewater.

- Midland FM.

Reactie toevoegen