Schuwacht

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Schuwacht (2).JPG

De watertoren van Schuwacht in het groen

De watertoren van Schuwacht in het groen

Schuwacht..JPG

Huisjes onder aan de dijk in Schuwacht

Huisjes onder aan de dijk in Schuwacht

schuwacht_buurtschapsgezicht_nabij_de_watertoren.jpg

Schuwacht, buurtschapsgezicht nabij de watertoren

Schuwacht, buurtschapsgezicht nabij de watertoren

schuwacht_eendenkooi_bakkerswaal_1.jpg

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

schuwacht_eendenkooi_bakkerswaal_2.jpg

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

schuwacht_eendenkooi_bakkerswaal_3.jpg

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

Schuwacht, eendenkooi Bakkerswaal

Schuwacht

Terug naar boven

Status

- Schuwacht is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 grotendeels gemeente Lekkerkerk, deels gemeente Krimpen aan de Lek. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap Schuwacht valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Lekkerkerk (huisnrs. 3 en 2-314) en voor een klein deel (huisnrs. 5-7 en 316-372) onder het dorp Krimpen aan de Lek (hoewel dat deel zo te zien binnen de bebouwde kom van Krimpen aan de Lek ligt, dus kun je dat feitelijk niet meer als deel van de buurtschap beschouwen, omdat een buurtschap in principe buiten de bebouwde kom ligt). De voormalige gemeentegrens liep en de huidige dorpsgrenzen lopen langs de Breekade en in het verlengde daarvan door naar het zuiden. Op de oude gemeentekaart op de homepage van Krimpen aan de Lek is dat ook goed te zien.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schuwacht ligt tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, Z grenzend aan de Lek, rond de weg Schuwacht en in de polder Schuwagt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Schuwacht omvat ca. 125 huizen met ca. 300 inwoners onder Lekkerkerk en ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners onder Krimpen aan de Lek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Toen de gemeenten Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk in 1908 samen de Waterleiding Lek en IJssel oprichtten, was dit de eerste keer dat zoiets gebeurde. Tot dan toe waren gemeentelijke bedrijven altijd eigendom van één gemeente. Door samenwerking kwam de aanleg van waterleiding ook binnen het bereik van kleine gemeenten. Het waterleidingcomplex van Schuwacht was, toen het in 1910 in gebruik werd genomen, het tweede op het Nederlandse platteland.

Het complex bestaat uit de watertoren, een pompgebouw en enkele filtergebouwen. De ronde bakstenen toren is ontworpen door de architecten J. Smit en A. Visser, die ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp van de hulpwatertoren van Ouderkerk aan den IJssel*. De toren is gebouwd in 1909, is 47 meter hoog en heeft een stalen bolbodemreservoir van 250 kubieke meter. Vanaf de ingebruikname werden de toenmalige gemeenten Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel bediend. Vanaf 1916 werd ook Ouderkerk aan den IJssel via deze toren van water voorzien. De toren is begin jaren negentig buiten gebruik gesteld en in 1999 verkocht aan een particulier.

Naast de watertoren zelf zijn nog 4 andere objecten op het terrein een rijksmonument (zijnde het pompgebouw, het filtergebouw, de dienstwoning en het waterleidingterrein). Nadere informatie daarover vind je onder de link. (109, 206) Het watertorencomplex ligt voor de post nog net in Krimpen aan de Lek (het buurpand = zwembad valt voor de post onder Lekkerkerk).
* Zie verder bij Krimpen aan den IJssel > Watertoren.

Terug naar boven

Evenementen

- Poldertreffen (2-jaarlijks in de oneven jaren, op een zaterdag in juli) tussen buur-buurtschappen Opperduit en Schuwacht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het verwarmde openluchtzwembad Schuagt is nog het enige openluchtzwembad in de regio. In Capelle, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en Bergambacht zijn de openluchtbaden verdwenen, omdat de exploitatie voor veel zwembadverenigingen te kostbaar werd. Daardoor is het bezoek aan Schuagt flink toegenomen. Op een zonnige dag komen er al gauw tussen de 1.000 en 2.000 bezoekers. Er zijn drie zwembaden voor volwassenen en er is een peuterbad. Het diepste zwembad heeft een diepte van 3 meter en een duikplank. Grappig is de lange mat over de volle breedte in het diepe zwembad, waarover je zo snel mogelijk lopend de overkant kunt zien te bereiken. Dat is uiteraard een wiebelige toestand.

Het zwembad ligt voor de post nog net in het Lekkerkerkse deel van Schuwacht, hoewel het dicht tegen Krimpen aan de Lek aan ligt, dus gevoelsmatig zal men wellicht vinden dat het onder Krimpen aan de Lek valt (de watertoren ernaast valt wel onder Krimpen aan de Lek, dus hier tussendoor loopt de formele grens tussen de beide dorpen, voorheen gemeenten).

- Het Paddenpad is een ecologische verbindingszone die in 2004 is opgeleverd in het kader van de Landinrichting Krimpenerwaard. Het is een circa 30 meter brede en 2,5 kilometer lange zone die het voor allerlei kleine dieren mogelijk aakt van het Loetbos naar de Lek, bij Bakkerswaal, te komen zonder grote barrières tegen te komen. Het toegankelijke deel van het Paddenpad begint bij de picknickbank aan de noordkant van de Tiendweg tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Een 3,5 km lange wandeling begint aan de Lekdijk bij Krimpen aan de Lek, ter hoogte van de bushalte school Schuwagt. Ga bij de school de dijk af (wordt Kooipad). Aan het einde van het pad linksaf de Tiendweg West op en na 400 meter bij de picknickbank rechtsaf, door het toegangshek. Aan het einde van de kavel gaat u rechtsaf de Wetering West op en bij het fietspad weer rechtsaf het malle Kampje in. Bij de fietswegwijzer linksaf en dan rechtsaf, over het Kooipad terug naar de Lekdijk.

- Tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek is de Lekdijk in het verleden een aantal malen doorgebroken. Waarschijnlijk is bij de doorbraak in 1421 (de Sint Elisabethsvloed) bij de buurtschap Schuwacht een groot wiel of waal (meertje als overstromingsrestant) ontstaan. Omdat het jaren duurde voordat de dijk werd gerepareerd, werd de waal steeds groter. In 1430 besloot men uiteindelijk het gat te dichten. Deze waal is toen gedeeltelijk binnendijks komen te liggen en voor een deel buitendijks. De buitendijkse waal heeft in de loop der eeuwen steeds meer het uiterlijk van een uiterwaard gekregen. De binnendijks gelegen Bakkerswaal is tegenwoordig een eendenkooi.

In zijn boekje Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard uit 1847, schrijft A.J. van der Aa hierover: “Bij den vermaarden Sint Elisabethsvloed van 18 en 19 November 1421 vielen er op twee plaatsen dijkbreuken: namelijk in de nabijheid van het dorp Krimpen en in de dijken van den polder Schuwacht, welke meer oostelijk liggen en waar thans nog de diepe waal of wiel, onder den naam van Bakkerswaal bekend, gevonden wordt. Toen men geen middel wist om den dijk ter plaatse van deze doorbraak te herstellen, gaf zekere bakker den raad om daarin onderscheidene zakken met meel en zand gevuld te laten zinken en op dien grondslag den dijk aan te leggen. Deze raad werd, naar men verhaalt, opgevolgd en met enen goeden uitslag bekroond. Hierom nu heeft men dit gat, hetwelk thans nog eene diepte van 22 el heeft, den naam van Bakkerswaal gegeven.” (206, 230)

Eendenkooi Bakkerswaal (Schuwacht 232) is zeker een bezoek waard. Hans Zantinge, voorheen kooiker bij het Zuid-Hollands Landschap en er sinds zijn pensionering nog altijd dagelijks als vrijwilliger actief, leidt regelmatig groepen rond. Deze unieke sfeer van een eendenkooi is uitsluitend in excursieverband voor groepen en op afspraak te beleven, tussen half april en half juni. Groepen van minimaal 10 en maximaal 40 deelnemers worden ontvangen in de expositieruimte. Na een diaserie maak je een wandeling door de kooi. Honden zijn niet toegestaan. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt na 19.00 uur bij Hans Zantinge, tel. 0180-661831. Eendenkooi Bakkerswaal is te overzien vanaf de Lekdijk, daar is tevens een vogelkijkscherm geplaatst waar je een goed overzicht hebt over de kooiplas. Zie ook de reportage over Hans Zantinge en eendenkooi Bakkerswaal op de site van Zuid-Hollands Landschap (mei 2019).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Vrij Holland in Schuwacht is kort na de bevrijding in 1945 opgericht. In de naamgeving ligt besloten dat het weer vrij zijn van de Duitse bezetting na de Tweede Wereldoorlog aanleiding was tot het ontstaan van de buurtvereniging.

- Onderwijs: - De buurtschap Schuwacht heeft de beschikking over een eigen basisschool: de Prins Bernhardschool. "Ontdek waar een kleine school groot in kan zijn", aldus de school op haar site. Bijzonder is bijv. dat de school een continurooster heeft, wat vele voordelen biedt voor kinderen en ouders. Een citaat uit hun filosofie: "Kinderen werken individueel, maar zeker ook samen met anderen. We werken samen met andere scholen in binnen- en buitenland, met de buurt en met bedrijven om ons heen. We leren zoveel mogelijk in verbinding met de ‘echte wereld’. Het leren is betekenisvol. We bereiden het kind voor op een volwaardige deelname aan de samenleving in de 21e eeuw. Naast een stevige basis van taal en rekenen, werken we aan competenties als samenwerken, plannen, reflecteren, communiceren en presenteren. Er is ook aandacht voor omgaan met ICT, creativiteit, oplossend en onderzoekend leren. In ons thematisch onderwijs komt dit bij wereldoriëntatie, natuur, burgerschap, kunst, cultuur, muziek en techniek ruimschoots aan bod. Onze kinderen leren op een duurzame manier in het leven te staan."

Reactie toevoegen