IJssellaan

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Lageweg IJssellaan bord HF [640x480].jpg

IJssellaan, zicht op de IJssellaan, waar de buurtschap naar genoemd is

IJssellaan, zicht op de IJssellaan, waar de buurtschap naar genoemd is

IJssellaan.JPG

Buurtschap IJssellaan, onderaan de IJsseldijk-Noord

Buurtschap IJssellaan, onderaan de IJsseldijk-Noord

IJssellaan (3).JPG

Middenin IJssellaan

Middenin IJssellaan

IJssellaan (2).JPG

Buurtschap IJssellaan, gezien vanaf de IJsseldijk-Noord

Buurtschap IJssellaan, gezien vanaf de IJsseldijk-Noord

IJssellaan

Terug naar boven

Status

- IJssellaan is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap IJssellaan heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden). De buurtschap valt onder het dorp Lageweg. Voor de postadressen en de gemeentelijke basisregistratie (BAG) liggen beide echter ‘in’ Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermelding
Op kaarten staat hier tot ca. 1930 de plaatsnaam Spreeuwenbosch, nadien tot in de jaren vijftig vermeld als Spreeuwenhoek. De huidige plaatsnaam IJssellaan verschijnt rond 1980 op de kaarten. In de volksmond wordt de buurtschap nog altijd Spreeuwenhoek genoemd.

Naamsverklaring
De naamsverklaring ligt voor de hand, gezien de ligging aan de Hollandse IJssel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap IJssellaan ligt O van het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, rond de gelijknamige laan en een omliggend deel van de IJsseldijk-Noord (met koppelteken dus; op een straatnaambordje ter plekke is de bordenmaker het koppelteken vergeten), in de ‘neus’ van polder De Nesse, op de O oever van de rivier de Hollandse IJssel, halverwege de dorpen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel, NW van het dorp Lageweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap IJssellaan omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Een buurtje direct NW van de huidige buurtschap IJssellaan is door de kanalisering van de Hollandse IJssel ter plekke in 1939 - wat een werkverschaffingsproject was - aan de overkant van de rivier, in de Nieuwerkerkse buurtschap Kortenoord, komen te liggen. De buitendijkse steenplaats Spreeuwenhoek (te zien onder deze link onder 'dijkvak M (3) en dijkvak N') is daarbij geheel in de IJssel verdwenen. Een klein deel van dit buurtje is aan deze kant van de rivier bewaard gebleven. Het betreft vier woningen en een fabriekshal op IJsseldijk-Noord 339-342.

Vroeger was er in buurtschap IJssellaan een buurtcafé genaamd De Put. In 1956 is hier de ijsclub opgericht. De gelagkamer van de herberg is later tot woonhuis omgebouwd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vervuiling in de zelling is in 2005 gesaneerd. In het verleden maakte de locatie deel uit van een grotere zelling, waarop vanaf ca. 1930 een steenfabriek staat. Op luchtfoto’s is te zien dat rond 1940 de zelling deels is verdwenen en de rivier is omgelegd. De hier bedoelde zelling is het overgebleven deel van de grote zelling. Tot circa 1953 is de zelling gebruikt voor het tijdelijk opslaan van vuil, zoals metaalresten. Toen zijn woningen op de locatie gebouwd. In 1962 komt er een machinefabriek, die in 1981 verandert in een constructiebedrijf. Eind jaren negentig wordt vervuiling aangetroffen in 5 tuinen op de IJssellaan. De vervuilde grond is voor een groot deel weg gegraven. Hiervoor in de plaats is een schone leeflaag gekomen. Na sanering zijn de tuinen opnieuw aangelegd. De humane, ecologische en verspreidingsrisico’s van de bodemverontreiniging zijn met de sanering aangepakt. (bron: Projectbureau Hollandse IJssel)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in deze buurtschap schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Ons Genoegen (IJssellaan 38a). Bij de oprichting van de ijsclub in 1956 kon het bestuur 150 leden inschrijven. Later is men overgegaan op het gezinslidmaatschap. Tegenwoordig zijn er ca. 450 gezinnen lid van de ijsclub. "IJsclub Ons Genoegen is opgericht in februari 1956, in Café De Put. Toen de club eenmaal was opgericht moest er natuurlijk ook een baan komen waarop men kon schaatsen, want daar was het tenslotte allemaal om begonnen. Dhr. Van Balen, die eigenaar was van het water in de Schanspolder* verleende de club vergunning voor het maken van een ijsbaan. Het genoegen was helaas maar van korte duur. Want het bestuur kreeg in september 1956 bericht dat dhr. Van Balen zijn onroerend goed ging verkopen. De grond met het visrijke water bij de oude steenplaats De Schans van Fob Mijnlieff ging in andere handen over. Het buitendijkse zellingterrein ging op de schop en tot overmaat van ramp werd De Schans door de bedrijven Van Nieuwpoort en Dalmeijer ook nog volgestort met stadsvuil. Helaas ging hierdoor ook een stukje natuur en historie in het Ouderkerkse verloren.
* Gelegen N van de driesprong van de wegen IJsseldijk-Noord/Lageweg en genoemd naar een alhier gelegen hebbende schans uit de Franse tijd.

Gelukkig vond het bestuur een gewillig oor bij de veehouders Den Hollander. De gebroeders Pank en Kees den Hollander die samen op een kleine boerderij in de Spreeuwenhoek boerden, waren bereid een perceel weiland aan de ijsclub te verhuren, waar mogelijk een veldijsbaan kon worden aangelegd. In november 1956 is dit aanbod door de ijsclub aangenomen. Penningmeester Rien Speksnijder, in het dagelijks leven directeur van een aannemingsbedrijf, stelde voor het graafwerk een dragline beschikbaar. Wat betreft de aanschaf of bouw van een bestuurstent gaf bestuurslid Rien Lingen aan daarvoor wel een oplossing in petto te hebben. Alleen moest er aan het gebouwtje nog wat worden opgeknapt. Doch, zo stelde hij, dat kunnen de leden wel verrichten. Over zelfwerkzaamheid gesproken, zo gemakkelijk ging dat in die tijd. Op 11 februari 1959 stelt Burgemeester A. Neet met het doorknippen van een lint de veldijsbaan aan de IJssellaan officieel in gebruik.

Bij een terugblik op de bereikte mijlpaal van vijftig jaar IJsclub Ons Genoegen had niemand van de oprichters in zijn stoutste dromen kunnen vermoeden waartoe dat initiatief nog eens zou uitgroeien. Door een tomeloze inzet is in de loop der jaren door vrijwilligers veel tot stand gebracht. Met zelfwerkzaamheid als grote pijler onder het geheel is de schaatsaccommodatie in de Spreeuwenhoek met de 400 meterbaan nu een uniek project in de Krimpenerwaard. Niet alleen bij de Ouderkerkse schaatsliefhebbers, maar ook in de wijde omgeving staat de ijsclub aan de IJssellaan in Ouderkerk bekend om zijn prachtige veldijsbaan en clubgebouw." Aldus de ijsclub op haar site.

In 1973 wordt de ijsclub eigenaar van de grond en in dat zelfde jaar wordt er een nieuw clubgebouw gebouwd. Buiten het schaatsseizoen om worden in het clubhuis buurtgebonden activiteiten georganiseerd. Het clubgebouw van Ons Genoegen heeft daarmee een niet weg te denken plaats ingenomen in de gemeenschap van IJssellaan en Lageweg. Jarenlang was het beheerderechtpaar Hazenbroek-Lingen de spil waar alles om draaide. Inmiddels zijn die taken overgenomen door Teuni Zandijk en Lenie en Piet Verwaal.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving IJssellaan, met laagsteprijsgarantie!

Reacties

(2)

onder beschrijving: klopt niet: de weg IJssellaan loopt van de IJsseldijk Noord naar de IJsseldijk- Noord. Het buiten de bebouwde kom gedeelte: IJsseldijk Noord komt aan beide zijden uit bij het dorp Lageweg. het buurtschap is ook bekend onder Spreeuwenhoek naar de bebouwing voor de kanalisering in 1939

Dank voor de tip Hans. Ik pas het aan. Dank voor de tip ook m.b.t. de naam Spreeuwenhoek, op Topotijdreis heet het daarvóór ook nog Spreeuwenbosch. Die zet ik er ook bij. En ik heb de interessante geschiedenis en ontwikkeling van de ijsclub nog iets uitgebreid.

Reactie toevoegen