Buurse

Plaats
Dorp
Haaksbergen
Twente
Overijssel

buurse_poasboake.jpg

Een van de jaarlijkse tradities in Buurse is het paasvuur oftewel de poasboake, op 1e paasdag. 's Avonds, in het donker, gaat men met een lampionnenoptocht naar de paasvuurlocatie, waar het vuur vervolgens wordt ontstoken.

Een van de jaarlijkse tradities in Buurse is het paasvuur oftewel de poasboake, op 1e paasdag. 's Avonds, in het donker, gaat men met een lampionnenoptocht naar de paasvuurlocatie, waar het vuur vervolgens wordt ontstoken.

buurse_verlichte_carnavalsoptocht.jpg

Buurse is in de regio o.a. beroemd om de jaarlijkse verlichte carnavalsoptocht, met 53 prachtige wagens en loopgroepen. Zie de video en foto's onder het kopje Evenementen. (© http://windbuulnbuurse.nl)

Buurse is in de regio o.a. beroemd om de jaarlijkse verlichte carnavalsoptocht, met 53 prachtige wagens en loopgroepen. Zie de video en foto's onder het kopje Evenementen. (© http://windbuulnbuurse.nl)

buurse_buurser_volksfeest.jpg

In Buurse is het in augustus drie dagen lang feest tijdens het Buurser Volksfeest, met o.a. oldtimers, tractorpulling en veel livemuziek.

In Buurse is het in augustus drie dagen lang feest tijdens het Buurser Volksfeest, met o.a. oldtimers, tractorpulling en veel livemuziek.

buurse_heemkundegroep_arfgood_verjaardagskalender_10_jarig_bestaan_2017.jpg

Heemkundegroep Arfgood Buurse heeft t.g.v. haar 10-jarig bestaan, in 2017, een mooie verjaardagskalender laten maken. Leden en donateurs hebben hem gekregen, voor anderen is hij, zolang de voorraad strekt, nog voor € 5 te koop bij dorpswinkel Wildenborg.

Heemkundegroep Arfgood Buurse heeft t.g.v. haar 10-jarig bestaan, in 2017, een mooie verjaardagskalender laten maken. Leden en donateurs hebben hem gekregen, voor anderen is hij, zolang de voorraad strekt, nog voor € 5 te koop bij dorpswinkel Wildenborg.

buurse_kerstmarkt_kopie.jpg

Op een zaterdag begin december is er kerstmarkt in Buurse

Op een zaterdag begin december is er kerstmarkt in Buurse

Buurse

Terug naar boven

Status

- Buurse is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Haaksbergen.

- Het dorp Buurse heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Haaksbergen. In de praktijk is Buurse natuurlijk wel degelijk een dorp dus woonplaats, en veel inwoners gebruiken hun plaatsnaam dan ook terecht in hun adres.

- Buurse is een klein dorp met een omvangrijk buitengebied. Het totale gebied is onderverdeeld in de 'noaberschoppen' Harmollenend, Pinhamershook, de Kom, Siberië, Porik, De Noor, De Mäö, Brook, Eersink’s Höfte, ‘n Oldenhof, De Broam en ‘t Markslag. Kennelijk zijn dit alleen lokaal bekende, informele 'volksmond'-buurtschappen, omdat de meeste niet als plaatsnaam/buurtschap in atlassen of landelijke plaatsenlijsten vermeld staan. Omdat wij vooralsnog niets kunnen vinden over ligging, afbakening en verdere achtergronden van deze kennelijke buurtschappen, maken wij er vooralsnog ook geen eigen pagina's voor aan.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van dit dorp zijn Buursenaren.

Bijnaam
Parel van Haaksbergen.

Oudere vermeldingen
1188 ingevoegd eind 13e eeuw Burse, 1195 de Bursen, 1220 Burse, 1379-1382 Buerse, 1381-1383 Buoerse, 1412 Buerze, 1700 kopie 1771 Beurse, 1825 / 1846 / 1929 Buurse, 1832 Buurze, 1917 Buursse*.
* Vermoedelijk een misspelling in de ‘Wet tot ontginning van steenzout bij Buursse' want deze spelling komt verder niet voor.

Naamsverklaring
Betekenis onzeker. Misschien een afleiding van een nevenvorm van brus, bors 'kreupelhout'. Vergelijk Brust (B) 825 kopie 941 Bursitia dat is ontstaan uit het Germaanse bursitja-* 'plaats waar moerasrozemarijn groeit'.(1) Aangezien moerasrozemarijn in Nederland niet in het wild voorkomt, neemt men aan dat Burse een gebied was waar veel bors (gagel) groeide.
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Buurse ligt O van Haaksbergen, Z van Enschede en grenst in het O en Z aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Buurse 110 huizen met 676 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De eerste bewoning rond het huidige dorp Buurse stamt waarschijnlijk uit de 8e eeuw voor Christus. De hoger gelegen vruchtbare gronden langs de Buurserbeek leenden zich goed voor een nederzetting. Lang was de Buurserbeek de enige vorm van infrastructuur in het verder natte veengebied. Tussen de veengebieden bevonden zich hier en daar ook velden, die door de bewoners werden gebruikt voor de landbouw. Om het gebruik van de gezamenlijke gronden van de buurschap te formaliseren wordt in de 13e eeuw de marke Buurse opgericht. De marke is een van de 6 marken die het richterambt Haaksbergen telt.

Staatsrechtelijke en bestuurlijke ontwikkeling
Lang bleef de situatie in de buurschap ongewijzigd. Dat veranderde echter in de Franse tijd (1795-1814). Niet alleen verloor de marke haar bestuursrechtelijke functie, daarnaast werd na de oprichting van het Koningrijk Holland in 1806 bij wet van 13 april 1807 de nieuwe indeling van het koninkrijk bekend gemaakt. In deze wet werd onder meer bepaald dat de Buurserbeek en Schipbeek de nieuwe grens tussen de departementen Overijssel en Gelderland zouden vormen. Het zuidelijke deel van de buurschap ging vanaf 18 juli 1807 onder het departement Gelderland vallen. Dit deel van Buurse viel sindsdien bestuurlijk onder de Heerlijkheid Borculo en werd bij de instelling van gemeenten in 1811 onderdeel van de gemeente Neede. Nadat Nederland zijn zelfstandigheid had herwonnen maakte Soeverein Vorst Willem bij Besluit van 6 september 1814 de grenswijziging van 1807 ongedaan. Per 19 september 1814 behoorde het zuiden van de buurschap Buurse weer bij Overijssel en werd het onderdeel van de in april 1811 ingestelde gemeente Haaksbergen.

Het dorp
De buurtschap Buurse wordt in 1852 een dorp wanneer op de Buurser Es nabij de buurtschapsschool een (RK) kerk wordt gebouwd. Enkele jaren later, in 1855, krijgen ook de hervormde bewoners van het dorp hun eigen noodkerk, die twee jaar later wordt vervangen door het huidige kerkgebouw aan de Alsteedseweg. Het dorp wordt hierdoor gesplitst in een katholiek en een hervormd deel waar zich in de eerste helft van de 20e eeuw lintbouwing langs de bestaande infrastructuur ontwikkelt. De beide delen werden gescheiden door een es en waren door middel van een zandweg met elkaar verbonden.

Het katholieke deel van het dorp begint zich na de Tweede Wereldoorlog te ontwikkelen. Eind jaren zestig wordt de lintbebouwing doorbroken door de aanleg van de Esstraat, welke in de jaren zeventig wordt voortgezet met plan De Noor. In de laatste twee decennia worden daarna de Wolterinksbree en als laatste het Kleuvert en Gaarden aangelegd. Het hervormde deel van Buurse heeft zich in deze tijd nauwelijks ontwikkeld. Het lint heeft zich in de loop der jaren iets verlengd en is door middel van inbreiding aan met name de noordzijde van de Alsteedseweg vormgegeven. (© Andreas Bartelink)

De Smid
Een belangrijk element in de levendigheid en leefbaarheid van het dorp Buurse is het geslacht Wildenborg, lokaal beter bekend als de Smid. In 1909 bouwt de in Haaksbergen geboren smid Bernard Wildenborg hier op een aangekochte lap grond een woning, winkel, smidse en veeschuur. Hij verkoopt kachels, rijwielen en gereedschappen. Hij is een van de eerste dorpelingen die een een auto bezit. Hij fungeert als taxichauffeur en vervoert bijv. op zondagmorgen ouderen naar de kerk, en men weet hem ook te vinden voor doktersbezoek en bij huwelijken. In 1937 begint hoefsmid Hendrik Wildenborg (de zoon van broer van Bernard Wildenborg; Johan) als knecht bij zijn oom. Omdat Bernard geen opvolger heeft neemt Hendrik in 1955 het bedrijf over.

In 1970 gaat Hendriks zoon Jan aan de slag in de zaak en in 1978 neemt hij het bedrijf over. In 1982 wordt de veeschuur vervangen door een nieuwe werkplaats. In 1988 komt er een postservicepunt in de dorpswinkel. In 1990 komt er een nieuwe loods en wordt ABCTA Buurse onderdeel van het bedrijf. In de jaren erna worden de smederij, dorpswinkel en fietsenwinkel verder verbouwd en uitgebreid. Inmiddels zijn dochters Angelique en Judith en schoonzoon Fons ook actief in het veelzijdige bedrijf. Dit is een samenvatting uit, en nadere informatie vind je in, het artikel 'Dorpswinkel Wildenborg (de Smid)' op de site van Heemkundegroep Arfgood Buurse, dat afsluit met: "De raad van zijn vader: ‘Zorg dat je meer dan twee ijzers in het vuur hebt’, sloeg Jan Wildenborg niet in de wind. De vele ijzers die de Smid tegenwoordig in het vuur heeft, komen de leefbaarheid van het kerkdorp ten goede."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundegroep Arfgood Buurse (opgericht in 2007), die zich o.a. bezighoudt met het verzamelen, verwerken en verspreiden van historische gegevens over boerderijen, kerken, veldnamen, scholen, genealogie en archeologie. Om de geschiedenis van het dorp zo goed mogelijk voor het nageslacht vast te kunnen leggen, wordt het aanleveren van historische foto's, documenten, ansichtkaarten, bidprentjes, krantenartikelen etc. op prijs gesteld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Buurse (2009).

- De gemeente Haaksbergen was voornemens om op het zuidelijke deel van de Buurser Es, in de oksel van de Broekheurnerweg en de Alsteedseweg, het plan Buurse-Zuid te ontwikkelen. Provincie en vervolgens de Raad van State hebben de plannen echter in 2010 resp. dec. 2011 deels afgekeurd. Het ging om de bouw van 44 nieuwe woningen op een waardevolle es aan de rand van het dorp. Daarbij was te weinig rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en de gebiedskenmerken zoals die voor dit gebied staan omschreven in de omgevingsverordening. Bovendien toonde het plan onvoldoende aan dat er zwaarwegende sociaaleconomische redenen zijn om juist op de es te bouwen. Uit nadere studies blijkt nu dat het mogelijk is te voorzien in de woningbouwbehoefte van Buurse op een wijze die rekening houdt met de Buurser Es en met respect voor het landschap. Dat kan in de vorm van kleinschalige woningbouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurse heeft 5 rijksmonumenten, zijnde 2 boerderijen aan de Alsteedseweg (nrs. 50 en 60), 1 aan de Haaksbergerweg (nr. 13) uit 1707/1834, boerderij Bommelas op Bommelaspad 7, en een rijksmonumentale schuur (aan de Zendvelderweg tegenover nr. 7).

- De eerste RK kerk H. Maria Praesentatie (Broekheurnerweg 46) is gebouwd in 1854, voldeed in de jaren dertig van de 20e eeuw niet meer aan de eisen des tijds en is daarom in 1940 vervangen door de huidige kerk, een ontwerp van architect Sluijmer. Op de site van parochie St. Franciscus van Assisië, waar de kerk tegenwoordig onder valt, vinden we een mooi verhaal over de totstandkoming van de kerk: "Reeds op eerste kerstdag 1852 werd 's morgens om vijf uur de eerste mis opgedragen in een 'loosze van stroo rond om en van boven digte gebonden, staande aan den Toorrenend waar heden de Kerk staad, door den welEerwaarde Heer pastoor G. Scholten geboortig van Deennekamp uit Twente, en als Kapelaan gestaan in Deurningen en toen in Buurse als pastoor gekomen dewelke ik ondergetekende ook zelven hep helpen ophaallen uit zijn oudershuis', zoals Johannes Hermannus van Mast van het erve Haarmölle optekende in zijn 'Jouwernaal of eenne gedagtenisse voor het nageslagte'.

De eerste stenen kerk kwam gereed op '22 November 1854 op het feest van Maria prissentasie, waar wij zijn ingetrokken en ook dien dag tot onze Pattronesse hebben gekozen'. De grond hiertoe, 'waar pistorij en Kerk op staat en met hof en kerkhof' werd geschonken door Johannes Gerardus Wolterink. Twee jaar later vermaakte hij zijn gehele erf aan de kerk, omdat hij geen nakomelingen had. De ƒ 4.000,- hypotheek, waarmee het erf belast was, moest natuurlijk door de kerk mee overgenomen worden. Het hout voor de kerk verzamelden de boeren 'in of onder Wessum, Wullen, Ahaus, Alstätte, Lunten en Wennewik en dat moeste natuurlijk gehaald worden'. De stenen voor de pastorie kwamen van de Haanne uit Alstätte, maar 'de steennen aan de kerk zijn gemaakt door ons ingezetenen, bij het woonders huis van Haemüle en toen de groene steenne een winter in het schaapsschot van Harmeule gezeten en ‘t zomer op volgede gestookt op het veld even agter de Bramerbrugge dus die het leest kan ook begrijpe dat dit een stuk werk was maar nog waren wij blijde dat wij een Kerk kreegen want voor dien tijt moesten wij allen naar Haaksbergen daar hoorden wij destijds onder de Kerk. De kinderen moesten er naar de Kindeleer en alles moeste daar natuurlijk geschieden om dat dit in pruissische niet mogte geschieden'."

- De voormalige Hervormde kerk (Alsteedseweg 55) en pastorie zijn gebouwd in 1857. Eind 2014 is de kerk, in verband met te hoog wordende onderhoudskosten in relatie tot het teruglopende aantal kerkgangers, aan de eredienst onttrokken. In 2015 is het pand verkocht aan de 'Stichting tot behoud van het religieus en cultureel kerkelijk erfgoed te Buurse'.

- De grensslagboom bij de grensovergang Buurse - Beßlinghook (Alsteedseweg, nabij nr. 64) is in 2010 door vrijwilligers gerestaureerd en herplaatst. De grensslagboom moet niet worden gezien als een scheidingspaal. Het is een herinnering aan de grens die open ging bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen. Daarnaast is het een symbool van een grenzenloze samenwerking tussen de cultuurhistorische verenigingen Heemkundegroep Arfgood Buurse en Heimatverein Alstätte.

- In 2013 is een replica gemaakt van de 'Veenpaal' of loaksteen en geplaatst in het Usselerveen. Het was vanouds een grenspaal tussen de marken Buurse en Usselo, sinds 1825 tevens grensscheiding tussen de gemeenten Haaksbergen en Lonneker, sinds 1934 tussen de gemeenten Haaksbergen en Enschede. De paal stond oorspronkelijk in een veengebied. Aan de kant van Haaksbergen was dit het Usselerveen en aan de kant van Enschede het Usselerveen.

- De prachtige boerderij De Bommelas aan het Bommelaspad in het Buurserzand is gebouwd in 1840, volgens het inmiddels zeldzame los hoes-type, waarbij woning en stal in één ruimte zijn. 'Los hoes' betekent dan ook letterlijk 'open huis'. In de ontwikkeling van de boerderijbouw is dit de oudste vorm van het hallenhuistype. Het hallenhuis is een boerderijtype dat vanaf de 12e tot in de 19e eeuw is toegepast. Het is kenmerkend voor de boerderijbouw van Twente en de Achterhoek. De Bommelas met omliggende gronden zijn bij de markeverdeling in 1905 gekocht door Jan Bernard van Heek, textielfabrikant en toenmalig bestuurslid van Natuurmonumenten. Hij had namelijk het plan om van heidegebied het Buurserzand een recreatiegebied met openluchtmuseum te maken. Hiervoor heeft hij in die tijd enkele objecten aangekocht waaronder ook een Bentheimer markepaal en een inmiddels verplaatste Stendermolen. Het Buurserzand en de gebouwen zijn door de weduwe van Van Heek, Erwina van Heek, in 1929 geschonken aan Natuurmonumenten. Dit was het eerste bezit van de vereniging in Overijssel.

Waar komt de aparte naam van boerderij De Bommelas vandaan? Daar vinden wij twee versies van. Welke van de twee de 'enige echte' is en of dat wellicht nog uit de archieven te achterhalen is, is ons niet bekend. "De naam 'De Bommelas' is waarschijnlijk ontleend aan de bijnaam van de bouwer en eerste bewoner, Gerrit Jan Keizers (1800-1877). Hij ging graag aan de boemel (feesten) en stond bekend als een schelm (dondersteen), 'oas' in het Twents. Dat leverde hem de bijnaam 'bommel-oas' op." Dit lezen wij op de site van Natuurmonumenten. Op het weblog 'Wandel Kijk en Kiek' van Truus Wijnen lezen we een andere verklaring: "De naam Bommelas is waarschijnlijk ontleend aan de gebrekkige boerenwagen met slingerende as, waarmee de bewoner van de boerderij heideplaggen naar de markt in Enschede vervoerde." De Bommelasloop die 2x per jaar door het Buurserzand voert (zie hieronder bij Evenementen), is naar deze boerderij genoemd. - Videoreportage van RTV Oost over boerderij de Bommelas, het mooiste plekje van Overijssel van Ria te Lintelo, die in de reportage vertelt wat ze zo bijzonder aan deze boerderij vindt.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Windbuul'n. De jaarlijkse Verlichte carnavalsoptocht in het dorp (op een zaterdagavond) is een enorme stoet wagens en loopgroepen die altijd veel kijkers trekt. "We hebben 53 praalwagens en loopgroepen. Dat is er één meer dan vorig jaar. We dachten een jaar geleden dat we met 52 deelnemers aan het maximum zaten. Maar nog één erbij is haalbaar. Meer kan echter niet", aldus Tijs Bakker van de organisatie Verlichte Optocht Buurse (VOB) in 2017. Met meer praalwagens en loopgroepen zou de optocht kunnen vastlopen en dat wil VOB voorkomen. De verlichte carnavalsoptocht begon ooit kleinschalig. "Met 23 praalwagens en loopgroepen. Een jaar later waren dat er veertig. Inmiddels zitten we dus boven de vijftig. Groter zal het ook niet worden. Simpelweg omdat er geen plek voor is", zegt Bakker. (bron) Deelnemers komen uit de wijde omgeving, met behalve Buurse, Haaksbergen en Honesch-Langelo o.a. ook Neede en Beltrum. Voor een indruk van hoe dit eruit ziet zie de videoreportage Verlichte carnavalsoptocht Buurse 2017 van TC Tubantia en de fotoreportage Verlichte carnavalsoptocht 2017.

- Een van de jaarlijkse tradities in Buurse is het Paasvuur oftewel de Poasboake, op 1e Paasdag. 's Avonds in het donker gaat men met een lampionnenoptocht naar de paasvuurlocatie, waar het vuur vervolgens wordt ontstoken.

- De Technische Unie Bommelasloop is een zeer gewaardeerde loop die 2x per jaar plaatsvindt, nl. op de 3e zondag in mei en de 3e zondag in november. De nadruk ligt op het recreatieve karakter van de loop maar dat wil niet zeggen dat er geen goede prestaties neergezet worden. Je kunt kiezen uit parcoursen van 7,4 / 11,2 / 16,4 en 21,1 km, die lopen door de mooie natuur van het Buurserzand. Wees er op tijd bij met inschrijven want het aantal deelnemers is gelimiteerd tot max. 500. In januari voorafgaand aan de Bommelasloop van mei organiseert Rekreatie Sport Twente meestal een hardloopclinic. Mensen die aan de Enschede Marathon (eind april) willen meedoen, kunnen vanuit de clinics ook daarvoor trainen. Waar de naam van de Bommelasloop vandaan komt, vind je hierboven onder Bezienswaardigheden.

- Buurser Volksfeest (weekend in augustus) met o.a. op zaterdag de Tractorpulling Buurse.

- Paardensportevenement Dag van het Paard (2e zondag van september).

- Kerstmarkt (op een zaterdag begin december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Buurserzand is door de omvang en het natte karakter een uniek natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Heidevelden met 100 jaar oude jeneverbessen, stukjes bos, graslanden en kleine akkers wisselen elkaar hier af. Hoewel de naam anders doet vermoeden vind je in het Buurserzand ook water. Deze natte natuur trekt allerlei bijzondere planten en dieren aan. Door het Buurserzand lopen verschillende mooie wandel- en fietsroutes. Deze voeren je onder meer langs de historische boerderij De Bommelas. Stap voor een mooi panorama even af bij de uitkijkpunten Rietschot of Steenhaarweg. Een leuke picknickplek is het Buursermeertje aan de Langenbergweg. En vergeet niet een bezoekje te brengen aan het vernieuwde Infocentrum De Wakel aan de Stendermolenweg. Geniet hier van een kopje koffie en het prachtige uitzicht op het terras. - Fotoserie van het Buurserzand met toelichting, door Egbert (tekst) en Bert (beeld) van de Haar.

- De Buurserbeek ontspringt uit diverse stroompjes, waaronder de Aa bij Ahaus. Bij de Haarmühle steekt het de grens over en zoekt zijn weg door Buurse en Haaksbergen naar Diepenheim, om als Schipbeek verder te kabbelen naar de IJssel bij Deventer. De Buurserbeek heeft in 2014 ter hoogte van de Oostendorperwatermolen en de Molenstuw een heel nieuw uiterlijk gekregen. Waterschap Rijn en IJssel heeft hier namelijk de oorspronkelijke loop van de Buurserbeek hersteld. Een bijzondere vispassage zorgt dat niet alleen vissen de Molenstuw kunnen passeren, maar dat de oorspronkelijke loop ook gedeeltelijk bevaarbaar is voor de Buurserpot. Op landgoed Het Lankheet komt bovendien ruimte om water te bergen in tijden met veel neerslag. Zo wordt wateroverlast verder stroomafwaarts beperkt.

- Ook een deel van de Hegebeek heeft in 2008 zijn natuurlijke loop teruggekregen. De Hegebeek is de bovenloop van de Hagmolenbeek. De Hegebeek begint in Duitsland als een stelsel van wijdvertakte sloten in een intensief gebruikt landbouwgebied dat vrij laat ontgonnen is. Het is nu weer een ondiepe, kronkelende beek die twee gebieden van Natuurmonumenten weer met elkaar verbindt: het Witte Veen en het Buurserzand. Planten en dieren kunnen zich nu makkelijker van het ene naar het andere gebied verspreiden. Waterschap Regge en Dinkel leidde de gedeeltelijke herinrichting van het beekdal, dat parallel loopt aan de Hegeveldweg. Vanaf de weg is de ontwikkeling van de natuur goed te volgen. Het waterschap zorgde ervoor dat de voedselrijke bovenlaag op het voormalige landbouwperceel is afgegraven, zodat het kale zand van het beekdal nu weer aan de oppervlakte komt. In het kale zand zitten vele zaden die nu weer kunnen ontkiemen. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voor de eerste zonnedauw, een zeldzaam vleesetende plantje, verschijnt.

De beek is bovendien verbreed en ondieper gemaakt, waardoor het water in het beekdal langer wordt vastgehouden. De beekdalbodem zal zich naar verwachting bovendien nog langzaam ophogen, waardoor het water nog minder snel wordt afgevoerd. De vernatting van de beekoevers is bijzonder gunstig voor de natuur. Planten als parnassia en beenbreek, die sterk afhankelijk zijn van voldoende en schoon water, krijgen nu weer volop kansen. Ook amfibieën, libellen en verschillende vogelssoorten profiteren van de vochtige omstandigheden. De nieuwe vistrap die het waterschap in de Hegebeek heeft aangelegd, heeft een dubbelfunctie; vissen kunnen veilig passeren en het water wordt geremd. Hierdoor doet het nieuwe stroomdal tevens dienst als retentiegebied: bij hevige neerslag bijvoorbeeld is er plek voor 3.000 m2 water. Zo wordt wateroverlast voor de omringende gronden zoveel mogelijk voorkomen.

- Het heide- en bosgebied Witte Veen ligt tussen Buurse en de Duitse grens. Voor de mooie rondwandeling moet je even de grens over. De wandelroute start bij de parkeerplaats van restaurant en watermolen Haarmühle. In ongeveer twee uur struin je door een prachtig natuurgebied met ruige graslanden, poelen, heide, bos en hoogveen. Pauzeer even bij het vogelkijkscherm aan de Gervingshoekweg. Hier zie je, afhankelijk van het seizoen, wilde eend, slobeend, kuifeend, grauwe gans en dodaars. Tijdens de vogeltrek biedt het Witte Veen een bijzondere attractie: de schuwe en zeldzame kraanvogel. Wees muisstil en maak jezelf onzichtbaar, dan heb je kans deze indrukwekkende vogel te zien. In het voorjaar kun je de boomkikker horen. Op de heide groeit klokjesgentiaan, veenpluis, wollegras en lavendelheide. Witte Veen was vroeger een geliefde grensovergang voor smokkelaars. Vanuit boerderij het Markslag liepen controlebeambten hun surveillance. Hoewel de grenzen nu open zijn herinnert nog veel aan oude tijden. De grenspalen van voor 1795 dragen bijvoorbeeld nog hun oorspronkelijke inscriptie. - Fotoreportage van het Witte Veen, door Bert van de Haar.

- Heemkundegroep Arfgood Buurse heeft een 'Arfgood Fietsroute' (30 km) uitgezet. De bedoeling ervan is dorpsgenoten, toeristen en recreanten de weg te wijzen naar de infoborden die op 13 cultuurhistorische plekken zijn geplaatst. De infoborden, met foto's en beknopte verhalen in het Nederlands en Duits, brengen wetenswaardigheden uit het verleden aan het licht. Start- en eindpunt is het dorpsplein bij eetcafé Winkelman. Op de gelamineerde fietsroutekaart staat duidelijk aangegeven waar de borden zich bevinden. Bezienswaardigheden die tijdens de fietstocht worden gepasseerd, zijn beknopt beschreven. Fietsers die onderweg de ogen extra de kost geven zien dat in het kader van het project Streekeigen Huis en Erf boerderijnaamborden, geveltekens en landhekken zijn geplaatst, erfbeplanting en eikenhouten weideafrasteringen zijn aangebracht en kleine cultuurhistorische elementen in ere zijn hersteld. De Arfgood fietsroutekaart is financieel mogelijk gemaakt door de sponsoren Eetcafé Winkelman, Café Restaurant Captain Jack, Pannenkoekenhuis De Hooge Esch, Ter Huurne Hollandmarkt, Dorpswinkel Wildenborg, Brood- & Banketbakkerij Ter Huurne en Camping De Beek. Zolang de voorraad strekt is de fietsroute op hun adres verkrijgbaar.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Buurse.

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Buurse op Facebook.

- MFA: - Multifuncitonele accommodatie (MFA) Gemeenschapshuis De Trefkoel is het kloppend hart van Buurse, dé ontmoetingsplek voor jong en ouder. In en rondom deze accommodatie zijn puike sportvoorzieningen gerealiseerd. Voetbal, tennis, volleybal, badminton, yoga, aerobic, gymnastiek, fitness. Er zijn ook vergader- en repetitieruimtes voor onder meer muzieklessen. Ook muziekvereniging Crescendo is hier thuis en ook Muziekschool Haaksbergen en Popschool Buurse verzorgen hier muzieklessen. En onder hetzelfde dak zitten ook de fysiotherapeut, pedicure, podotherapeut en thuiszorg. Nog een bijzonderheid aan De Trefkoel is dat Elly Wissink en Anneke ten Vregelaar er in 2013 een prachtige grote muurschildering van Buurse en het buitengebied hebben gemaakt. Alleen al daarom is het de moeite er eens te komen kijken.

In 2014 bestond De Trefkoel 40 jaar en is toen flink opgeknapt, waardoor het complex weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Burgemeester Hans Gerritsen heeft het pand op 29-11-2014 feestelijk heropend. Bij die gelegenheid mocht hij tevens Buursenaar Bennie ter Huurne zijn benoeming melden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren tachtig werd Ter Huurne voorzitter van Stichting Belangengemeenschap Buurse en stond hij aan de wieg van de Buurtbus. Verder heeft Ter Huurne zich ook ingezet voor de aanleg van het fietspad van Haaksbergen naar Buurse. En 11 jaar lang was hij voorzitter van Stichting Accommodatie Buurse, waarin alle verenigingen die De Trefkoel gebruiken, overleggen. Wekelijks staat Ter Huurne achter de bar in De Trefkoel. Dat was dan ook de beste plek was om hem, bij gelegenheid van de heropening, zijn lintje op te spelden.

- Onderwijs: - Het pand van Basisschool Buurse biedt sinds 2015 ook onderdak aan Peuteropvang Buurse (voor twee- tot vierjarigen). Om alvast kennis te maken met de schoolse omgeving én de overstap naar de basisschool makkelijker te maken is dit de ideale locatie voor je kind. Er is ruimte voor acht kinderen, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. De peuteropvang kenmerkt zich door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, veel buitenruimte en een landelijke omgeving.

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo is opgericht in 1929 en heeft ca. 130 leden. De vereniging kent de onderdelen Beginnelingenorkest (na 1 jaar les); Jeugdorkest (vanaf diploma A); Groot orkest (vanaf diploma B); Seniorenorkest (Leeftijd 50+); Twentelandkapel (Egerländer); Boerenkapel (Dweilorkest); Drumband (Slagwerkgroep) en Popband. De vereniging verzorgt concerten en serenades en neemt deel aan straatoptredens. Crescendo biedt je de mogelijkheid om een instrument te leren bespelen. De lessen worden verzorgd door muziekschool 't Iemenschoer. De slagwerkcursus voor de drumband is een interne opleiding.

- Sport: - Voetbalvereniging Buurse beschikt over twee voetbalvelden (gras en kunstgras) en een trainingsveld (kunstgras). Het kunstgrasveld voldoet aan de laatste Europese eisen en er mogen wedstrijden gevoetbald worden op het niveau van de eredivisie. De voetbalvereniging is de hoofdgebruiker van het veld, maar het veld wordt daarnaast ook verhuurd aan derden. In de winter is het veld een uitvalsbasis voor diverse voetbalteams uit de omgeving en in de zomer worden er trainingskampen georganiseerd door clubs uit binnen- en buitenland. Naast het grote veld is er ook een kleiner kunstgrasveld beschikbaar (70 x 30m). Dit veld kan gebruikt worden voor volleybal, honkbal, basketbal of allerlei andere sporten en activiteiten. Kinderen uit Buurse kunnen hier vrij spelen.

- Paarden Vrienden Club PVC Buurse is een kleine recreantenvereniging van pony- en paardenliefhebbers. De vereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, met als grootste evenement de Dag van het Paard, dat regionale bekendheid geniet. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Evenementen.

Reactie toevoegen