Lageweg

Plaats
Dorp
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Lageweg bord HF [640x480].jpg

Het dorpje N van Ouderkerk aan den IJssel heet Lageweg en niet Lage Weg zoals sommige atlassen het verkeerd spellen. Het dorp heeft destijds helaas geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen zogenaamd 'in' Ouderkerk aan den IJssel.

Het dorpje N van Ouderkerk aan den IJssel heet Lageweg en niet Lage Weg zoals sommige atlassen het verkeerd spellen. Het dorp heeft destijds helaas geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen zogenaamd 'in' Ouderkerk aan den IJssel.

Lageweg..JPG

De Nieuwbouw in de polder bij Lageweg.

De Nieuwbouw in de polder bij Lageweg.

Lageweg (4).JPG

De Hervormde Oosterkerk, de trots van Lageweg.

De Hervormde Oosterkerk, de trots van Lageweg.

lageweg_hervormde_oosterkerk_gesloopt_kopie.jpg

De buurtschap Lageweg werd een dorp door de bouw van de Hervormde Oosterkerk in 1924 (foto). Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door de huidige kerk.

De buurtschap Lageweg werd een dorp door de bouw van de Hervormde Oosterkerk in 1924 (foto). Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door de huidige kerk.

Lageweg (2).JPG

Het dorpje Lageweg heeft 2 rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op nr. 41 en (op de foto) nr. 45 (= kaasboerderij Hoogenwaard)

Het dorpje Lageweg heeft 2 rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op nr. 41 en (op de foto) nr. 45 (= kaasboerderij Hoogenwaard)

Lageweg (3).JPG

Vanaf Lageweg kijken we de Polder de Nesse in.

Vanaf Lageweg kijken we de Polder de Nesse in.

lageweg_lagewegfeest_flyer.jpg

Lageweg, het jaarlijkse Lagewegfeest (weekend in september) biedt voor elk wat wils.

Lageweg, het jaarlijkse Lagewegfeest (weekend in september) biedt voor elk wat wils.

lageweg_lagewegfeest_touwtrekken_kopie.jpg

Lageweg, één van de onderdelen van het Lagewegfeest is het touwtrekken.

Lageweg, één van de onderdelen van het Lagewegfeest is het touwtrekken.

Lageweg

Terug naar boven

Status

- Lageweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- Het dorp Lageweg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Ouderkerk aan den IJssel. In de praktijk is het echter wel degelijk een dorp met eigen kern, kerk en officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het dorp Lageweg valt ook de buurtschap IJssellaan.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ter plekke staat 'Lageweg' op de officiële blauwe plaatsnaamborden, en ook de straatnaam wordt zo gespeld, dus is dat kennelijk* de correcte huidige spelling. Sommige bronnen, zoals de provincie-atlas van ANWB/Topografische Dienst (1), hanteren nog de kennelijk verouderde spelling in twee woorden.
* De plaats is immers geen formele plaatsnaam in de zin van postcodeboek en BAG en daarmee is ook de spelling niet formeel vastgesteld. Daarom gaan wij maar uit van de spelling op de plaatsnaamborden en de straatnaamborden als 'kennelijk formele dan wel voorkeursspelling'.

Oudere vermeldingen
Lage Weg, 1712 Lage Wegh.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de gelijknamige weg. Betekent lage ‘laaggelegen’ weg.(2)

Terug naar boven

Ligging

Lageweg ligt rond de gelijknamige weg, een dijk die deel uitmaakt van de weg van Ouderkerk aan den IJssel naar Gouderak v.v., ruim 3 km N van Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Lageweg niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, inclusief de tot het dorp behorende buurtschap IJssellaan.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting wordt in de 15e eeuw voor het eerst in de archieven vermeld. In die eeuw heeft Ouderkerk last van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Die twisten tezamen met de verwoesting in en rond het jaar 1425, hebben ertoe bijgedragen dat men zich buiten Ouderkerk gaat vestigen, in Lageweg. Door de intocht van de Spanjaarden gaan nog meer mensen er wonen. Pas in de Gouden Eeuw trekt een aantal mensen weer terug naar Ouderkerk, maar een groot gedeelte blijft in Lageweg wonen.

De gelijknamige weg is een overblijfsel van de oude, afgegraven, rivierdijk. De eerste dijken zijn zwakke bouwsels van klei, afgedekt met riet en graszoden. Wanneer de rivier zijn bedding verlegt en de dijk geen functie meer heeft, wordt de oude dijk afgegraven. In 1600 heet de weg nog Oude Dijk.

Het streven is erop gericht om de historische kenmerken van het dorp te behouden. Deze kwaliteiten komen tot uitdrukking in de lintbebouwing langs de gehele dijk en de IJssellaan en langs het landelijk lint langs de Lageweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg.

- Lageweg heeft in 2012 een nieuwe begraafplaats gekregen. Deze dient voor de hele gemeente, omdat de begraafplaatsen in Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak nagenoeg vol zijn. Het had nog wel wat voeten in de aarde, omdat ter plekke zeldzame planten- en diersoorten zijn aangetroffen die geen nadeel mogen ondervinden van de komst van de begraafplaats.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lageweg heeft 2 rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op de nrs. 41 en 45.

- De buurtschap Lageweg wordt een dorp met de bouw van de NH Oosterkerk (huisnr. 37) in 1924. Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door een nieuwe kerk op dezelfde plek. Architect: Bucon, Krimpen aan den IJssel. Het orgel is in 1994 gebouwd door de firma N.D. Slooff uit Ouderkerk aan den IJssel.

- In 2014 is het oude gemaal De Nesse in Lageweg (IJsseldijk Noord) uit 1884 vervangen door een gloednieuw gemaal er vlak naast. Het oude gemaal was destijds de opvolger van een molen die de polder bemaalde. Aanvankelijk was het een stoomgemaal, in 1924 werd het een dieselgemaal en in 1942 een elektrisch gemaal. Het nieuwe gemaal - met visvriendelijke pomp (de eerste van dit type, dus een primeur) - heeft een capaciteit van 40 m3 per minuut en houdt het water in de polder De Nesse - ruim 550 hectare - op peil.

De pompinstallatie en de elektrotechnische installatie van gemaal De Nesse waren namelijk verouderd en de bemalingscapaciteit was teruggelopen tot onder de bemalingsrichtlijn. Gelukkig heeft het Hoogheemraadschap het oude gemaal niet gesloopt maar gerestaureerd, omdat zij dit cultuurhistorisch waardevolle element bij het landschap vinden horen en niet verloren wilden laten gaan. Ter plekke kun je op een informatiepaneel nadere informatie over de gemalen verkrijgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Activiteitencommissie Jong en Oud organiseert diverse activiteiten en evenementen door het jaar heen, waaronder de Speelweek Lageweg (juli) en het Lagewegfeest (weekend in september). - Foto- en videoreportage Speelweek 2015.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Lageweg vormt een knooppunt tussen de oost-west gerichte route over de dijk (Gouderak-Ouderkerk a/d IJssel) en in de beoogde noord-zuid gerichte route (Nieuwerkerk a/d IJssel - Berkenwoude). Deze strategische ligging wordt benut om het dorp tot een bijzonder recreatief knooppunt te ontwikkelen met voornamelijk kleinschalige recreatieve voorzieningen.

- Polder De Nesse is een grote graslandpolder (ruim 550 ha) met een kaveldiepte van maar liefst 2,5 kilometer. Het gebied loopt globaal parallel aan de het dorp Lageweg in een rechthoek naar het zuidoosten. In het voorjaar is het gebied het domein van vele weidevogels. Van september tot maart zwaaien wintergasten er de scepter: smienten, krakeenden, wintertalingen, kieviten, goudplevieren en wulpen. Soms een flinke groep ganzen of kleine zwanen en met enige regelmaat verblijft de slechtvalk in het gebied. Langs de westgrens van de polder ligt het reservaatsgebied Berkenwoudse Boezem*. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert excursies door dit gebied. Nadere informatie op tel. 010-2722222.
*1 Zie verder bij Berkenwoude > Geschiedenis.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - De Koningin Julianaschool in Lageweg is een gezellige dorpsschool, waar de ouders heel betrokken zijn bij het schoolgebeuren en meehelpen waar ze maar kunnen, zoals bij het onderhouden van het documentatiecentrum, begeleiden van groepjes kinderen tijdens de schoolreisjes, instuderen musical, overblijven, klussen in de school etc. De onderwijsmethodes zijn modern van opzet en de kinderen worden niet alleen pedagogisch en onderwijskundig goed voorbereid op hun nabije toekomst, maar ook weerbaar gemaakt zodat ze zich later, nadat ze naar de middelbare school zijn gegaan, zelfverzekerd verder kunnen gaan ontwikkelen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lageweg.

Reactie toevoegen