Oudeland (Ouderkerk aan den IJssel)

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Oudeland. (3).JPG

Buurtschap Oudeland, we zien deze al liggen

Buurtschap Oudeland, we zien deze al liggen

Oudeland.JPG

Oudeland, aan het water

Oudeland, aan het water

Oudeland..JPG

Oudeland, aan de weg

Oudeland, aan de weg

Oudeland. (2).JPG

Natuurgebied Oudeland

Natuurgebied Oudeland

Oudeland (Ouderkerk aan den IJssel)

Terug naar boven

Status

- Oudeland is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Ouderkerk aan den IJssel. In 1985 over naar gemeente Ouderkerk, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap Oudeland valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oudeland ligt ZW van Berkenwoude, rond de Oudelandseweg, in het Z deel van de polder Geer en Zijde, tussen de Molenvliet (in het O) en de Kerkweg van Ouderkerk aan den IJssel (in het W).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oudeland heeft ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.
De huisnummers 1-9 en 2-12 hebben het netnummer 0180, de rest heeft 0182, hoewel de buurtschap onder één gemeente valt en viel.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Oudeland doet zijn naam eer aan: het is een van de oudste nederzettingen in dit gebied. De Oudelandseweg en het oostelijk hierop aansluitende Westeinde waren de ontginningsbases van dit deel van de Krimpenerwaard. De ‘kolonisten’ bouwden hier hun onderkomens aan de weg en zetten smalle lange kavels uit in het achterland. Sloten dienden als perceelsafscheiding. Heggen of afrasteringen ontbreken trouwens nagenoeg in het gehele Groene Hart. De sloten zijn opvallend breed.

Naast enkele verspreid liggende boerderijen is een kleine kern gegroeid rond de splitsing naar De Loet (Boezemweg). Aan de Boezemweg is geen bebouwing.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 33 ha grote Polder Oudeland is een natuurlijk en historisch waardevol stukje land, waarvan het voormalige gebruik nog goed te zien is. Er zijn restanten van veenputten, waarop kleine schaal veen werd gewonnen. Het door Zuid-Hollands Landschap beheerde natuurgebied is te overzien vanaf de Oudelandseweg en vanuit het Loetbos.

Reactie toevoegen