Heeg

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

heeg_collage.jpg

Heeg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heeg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heech..jpg

In de verte zien we Heeg al

In de verte zien we Heeg al

Heech. (2).JPG

Mooi Heeg

Mooi Heeg

Heech. (3).JPG

Watersportcentrum Heeg

Watersportcentrum Heeg

Heech. (4).JPG

In het centum van Heeg

In het centum van Heeg

Heeg

Terug naar boven

Status

- Heeg is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Heeg vallen ook de buurtschappen Lytshuzen en Osingahuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Heech.

Oudere vermeldingen
1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Hagekerke, 1245 kopie 13e eeuw Hagakerke, 1389 Haghe, 1505 en 1516 Heegh, 1579 Heeg.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Germaanse hagan-* 'bosje, haag' en kerk 'bedehuis'. Men zou ook kunnen uitgaan van het Oudfriese hag 'hoog', vergelijk Hoogkerk, maar dan is het moeilijker te verklaren waarom kerk in de jongere vormen achterwege is gebleven.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heeg ligt NO van het Heegermeer, het meer De Fluessen en de dorpen Gaastmeer, It Heidenskip, Koudum, Elahuizen, Oudega (bij Balk) en Hemelum, O van de stad Workum, OZO van de dorpen Oudega (bij Heeg), Sandfirden en Nijhuizum, ZO van de dorpen Blauwhuis, Westhem en Abbega, ZZW van de stad IJlst en de dorpen Oosthem en Ysbrechtum, ZW van de stad Sneek, het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts en de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga, WNW van de dorpen Dijken en Langweer, NNW van het dorp Woudsend, N van het Slotermeer en NNO van de dorpen Harich en Balk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Heeg 120 huizen met 795 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Heeg hebben voor hun recente Dorpsvisie duurzaamheid gekozen als leidraad. In 2025 willen ze een energieneutraal dorp zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heeg heeft 15 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Haghakerk (Tsjerkebuorren 2). In Heeg stond een middeleeuwse kerk die gewijd was aan Christoforus. In 1745 is deze kerk wegens bouwvalligheid vervangen door een kerk met een koepeltorentje. In 1747 kreeg deze kerk gebrandschilderd glas van Ype Staak. In 1840 is wegens toename van de kerkelijke gemeente de kerk met uitzondering van de voorkerk en toren afgebroken en vervangen door de huidige driezijdig gesloten zaalkerk. De houten geveltoren is in 1797 gebouwd op de onderbouw uit 1745. In de toren met ingesnoerde spits hangt een klok (1616) van klokkengieters Johan Franciscus en Thomas Simon. De preekstoel en het doophek dateren uit de 17e eeuw. De koperen lessenaar met adelaar is vervaardigd in 1821. Het orgel uit 1860 is gebouwd door L. van Dam en Zonen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In Heeg worden sinds 2016 streekproducten van ganzenvlees verkocht. Het vlees komt van ganzen die in de regio zijn geschoten. Doel is om het vlees goed te benutten. De ganzen worden rondom het Heegermeer geschoten vanwege de schade die zij aanrichten in de weilanden van naburige veehouderijbedrijven. Tijdens streekmarkten wordt onder andere droege woarst van ganzenvlees en gerookte ganzencarpaccio gepresenteerd. Jagers vertellen daarbij het verhaal achter hun werkwijze. Daarnaast heeft een plaatselijke supermarkt de producten in het assortiment opgenomen.

Terug naar boven

Beeld

- Deze live webcam is geplaatst op It Sylhûs van watersportvereniging WSH aan de rand van het Heegermeer. Ter ere van de opening van dit prachtige gebouw heeft de lokale Ondernemersvereniging deze webcam beschikbaar gesteld om de beelden ervan ook op de eigen website te tonen. Met deze webcam hebben ze tevens de mogelijkheid om hem te besturen en in- en uit te zoomen, om op deze manier professionele wedstrijdverslagen te maken van de wedstrijden die op het Heegermeer / Fluessen gehouden worden.

- Oude ansichtkaarten van Heeg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heeg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool It Wrâldfinster in Heeg is een christelijke school en draagt die identiteit uit naar onze leerlingen. Tegelijkertijd vinden we dat ieders overtuiging op levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond gerespecteerd moet worden. We bieden onze leerlingen een veilige omgeving en zorgen voor een sfeer van openheid, vertrouwen en respect voor elkaar. We brengen onze leerlingen in aanraking met normen en waarden. We hebben een empatische houding tegenover onze leerlingen. We stimuleren het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Het onderwijs op It Wrâldfinster kenmerkt zich door de ruimte die het biedt voor de grote verschillen tussen leerlingen. Die grote verschillen zijn zichtbaar in de werkhouding, het werktempo, het niveau, de interesse en de mate van vrijheid die de leerlingen aankunnen."

- "De St. Jozefschool in Heeg is een katholieke basisschool, waar we het belangrijk vinden dat elk kind gezien wordt. Waar we waarde hechten aan verschillen en waar we elkaars inbreng belangrijk vinden. De samenwerking met ouders vinden we van groot belang om het kind zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en te kunnen ondersteunen. De Jozefschool is een warme school waar we met plezier en respect met elkaar omgaan."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Heeg is opgericht in 1931. Lees hier over de geschiedenis van de vereniging.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging OVH2000 heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemers en ondernemingen in Heeg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heeg.

Reactie toevoegen