Papekop

Plaats
Dorp
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

papekop_collage.jpg

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop.JPG

 En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al

En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al

Papekop (2).JPG

Papekop, aan het water

Papekop, aan het water

Papekop (3).JPG

Papekop, richting Diemerbroek

Papekop, richting Diemerbroek

Papekop-001.jpg

Papekop had vroeger een spoorstation en een halte voor de paardentram

Papekop had vroeger een spoorstation en een halte voor de paardentram

UT gemeente Papekop in 1870 kaart J. Kuyper [800x600].jpg

Gemeente Papekop in 1870, kaart J. Kuyper

Gemeente Papekop in 1870, kaart J. Kuyper

Papekop

Terug naar boven

Status

- Papekop is een dorp* in de provincie Utrecht**, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-1-1964. Per 1-2-1964 opgegaan in de nieuw ontstane gemeente Driebruggen en bij de opheffing van die gemeente in 1989 overgegaan naar de gemeente Oudewater.
* Hoewel de plaats geen kerk heeft, wordt het gezien de grootte toch als dorp beschouwd. Vergelijkbaar met het nabijgelegen dorpje Vlist.
** De gemeente is in 1820 overgegaan van de provincie Utrecht naar de provincie Zuid-Holland. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1989 is het dorp middels grenscorrectie weer op het Utrechtse nest teruggekeerd.

- Wapen van de voormalige gemeente Papekop.

- Sinds 2009 heeft het dorp een eigen vlag. De vlag is een cadeau van de spoortunnelbouwers aan het dorp. Het groen in de vlag staat symbool voor de weilanden in dit deel van het Groene Hart. De witte banen symboliseren de twee wegen die door het dorp lopen; de Papekopperstraatweg en de Papekopperdijk. De zwarte baan is het spoor dat uitmondt in een witte driehoek; het Dorpsplein. In de witte driehoek staat een rode mijter afgebeeld, omdat Papekop vroeger een domein was van de bisschop van Utrecht.

- Onder het dorp Papekop valt ook de buurtschap Diemerbroek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Papenkop, 1314 Papencoip, 1427 Papencoep.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middel-Nederlandse cope* ‘gekocht land’ en de persoonsnaam Pape.(1)
* Zie voor een nadere verklaring van het begip cope bij Benschop.

Terug naar boven

Ligging

Papekop ligt N van Oudewater, rond de Papekopperstraatweg (de weg vanuit Oudewater richting Waarder), de Papekopperdijk (het gedeelte N van de spoorlijn) en Spoorwijk (O van de Papekopperstraatweg, Z van de spoorlijn).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Papekop 39 huizen met 284 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 20/151 (= huizen/inwoners) en buurtschap Diemerbroek 19/133.

Per 1 februari 1964 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Driebruggen: 707 hectare met 558 inwoners;
naar de gemeente Oudewater: 100 hectare met 16 inwoners.
Bij een volgende herindeling, per 1 januari 1989, is het Driebrugse gedeelte alsnog ook naar de gemeente Oudewater overgegaan.

Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschap Diemerbroek) ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Papekop.

Het station van Oudewater lag op grondgebied van de gemeente Papekop. - Geschiedenis van het voormalige station Oudewater.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1989 is het Comité Dorpsbelang Papekop (CDP) opgericht. T.g.v. het 25-jarig bestaan in 2014 heeft Wout van Kouwen samen met vrijwilligers van het CDP het boek 'Van Cope tot Dorp' over de geschiedenis van het dorp geschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2001 is een aantal maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Papekop te vergroten. Zo zijn er verkeersdrempels aangelegd aan de zuid- en noordzijde en zijn er verkeerslichten gekomen. Aan de westzijde van de langgerekte en rechte Papekopperstraatweg is een fietspad aangelegd, met een oversteek vlak voor de spoorlijn, ter hoogte van Diemerbroek. Actiegroep Ons Dorp had het fietspad graag doorgetrokken gezien tot over de spoorlijn, maar dat was niet mogelijk. De spoorwegovergang zou daarvoor verbreed moeten worden en dat vond de NS geen goede investering, omdat zij er in het kader van de verkeersveiligheid op termijn naar streeft alle spoorwegovergangen in de vorm van een tunnel uit te voeren.

De Papekopse tunnel stond in de planning voor 2003/2004, maar is uiteindelijk in 2009 gerealiseerd. De waterrijke omgeving dwong de bouwers van de spoortunnel onderwaterbeton te storten om het grondwater tegen te houden. De betonlaag ligt op een diepte van 6 meter en is 1 meter dik. In combinatie met de tunnel is in Papekop ook een nieuw Dorpsplein gerealiseerd. Het dorp heeft nog wel (over)last van het vrachtwagenverkeer dat vanaf de A12 via Waarder en/of de Tuurluur over het dorp naar Oudewater rijdt.

- Het Papekopveld of Papekopperveld is een olie- en gasveld N van het dorp Papekop. Het veld is tijdens een proefboring in 1986 op twee kilometer diepte ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tijdens deze proefboring is in de onderliggende breuklagen gezocht naar koolwaterstof. Met name in de geologische groepen buntsandstein en rotliegend is gezocht en in de laatste is ook koolwaterstof aangetroffen. Het gebied is 63 km2 groot.
Enkele factoren droegen erbij dat het veld vooralsnog niet in productie is genomen. Dit waren onder andere de onzekerheid ten aanzien van de hoeveelheid winbare delfstoffen en de afwezigheid van afvoerinfrastructuur. Door de stijgende energieprijzen wordt het in exploitatie nemen van dit veld weer overwogen. In 2010 kreeg het Canadese bedrijf Vermilion Energy vrijstelling om vanaf 2017 hier olie en gas te gaan winnen. De olie die hier gewonnen kan worden valt onder API 33.

De gemeente Woerden heeft zich verzet tegen de gaswinning, onder meer vanuit het college, de gemeenteraad en de lokale bevolking in Woerden, omdat het gasveld onder de wijk Molenvliet ligt, en niet gegarandeerd kan worden dat de gaswinning geen gevolgen heeft voor de Woerdense bevolking. Daarbij speelt nog mee dat Woerden zelf actief beleid voert om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook de provincie Utrecht is tegen gaswinning. De gaswinningslocatie ligt echter in de provincie Zuid-Holland, terwijl het gasveld zelf voornamelijk in de provincie Utrecht ligt. Ook Stichting 'Laat Woerden niet zakken' strijdt tegen de eventuele gaswinning op deze locatie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2019 is de mozaïekbank 'Landelijk Papekop' gemaakt en in het dorp geplaatst. Het thema komt terug in allerlei facetten van de bank, zoals de koeien, de trein, de Dijketelg en de vele landelijke flora en fauna. Als onderdeel van het project 'Oudewater Zit Goed!' is de bank onder leiding van Coby Feller gemaakt door 25 mozaïekers, die er in totaal 1.300 uur aan hebben gewerkt. De bank bevat ongeveer 15.000 glassteentjes. De bank is gesponsord door Ied van Baren (als aandenken aan haar man Dick) en Jan van Dam Machinetransport. Onder de link vind je een mooi videoreportage over het maken en plaatsen van de mozaïekbank.

- Voor wie meer wil weten over de vele markante oude boerderijen in Papekop: zij worden uitgebreid beschreven in de publicatie 'Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen' (Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 24, 1993).

- Jannie Verwoerd in Papekop woont letterlijk in Jannie's Koeienmuseum (Papekopperdijk 7), tussen en met alle koeienspullen. Het museum is eigenlijk een woonhuis met een heel leuke en grote verzameling aan koeienspullen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Jannie heeft het, in koe-vorm. Gordijnen met een koeienmotief, hele serviezen, kop en schotels, borden, mokken, flessen en nog veel meer gebruiksvoorwerpen waar de koe als motief wordt gebruikt. Maar ook schilderijen, lampen, tafeltjes, stoelen met koeien erop; en natuurlijk beeldjes en beelden van koeien. Bijna alles vergaard op (rommel)markten, gekregen, overgenomen, meegebracht door familie, vrienden en kennissen, soms zelfs onbekenden. Veel uit Nederland, maar ook uit andere landen binnen Europa of ver daarbuiten. Het museum is het hele jaar door op afspraak te bezoeken. In de zomermaanden (mei t/m september) is het museum iedere middag vanaf 13.30 uur te bezoeken zonder afspraak (met uitzondering van de zondagmiddag). Verder is er een klein museumwinkeltje waar diverse koeienattributen te koop zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Wij zijn Liesbeth, Radna en Elly en houden ons op vrijwilige basis bezig met het organiseren van diverse activiteiten voor alle inwoners van het dorp. Door het organiseren van o.a. creatieve middagen, koffieochtenden voor 50/60+ers, Burendag, het jaarlijkse Papekopse Sinterklaasfeest, Lichtjesavond in december en een Dorpsfeest, beogen wij jong en ouder met elkaar in contact te brengen en hierdoor nog meer gezelligheid, verbondenheid, vriendschap en saamhorigheid binnen ons dorp te creëren. Het zou heel fijn zijn ons team uitgebreid te zien worden met een aantal teamleden. Zo kunnen wij met elkaar nog meer en vooral nog gevarieerdere activiteiten per jaar organiseren. Lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens een activiteit? Ook dan ben je van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! Stichting DorpAktief Papekop."

- Koningsdag. - Videoreportage Koningsdag 2019.

- "Jaarlijks organiseert SJOUD / KPJ Oudewater op de 1e zaterdag van oktober het Dijkfeest in Papekop (locatie: Papekopperstraatweg 66, bij Loonbedrijf M. van Dijk). De prachtige locatie van meneer en mevrouw van Dijk blijkt al jaren geschikt als feestlocatie en zorgt al jaren voor een volle tent. Met een commissie van ongeveer 20 van onze eigen leden slagen wij er al jaren in om naast de ruim 1000 bezoekers ook onze commissieleden een lesje in organisatiekunde te geven, dit vaak onder het motto: 'Bedenk iets en doe iets!'"

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Rondwandeling vanuit Papekop, naar keuze 12 of 17 km, voert je naast het dorp zelf verder door of langs Waarder, Ruige Weide, Hogebrug, Hekendorp en Tappersheul.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Papekop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Belangenverenigingen

- Comité Dorpsbelang Papekop, p/a J. van Noort, Papekopperdijk 29. Tel. 0348-565887.

Reactie toevoegen