Mariahout

Plaats
Dorp
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Mariahout

Terug naar boven

Status

- Mariahout is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. T/m 1996 gemeente Lieshout.

- Onder het dorp Mariahout vallen ook de buurtschappen Broek, De Hei (grotendeels) en Ginderdoor.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In 1933 ontstaat het dorp door de bouw van de kerk en krijgt de plaats haar huidige naam. Voorheen was in dit gebied alleen sprake van een handvol buurtschappen.

Naamsverklaring
Samengesteld uit hout 'bos' (net als moederdorp Lieshout) en Maria, naar de patrones van de parochie. De plek lag op een driesprong van wegen met vermoedelijk een kapel of madonnabeeldje.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mariahout ligt NW van Lieshout, W van Beek en Donk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Mariahout omvat (inclusief het buitengebied) ca. 800 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan van het dorp
Mariahout is een van de typische ontginningsdorpen in de streek Peelland / De Peel. Sinds 1920 zijn de woeste gronden massaal ontgonnen en de oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Vóór de stichting van de plaats was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden. In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan. Deze was gewijd aan Antonius Abt. Deze kapel is kort na 1803 gesloopt.

Met name de katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats, In 1933 wordt de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en krijgt de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van is. Bouwpastoor was J.R.A. Van Eijndhoven. Parochie en dorp zijn samengesteld uit het grondgebied van de oude buurtschappen Ginderdoor, Heieind, Rooyse Hei en ‘t Broek, die aan de rand van de heidevlakte lagen die hier vanouds was.

Bedevaartplaats
Pastoor van Eijndhoven was een ondernemend man. Na de stichting van parochie en dorp wilde hij van Mariahout een bedevaartsoord maken ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes. Hij liet bij de parochiekerk een Lourdesgrot bouwen (1935) en een processiepark aanleggen. Zijn opzet slaagde en in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw kende de bedevaart naar het dorp een grote bloei. Na de jaren vijftig nam de belangstelling af en, toen Van Eijndhoven in 1970 met emeritaat ging, verviel de grot snel. Een initiatief uit 1997 tot herbouw van de grot leidde, met steun van een ondernemer en talrijke vrijwilligers, tot de hernieuwde inwijding ervan in 1999. De Mariadevotie bleek sindsdien te herleven, zij het niet meer met de massaliteit van de jaren dertig. - Beschrijving van Mariahout als bedevaartplaats.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Mariahout, kun je terecht bij Heemkundekring 't Hof van Liessent.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het herziene bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Mariahout is in 2009 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariahout heeft 5 rijksmonumenten.

- Mariahout heeft 1 gemeentelijk monument.

- De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk is een bakstenen kerk uit 1933, ontworpen door Philip Donders uit Tilburg. Binnen deze kerk zijn enkele herinneringen aan de vroegere Mariadevotie te vinden, zoals een maquette. Naast de kerk een monument voor pastoor J.R.A. van Eijndhoven, de stichter van de parochie, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum ervan in 1983. Naast de kerk zelf zijn ook het Calvarieberg-kruisbeeld op het kerkhof, de beelden van Maria en Bernadette bij de kerk en de pastorie (eveneens van genoemde architect) rijksmonumenten.

- Beschrijving orgel Kerk van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes.

- Ook de boerderij aan de Mariastraat 2 (op een krukvormige plattegrond in ambachtelijk-traditionele stijl) is een rijksmonument.

- In 1947 arriveerden de Zusters van Barmhartigheid in Mariahout. In 1949 werd, grenzend aan het processiepark, het nieuwe klooster Mariahof gebouwd (Mariastraat 29) en daarnaast de nieuwe Bernadetteschool. Architect van beide gebouwen, ontworpen in sobere wederopbouwstijl, was C. Roffelsen. Tot 1992 zijn de zusters aan de school verbonden geweest. In 1992 wordt het provincialaat van de Nederlandse provincie van de congregatie in het klooster van Mariahout gevestigd.

- De Lourdesgrot uit 1999 naast het kerkplein is een kopie van de originele grot te Lourdes (zie verder bij Geschiedenis).

- Processiepark (zie verder bij Geschiedenis).

- Het bronzen beeld 'Tinus' (1994) portretteert een bekende dorpeling uit de pionierstijd, vergezeld van een veger.

- Kapel ter ere van Sint Antonius Abt, een niskapelletje met afdakje uit 2007, op de hoek van De Hei en Grensweg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Openluchttheater Mariahout uit 1945 is meer dan 60 jaar later nog springlevend. Tegenwoordig worden er ca. 30 voorstellingen per jaar gegeven die gezamenlijk zo'n 10.000 bezoekers trekken. - Nieuws van het Openluchttheater op Facebook.

- De Mariahoutse Bossen is een droog naaldhoutbos met enig reliëf van voormalige zandverstuivingen.

- Moerasbosje het Rietven.

- De Pioniersroute is een gemarkeerde wandeling door de vochtige landerijen tussen Mariahout en Lieshout. Hier is in 2007 een uitzichttoren aangelegd op de voormalige vuilstort Keelgras, die tegenwoordig beplant is met loofhout en rijk is aan vogels.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Mariahout.

- Onderwijs: - Bernadetteschool.

- Muziek: - Harmonie Sint Caecilia.

- Sport: - v.v. Mariahout (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mariahout.

Terug naar boven

Trivia

- Op 11 september 1999 werd in de omgeving van Mariahout een aardschok geregistreerd met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Deze was mogelijk gerelateerd aan de Peelrandbreuk.

Reactie toevoegen