Woudsend

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

woudsend_collage.jpg

Woudsend, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Woudsend, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

woudsend_houtzaagmolen_de_jager_1.jpg

Woudsend, houtzaagmolen De Jager

Woudsend, houtzaagmolen De Jager

woudsend_molen_t_lam_1.jpg

Woudsend, molen 't Lam

Woudsend, molen 't Lam

Woudsend

Terug naar boven

Status

- Woudsend is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Om Woudsend heen liggen 4 kleine plaatsjes, die soms als dorp worden betiteld omdat ze eeuwen geleden een kerk hebben gehad en een eigen postcode en plaatsnaam hebben in het postcodeboek en daarmee formele woonplaatsen zijn. In de praktijk zijn de kernen echter van geringe omvang en voor de dagelijkse voorzieningen aangewezen op Woudsend. Daarom opteren wij er voor om ze in de praktijk als buurtschappen van Woudsend te beschouwen (zoals de lokale dorpssite overigens ook doet). Het betreft de buurtschappen Indijk, Koufurderrige, Smallebrugge en Ypecolsga.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Wâldsein.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Woudsend ligt ZZW van de buurtschap Smallebrugge, het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts en de stad Sneek, ZW van het meer De Kûfurd en het dorp Langweer, WNW van de buurtschap Koufurderrige en de dorpen Idskenhuizen en Sint Nicolaasga, NW van het dorp Tjerkgaast, NNW van de stad Sloten, N van het Slotermeer en het dorp Wijckel, NO van de buurtschap Ypecolsga en de dorpen Harich, Balk en Oudega, ONO van het meer de Fluessen en het dorp Elahuizen, O van de buurtschap Indijk en het Heegermeer, OZO van het dorp It Heidenskip, ZO van het dorp Gaastmeer, ZZO van het dorp Heeg en Z van de stad IJlst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Woudsend 228 huizen met 1.181 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Kring Woudsend.

- Dorpsarchief Woudsend.

- Kerkdocumenten van Woudsend - Ypecolsga - Indijk - Smallebrugge 1598-1958.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Masterplan Woudsend.

- Bestemmingsplan Woudsend-West.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woudsend heeft 25 rijksmonumenten.

- De Protestantse (PKN) Dorpskerk De Karmel is een 19e-eeuwse zogeheten Waterstaatskerk.

- Houtzaagmolen De Jager is in 1719 gebouwd en heeft 3 zaagramen en een sleephelling. De huidige eigenaar is sinds 1965 Stichting Zon en Vrijheid uit Amsterdam. In 1975 is de molen gerestaureerd en weer zaagvaardig gemaakt. Houtzaagmolen De Jager op Facebook.

- Molen 't Lam dateert van voor 1698 en is de oudste korenmolen van Fryslân. In de molenaarswoning is een moleninformatiecentrum en molenwinkel gevestigd. In 2001 is het pelwerk van de molen in ere hersteld. Enkele malen per jaar wordt er weer gerst tot gort gepeld. De beroepsmolenaar maalt dagelijks streekeigen produkten op ecologische basis.

- Gevelstenen in Woudsend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Beachweekend Woudsend (eind juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2015 is er een Passantenhaven in Woudsend gerealiseerd.

- In 2015 is een snel fietspad tussen Woudsend en Sneek aangelegd, van duurzaam hergebruikt beton.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Woudsend.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Woudsend (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Woudsend, met o.a. ook beschrijvingen van de 4 onder Status genoemde buurtschappen.

- Onderwijs: - Meester van der Brugschool. - Bonifatiusschool.

- Welzijn: - Stichting Woudsend Anno 1816 is in 2004 voortgekomen uit de in dat jaar gestopte Onderlinge Schadeverzekeringmaatschappij Woudsend Anno 1816. In 2004 is de agrarische brandportefeuille overgedragen aan Woudsend Verzekeringen, die inmiddels is opgegaan in ASR Nederland. De vestiging in Woudsend is gesloten. Stichting Woudsend verstrekt donaties aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten in de doelgroepen: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn en Natuur en Milieu, in het bijzonder betreffende de regio rond Woudsend en evt. de voormalige gemeente Wymbritseradiel en de provincie Fryslân.

- Duurzaamheid: - Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend.

Reactie toevoegen