Ingen

Plaats
Dorp
Buren
Betuwe
Gelderland

ingen_collage.jpg

Ingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ingen dorpsgezicht 1905 [640x480].jpg

Ingen dorpsgezicht 1905

Ingen dorpsgezicht 1905

GL kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Ingen en Ommeren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ingen

Terug naar boven

Status

- Ingen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Buren. T/m 1818 gemeente Maurik. Overgegaan naar gemeente Lienden, die in 1999 is opgegaan in de gemeente Buren.

- Onder het dorp Ingen vallen ook de buurtschappen Essebroek, Hoog Kana, Klinkenberg, Luchtenburg, Zevenmorgen en Zwarte Paard en een deel van de buurtschap Ganzert. Dit zijn in totaal 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1026 falsum 12e eeuw kopie 2e helft 12e eeuw Heingen, 1227 de Inghenhe.

Naamsverklaring
Twee verschillende verklaringen zijn gegeven. Uitgaande van een vorm met oorspronkelijk h (vergeleken wordt de plaatsnaam Hingene bij Mechelen (B), 1157 Hingen) vermoedt men het Germaanse hangim* 'nederzetting op de helling'. De oudste vorm Heingen wordt echter ook verbeterd in Hei(re)gen en gelokaliseerd in de omgeving van Aalburg. Gaat men uit van een vorm zonder h, dan wordt verband gezien met het woord eng 'gemeenschappelijk bouwland bij een dorp'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Ingen ligt NW van Lienden, NNO van Tiel, ZO van Eck en Wiel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ingen 122 huizen met 886 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is nieuwbouwplan 't Woud gerealiseerd, met o.a. 14 starterswoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Naast de kerk en de molen heeft Ingen nog 2 rijksmonumenten: hoeve De Poel uit 1648 op Woudstraat 15 en de boerderij uit 1849 aan De Brei 8.

- Ingen heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde Sint Lambertuskerk uit 1248.

- Molen Op Hoop van Beter.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind juli (12.00-20.00 uur) is er de Jaarmarkt (in 2018 voor de 39e keer). Dankzij de inzet van een groot aantal sponsors en vrijwilligers omvat de markt ca. 80 kramen en grondplaatsen. Er wordt een breed assortiment aangeboden, waaronder bloemen, fruit, oliebollen, planten, speelgoed, kleding, huishoudelijke artikelen, gereedschap en meer. Verder zorgt zangvereniging De Cornekanters uit Ingen voor de poffertjes.

- Het Ingense Kamp is, al sinds 1954, een jaarlijkse vakantieweek voor kinderen in Ingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

- Corsoclub Ingen doet jaarlijks mee in het Fruitcorso Tiel (week begin september) en niet onverdienstelijk want ze hebben al verschilende keren de 1e prijs gewonnen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Ingense Veer over de Neder-Rijn naar Elst (UT) wordt al in 1487 voor het eerst vermeld en kan als opvolger worden beschouwd van het voorheen nabijgelegen Verhuizense Veer (zie daarvoor verder bij Lienden).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Fruitbode is een magazine dat 1x in de 2 maanden verschijnt voor en door inwoners van Lienden, Ingen en Ommeren. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers). Actualiteiten over deze dorpen vind je ook op de Facebookpagina van De Fruitbode. - Nieuws uit Ingen op Facebook.

- Belangenvereniging: - De in 2014 opgerichte Signaleringsgroep Ingen Leeft heeft tot doel het verzamelen van signalen met betrekking tot allerlei soorten van overlast en het zorgen voor het melden bij de juiste instanties. Daarnaast wordt het geheel gemonitord. Via de website kunnen allerlei meldingen, desgewenst anoniem, worden gedaan met betrekking tot verkeer, milieu, misdaadpreventie, welzijn/zorg en openbare zaken. Doel van de stichting is om in samenwerking met alle dorpsgenoten een veilig en leefbaar dorp te behouden c.q. te creëren. Doordat ze een stichting zijn geworden, kan nu ook aan fondsenwerving worden gedaan voor meer preventieve acties, promotie en samenwerking.

- Dorpshuis: - Het nieuwe Dorpshuis In de Gaard is in oktober 2016 feestelijk geopend.

- Sport: - v.v. ISC (voetbal).

- Zorg: - Educatieve zorgboerderij Landelijk leven.

Reactie toevoegen