Papekop

Plaats
Dorp
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

papekop_collage.jpg

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papekop.JPG

 En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al.

En daar zien we het plaatsnaambord van Papekop al.

Papekop (2).JPG

Papekop aan het water.

Papekop aan het water.

Papekop (3).JPG

Papekop richting Diemerbroek.

Papekop richting Diemerbroek.

Papekop-001.jpg

Papekop had vroeger een spoorstaton en een halte voor de paardentram.

Papekop had vroeger een spoorstaton en een halte voor de paardentram.

UT gemeente Papekop in 1870 kaart J. Kuyper [800x600].jpg

gemeente Papekop in 1870 kaart J. Kuyper

gemeente Papekop in 1870 kaart J. Kuyper

Papekop

Terug naar boven

Status

- Papekop is een dorp* in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-1-1964. Per 1-2-1964 opgegaan in de nieuw ontstane gemeente Driebruggen en bij de opheffing van die gemeente in 1989 overgegaan naar de gemeente Oudewater.
* Hoewel de plaats geen kerk heeft, wordt het gezien de grootte toch als dorp beschouwd. Vergelijkbaar met het nabijgelegen dorpje Vlist.

- Wapen van de voormalige gemeente Papekop.

- Onder het dorp Papekop valt ook de buurtschap Diemerbroek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Papenkop, 1314 Papencoip, 1427 Papencoep.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middel-Nederlandse cope* ‘gekocht land’ en de persoonsnaam Pape.(1)
* Zie voor een nadere verklaring van het begip cope bij Benschop.

Terug naar boven

Ligging

Papekop ligt N van Oudewater, rond de Papekopperstraatweg (de weg vanuit Oudewater richting Waarder), de Papekopperdijk (het gedeelte N van de spoorlijn) en Spoorwijk (O van de Papekopperstraatweg, Z van de spoorlijn).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Papekop 39 huizen met 284 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 20/151 (= huizen/inwoners) en buurtschap Diemerbroek 19/133.

Per 1 februari 1964 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Driebruggen: 707 hectare met 558 inwoners;
naar de gemeente Oudewater: 100 hectare met 16 inwoners.
Bij een volgende herindeling, per 1 januari 1989, is het Driebrugse gedeelte alsnog ook naar de gemeente Oudewater overgegaan.

Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschap Diemerbroek) ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Papekop.

De gemeente Papekop is in 1820 overgegaan van de provincie Utrecht naar de provincie Zuid-Holland. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1989 is het dorp middels grenscorrectie weer op het Utrechtse nest teruggekeerd.

Het station van Oudewater lag op grondgebied van de gemeente Papekop. - Geschiedenis van het voormalige station Oudewater.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1989 is het Comité Dorpsbelang Papekop (CDP) opgericht. T.g.v. het 25-jarig bestaan in 2014 heeft Wout van Kouwen samen met vrijwilligers van het CDP het boek 'Van Cope tot Dorp' over de geschiedenis van het dorp geschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2001 is een aantal maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Papekop te vergroten. Zo zijn er verkeersdrempels aangelegd aan de zuid- en noordzijde en zijn er verkeerslichten gekomen. Aan de westzijde van de langgerekte en rechte Papekopperstraatweg is een fietspad aangelegd, met een oversteek vlak voor de spoorlijn, ter hoogte van Diemerbroek. Actiegroep Ons Dorp had het fietspad graag doorgetrokken gezien tot over de spoorlijn, maar dat was niet mogelijk. De spoorwegovergang zou daarvoor verbreed moeten worden en dat vond de NS geen goede investering, omdat zij er in het kader van de verkeersveiligheid op termijn naar streeft alle spoorwegovergangen in de vorm van een tunnel uit te voeren.

De Papekopse tunnel stond in de planning voor 2003/2004, maar is uiteindelijk in 2009 gerealiseerd. De waterrijke omgeving dwong de bouwers van de spoortunnel onderwaterbeton te storten om het grondwater tegen te houden. De betonlaag ligt op een diepte van 6 meter en is 1 meter dik. In combinatie met de tunnel is in Papekop ook een nieuw Dorpsplein gerealiseerd. Het dorp heeft nog wel (over)last van het vrachtwagenverkeer dat vanaf de A12 via Waarder en/of de Tuurluur over het dorp naar Oudewater rijdt.

- Sinds 2009 heeft het dorp een eigen vlag. De vlag is een cadeau van de spoortunnelbouwers aan het dorp. Het groen in de vlag staat symbool voor de weilanden in dit deel van het Groene Hart. De witte banen symboliseren de twee wegen die door het dorp lopen; de Papekopperstraatweg en de Papekopperdijk. De zwarte baan is het spoor dat uitmondt in een witte driehoek; het Dorpsplein. In de witte driehoek staat een rode mijter afgebeeld, omdat Papekop vroeger een domein was van de bisschop van Utrecht.

- Energiemaatschappij Vermilion Energy had anno 2015 plannen om t.z.t. welicht olie en/of gas te gaan winnen in het Papekopveld. Er is weliswaar nog geen concreet plan voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het Papekopveld. Dat plan is ook in 2016 nog niet te verwachten. Wel is de firma bezig de mogelijkheden voor winning en opsporing van delfstoffen uit dit veld te onderzoeken. Zij wil een helder beeld verkrijgen van alle zorgpunten die leven rond deze ontwikkelingen en zal hiertoe met alle partijen in nader overleg treden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voor wie meer wil weten over de vele markante oude boerderijen in Papekop: zij worden uitgebreid beschreven in de publicatie 'Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen' (Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 24, 1993).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Rondwandeling vanuit Papekop, naar keuze 12 of 17 km, voert je naast het dorp zelf verder door of langs Waarder, Ruige Weide, Hogebrug, Hekendorp en Tappersheul.

Terug naar boven

Belangenverenigingen

- Comité Dorpsbelang Papekop, p/a J. van Noort, Papekopperdijk 29. Tel. 0348-565887.

Reactie toevoegen