Ruige Weide

Plaats
Buurtschap
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

Ruigeweide.JPG

Boerderij in Ruige Weide, een buurtschap ten noordwesten van Oudewater

Boerderij in Ruige Weide, een buurtschap ten noordwesten van Oudewater

Ruigeweide (2).JPG

Ruige Weide, een buurtschap met riante uitzichten over Polder Groot Hekendorp

Ruige Weide, een buurtschap met riante uitzichten over Polder Groot Hekendorp

Ruigeweide (3).JPG

Ruige Weide, Alexander Hoeve

Ruige Weide, Alexander Hoeve

Ruigeweide_0.JPG

Natuurgebied De Ruige Weide langs het spoor, dicht bij Hogebrug

Natuurgebied De Ruige Weide langs het spoor, dicht bij Hogebrug

ruige_weide_poppelendam_onthulling_straatnaambord_kopie.jpg

W van de straat Ruige Weide ligt een onbewoond stuk weg met de intrigerende naam Poppelendam. Wij hebben ons altijd afgevraagd waar die naam vandaan komt. Op deze pagina, onder Geschiedenis en in dit artikel, kun je lezen hoe die vork in de steel zit.

W van de straat Ruige Weide ligt een onbewoond stuk weg met de intrigerende naam Poppelendam. Wij hebben ons altijd afgevraagd waar die naam vandaan komt. Op deze pagina, onder Geschiedenis en in dit artikel, kun je lezen hoe die vork in de steel zit.

zh_gemeente_lange_ruige_weide_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Lange Ruige Weide in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Lange Ruige Weide in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ruige Weide

Terug naar boven

Status

- Ruige Weide is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. Oorspronkelijk onderdeel van de gemeente Lange Ruige Weide. Deze gemeente is per 1-2-1964 opgegaan in de toen nieuw gevormde gemeente Driebruggen. Per 1-1-1989, bij de opheffing van de gemeente Driebruggen, is de buurtschap overgegaan naar de gemeente Oudewater.

- De buurtschap Ruige Weide valt, ook voor de postadressen, onder de stad Oudewater.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1683 Ruyge Weyde.

Spelling
De Topografische atlas Utrecht(1) hanteert de spelling Ruigeweide. Omdat de buurtschap echter geen plaatsnaamborden heeft waaraan wij de spelling kunnen verifiëren, en de straatnaam als Ruige Weide wordt gespeld, gaan wij ervan uit dat dat de huidige kennelijk correcte dan wel voorkeursspelling is voor de naam van de buurtschap.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van de polder alhier, met de betekenis ruige ‘met ruigte begroeid’ weide ‘weidegebied, grasland’. De toevoeging ruig onderscheidde het gebied ook van de aangrenzende polder Lange Weide. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruige Weide ligt rond de gelijknamige weg, die N van Oudewater (bij Tappersheul) in W richting naar de spoorlijn Woerden-Gouda loopt. De spoortunnel aldaar aan het eind van de buurtschap komt N van het spoor uit bij de buurtschappen Hogebrug en Lange Weide (gem. Bodegraven-Reeuwijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ruige Weide 15 huizen met 84 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Straatnaam Poppelendam
Het vanuit Oudewater gezien laatste en onbewoonde stukje van Ruige Weide heet Poppelendam. Een intrigerende straatnaam, die vast een historische betekenis heeft, en zo blijkt: de weg is genoemd naar een molen die zo heette, en die hier in de nabijheid heeft gestaan, bij het punt waar de Dubbele Wiericke een bocht naar het W maakt. Ter herinnering hieraan is deze straatnaam in 2002 toegekend door de gemeente Oudewater. Het straatnaambordje is destijds onthuld door toenmalig wethouder Henk Treur en 'burgemeester van Poppelendam' dhr. Arie van Vliet, die in 1992, bij de start van de uitvoering van de Landinrichting Driebruggen*, als dank voor zijn inzet symbolisch deze titel is toegekend, met bijbehorende ambtsketen. Van Vliet, die ontdekt had dat op oude kaarten dit gebied als buurtschap Poppelendam werd benoemd, was van 1979-1990 lid van de Landinrichtingscommissie namens de waterschapsbesturen.
* Dit project betrof de herinrichting voor landbouw, natuur en verkeer van een 5.900 groot gebied in deze regio. Voor nadere toelichting zie bij Driebruggen.

Eén van de onderdelen uit dit project betrof in 1992 het opheffen van de 'scheve overweg' over de spoorlijn aan het eind van de weg Ruige Weide, het doortrekken van die weg naar de W hiervan gelegen Hekendorpse Opweg (dat doorgetrokken stuk is dus de weg die nu Poppelendam heet), de aanleg van een spoortunnel in die weg, en het doortrekken van de weg Hogebrug N langs de spoorlijn in O richting, ter ontsluiting van 3 nieuwe boerenbedrijven die zich daar hadden gevestigd vanuit elders in het kader van de in de vorige alinea vermelde Landinrichting / ruilverkaveling.

Maar wat betekent die naam nu en hoe zat het dan met die molen?: "Poppel of peppel is een lokale naamsverbastering van populier. Ooit stonden er in de buurtschap Hogebrug tal van deze bomen, waardoor het de bijnaam Poppeldam kreeg ter plaatse waar de Wiericke een haakse bocht maakt. Ook was hier sprake van een rijk molenaarsverleden. Op deze hoek stond ooit de Poppelendamse korenmolen naast de wipwatermolen van de polder Ruige Weide. De stenen korenmolen is na de oorlog met de grond gelijk gemaakt. Ooit moet er dus koren zijn verbouwd in deze streken. Maar in de 17e en 18e eeuw speelden deze 'corn-molens' ook een belangrijke rol in de smokkel hier op de grens van de toen autonome staten Holland en Utrecht. Meel en veel andere producten waren in Holland veel zwaarder belast dan in Utrecht, wat de vestiging van deze smokkelmolens op de grens lucratief maakte." (bron: Staatsbosbeheer regio Groene Hart) Voor nadere toelichting m.b.t. deze molens zie bij Hogebrug, kopje Geschiedenis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Afgelegen buurtschappen zijn in heel Nederland lange tijd niet aangesloten geweest op de riolering, omdat dit ‘onrendabel’ werd gevonden. Door de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het milieu, heeft het Rijk in de jaren negentig de gemeenten opgedragen alle panden in het buitengebied van riolering of een gelijkwaardige installatie te voorzien. De buurtschap Ruige Weide is in 2002 op de riolering aangesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voor wie meer wil weten over de markante oude boerderijen in deze buurtschap: zij worden uitgebreid beschreven in de publicatie 'Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen' (Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 24, 1993).

- In Ruige Weide heb je, vanuit Oudewater gezien, aan de linkerkant een weids uitzicht over weilanden met vee. De meeste boerderijen staan aan de rechterkant.

- Aan het eind van de buurtschap, links bij de Zwanenplas, staat een informatiepaneel van de gemeente met uitleg over het gebied.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

'- Festival Ruige Weide (op een zondag in juli) is een boerenfestival op het terrein van een prachtige oude boerderij. Je kunt er genieten van live muziek (singer/songwriters) en lekker eten en drinken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Ruige Weide Park is een 'veenweidepark', in 2010 aangelegd voor de bewoners van Oudewater, die er kunnen wandelen en recreëren. Er zijn waterpartijen gegraven, een slingerend pad aangelegd en bomen aangeplant. - Beschrijving van het Veenweidepark door Freek Mayenburg.

Reactie toevoegen