Lienden

Plaats
Dorp
Buren
Betuwe
Gelderland

lienden_collage.jpg

Lienden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lienden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

lienden groenestraat [640x480].jpg

Lienden Groenestraat

Lienden Groenestraat

GL kadastrale gemeente Lienden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Lienden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Lienden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

GL kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768]_0.gif

kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Lienden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Lienden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Lienden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lienden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lienden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Lienden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Buren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998.

- In 1811 wordt Lienden een zelfstandige gemeente, toen mairie geheten. Deze gemeente omvat Lienden, Aalst, De Mars, Kesteren, Lede en Oudewaard, Ommeren en Meerten. In 1818 is er een herindeling, waarbij Kesteren en Lede en Oudewaard worden afgescheiden van Lienden en Ingen wordt toegevoegd aan de gemeente - van 1817-1825 schoutambt geheten - Lienden. - Bestuurlijke geschiedenis Lienden vóór 1811.

- Wapen van de voormalige gemeente Lienden.

- Onder het dorp Lienden vallen ook de buurtschappen Aalst, Bontemorgen, Hoogmeien, Leutes, De Mars, Meertenwei. De buurtschap Meerten is de afgelopen jaren 'onder de voet gelopen' door een bedrijventerrein en de nieuwbouwwijk Nieuw-Meerten. Geschiedenis van Meerten (zo nodig even scrollen op de pagina tot u bij het hoofdstuk Meerten bent).

- ZW van Lienden, in het Z grenzend aan de A15, ligt het van oorsprong recreatiepark Lingemeer, dat in 2010 officieel een woonwijk van Lienden is geworden. Lingemeer heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naam komt vaker voor
Er is ook nog een Lienden als buurtschap bij Elst GL en een Lienden als buurtschap bij Batenburg.

Terug naar boven

Ligging

Lienden ligt NO van Tiel, NW van Kesteren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Lienden 398 huizen met 3.042 inwoners, verdeeld in de dorpen Lienden 115/829, Ommeren 50/413 en Ingen 122/886 en de buutschappen De Mars 25/219, Aalst 22/205 en Meerten 64/490.

- Tegenwoordig heeft het dorp Lienden ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Verhuizen
Verhuizen (dat o.a. ook nog de spellingen Vernehuizen en Veerhuysen heeft gehad) was een dorpje en kerspel, gelegen tussen Lienden en Ingen. Er staat niet veel van op schrift, maar aangenomen wordt dat Verhuizen voor 1600 nog een bescheiden kerspel was. Of het bij een dijkdoorbraak is weggespoeld, of dat het tijdens een opstand is geplunderd en gebrandschat, is onduidelijk. Er bestaat een pentekening van de Duitse tekenaar Meisner die de ruïnes van het kerspel (kasteel en kapel restant) laat zien uit het midden van de 17e eeuw. Het is dan gelegen even westelijk van het raakpunt van de Marsdijk en de Rijnbandijk. Ter plaatse ligt de Verhuizensestraat in de richting Ingen en aan de rivierzijde is nog de dubbele afweg naar het voormalige Verhuizense veer. Een legende verhaalt dat bij dit dorp ooit het kasteel Aspermont heeft gestaan, dit zou het stamhuis zijn geweest van de welbekende adellijke familie Van Lijnden (Lynden). Bron van dit verhaal is de Antwerpse priester Butkens. Aan het waarheidsgehalte hiervan wordt getwijfeld. De Klokkenwaay (doorbraakkolk) is het restant van een (16e-eeuwse?) dijkdoorbraak, waarbij het kasteel door het watergeweld is opgeslokt. (bron: Heemkundige Kring Kesteren en Omstreken) Nadere informatie over de geschiedenis van Verhuizen (even scrollen op de pagina tot u bij het deel over Verhuizen bent). Nadere informatie over de geschiedenis van Verhuizen II.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Plan Lingemeren
Over ca. 20 jaar zal het Lingelandschap tussen De Beldert en Lingemeer in Lienden een Friese uitstraling krijgen. Er komen twee grote meren (33 en 36 hectare) met stranden en aanlegsteigers. Tussen die nieuwe meren staat een klein dorpje gepland van ruim 100 woningen. Het Plan Lingemeren komt uit de koker van zandwinningsbedrijf Dekker Van de Kamp uit Oosterhout, die er zand en grind gaat winnen. Het nieuwe project sluit aan op de huidige zandwinning in Lingemeer, die naar verwachting medio 2012 stopt. De twee nieuwe plassen krijgen geen verbinding met de Beldert. Dat is het resulaat van een onderzoek dat in het kader van de milieu effectrapportage is uitgevoerd. Een dergelijke verbinding zou ten koste gaan van de waterkwaliteit. Daardoor is ook de verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal van de baan. Plan Lingemeren is een project tussen het bestaande Lingemeer en de Beldert. Ontgronder Van de Kamp gaat daar de komende 20 jaar zand winnen. Daarbij ontstaan 2 nieuwe plassen met een totale oppervlakte van circa 90 hectare. Doelstelling is om de zandwinning te koppelen aan natuurontwikkeling, recreatie, waterberging en wonen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lienden heeft 13 rijksmonumenten.

- Lienden heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Marsch.

- Molen De Zwaan.

- Molen De Hoop.

- Het monumentale deel van het voormalige gemeentehuis van Lienden is in 2012 gesloopt. Reden voor de sloop was dat het gebouw flink was aangetast door huiszwam, een agressieve schimmelsoort. Daardoor was de kans op scheurvorming en het afglijden van de gevel erg groot. De huiszwam is zó agressief dat alleen bestrijding van de schimmel niet voldoende is. De kans is groot dat de schimmel daarna weer terugkomt. Het monumentale deel van het voormalige gemeentehuis is beeldbepalend voor het dorp Lienden. Daarom is het pand in 2013 herbouwd. De oude gevel is met nieuw materiaal nagebouwd. Ook de rest van het gebouw is met respect voor de oorspronkelijke vormgeving en details herbouwd. Het voormalige gemeentehuis is herbestemd tot Kulturhus.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2013 is een nieuw fiets- en voetveer Rhenen-Lienden v.v. in de vaart gekomen. Het veer vaart in de zomermaanden dagelijks tussen 10 en 18 uur. - Facebookpagina voetveer Rhenen-Lienden.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lienden oud.

- Zorgboerderij de Pluimshoeve/ Speel-leer en logeerboerderij. - St. Zorgboerderij Hoog-Broek.

Reactie toevoegen