Jutrijp-Hommerts

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

De Hommerts.JPG

Bij Hommerts, zo ver het oog kan zien

Bij Hommerts, zo ver het oog kan zien

De Hommerts (2).JPG

De kerk van Hommerts

De kerk van Hommerts

Jutrijp..JPG

Dorpsgezicht Jutrijp

Dorpsgezicht Jutrijp

Jutrijp.JPG

In Jutrijp

In Jutrijp

Jutrijp-Hommerts

Terug naar boven

Status

- Jutrijp-Hommerts is een tweelingdorp* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

* Deze dorpen zijn al geruime tijd zodanig met elkaar verweven dat ze als tweelingdorp worden beschouwd. Formeel echter, dat wil zeggen voor bijv. het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, zijn het nog altijd 2 kernen met eigen postcodes (8623 voor Jutrijp en 8622 voor Hommerts) en postale plaatsnamen. En ze hebben ook nog beide eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts, en daarbinnen onder het dorp Hommerts, valt ook de buurtschap Lippenwâlde.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jutryp- De Hommerts.

Naamgeving
Tot 1970 werd het lokale postkantoor (o.a. in de poststempels) Jutrijp-Hommerts genoemd. Vanaf dat jaar werd dat echter Hommerts. De voormalige gemeente Wymbritseradiel sprak op haar site van het dorp Hommerts-Jutrijp, net andersom dus. Het lokale Dorpsbelang heet Jutrijp-Hommerts. In de Dorpsvisie en ook op de lokale dorpssite worden echter beide benamingen door elkaar gebruikt. Maar meestal gebruikt men toch de laatstgenoemde benaming dus houden wij die ook maar aan.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts ligt ZO van de stad IJlst, Z van de stad Sneek, ZW van de A7 en de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga, WNW van het water de Langweerder Wielen en het dorp Joure, NW van de dorpen Langweer en Dijken, N van het Slotermeer en de stad Sloten, NO van de dorpen Heeg en Woudsend en de meren Heegermeer en De Fluessen en O van het dorp Oudega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Jutrijp 22 huizen met 161 inwoners, het dorp Hommerts omvat dan 41 huizen met 322 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp Jutrijp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners en het dorp Hommerts ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Gezamenlijk heeft Jutrijp-Hommerts dus ca. 370 huizen met ruim 900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De actuele Dorpsvisie Jutrijp-Hommerts is verschenen in 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hommerts heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) Johannes de Doper-kerk. Op de site van de lokale Protestantse Gemeente kun je alles lezen over de geschiedenis van de kerken en de kerkelijke gemeenten in Jutrijp en Hommerts.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeesten Jutrijp-Hommerts (weekend eind juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De velduil broedt sinds jaren weer op graspercelen in Fryslân. Anno 2019 gaat het om meer dan 20 paartjes. Vogelkenner en -ringer Lydia Barkema noemt dit ‘een bijzonder hoog aantal.’ Barkema nam contact op met provincie Fryslân en Kollektivenberied Fryslân om de vogels, die op de rode lijst staan, te beschermen. Dat de velduil zich op het Friese boerenland laat zien, heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel veldmuizen. "De velduil is een nomadische soort en broedt daar waar veel voedselaanbod is. Dat kan in Scandinavië zijn, maar ook op de toendra of in het weidegebied van Friesland", zegt Barkema. Vooral rond Jutrijp-Hommerts en Wergea melden boeren velduilen in hun percelen.

Voor Sybe van der Schaar van Kollektivenberied Fryslân reden om bij de provincie aan te kloppen voor een regeling. Boeren die hieraan mee willen doen, zijn verplicht 1 hectare grasland te laten staan tot het laatste jong vijf weken oud is. Dat betekent dat melkveehouders op zijn vroegst eind juni het perceel kunnen maaien. Een behoorlijke periode om de vogels te beschermen, stelt Van der Schaar. ‘Jongen hebben lang gras nodig om zich te verstoppen. Velduilen leggen de eieren om de een à twee dagen. Er zit dus een leeftijdsverschil tussen de jongen. Wanneer een jong twee weken oud is, wandelt hij uit het nest en verstopt hij zich in het gras’, verklaart hij. Om kostendekkend te zijn, is de vergoeding hoger dan de gebruikelijke ANLB-tarieven. Voor 1 hectare ontvangt een boer in plaats van de gebruikelijke ANLB-vergoeding van 650 euro 1.250 euro. Bijna een verdubbeling. ‘De nesten bevinden zich in intensief bemest Engels raaigras. Wanneer boeren dat gras tot eind juni laten staan, is dat veel te lang. De voederwaarde is 0,0. Het gaat rotten. Het is niets meer waard’, zegt Van der Schaar. Melkveehouder Johan Oerlemans uit Ypecolsga is de eerste boer die meedoet aan de regeling. Sinds twee jaar spot hij de velduil regelmatig op zijn land. In 2019 broedden twee paren er voor het eerst. (bron: LTO Noord, 14-5-2019)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jutrijp-Hommerts.

- Nieuws: - Nieuws uit Jutrijp-Hommerts op Facebook. - Nieuws uit het tweelingdorp op Twitter.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen inwoners, gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.

- Muziek: - Muziekvereniging Ere Zij God (EZG) bestaat al sinds 1898 en komt uit in de 5e divisie voor fanfareorkesten. Het korps repeteert op vrijdagavond in dorpshuis Oan it Far in Hommerts. EZG laat zich zien op diverse festivals en concoursen, daarnaast begeleidt het korps elk jaar diverse kerkdiensten. Naast deze activiteiten zijn er ook elk jaar verschillende concerten waar een muzikaal spektakel wordt opgevoerd.

- Zorg: - Nadat het melkveebedrijf van Jos Spithoven en Sietske Havinga veranderde van opzet (ze hebben nu een gespecialiseerd jongvee-opfokbedrijf) kwam er in zowel letterlijke als figuurlijke zin ruimte vrij voor de ontwikkeling van een nieuwe droom. Na jaren melkveehouder (Jos) en groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (Sietske) te zijn geweest, besloten ze te gaan voor hun al voorzichtig ontstane idee: een zorgboerderij. Ze hebben gekozen voor het creëren van een vorm van dagbesteding voor ouderen en kinderen. Graag bieden ze deze doelgroepen, die door uiteenlopende redenen gebaat zijn bij dagbesteding in een landelijke omgeving, een veilige en gezellige plek. In november 2014 openden zij voor o.a. ouderen met een vorm van dementie en kinderen met een begeleidingsvraag hun Dag- en Zorgboerderij Jeltehof in Hommerts.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hommerts kerk. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jutrijp kerk.

Reactie toevoegen