Elst GL

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

elst gl arnhemsestraatweg 1924 [640x480].jpg

Elst GL Arnhemsestraatweg 1924

Elst GL Arnhemsestraatweg 1924

GL kadastrale gemeente Elst in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Elst in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Elst in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Elst GL

Terug naar boven

Status

- Elst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Reeds eerder zijn door grenscorrecties delen van de gemeente Elst aan omliggende gemeenten afgestaan. Per 1-3-1966 is het dorp Elden overgegaan van de gemeente Elst naar de gemeente Arnhem, gevolgd door nog 2 grenscorrecties ten gunste van Arnhem, nl. in 1974 en 1995. In 1998 is het dorp Lent overgegaan naar de gemeente Nijmegen in het kader van de "Waalsprong".

- Onder het dorp Elst vallen ook de buurtschappen Aam, Bredelaar, Eimeren, Lijnden, Raayen, Reeth en Snodenhoek. Dit zijn in totaal 7 buurtschappen. De voormalige buurtschap Merm is inmiddels getransformeerd tot bedrijventerrein.

- Wapen van de voormalige gemeente Elst.

Terug naar boven

Ligging

Elst ligt ZW van Arnhem, in de "oksel" van A15 en A325.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Elst 624 huizen met 4.510 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp Elst 151/1.140 (= huizen/inwoners), de dorpen Lent 161/1.171 en Elden 106/791, en de buurtschappen Lijnden 50/337, Bredelaar 4/40, Aam 24/182, Merm 4/29, Laar 3/27, Rijkerswoerd 21/155, Eimeren 17/123, Hollanderbroek 63/383 en Reet of Rheet 20/132. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 8.600 huizen met ca. 21.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Elst, kun je terecht bij Historische Vereniging Marithaime.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe gastransportleiding van Gasunie bij Elst is in 2010 een deel van een prehistorische boomstamkano gevonden. De kano dateert waarschijnlijk uit de periode 400 tot 200 voor Christus en is daarmee het oudst bekende vaartuig van de provincie Gelderland. De boomstamkano is aangetroffen in afzettingen van een voormalige loop van de Rijn. Op de hoge oeverwallen langs de rivierbedding zijn op verschillende plaatsen sporen van bewoning uit de IJzertijd gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Elst heeft 16 rijksmonumenten.

- Elst heeft 47 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Elst.

- Vanuit de wijde omtrek is de Grote Kerk van Elst te zien. Het cultuurhistorisch belang van de Grote Kerk is echter niet direct zichtbaar. Van de huidige 15e-eeuwse gotische kerk is vooral de toren opmerkelijk, niet alleen vanwege haar forse afmetingen maar ook door de architecturale overeenkomst met de Domtoren in Utrecht. Wat deze locatie tot een unicum in Nederland maakt, bevindt zich onder de kerkvloer. Hier kan men de resten van een vroegchristelijk kerkje en van een Romaanse kerk met uitbreidingen bewonderen. De bijbehorende crypte is voor publiek toegankelijk. Daartussen en daaronder bevinden zich de fundamenten van twee opvolgende Romeinse tempels uit de 1ste eeuw na Chr. Aan de zuidzijde van het kerkgebouw zijn de contouren van de tweede Romeinse tempel aangebracht. Een maquette van dit enorme gebouw, dat een van de grootste in zijn soort in het noordwestelijk deel van het Romeinse Rijk was, bevindt zich in de zijbeuk waar een klein museum is ingericht. Voor nadere informatie zie de pagina van het Tempel- en Kerkmuseum Elst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Paardenmarkt Elst (1e maandag van september) is in 2014 op de internationale lijst van Immaterieel Erfgoed van de Unesco geplaatst. De traditie bestaat al meer dan 750 jaar. Op de markt, die ca. 40.000 bezoekers trekt, worden ca. 2.000 paarden aangeboden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Elst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Wijkplatform Elst-Oost. - Wijkplatform Elst-Noord. - Wijkplatform Elst-Zuid.

- Welzijn: - In 2017 is een pilot Buurtbedrijf Elst-Noord gestart, waarbij klussen en werkzaamheden in de wijk worden uitgevoerd door bedrijven en vrijwilligers uit de wijk. Om zo ‘het geld’ in de buurt te houden en meer een ‘wij-gevoel’ te krijgen.

Reactie toevoegen