Osingahuizen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Osingahuzen.JPG

Osingahuizen aan de Wijde Wimerts.

Osingahuizen aan de Wijde Wimerts.

Osingahuizen

Terug naar boven

Status

- Osingahuizen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap Osingahuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heeg.

- De buurtschap Osingahuizen heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Osingahuzen.

Oudere vermeldingen
1718 Osinga Huysen. Oudere vormen zijn Oedsyngahuysen en Oessingahuyssen. In oorkonden komt de geslachtsnaam Oedsinga (1476) voor en eveneens de persoonsnaam Oeds. Betekenis huizen 'nederzetting' van het geslacht Osinga.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Osingahuizen ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van Heeg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Osingahuizen 20 huizen met 138 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog immer ca. 20 huizen, het aantal inwoners zal nu ca. 50 bedragen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Jelle Talsma heeft in 2003 de scheepswerf van Syperda overgenomen. Deze was gevestigd in de voormalige kaasopslag van de voormalige zuivelfabriek. De inwoners hebben sindsdien regelmatig bezwaar gemaakt tegen de geluidsoverlast van zijn bedrijfsactiviteiten. Scheepswerf Talsma is daarom in 2015 uit Osingahuizen vertrokken om de activiteiten bij de andere vestiging van de werf in Franeker voort te zetten. De opstallen zijn aangekocht door de gemeente.

Reactie toevoegen