Lageweg

Plaats
Dorp
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Lageweg bord HF [640x480].jpg

Lageweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

Lageweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

Lageweg..JPG

Nieuwbouw in de polder bij Lageweg

Nieuwbouw in de polder bij Lageweg

Lageweg (4).JPG

De Hervormde Oosterkerk, de trots van Lageweg

De Hervormde Oosterkerk, de trots van Lageweg

lageweg_hervormde_oosterkerk_gesloopt_kopie.jpg

De buurtschap Lageweg werd een dorp door de bouw van de Hervormde Oosterkerk in 1924 (foto). Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door de huidige kerk.

De buurtschap Lageweg werd een dorp door de bouw van de Hervormde Oosterkerk in 1924 (foto). Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door de huidige kerk.

Lageweg (2).JPG

Het dorpje Lageweg heeft twee rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op nr. 41 en (op de foto) nr. 45 (= kaasboerderij Hoogenwaard)

Het dorpje Lageweg heeft twee rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op nr. 41 en (op de foto) nr. 45 (= kaasboerderij Hoogenwaard)

Lageweg (3).JPG

Vanaf Lageweg kijken we Polder De Nesse in

Vanaf Lageweg kijken we Polder De Nesse in

lageweg_lagewegfeest_flyer.jpg

Lageweg, het jaarlijkse Lagewegfeest (weekend in september) biedt voor elk wat wils

Lageweg, het jaarlijkse Lagewegfeest (weekend in september) biedt voor elk wat wils

lageweg_lagewegfeest_touwtrekken_kopie.jpg

Lageweg, een van de onderdelen van het Lagewegfeest is het touwtrekken

Lageweg, een van de onderdelen van het Lagewegfeest is het touwtrekken

Lageweg

Terug naar boven

Status

- Lageweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- Het dorp Lageweg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Ouderkerk aan den IJssel. In de praktijk is het echter wel degelijk een dorp met eigen kern, kerk en officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het dorp Lageweg valt ook de buurtschap IJssellaan.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ter plekke staat 'Lageweg' op de officiële blauwe plaatsnaamborden, en ook de straatnaam wordt zo gespeld, dus is dat kennelijk* de correcte huidige spelling. Sommige bronnen, zoals de provincie-atlas van ANWB/Topografische Dienst (1), hanteren nog de kennelijk verouderde spelling in twee woorden.
* De plaats is immers geen formele plaatsnaam in de zin van postcodeboek en BAG en daarmee is ook de spelling niet formeel vastgesteld. Daarom gaan wij maar uit van de spelling op de plaatsnaamborden en de straatnaamborden als 'kennelijk formele dan wel voorkeursspelling'.

Oudere vermeldingen
Lage Weg, 1712 Lage Wegh.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de gelijknamige weg. Betekent lage ‘laaggelegen’ weg.(2)

Terug naar boven

Ligging

Lageweg ligt rond de gelijknamige weg, een dijk die deel uitmaakt van de weg van Ouderkerk aan den IJssel naar Gouderak v.v., ruim 3 km N van Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Lageweg niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, inclusief de tot het dorp behorende buurtschap IJssellaan.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting wordt in de 15e eeuw voor het eerst in de archieven vermeld. In die eeuw heeft Ouderkerk last van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Die twisten tezamen met de verwoesting in en rond het jaar 1425, hebben ertoe bijgedragen dat men zich buiten Ouderkerk gaat vestigen, in Lageweg. Door de intocht van de Spanjaarden gaan nog meer mensen er wonen. Pas in de Gouden Eeuw trekt een aantal mensen weer terug naar Ouderkerk, maar een groot gedeelte blijft in Lageweg wonen.

De gelijknamige weg is een overblijfsel van de oude, afgegraven, rivierdijk. De eerste dijken zijn zwakke bouwsels van klei, afgedekt met riet en graszoden. Wanneer de rivier zijn bedding verlegt en de dijk geen functie meer heeft, wordt de oude dijk afgegraven. In 1600 heet de weg nog Oude Dijk.

Het streven is erop gericht om de historische kenmerken van het dorp te behouden. Deze kwaliteiten komen tot uitdrukking in de lintbebouwing langs de gehele dijk en de IJssellaan en langs het landelijk lint langs de Lageweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg.

- Bestemmingsplan Lageweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lageweg heeft 2 rijksmonumenten aan de gelijknamige weg, nl. de boerderijen op de nrs. 41 en 45.

- De buurtschap Lageweg wordt in 1924 een dorp door de bouw van de Hervormde Oosterkerk (huisnr. 37). Deze kerk is in 1991 gesloopt en vervangen door een nieuwe kerk op dezelfde plek. Voorzitter van de kerkvoogdij J. Baas noemde de kerk bij de officiële ingebruikname in maart 1992 "een juweel van een gebouw, waar we dankbaar voor en trots op mogen zijn". Hij dankte het college voor de zeer snelle besluitvorming, aannemer C. Spek voor de snelle bouw en architect mevrouw B. van der Eijk van adviesbureau Bucon uit Krimpen aan den IJssel voor haar ontwerp, waarbij "geborgenheid onder twee zegende handen" wordt gesymboliseerd. De bouwkosten bedroegen ca. 1,2 miljoen gulden. Het geheel kwam tot stand met veel vrijwilligerswerk. De kerk biedt plaats aan 300 kerkgangers en heeft drie nevenruimten voor verenigingsleven. Het pijporgel met 15 stemmen is in 1994 gebouwd door de firma N.D. Slooff uit Ouderkerk aan den IJssel. De kerk en geloofsgemeenschap vallen onder de Hervormde (PKN) Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- Lageweg heeft in 2012 een nieuwe begraafplaats gekregen. Deze dient voor de hele toenmalige gemeente Ouderkerk, omdat de begraafplaatsen in Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak nagenoeg vol zijn. Het had nog wel wat voeten in de aarde, omdat ter plekke zeldzame planten- en diersoorten zijn aangetroffen die geen nadeel mogen ondervinden van de komst van de begraafplaats. Wethouder Boere zei bij de officiële opening onder meer: "Bij dit project zijn meerdere instanties en bedrijven betrokken die samen hard hebben gewerkt aan dit prachtige eindresultaat. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de begraafplaats was om te komen tot een plek waar je een geliefde kunt begraven binnen de landelijke omgeving van de gemeente. Een sfeervolle omgeving waar zo vertrouwd mogelijk afscheid van een dierbare genomen kan worden. Wat ons betreft is dat gelukt." Nieuw binnen de gemeente is de modern vormgegeven aula waar de mogelijkheid is rouwdiensten en condoleances te houden. Tevens is er een familiekamer aanwezig waar de familie in een sfeer van rust en stilte afscheid kan nemen op het moment dat men daar behoefte aan heeft.

- In 2014 is het oude gemaal De Nesse in Lageweg (IJsseldijk Noord) uit 1884 vervangen door een gloednieuw gemaal er vlak naast. Het oude gemaal was destijds de opvolger van een molen die de polder bemaalde. Al in 1411 was hier een wipmolen die het overtollige water wegmaalde. Het gemaal was aanvankelijk een stoomgemaal, in 1924 werd het een dieselgemaal en in 1942 een elektrisch gemaal. Het nieuwe gemaal - met visvriendelijke pomp (de eerste van dit type, dus een primeur) - heeft een capaciteit van 40 m3 per minuut en houdt het water in de polder De Nesse - ruim 550 hectare - op peil.

De pompinstallatie en de elektrotechnische installatie van gemaal De Nesse waren namelijk verouderd en de bemalingscapaciteit was teruggelopen tot onder de bemalingsrichtlijn. Gelukkig heeft het Hoogheemraadschap het oude gemaal niet gesloopt maar gerestaureerd, omdat zij dit cultuurhistorisch waardevolle element bij het landschap vinden horen en niet verloren wilden laten gaan. Ter plekke kun je op een informatiepaneel nadere informatie over de gemalen verkrijgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Activiteitencommissie Jong en Oud organiseert diverse activiteiten en evenementen door het jaar heen, waaronder de Speelweek Lageweg (juli) en het Lagewegfeest (weekend in september). - Foto- en videoreportage Speelweek 2015.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Lageweg vormt een knooppunt tussen de oost-west gerichte route over de dijk (Gouderak-Ouderkerk a/d IJssel) en in de beoogde noord-zuid gerichte route (Nieuwerkerk a/d IJssel - Berkenwoude). Deze strategische ligging wordt benut om het dorp tot een bijzonder recreatief knooppunt te ontwikkelen met voornamelijk kleinschalige recreatieve voorzieningen.

- Polder De Nesse is een grote graslandpolder (ruim 550 ha) met een kaveldiepte van maar liefst 2,5 kilometer. Met zijn smalle weidekavels is het heel kenmerkend voor het veenweidegebied. Met een wijds uitzicht, veel open water, her en der wat struiken en bomen, en in de verte boerderijen en huizen in lintbebouwing langs de weg: hier voel je je in oud-Hollands landschap! Polder de Nesse is het grootste weidevogelgebied van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied ligt in het uiterste noorden van het formele dorpsgebied van Ouderkerk aan den IJssel en grenst in het N aan het dorpsgebied van Gouderak. Het gebied loopt in een rechthoek naar het zuidoosten. Om de polder heen liggen een paar wegen: IJsseldijk-Noord/Lageweg in het W en N, Ouderkerkse Landscheiding in het ZO en Schaapjeszijde in het N. Ze geven volop gelegenheid om van de ruimte te genieten. Aan de zuidkant wordt de polder begrensd door de Berkenwoudse Boezem*, ook een gebied dat door het Zuid-Hollands Landschap wordt beheerd. De Nesse Tiendweg loopt dwars door de polder.

Weidevogels voelen zich goed thuis in dit oud-Hollandse landschap, mede dankzij de beheersmaatregelen die het Zuid-Hollands Landschap hier toepast. Van september tot maart zwaaien wintergasten er de scepter: smienten, krakeenden, wintertalingen, kieviten, goudplevieren en wulpen. Soms een flinke groep ganzen of kleine zwanen en met enige regelmaat verblijft de slechtvalk in het gebied. In het voorjaar vertrekken die overwinterende vogels weer naar het noorden en komen hier onder andere wulpen, grutto's en zwarte sterns broeden. Polder De Nesse is hét voorbeeld van een goed weidevogelgebied. Maar daar moet wel veel voor gebeuren. Boswachters Ninouk en Sietse vertellen in deze film wat het Zuid-Hollands Landschap hie allemaal doet om deze bedreigde vogels te beschermen. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert excursies door dit gebied. Nadere informatie op tel. 010-2722222.
*1 Zie verder bij Berkenwoude > Geschiedenis.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Onderwijs: - De Koningin Julianaschool in Lageweg is een gezellige dorpsschool, waar de ouders heel betrokken zijn bij het schoolgebeuren en meehelpen waar ze maar kunnen, zoals bij het onderhouden van het documentatiecentrum, begeleiden van groepjes kinderen tijdens de schoolreisjes, instuderen musical, overblijven, klussen in de school etc. De onderwijsmethodes zijn modern van opzet en de kinderen worden niet alleen pedagogisch en onderwijskundig goed voorbereid op hun nabije toekomst, maar ook weerbaar gemaakt zodat ze zich later, nadat ze naar de middelbare school zijn gegaan, zelfverzekerd verder kunnen gaan ontwikkelen.

- Internet: - Een werkgroep bestaande uit Jan Theunis van Herk, Marcel Schoolenberg en Marcel Kouwenberg heeft zich in 2016 met succes ingezet voor de realisatie van snel internet in het dorp Lageweg en buurtschap IJssellaan. Muziek downloaden, huiswerk maken op de computer of werken met de digiborden op school was lastig vanwege de trage internetverbindingen. Een inventarisatie van de situatie en het verkennen van mogelijke oplossingen in gesprekken met bedrijven en de gemeente heeft geleid tot een aanbod van KPN met een upgrade van de telefoonlijn en van de Rodin group met een draadloze oplossing.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lageweg, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen