Ouderkerk aan den IJssel

Plaats
Dorp
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

ouderkerk_aan_den_ijssel_collage.jpg

Ouderkerk aan den IJssel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ouderkerk aan den IJssel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ouderkerk ad IJssel.JPG

Ouderkerk aan den IJssel, de voormalige Gereformeerde kerk aan de IJsseldijk Noord

Ouderkerk aan den IJssel, de voormalige Gereformeerde kerk aan de IJsseldijk Noord

Ouderkerk ad IJssel (2).JPG

In Ouderkerk aan den IJssel aangekomen

In Ouderkerk aan den IJssel aangekomen

Oudenkerk ad IJssel (3).JPG

De Dorpsstraat in Ouderkerk aan den IJssel.

De Dorpsstraat in Ouderkerk aan den IJssel.

Oudenkerk ad IJssel.JPG

De Hervormde kerk in Ouderkerk aan den IJssel

De Hervormde kerk in Ouderkerk aan den IJssel

Oudenkerk ad IJssel (2).JPG

Dorpsgezicht van Ouderkerk aan den IJssel

Dorpsgezicht van Ouderkerk aan den IJssel

ouderkerk_aan_den_ijssel_hervormde_kerk_zonnewijzer.jpg

Ouderkerk aan den IJssel, zonnewijzer aan de Hervormde kerk

Ouderkerk aan den IJssel, zonnewijzer aan de Hervormde kerk

ouderkerk_aan_den_ijssel_oude_gevels.jpg

Ouderkerk aan den IJssel, oude gevels

Ouderkerk aan den IJssel, oude gevels

ouderkerk_aan_den_ijssel_klokgevel.jpg

Ouderkerk aan den IJssel, klokgevel van een pand uit 1686

Ouderkerk aan den IJssel, klokgevel van een pand uit 1686

ouderkerk_aan_den_ijssel_zorgboerderij_den_dikken_boom.jpg

Het buurtje rond de huidige boerderij Den Dikken Boom in Ouderkerk aan den IJssel (IJsseldijk-Noord 123), genoemd naar een vroegrere steenfabriek ter plekke, staat in de volksmond bekend als gelijknamige buurtschap. (© Hans van Embden)

Het buurtje rond de huidige boerderij Den Dikken Boom in Ouderkerk aan den IJssel (IJsseldijk-Noord 123), genoemd naar een vroegrere steenfabriek ter plekke, staat in de volksmond bekend als gelijknamige buurtschap. (© Hans van Embden)

ouderkerk_aan_den_ijssel_vakantiehuis_het_bonte_varken.jpg

Het buurtje rond het huidige vakantiehuis Het Bonte Varken in Ouderkerk aan den IJssel (voorheen bakkerij Nomen, IJsseldijk-Noord 237) staat in de volksmond bekend als gelijknamige buurtschap. (© Hans van Embden)

Het buurtje rond het huidige vakantiehuis Het Bonte Varken in Ouderkerk aan den IJssel (voorheen bakkerij Nomen, IJsseldijk-Noord 237) staat in de volksmond bekend als gelijknamige buurtschap. (© Hans van Embden)

ouderkerk_aan_den_ijssel_schuurtjes_met_makelaars_buurtschap_het_bonte_varken.jpg

Schuurtjes met makelaars (zoals dergelijke geveltopversieringen heten) in buurtschap Het Bonte Varken in Ouderkerk aan den IJssel (© Hans van Embden)

Schuurtjes met makelaars (zoals dergelijke geveltopversieringen heten) in buurtschap Het Bonte Varken in Ouderkerk aan den IJssel (© Hans van Embden)

ouderkerk_aan_den_ijssel_busongeluk_20-11-1941.jpg

In 2013, t.g.v. het 750-jarig bestaan van Ouderkerk aan den IJssel, zijn twee informatiepanelen geplaatst aan de IJsseldijk-Noord, waaronder deze, die herinnert aan het dramatische busongeluk van 20-11-1941, waarbij 15 inwoners omkwamen.(© Hans van Embden

In 2013, t.g.v. het 750-jarig bestaan van Ouderkerk aan den IJssel, zijn twee informatiepanelen geplaatst aan de IJsseldijk-Noord, waaronder deze, die herinnert aan het dramatische busongeluk van 20-11-1941, waarbij 15 inwoners omkwamen.(© Hans van Embden

ZH gemeente Ouderkerk aan den IJssel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ouderkerk aan den IJssel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ouderkerk aan den IJssel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ouderkerk aan den IJssel

Terug naar boven

Status

- Ouderkerk aan den IJssel is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- In 1812 zijn de gemeenten Stormpolder en Krimpen aan den IJssel toegevoegd aan de gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Per 1-4-1817 zijn zij daar weer van afgesplitst tot wederom zelfstandige gemeenten.

- Wapen van de voormalige gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

- Onder het dorp Ouderkerk aan den IJssel vallen ook de buurtschappen Boveneind (deels), Oudeland en 't Zwaantje, en alleen voor de postadressen ook het NO gelegen dorp Lageweg (met de daaronder vallende buurtschap IJssellaan), omdat dat dorp destijds geen eigen postcode en bijbehorende postadres-plaatsnaam heeft gekregen.

Het is - gezien in relatie tot geografisch vergelijkbare gebieden - merkwaardig dat er in het buitengebied van Ouderkerk aan den IJssel tot aan Lageweg geen sprake meer is van buurtschappen met een eigen naam. Hetzelfde geldt voor het buitengebied van Gouderak. Dat is bijvoorbeeld anders aan de Lekzijde van de Krimpenerwaard, waar buurtschappen zoals Schuwacht, Opperduit, De Hoek, De Noord en vroeger ook Middelland bepaalde delen van de dijk aangaven. In de volksmond staat het buurtje rond IJsseldijk-Noord 123 wel bekend als buurtschap Den Dikken Boom, naar de vroegere gelijknamige steenfabriek, tegenwoordig bekend van de gelijknamige zorgboerderij ter plekke (zie daarvoor het hoofdstuk Links, kopje Zorg). En het buurtje rond IJsseldijk-Noord 237, bij bushalte Nomen, staat in de volksmond bekend als buurtschap Het Bonte Varken, tegenwoordig bekend van het gelijknamige vakantiehuis ter plekke (voorheen bakkerij Nomen en wellicht daarvóór nog een café geweest), te zien onder deze link onder 'dijkvak M (2)'. Maar omdat beide nooit als buurtschap op kaarten vermeld zijn geweest en er op het internet ook niets over te vinden is, en het kennelijk nooit breder bekend is geworden dan in de lokale 'volksmond', maken wij hier vooralsnog geen eigen pagina's voor aan (vergelijk Buurse, waar zich iets soortgelijks voordoet).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ouderkerk op den Yssel, Ouwerkerk aan den IJssel, 1263 Oudekerke, 1333 Houderkerke, 1396 Oudekerc, 1886 Ouderkerk aan den IJsel (rond die tijd soms ook met koppeltekens ertussen geschreven), 1901 Ouderkerk aan den IJssel.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk en oud ‘oude’, nader bepaald door de ligging aan de waternaam IJssel. Oud is hier waarschijnlijk wederkerig ten opzichte van Nieuwerkerk aan den IJssel. (1)

Bij- en spotnamen
De Ouderkerkers worden ook klokkendieven genoemd. Ooit hadden de Ouderkerkers en de Ridderkerkers namelijk een nieuwe kerkklok nodig. Door toevallige omstandigheden werden beide klokken tegelijk afgeleverd. De klok van Ouderkerk was echter beschadigd. Het verhaal gaat dat de Ouderkerkers toen de klokken hebben verruild. De Ridderkerkers zouden als toegift een ham hebben gekregen. (122)

Terug naar boven

Ligging

Ouderkerk aan den IJssel ligt NNO van Krimpen aan den IJssel, aan de O oever van de Hollandse IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Ouderkerk aan den IJssel 259 huizen met 2.022 inwoners.

- Per 1 januari 1955 is er sprake geweest van 4 grenscorrecties waarbij Ouderkerk aan den IJssel betrokken was.
Reden: door de normalisatie/kanalisatie (rechttrekken van voor het scheepvaartverkeer onhandige bochten in de rivier) van de Hollandse IJssel, kwamen delen van gemeenten opeens op de andere oever te liggen. Het midden van de IJssel was vanouds de grens tussen gemeenten en na de normalisatie is dat midden opnieuw als grens genomen.

Het ging om de volgende gedeelten:
- gewonnen van de gemeente Capelle aan den IJssel: 35,1 (onbewoonde) are. Het betrof het gedeelte van Haaften op Loswal III op de Z oever van de Hollandse IJssel, bij het snijpunt van de drie gemeenten;
- gewonnen van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel: 213,9 (onbewoonde) are. Het betrof hier eveneens een deel van Loswal III op de Z oever van de Hollandse IJssel, bij het snijpunt van de drie gemeenten;
- verloren aan de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel: de Z kade van de haven van buurtschap Hitland bekend onder de naam ‘haven van Haaften’ aan de N oever van de IJssel;
- verloren aan de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel: 3 percelen van respectievelijk 210,7 / 46,55 / 64,05 are (in totaal dus ruim 3 hectare), omvattende 3 woningen, 1 fabriek, 4 gezinnen en 10 inwoners. Het betrof een gebied in de bocht van de IJssel ter hoogte van de buurtschap IJssellaan. De fabriek is een steenfabriek. Een van de woningen is de voormalige burgemeesterswoning van Ouderkerk aan den IJssel. Er woonden 3 gezinnen in 2 woningen (kadastraal bekend onder de nummers A95 en A96).

- Per 1 januari 1985 is de gemeente Ouderkerk aan den IJssel opgeheven en als volgt opgedeeld:
naar de (nieuwe) gemeente Ouderkerk: 1.685 hectare met 1.801 huizen en 5.492 inwoners;
naar de gemeente Krimpen aan den IJssel: 8 huizen met 22 inwoners. Het betreft het gedeelte aan de huidige IJsseldijk Oost in Krimpen aan den IJssel*.
* Voor nadere toelichting zie bij Krimpen aan den IJssel.

- Tegenwoordig heeft het dorp Ouderkerk aan den IJssel ca. 2.100 huizen met ca. 5.200 inwoners. Letterlijk en figuurlijk daarnaast is er, zoals hierboven bij Status vermeld, het dorp Lageweg dat voor de postadressen zogenaamd 'in' Ouderkerk aan den IJssel ligt, en daarom in statistieken vaak gemakshalve ook tot dat dorp wordt gerekend. In dat geval komen er nog 200 huizen en 500 inwoners bij.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne, ontstaan en ontwikkeling
Ook Ouderkerk aan den IJssel claimt - net als Krimpen aan de Lek - de oudste nederzetting van de Krimpenerwaard te zijn. Over het ontstaan zijn echter weinig concrete gegevens bekend. De oudste vermelding dateert uit 1263, maar het is waarschijnlijk dat er al eerder een dorp is geweest dat tot de 12e eeuw de naam IJsele heeft gehad. Er zijn in in ieder geval 12e-eeuwse fundamenten gevonden van een tufstenen kerkje. Er zijn ook Romeinse munten gevonden uit de eerste vier eeuwen van onze jaartelling, maar die duiden waarschijnlijk niet op bewoning van enige betekenis. De aangetroffen vuurplaatsen van halverwege de 10e eeuw maken bewoning al wel waarschijnlijker. En er bestaat een vermoeden dat hier al in de 10e eeuw een kerkje is geweest. Dit zou bijzonder zijn, omdat in het eerste millennium van onze jaartelling de Krimpenerwaard nog moeras was op wat donken na.(2)

De eerste bewoners hielden zich bezig met de jacht en visserij. De waard was in aanvang een zeer dicht beboste wildernis. Ontginning van de Krimpenerwaard kwam pas later op gang. Hoe de wildernis is geweest, is nog herkenbaar in het Loetbos*1.

Bij de ontginning ontstond het slagenlandschap met stroken grond van 1.250 meter lang en 40 meter breed. De afwatering kwam door het inklinken van de veengrond in de problemen. Door het inzetten van molens kon het water naar de Hollandse IJssel worden overgeslagen. De eerste watermolen dateert van 1411 en stond in polder De Nesse (een vooruitstekende punt in de polder. Vergelijk ons woord neus). De vele watermolens die Ouderkerk aan den IJssel vroeger telde, zijn na 1916 allemaal afgebroken. De laatste molen is in 1958 door brand verloren gegaan.

Na de ontginning bestond de beroepsbevolking uit agrariërs. Tegenwoordig zijn dat voornamelijk veehouders. Ook hebben veel binnenschippers hun thuishaven in Ouderkerk aan den IJssel. Er wordt met name zand vervoerd. Een andere grote werkgever is de houthandel van Heuvelman, met twee grote percelen buitendijkse grond op Ouderkerks grondgebied. Eén op de grens met Krimpen aan den IJssel op IJsseldijk West 108, de andere vestiging staat aan de IJsseldijk Noord 172.

Geografie
Ouderkerk aan den IJssel is een lint-/dijkdorp met slechts bebouwing binnendijks rond de kerk en langs de Kerkweg. Vanaf Krimpen aan den IJssel tot - via Gouderak - Gouda aan toe is het één kilometerslang lint van woningen en boerderijen binnendijks en soms ook buitendijks. In deze tijd komen er, door het andere gebruik van zellingen en steenplaatsen, steeds meer woningen buitendijks.

Overstromingen en busongeluk
Overstromingen hebben ook in Ouderkerk aan den IJssel plaatsgevonden. In de 20e eeuw zelfs nog twee: de watervloed van 1916 noopte tot dijkverzwaring. Een tegeltableau bij de firma Duym aan de Dorpsstraat 52 zegt daarover: “De dijk rees na de watervloed, in ’t derde jaar van vuur en bloed. In ’t vierde jaar werd dit huis gebouwd en aan Gods hoede toevertrouwd.” De dijk is als gevolg hiervan aanmerkelijk opgehoogd. Hierdoor verloor vooral de Dorpsstraat veel van zijn aanzien. De tweede watersnood van de 20e eeuw vond plaats in 1953, waarbij de dijk doorbrak nabij de voormalige gereformeerde kerk aan de IJsseldijk Noord*2.

Ouderkerk aan den IJssel wordt in 1263 voor het eerst in de archieven vermeld. Het dorp heeft daarom in 1263 het 750-jarig bestaan gevierd. In dat kader zijn ook twee informatiepanelen geplaatst aan de IJsseldijk, die herinneren aan twee dramatische gebeurtenissen uit de Ouderkerkse historie: het busongeluk van 20 november 1941 en de Watersnoodramp van 1953. Op een mistige novemberochtend in 1941 raakt een bus van de weg en rijdt de IJssel in. Vijftien mensen, waaronder tien kinderen die onderweg waren naar school, verloren daarbij het leven. Het informatiepaneel staat op het Boele-terrein, vlakbij de plek waar het ongeluk plaatsvond.

Het herinneringsbord van de Watersnoodramp staat bij de oude Gereformeerde kerk, de plek waar in februari 1953 de dijk doorbrak. De ramp kostte twee inwoners van Ouderkerk aan den IJssel het leven. Door bij eb twee sloopschepen in het gat te varen en honderden zandzakken te plaatsen, weten bewoners en militairen de dijk te dichten.

Bedrijvigheid
In de loop van de eeuwen heeft Ouderkerk aan den IJssel altijd een agrarisch karakter gehad en in zekere zin tot op heden behouden. Ook de binnenscheepvaart heeft, uiteraard, mede bepaald door de ligging van het dorp aan de rivier de IJssel, een belangrijk stempel op de dorpsgemeenschap gedrukt. Naast schippers waren er ook arbeiders, vooral vrouwen en kinderen, veelal werkzaam in de steenfabrieken, in de volksmond 'steenplaatsen' genoemd. De lintbebouwing in het dorpsgebied van Ouderkerk telde vroeger 6 steenplaatsen. Namen als De Schans, Spreeuwenhoek, Dikke Boom en Molenplaats herinneren hier nog aan. Het was pure armoede bij de ‘plaatsers’. De plaatsers in de steenplaatsen aan het Boveneind werden vaak door Ouderkerkers van extra voeding voorzien.
*1 Zie verder bij Lekkerkerk > buurtschap De Loet.
*2 Zie verder bij Krimpenerwaard > De watersnoodramp van 1953.

Voor 1541 had Ouderkerk aan den IJssel reeds een school.

Station
Het laatste wat je zou verwachten is dat Ouderkerk aan den IJssel van 1903 tot 1935 een station (officieel in dit geval een 'stopplaats') heeft gehad, want het heeft immers nooit aan een spoorlijn gelegen. Dat zit als volgt: In 1902 besluit de gemeenteraad een spoorweghalte aan te vragen aan de spoorlijn Utrecht-Rotterdam. Maar dat ligt dus aan de overkant van de Hollandse IJssel, op grondgebied van Nieuwerkerk aan den IJssel! Op de site over de geschiedenis van de spoorwegen in en om Nieuwerkerk aan den IJssel, van Hans de Vlaming, lezen wij hier het volgende over: "De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bepaalt, dat van 1 October 1903 af, bij wijze van proef, 'eene halte zal worden gevestigd aan den Staatsspoorweg van Rotterdam naar Utrecht, tusschen Capelle en Nieuwerkerk, bij de Ouderkerkschelaan, en dat deze halte den naam zal dragen van Ouderkerk.'

We mogen aannemen dat de proef geslaagd was, want de halte heeft toch t/m 1935 in het spoorboekje gestaan. Ware de proef mislukt, dan was de halte Ouderkerk ongetwijfeld eerder gesloten; ook in de jaren twintig verdwenen reeds vele halten en stopplaatsen van het toneel. Ondanks het slagen van de proef is er nooit veel treinverkeer geweest. Zo stopten er in het laatste jaar per dag slechts twee treinen richting Gouda (om 12.42 uur en om 17.43 uur). Naar Rotterdam kon men toen merkwaardigerwijs slechts eenmaal per dag en wel om 18.55 uur. We zullen ons hier maar even niet afvragen hoe reizigers met een retourtje weer terug moesten komen...

De entourage van Ouderkerk stelde weinig voor. Het houten haltegebouwtje noemde men toen (1903) een 'bureau'; een identiek gebouwtje troffen we aan bij de twee jaar later geopende halte Kralingsche Veer. Op de beide lage perrons bevonden zich voorts nog abri’s om het schaarse aantal wachtende reizigers tegen de weersinvloeden te beschermen. Overigens moet het geen pretje geweest zijn om bij slecht weer van Ouderkerk aan den IJssel (overvaren, dan via een stuk Groenendijk en de gehele Ouderkerkschelaan) naar de gelijknamige spoorweghalte te lopen. Behalve de Ouderkerkers maakten ook de bewoners van Ver-Hitland regelmatig gebruik van de halte. Met ingang van 22-12-1925 is de halte Ouderkerk 300 meter naar het noordoosten verplaatst; vanaf die dag werd gestopt bij Wachtpost 31, ook wel bekend als de ‘Scheve Overweg’, recht tegenover landhuis De Beukenhof."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ouderkerk aan den IJssel, kun je terecht bij Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJssel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vincent en Corrie van Goch zijn met hun kinderen David en Senna en de 2 honden met een camper aan het toeren door Frankrijk, als ze er achter komen dat ze ondanks de 'kleine' ruimte eigenlijk niets missen. Ze vatten het plan op om in een mini-huisje te gaan wonen. Daar zijn inmiddels vele soorten van. Gezamenlijk staan ze bekend onder de naam Tiny House. In 2017 bouwt Vincent zelf hun Tiny House, van 7,20 m lang, 2,50 m breed en 4 m hoog. Op wielen, en net onder de 3.500 kilo, zodat hij met een auto kan worden getransporteerd. Het huisje staat aan de Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel, net buiten de dorpskern, en is het eerste Tiny House van de Krimpenerwaard. Ze houden je van de ontwikkelingen rond hun huisje op de hoogte op hun Facebookpagina Tiny House family Ouderkerk aan den IJssel, waar je ook een link naar hun site vindt. En hier vind je voorbeelden van verschillende soorten tiny houses in Nederland.

- Nieuwbouwproject Geer en Zijde (in de gelijknamige polder) in Ouderkerk aan den IJssel is gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke opzet, omdat van de provincie niet van de vastgestelde contouren voor woningbouw mocht worden afgeweken. Honderd van de geplande woningen konden daardoor niet worden gerealiseerd. De wijk ligt tussen de Zijdeweg en de Kerkweg. Al eerder werd een ontwerp voor de wijk door de provincie afgekeurd. Toen ging het om geluidsoverlast voor 30 woningen. Dat probleem is opgelost door geluidsarm asfalt te gebruiken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ouderkerk aan den IJssel heeft 29 rijksmonumenten.

- Aan de Kalverstraat 1 staat de Hervormde kerk van Ouderkerk aan den IJssel. Het oorspronkelijke kerkgebouw werd tussen 1425 en 1428, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, verwoest. Op de 14e-eeuwse fundamenten werd de kerk daarna herbouwd. Begin 16e eeuw werd het kerkgebouw vergroot tot een kruiskerk en in 1795 volgde een ingrijpend constructief herstel. Nochtans behield de kerk grotendeels haar middeleeuwse karakter. De toren is in 1997 ingrijpend gerestaureerd. Onder de kerk zijn de fundamenten aangetroffen van een kleiner, in de periode tussen 1150 en 1200 gebouwd tufstenen kerkgebouw. In de kerk bevindt zich het familiegraf van Lodewijk van Nassau, een (bastaard)zoon van prins Maurits. De grafsteen voor de preekstoel is van de laatst in de kerk begravene (1821, ds. P. Jonker). Volgens het opschrift mag u een traan plengen op deze koude zerk…

- Aan de IJsseldijk Noord 22 staat de voormalige gereformeerde kerk uit 1909, sinds 1976 als zodanig buiten gebruik en herbestemd tot kantoor en woning. Architect Kruithof gaf het een tamelijk rijk uiterlijk en ontwierp ook een toren, die bij de verbouwing/herbestemming is afgebroken. De kerk is opgevolgd door de Rozenlaankerk.

- Gereformeerde (PKN) Rozenlaankerk uit 1976.

- De Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel en omstreken heeft in 2016 een nieuw, eigen kerkgebouw gerealiseerd aan de Abelenlaan. Voorheen kerkte men in de Seba-kerk te Krimpen aan den IJssel. - Verslag nieuwbouw kerk in tekst en beeld.

Het orgel heeft men kunnen overnemen van een gesloopte Amsterdamse kerk. Het moest nog wel worden gerenoveerd. In 1959 bouwt D.A. Flentrop dit fraaie drieklaviers orgel (30 stemmen) voor de Hervormde Maranathakerk te Amsterdam-Zuid. Sinds 1999 werd de Maranathakerk verhuurd aan de RK parochie van Sint Thomas van Aquino. De hervormde gemeente is in dat jaar 'samen-op-weg' gegaan met de gereformeerden en luthersen in de Maarten Lutherkerk tot de latere PKN. In 2014 vertrekt de RK parochie. Het gebouw is vervolgens afgebroken. Vandaar dat men nog een nieuwe bestemming voor het orgel zocht. In de brochure voor de destijds beoogde verkoop vind je een uitvoerige beschrijving van dit orgel in tekst en beeld.

- De ruïne van de Perkouwse Molen (langs de Nesse Tiendweg en de Molenvliet zuidwestelijk van Berkenwoude) ligt niet in Berkenwoude, wat de naam suggereert, maar op grondgebied van Ouderkerk aan den IJssel. De naam is wel verklaarbaar. Het object ligt namelijk aan de Berkenwoudse Boezem. Het object wordt particulier bewoond en is niet te bezichtigen.

- Gedenkteken uit 1970 van Binnenvaartvereniging Schuttevaer naast de afvaart van het veer, voorstellende een boeg van een schip.

- Op Dorpsstraat 42 bevindt zich het voormalige raadhuis van de vroegere gemeente Ouderkerk aan den IJssel, met gerenoveerde raadszaal.

- Poldergemaal Kromme Geer en Zijde, IJsseldijk Noord 10.

- De dijkschuur aan de dijk bij IJsseldijk-Noord 245 is de enige in zijn soort die van de dijkschuren in Ouderkerk is overgebleven.

- Dorpssstraat 22 en 24: oude gevels waaronder halsgevels.

- Gevelstenen in Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfair Ouderkerk aan den IJssel (weekend in juni). Op vrijdag is er een kofferbakverkoop van 17.00 - 21.00, BBQ en live muziek. Zaterdag is er een korenfestival, staan er kramen van 10.00 - 17.00, en is er een BBQ met aansluitend live muziek.

- Dankzij winkeliersvereniging De Wetering en heel veel vrijwilligers en sponsoren, kan Ouderkerk aan den IJssel en wijde omgeving jaarlijks genieten van de Winterfair (weekend in de 1e helft van december, in 2018 voor de 10e keer). Het dorpscentrum wordt dan omgetoverd in een 19e-eeuws marktplein, waar je zomaar oog in oog komt te staan met Oliver Twist, Scrooge, dorpsgenoten van divers pluimage, en Charles Dickens himself. En natuurlijk is ook de enige echte Kerstman uitgenodigd! Op sneeuw wordt wel gehoopt, maar kan helaas niet worden gerekend. De sfeer zal er niet minder om zijn, weten ze van andere jaren. Ze zorgen ervoor dat je je als bezoeker van de Winterfair geen moment verveelt. Op vrijdag en zaterdag kun je slenteren langs ruim 50 stands, happen en snappen bij diverse horecapunten en in het inmiddels beroemde Grand Café, en het grote muziekpodium biedt een afwisselend programma.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vanuit Ouderkerk aan den IJssel kun je met een veerpontje voor voetgangers en fietsers naar het aan de overzijde van de Hollandse IJssel gelegen Hitland (vallend onder de kern Nieuwerkerk aan den IJssel). Hitland is een recreatiegebied, waarin de buurtschappen Groot-Hitland, Klein-Hitland en Ver-Hitland zijn gelegen. Dit voetveer was er al vanaf het begin van de 17e eeuw. Tot halverwege de 20e eeuw zijn mensen overgezet met behulp van een roeiboot, sindsdien worden gemotoriseerde pontjes ingezet.

- Dierenweide aan de Heemraadsweg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ouderkerk aan den IJssel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - Multi Functioneel Gebouw De Drie Maenen.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2002 is aan de Kerklaan Brede School De Spil gerealiseerd. De Brede School is een landelijke tendens die inhoudt dat gestreefd wordt naar scholen met allerlei voorzieningen in hetzelfde complex, zodat ouders zo min mogelijk met de kinderen hoeven te reizen voor bijvoorbeeld school, kinderopvang en medische zorg. In het multifunctionele centrum van Ouderkerk zijn, naast basisschool De Schakel, de volgende voorzieningen te vinden: medisch centrum met apotheek, consultatiebureau, GGD-afdeling Jeugdzorg, bibliotheek, peuterspeelzaal Humpie Dumpie en kinderopvang.

Wethouder Van Dam memoreerde tijdens het feestelijke slaan van de eerste heipaal op 15 februari 2002 onder meer het belang van het compleet maken van de kern Ouderkerk aan den IJssel als woonomgeving en de ononderbroken ontwikkelingslijn die nu ontstaat voor het jonge kind tussen 0 en 13 jaar. “Want door het uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende participanten is het mogelijk kinderen vanaf het eerste begin goed te begeleiden, zonder dat er in elke schoolfase opnieuw naar de individuele mogelijkheden moet worden gezocht.” Tot slot sprak de wethouder de hoop uit dat door het onderbrengen van voorzieningen in één gebouw de buurtbewoners gestimuleerd worden elkaar vaker te ontmoeten. “Het elkaar sneller leren kennen, kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe sociale structuren, buurtbeheer en leefbaarheid.” - Partou Kinderopvang en BSO.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1893 en is daarmee de oudste muziekvereniging van de Krimpenerwaard. De vereniging omvat een harmonie, een leerlingenorkest, Popkoor Sabroso en Kinder- en Jeugdkoor Sabroso. - Al eeuwen lang bevaren de schippers uit Ouderkerk aan den IJssel de Hollandse IJssel en natuurlijk ook de andere wateren in Nederland en West-Europa. Vroeger werden zij De IJsselmannen genoemd. Zij vervoerden als vrije schippers vooral zand en grind door het hele land. Met hun IJsselaken en Paviljoenschuiten baggerden ze zand van de rivierbodem. Het zand werd o.a. gebruikt voor de aanleg van wegen, bouwterreinen en het dempen van grachten en singels, zoals de Rotterdamse Coolsingel in 1908. Ook in deze tijd zijn zand en grind nog steeds een belangrijk onderdeel van de vele vrachten die door Ouderkerkse schippers vervoerd worden.

De naam De IJsselmannen werd in de loop van vele jaren voor de Ouderkerkse schippers steeds meer een geuzennaam in de goede zin van het woord. Schippers die altijd wel een oplossing hadden voor een lastige klus of moeilijke vracht die vervoerd moest worden. Ouderkerk aan den IJssel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de grootste thuishavens van binnenvaartschippers. Toen dan ook in 2002 in dit dorp het initiatief werd genomen om een Shantykoor op te richten, was het dan ook haast vanzelfsprekend en bijzonder passend om het koor de naam De IJsselmannen te geven. - Mannenensemble Maranatha.

- Sport: - Tennisclub TCO. - In 2013 is de in 1945 opgerichte voetbalvereniging v.v. Spirit uit Ouderkerk aan den IJssel door Radio 538, de ING en in samenwerking met de KNVB uitgeroepen tot de Leukste Amateurclub van Nederland. In 2014 is Spirit genomineerd voor de Rinus Michels Award, voor de beste jeugdopleiding van Nederland. Spirit speelt zaterdagvoetbal. Het 1ste team van de vereniging komt uit in de 3e klasse.

- Ouderen: - Stichting Seniorenconvent Ouderkerk (SCO) d'Ouwe Backery is opgericht in 1999. Het SCO organiseert 'activiteiten met een meerwaarde' voor de doelgroep vitale 50plussers in Ouderkerk aan den IJssel en omgeving. Het SCO benadrukt het belang van lichaamsbeweging, geheugentraining, creativiteit en kennisverrijking. Aan het SCO programma kan iedere 50plusser deelnemen, ongeacht woonplaats. Hun onderkomen is een geheel gerestaureerd 16e-eeuws pandje aan de Dorpsstraat 19. De 'opkamer' is de computerruimte, waar computerles wordt gegeven. Op de bovenverdieping is gelegenheid voor creatieve activiteiten zoals schilderen.

- Zorg: - Sinds 2009 is er Thomashuis Ouderkerk aan den IJssel, gevestigd in een oude verbouwde boerderij, waar zorgondernemers Evert en Diane van Beilen met hun kinderen in de oude boerenwoning wonen. De oude dierenverblijven zijn omgebouwd tot woonruimte voor 8 bewoners met een verstandelijke beperking. De bewoners van het Thomashuis hebben allemaal een ruime woon-/slaapkamer en daarnaast zijn er de gezamenlijke woonkamer, de keuken, badkamers, toiletten en een logeerkamer.

- "Hou je van het landleven, rust en natuur? Vind je het leuk om ook (af en toe) creatief bezig te zijn? Dan ben je op zorgboerderij Den Dikken Boom (IJsseldijk-Noord 123) aan het juiste adres. Wij richten ons op kleinschalige en persoonlijke dagbesteding voor ouderen en mindervaliden waarin sfeer, gezelligheid en sociale contacten centraal staan. Tijdens je verblijf eten we eigen producten van tuin en boomgaard. Op het terras heb je vrij uitzicht op onze Lakenvelder koeien. Onze activiteiten zijn gericht op het welbevinden van de deelnemer. Per persoon maken we een programma op maat waarbij we kijken naar de mogelijkheden, interesses en individuele kwaliteiten." Vroeger was hier ook een gelijknamige steenfabiek. Zie 'Dijkvak I (2)' onder deze link.

- Veiligheid: - 27 vrijwilligers van Brandweer Ouderkerk aan den IJssel staan 24/7 vrijwillig paraat voor meldingen in en om het dorp. Spoedgeval? Bel 112! Geen spoed? Bel 0900-8844.

- Genealogie: - Doop-, trouw- en begraafregisers Ouderkerk aan den IJssel 1655-1818. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ouderkerk aan den IJssel, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen